Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Порядок складання та подання звітності бюджетними установами.

 

Звітність бюджетних установ – метод узагальнення зведених до певної системи облікових даних про виконання кошторису видатків та показників, що характеризують виконання встановленого оперативного плану (мережі, штатів, контингентів) за той чи інший період [6].

Організації, які фінансуються з Державного і місцевих бюджетів, складають місячні, квартальні і річні звіти. Підготовлена звітність складається наростаючим підсумком від початку року та підписується керівником і головним бухгалтером установи.

З 1995 року право розроблення і затвердження нормативно-методичних та інструктивних документів з питання звітів про виконання бюджетів усіх рівнів закріплено за Державним казначейством України.

Місячна фінансова звітність. Центральні органи виконавчої влади та інші головні розпорядники бюджетних коштів, установи, організації, які отримують кошти державного бюджету подають такі форми:

- № 2мд «Звіт про виконання загального фонду кошторису установи»;

- № 2-валюта «Звіт про використання коштів загального фонду бюджету з міжнародної діяльності України»;

- № 4-1мд «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами»;

- № 4-2мд «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ»;

- № 4-3мд «Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду»;

- № 7мд «Звіт про заборгованість бюджетних установ»;

- № 8мд «Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ».

Організації, які отримують кошти місцевих бюджетів, місячний звіт про виконання кошторисів готують та подають у такому обсязі за формами:

- № 2мм «Звіт про виконання загального фонду кошторису установи»;

- № 4-1мм «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами»;

- № 4-2мм «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ»;

- № 4-3мм «Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду»;

- № 7мм «Звіт про заборгованість бюджетних установ»;

- № 8мм «Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ».

Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань складають і подають Державному казначейству зведену звітність за формою № 2мд «Звіт про виконання кошторису установи».

До складу квартальної звітності розпорядників коштів, що отримують кошти із Державного і місцевих бюджетів, входять такі документи:

- № 1 «Баланс»;

- № 2кд (км) «Звіт про використання коштів загального фонду кошторису установи»;

- № 2-валюта «Звіт про використання коштів загального фонду бюджету з міжнародної діяльності України»;

- № 4-1кд (км) «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами»;

- № 4-2кд (км) «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ»;

- № 4-3кд (км) «Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду»;

- № 7кд (км) «Звіт про заборгованість бюджетних установ»;

- № 8кд (км) «Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ».

Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань складають і подають Державному казначейству зведену квартальну звітність за формою № 2кд «Звіт про виконання загального фонду кошторису установи» та №1 «Баланс».

Річні фінансові звіти про виконання кошторисів доходів і видатків центральних органів виконавчої влади, інших головних розпорядників бюджетних коштів, установ та організацій, що отримують кошти державного або місцевих бюджетів складаються з таких форм:

- № 1 «Баланс»;

- № 2 «Звіт про виконання загального фонду кошторису доходів і видатків установи» (загальний фонд);

- № 2-валюта «Звіт про використання бюджетних коштів з міжнародної діяльності України»;

- № 3 «Звіт про виконання плану по штатах та контингентах»;

- № 4-1 «Звіт про надходження і використання спеціальних коштів»;

- № 4-2 «Звіт про надходження і використання сум за дорученнями»;

- № 4-3 «Звіт про депозитні суми»;

- № 4-4 «Звіт про рух інших власних надходжень»;

- № 4-5 «Звіт про використання субвенцій, одержаних з інших бюджетів»;

- № 4-6 «Звіт про надходження і використання інших доходів (спеціальний фонд) »;

- № 4-1 зведена «Зведений звіт про надходження і використання спеціальних фондів»;

- № 4-4 зведена «Зведений звіт про рух інших власних надходжень»;

- № 5 «Звіт про рух необоротних активів»;

- № 6 «Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування»;

- № 7 «Звіт про заборгованість бюджетних установ»;

- № 8 «Звіт про зобов'язання бюджетних установ»;

- № 9 «Звіт про результати фінансової діяльності»;

- № 15 «Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей в бюджетних установах»;

- пояснювальна записка до річного фінансового звіту.

У такому самому обсязі складається зведена річна звітність про виконання кошторисів доходів та видатків головними розпорядниками бюджетних коштів та установами, що мають підвідомчі організації.

Форма №1 «Баланс» містить узагальнені підсумкові показники, які отримані на підставі звірених даних аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку за станом на кінець року.

Установи складають єдиний Баланс за всіма:

- рахунками та про всі господарські операції, що стосуються її діяльності;

- коштами загального і спеціального фондів,

- видами бюджетів.

Баланс, який не містить результатів за всіма операціями, вважається недійсним.

Форма №1 «Баланс» складається з наступних розділів:

1. Розділ «Витрати» призначений для відображення фактичних видатків і витрат бюджетних установ, проведених протягом бюджетного року.

2. Розділ «Доходи» – для відображення всіх доходів бюджетної організації, які вона отримує на виконання кошторису доходів і видатків.

До річного балансу додається Довідка органу Державного казначейства або установи банку про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних та поточних рахунках бюджетної організації.

Форма №2 «Звіт про виконання кошторису доходів і видатків установи (загальний фонд)» складається розпорядниками і одержувачами бюджетних коштів на підставі даних про отримані і витрачені, згідно з кошторисом доходів і видатків, асигнування із загального фонду бюджету.

Форма №2-валюта «Звіт про використання бюджетних кошів з міжнародної діяльності України» складається установами, що отримують кошти з державного бюджету в іноземній валюті. При цьому операції відображаються в національній валюті України в сумах, які визначаються шляхом перерахунку іноземної валюти за курсом НБУ.

Звіт форми № 2-валюта складається окремо за загальним і спеціальним фондами. Кошти державного бюджету з міжнародної діяльності, що отримують бюджетні установи у національній валюті України - не відображаються.

Звіт форми №4-1-зведена «Зведений звіт про надходження і використання спеціальних коштів» складається загальний за всіма функціями, але в розрізі кожного виду спеціальних коштів, а звіт форми №4-4-зведена «Зведений звіт про рух інших власних надходжень» - за всіма функціями, але в розрізі кожного виду інших власних надходжень. Ці форми складаються за касовим принципом відображення видатків [7].

Форми №4-1-зведена та №4-4-зведена в складі річного фінансового звіту подаються установі вищого рівня і не подаються до органів Державного казначейства України.

Варто відмітити, що звіти складаються в гривнях, а зведена фінансова звітність розпорядників бюджетних коштів – у тисячах гривень з одним десятковим знаком.

Форми звітів повинні заповнюватися за всіма передбаченими статтями, за відсутності даних незаповнені графи прокреслюються або заповнюються нулями.

Органи Державного казначейства та розпорядники бюджетних коштів несуть відповідальність за достовірність даних у формах фінансової звітності.

При казначейській формі виконання кошторисів фінансові звіти перевіряються і візуються органами Державного казначейства України (в яких відкриті реєстраційні рахунки установи) на відповідність даних обліку з проставленням підпису, печатки або штампа.

 


Читайте також:

 1. II. Вимоги до складання паспорта бюджетної програми
 2. IV. Подання нового матеріалу
 3. The peace – порядок
 4. А.1. Порядок Magnoliales - магнолієцвіті
 5. Аналіз консолідованої звітності
 6. Аналіз руху грошових коштів у контексті нової фінансової звітності Важливим завданням аналізу фінансового стану підприємства є оцінка руху грошових коштів підприємства.
 7. Аналітична перевірка звітності
 8. Антидоти і порядок їхнього використання. Само і взаємодопомога при ураженні ОР.
 9. Атестація аудиторів та порядок скасування атестата
 10. База оподаткування, ставки податку та порядок обчислення.
 11. Бюджетні запити: їх суть, необхідність складання та аналіз
 12. Введення обліку та подання звітності платниками єдиного податку
Переглядів: 1053

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Характеристика звітності про виконання бюджетів. | Складання квартальної звітності про виконання державного бюджету.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.014 сек.