Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Індекси

Ряди динаміки

Вибіркове спостереження

9) Для вивчення продуктивності праці токарів машинобудівного заводу було проведено 10%-не вибіркове обстеження 80 робітників методом випадкового безповторного відбору. В результаті обстеження отримані такі дані:

 

Годинна виробка, піт. 18-20 20-22 22-24 24-26 26-28 28-30
Кількість робітників, осіб

На основі цих даних визначити: 1) середню годинну ви­робітку токарями деталей; 2) середнє квадратичне відхилення і дисперсію продуктивності праці; 3) з ймовірністю 0,954 граничну помилку вибірки та інтервал, в якому знаходиться середня виробітка робітників.

 

10) При обстеженні 500 деталей, відібраних з партії готової продукції підприємства при безповторному випадковому відборі, 40 виявлено нестандартними. З ймовірністю 0,997 визначити межі, в яких знаходиться частка нестандартної продукції, випускаємої підприємством

 

11) . На заводі пропонується провести вибіркове обстеження середньої годинної виробки робітників методом випадкового безповторного відбору. Із 1000 робітників у вибірку планується ввести 10%. Якою повинна бути чисельність вибірки, щоб з ймовірністю 0,954 помилка вибірки не перевищувала 5 шт. деталей, якщо на основі попередніх обстежень відомо, що дисперсія дорівнює 225.

 

12) Чисельність безробітних в одному з регіонів станом на початок року змінювалась таким чином:

Роки
Чисельність безробітних (тис.чол.) 47,8 68,5 82,6 90,9 92,4

Визначте аналітичні показники наведеного ряду динаміки за ланцюговою та базисною системами. Результати подайте в табличній формі. Обчисліть коефіцієнти прискорення, середньорічну чисельність безробітних за вказаний період та середній темп приросту. Зробіть висновки.

Розв’язання в таблиці

Роки Δyцепн. Δyбаз. Трцепн Трбаз Тпрцепн Тпрбаз А1%
і- уі-1 і- у0 і / уі-1 *100% і0 * 100% = Трцепн -100 = Трбаз -100 = Δyцепн/ Тпрцепн
             
             
             

 

13) Капітал фірми на кінець 2003 року становив 40 млн. грн. За 2004-2005 рр. цей показник збільшився на 2%, за 2005-2008 рр. – на 5%. Визначіть середньорічний абсолютний приріст капіталу фірми.

 

14) Є дані про обсяг попиту на банківські послуги і чисельність клієнтів банку.

Групи клієнтів банку Базовий період Звітний період
Сума наданих кредитів, млн.грн. Середня чисельність позичальників, одиниць Сума наданих кредитів, млн.грн. Середня чисельність позичальників, одиниць
А 2,61 5,83
Б 7,02 13,20

Розрахувати: Індекси рівня середнього обсягу наданих позик змінного, фіксованого складу та структурних зрушень. Абсолютний розмір приросту загального обсягу наданих позик за рахунок зміни середнього рівня позик і чисельності позичальників. Зробити висновки.

 

15)

Емітент Обсяги продажу, млн. грн. Індекс цін
  Вересень Жовтень Темп приросту цін на реалізовані товари у поточному періоді порівняно з базисним
А 1,1 (+10%)
В 1,3 (+30%)
С 0,9 (-10%)

За наведеними даними визначить зведений індекс біржових цін акцій та абсолютний приріст обсягу продажу за рахунок динаміки цін:

16) Маємо дані про виробництво однойменної продукції “А” та її собівартість на двох заводах:

Завод Виробництво продукції, тис. шт. Собівартість одиниці продукції, грн. Затрати на виробництво, тис. грн.
Рік

Визначте індекси середньої собівартості: мінливого складу; постійного складу, структурних зрушень. Поясніть різницю між цими індексами.Читайте також:

 1. Агрегатні індекси.
 2. Базисні і ланцюгові індекси.
 3. Біржові індекси
 4. Біржові індекси.
 5. Взаємопов’язані (спряжені) агрегатні індекси
 6. Загальні індекси світових фондових ринків
 7. Зведені індекси
 8. І загальних індексів. Агрегатні індекси
 9. Індекси
 10. Індекси з постійними i змінними вагами
 11. Індекси змінного і фіксованого складу.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Зведення та групування, відносні, середні показники, концентрація, локалізація та показники варіації | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.