Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Авіаційні катастрофи.

Під авіаційною катастрофою розуміють авіаційну подію, що призвела до загибелі хоча б одного з членів екіпажу або пасажира, повного або часткового руйнування повітряного судна або його безслідного зникнення.

Аналіз причин випадків авіакатастроф дозволив встановити , що у 50-60% вони пов’язані з помилками людей, що відповідають за безпеку польотів, 15-30% з них виникають внаслідок відмови техніки, 10-20% внаслідок впливу оточуючого середовища (метеофактори), а 5,0-10% – через інші причини, які часто не визначаються. Аварії та катастрофи літальних апаратів можуть виникати, починаючи з моменту запуску двигунів, на зльоті, під час польоту, при посадці аж до вимикання двигунів. Статистика свідчить про те, що майже половина аварій і катастроф відбувається на льотному полі, а половина у повітрі на різних висотах, причому над важкодоступною територією або водною поверхнею. Падіння літального апарату, який зазнав аварії, може бути причиною жертв як на його борту, так і на землі (при падінні на житлові будинки, може призвести до руйнування виробничих будівель і порушення виробничих процесів). Особливо небезпечно падіння літаків на АЕС та об’єкти хімічної промисловості, що може призвести до викиду в довкілля РР або СДОР. Відповідно, авіаційна катастрофа може посилюватись катастрофою на землі.

При авіакатастрофах розмір загальних втрат може досягнути 80-90% від загальної кількості людей, які перебувають на повітряному судні. Серед потерпілих особи з механічними пошкодженнями можуть становити 90% , у тому числі в стані шоку – 10% , з черепно-мозковою травмою – 40-60%, у 10-20% можуть бути сполучені травми та опіки.

У зв’язку з отриманими травмами біля 40% постраждалих будуть потребувати накладання пов’язок на рани, 50 – 60% - уведення знеболюючих засобів, 35% - іммобілізацію переломів, 60-80% - евакуацію на ношах і шитах.

 

10. Тести для контролю засвоєння знань:

1. Під терміном "аварія" розуміють:

а) небезпечну подію техногенного характеру, яка створює на об'єкті, території або акваторії загрозу для життя та здоров'я людей, призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу, нанесення шкоди навколишньому середовищу;

б) виведення з ладу, руйнування будівель, споруд, обладнання, транспортних засобів та порушення виробничого й транспортного процесів, унаслідок чого на об'єкті створюється загроза для життя та здоров'я людей;

в) ситуацію, що спричинена силами природи або діяльністю людини, яка супроводжується масовим ураженням людей.

2. Під терміном " катастрофа" розуміють:

а) ситуацію, яка зумовлена силами природи або техногенними чинниками і супроводжується масовими людськими втратами;

б) виведення з ладу будівель, споруд та обладнання в результаті дії сил природи, що супроводжується втратами серед населення;

в) великомасштабну аварію або іншу подію, яка призвела до важких чи трагічних наслідків.

3. Під НС розуміють:

а) порушення нормальних умов життя та діяльності громадян на об'єкті або території, зумовлене аварією, катастрофою, стихійним лихом чи іншою небезпеч­ною подією, яке призвело (може призвести) до заги­белі людей, до значних матеріальних збитків;

б) ситуацію, що викликана природною або техноген­ною катастрофою, у разі якої виникає суттєва диспро­порція між потребою потерпілих у медичній допомозі та можливістю її надання регіональними засобами;

в) катастрофу, яка спричинила масові втрати серед населення території (об'єкта).

4. Відповідно до причин НС, які можуть виникнути на території України, поділяються на:

а) техногенні, транспортні, специфічні;

б) природні, техногенні, стихійні;

в) природні, техногенні, соціально-політичні.

5. Основні параметри, що характеризують силу та характер землетрусу:

а) розмір руйнувань, глибина осередку землетрусу, величина коливань поверхні;

б) магнітуда, глибина осередку землетрусу, інтенсивність проявів на поверхні землі;

в) ступінь руйнування житлових будівель, глибину осередку, кількість людських втрат.

6. У разі перебування у приміщенні під час зем­летрусу необхідно:

а) стати у дверному пройомі капітальної стіни, три­матися якомога далі від вікон, скляних перегородок, берегтися від падіння штукатурки, арматури, меблів та інших важких предметів;

б) сховатися підліжком, диваном або іншими меб­лями;

в) вийти на міжквартирний майданчик багатоповерхового будинку.

7. У разі перебування на вулиці під час землетрусу необхідно:

а) берегтися від падіння уламків, вивісок, дроту, який не від'єднаний від електромережі, відбігти на вільне від забудови місце;

б) відбігти від будинків та споруд до центру вулиці або інше вільне від будівель місце; берегтися від падіння уламків, розірваних та не від'єднаних від електромережі дротів;

в) заховатися у найближчому підвалі або ямі.

8. Повінь - це:

а) тимчасове затоплення значної частини суходолу водою унаслідок впливу сил природи;

б) природне явище, що виникло внаслідок рясного випадіння атмосферних опадів;

в) катастрофічне затоплення, спричинене дією нагінної хвилі.

9. Головні можливі причини виникнення повеней на території України:

а) прорив греблі (дамби), цунамі, інтенсивне танення снігу (льодовиків);

б) рясне випадання атмосферних опадів, інтенсив­не танення снігу, дія нагінного вітру; прорив греблі (дамб, шлюзів) з виникненням хвилі прориву;

в) розлив річок під час повені.

10. Про виникнення зсуву свідчать:

а) гул та трясіння грунту, поява розколин у будинках;

б) поява тріщин у будинках, розриви полотна шляхів, берегових укріплень набережних;

в) випинання грунту, зміщення фундаментів різних будівель та конструкцій.

11. Основні чинники травм та загибелі людей у разі селів та зсувів:

а) завалення грунтом, камінням, деревами, зруйно­ваними конструкціями, ушкодження предметами, які падають, знесення бурхливим потоком води селевої маси;

б) завалювання камінням, уламками будівель, утоп­лення у воді;

в) опіки від пожеж, травмування в результаті руйнування будинків, утоплення у селевих потоках.

12. Основними уражаючими чинниками катаст­роф є:

а) СДОР, техногенні катастрофи, повені, землетру­си, аварії на АЕС;

б) механічні, хімічні, радіаційні, термічні, біологіч­ні;

в) техногенні, хімічні, радіаційні, термічні, біоло­гічні.

 

11. Завдання для самостійної роботи:

Вивчити:

1. Класифікацію надзвичайних ситуацій та причини їх виникнення.

2. Медико-санітарні наслідки надзвичайних ситуацій техногенного характеру.

3. Медико-санітарні наслідки надзвичайних ситуацій природного характеру.

4. Медико-санітарні наслідки надзвичайних ситуацій соціально-політичного характеру.

12. Питання до самоконтролю знань студентів:

1. Дайте визначення поняття "надзвичайна ситуація".

2. Дайте визначення поняття "аварія".

3. Дайте визначення поняття "катастрофа".

4. Дайте визначення поняття "надзвичайна ситуація для системи охорони здоров’я".

5. Дайте визначення поняття "стихійне лихо".

6. Вкажіть класифікацію надзвичайних ситуацій в залежності від типів і видів надзвичайних подій.

7. Вкажіть класифікацію надзвичайних ситуацій за швидкістю і раптовістю протікання надзвичайної події.

8. Вкажіть класифікацію надзвичайних ситуацій за масштабом поширення з урахуванням тяжких наслідків.

9. Вкажіть основні причини пожеж.

10. Вкажіть структуру постраждалих при ураганах.

11. Вкажіть головні причини травмування та загибелі людей при селевих потоках і зсувах.

12. Вкажіть 4 зони затоплення при катастрофічних повенях.

13. Вкажіть можливі види травм в результаті землетрусу.

14. Вкажіть види соціально-політичних конфліктів.

15. Вкажіть наслідки соціальних небезпек.

16. Вкажіть природно-соціальні небезпеки.

17. Вкажіть особливості науково-технічного прогресу, що призводять до екологічних катастроф.

18. Вкажіть, які об’єкти відносяться до радіаційно небезпечних.

19. Дайте визначення поняття "Радіаційна аварія".

20. Вкажіть структуру санітарних втрат при радіаційних аваріях.

21. Вкажіть, які об’єкти належать до хімічно небезпечних.

22. Вкажіть структуру санітарних втрат при хімічних аваріях.

23. Вкажіть медико-санітарні наслідки аварій на вибухо- та пожежонебезпечних об’єктах.

24. Вкажіть основні чинники ураження на вибухонебезпечних об’єктах.

25. Вкажіть наслідки аварії на біологічно небезпечних об’єктах.

26. Вкажіть основні причини транспортного травматизму.

27. Вкажіть алгоритм огляду і надання медичної допомоги (АВС) постраждалим при дорожньо-транспортній пригоді (ДТП).

28. Вкажіть основні причини залізничних катастроф.

29. Приведіть класифікацію залізничних катастроф за кількістю постраждалих.

30. Вкажіть структуру постраждалих при залізничних катастрофах за ступенем тяжкості.

31. Вкажіть основні причини авіакатастроф.

32. Вкажіть структуру санітарних втрат при авіакатастрофах.

33. Вкажіть основні причини катастроф на морському та річковому транспорті.

34. Вкажіть структуру санітарних втрат при катастрофах на водному транспорті.

35. Вкажіть основні вражаючі фактори при аваріях в шахтах.

 

 


Читайте також:

  1. Надзвичайні обставини: неврожай, стихійні лиха, катастрофи.
  2. Правове регулювання ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.
  3. Правове регулювання міжнародних польотів та комерційні свободи повітря. Міжнародні авіаційні організації.
Переглядів: 2102

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Катастрофи на залізницях. | Методика проведення заняття.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.015 сек.