Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Зведення та групування, відносні, середні показники, концентрація, локалізація та показники варіації

1)

№ бригади Обсяг робіт, тис. грн. Чисельність робітників, чол.

Потрібно виявити залежність між обсягом робіт та чисельністю робітників.

За згрупованими даними розрахувати показники:

1) центру розподілу;

2) структурні середні;

3) показники варіації;

4) інтенсивність варіації.

5) форми розподілу

6) коефіцієнт локалізації і концентрації обсягу робіт серед чисельності робітників перших двох груп. Порівняйте отримані дані.

Зробить розширені висновки.

 

 

2) Залишки внесків в ощадних касах за перше півріччя характеризуються даними, тис. грн.:

Дата Сума внеску ,тис. грн.
На 1 січня
На 1 лютого
На 1 березня
На 1 квітня
На 1 травня
На 1 червня
На 1 липня

Визначити середній залишок по внесках: 1) за 1 квартал; 2) за 2 квартал; 3) за півріччя. Зробити висновок.

 

3) Маємо дані про реалізацію продукції промисловими підприємствами, тис. грн.

Номер підприємства Фактично з а 1 квартал 2 квартал
план факт

Визначите у відсотках статистичні показники, які характеризують планове завдання, виконання плану й динаміку реалізованої продукції по кожному підприємству й об'єднанню в цілому. Перевірте взаємозв'язок розрахованих показників.

4) За даними річного звіту 2–ох промислових підприємств маємо наступні дані про витрати на виробництво, тис. грн.:

Вид витрат Сума витрат , тис. грн.
1 під 2 під
Сировина й основні матеріали
Додаткові матеріали
Паливо
Енергія
Заробітна плата (основна й додаткова)
Нарахування на соцстрах
Амортизація основних фондів
Покупні комплектуючі вироби
Інші витрати
Прибуток

Визначите: а) структуру витрат на виробництво продукції, б) співвідношення між сировиною й основними матеріалами й заробітною платою (величина координації), в) показники зрівняння двох підприємств та г) інтенсивність розподілу витрат на сировину на 1 грн. прибутку.

5) Дисперсія ознаки дорівнює 600. Обсяг сукупності дорівнює 10. Сума квадратів індивідуальних значень ознаки дорівнює 6250. визначити середню величину

 

6) Заробітна плата 10 фірми, що служить, характеризується наступними даними.

 

Професія Число робітників Місячна заробітна плата кожного робітника за березень, грн.
Економіст 2352; 2548; 2600; 2400
Менеджер 2450; 2380; 2360; 2700; 2350; 3372

Перевірити правило додавання дисперсій і чи вказати великий вплив професії на розходження в рівні заробітної плати.

 

7) За даними таблиці оцініть:

а) подібність галузевої структури валового внутрішнього продукту в різних країнах;

б) подібність структур валового внутрішнього продукту й зайнятості в кожній країні.

Країна Структура ВВП, % Структура зайнятих, %
сільське господарство промисловість Сфера послуг сільське господарство промисловість Сфера послуг
А
Б
С

 

8) Маємо дані:

Вид енергоресурсу % до підсумку
Країна А Країна В
Вугілля
Нафта
Природний газ
Ядерне томливо
Всього

Оцініть інтенсивність структурних зрушень в кожній країні, проведіть порівняльний аналіз. Обґрунтуйте вибір коефіцієнта структурних зрушень.

 


Читайте також:

 1. IV група- показники надійності підприємства
 2. А середній коефіцієнт росту в такому випадку визначається як
 3. Абсолютні показники фінансової стійкості
 4. Абсолютні показники фінансової стійкості та її типи
 5. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 6. Абсолютні, відносні та середні величини.
 7. Аналітичні показники динаміки та прийоми їх обчислення
 8. Аналітичні показники ряду динаміки.
 9. Аналітичні показники ряду динаміки.
 10. Базисні показники
 11. Біосинтез ізопреноїдів і локалізація ефірних олій в рослинах.
 12. Варіантне проектування технології зведення будівель та споруд.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Індекси

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.