Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Показники стану та використання основних фондів підприємства

Покращення використання основних фондів сприяє вирі­шенню широкого кола економічних проблем, спрямованих на підвищення ефективності виробництва: збільшення обсягів випуску продукції, зростання продуктивності праці, зниження собівартості продукції, економію капітальних вкладень та під­вищення прибутковості підприємства.

Для характеристики стану і використання основних фондів підприємства застосовується чотири групи показників [39, 54, 68, 75]:

• показники технічного стану та руху основних фондів;

• показники завантаження основних фондів;

• показники технічного оснащення підприємства;

• показники ефективності використання основних фондів.

Технічний стан та рух основних фондів характеризують та­кі коефіцієнти.

1. Коефіцієнт зносу основних фондівзн), що відображає частку вартості основних фондів, уже перенесену на вартість виготовленої підприємством продукції, і, водночас, характери­зує ступінь зносу основних фондів підприємства станом на пев­ну дату. Коефіцієнт обчислюється як відношення суми нако­пиченого зносу до початкової вартості основних фондів:

(2.25)

2. Коефіцієнт придатності основних фондівприд) характеризує незношену частку основних засобів підприємства станом на певну дату. Він обчислюється за формулою:

(2.26)

де В3 - залишкова вартість основних засобів, грн.

Між коефіцієнтами зносу та придатності існує такий зв'я­зок:

Кзн + Кприд = 1.

3. Коефіцієнт оновлення основних фондівон) характеризує ступінь інтенсивності оновлення основних фондів підприємства й обчислюється за формулою:

, (2.27)

де Внад - вартість основних фондів, що надійшли на підприєм­ство протягом звітного періоду, грн.;

- початкова вартість основних засобів підприємства на кінець року, грн.

4. Коефіцієнт вибуття основних фондіввиб) характери­зує інтенсивність вибуття основних фондів протягом звітного періоду й обчислюється за формулою:

(2.28)

де Вви6 - вартість основних фондів, що вибули протягом звіт­ного періоду з балансу підприємства, грн.;

- початкова вартість основних засобів підприємства на початок року, грн.

Показники завантаження основних фондів підприємства поділяють на показники екстенсивного та інтенсивного вико­ристання основних фондів [39, 49, 84]. Показники екстенсивного використання (Кекст) основних фондів характеризують їх використання у часі. Розрізняють календарний, режимний, плановий та фактич­ний фонди часу роботи обладнання.

Номінальний (або режимний) фонд робочого часу (ФРЧН) одиниці обладнання визначається режимом роботи підприєм­ства й обчислюється за формулою:

(2.29)

де Дк- кількість календарних днів у періоді, дні;

Двих- кількість вихідних у календарному періоді, дні;

Дсв - кількість святкових днів у календарному періоді, дні;

пзм - кількість змін роботи обладнання протягом доби;

tзм - тривалість однієї зміни, год.

Плановий фонд часу роботи (ФРЧпл) обладнання визнача­ється шляхом зменшення номінального фонду на час перебу­вання обладнання в плановому ремонті та модернізації:

ФРЧпл =ФРЧн-РЧтор, (2.30)

де РЧтор - час простоїв обладнання у технічному обслугову-

ванні та ремонті, год.

Дійсний (або фактичний) фонд робочого часу (ФРЧд) об­ладнання складається з часу фактичної роботи, а також підго­товчо-корисного й допоміжного часу і визначається фактич­ним режимом роботи обладнання в цехах підприємства.

Рівень використання обладнання за часом характеризується системою коефіцієнтів екстенсивного завантаження обладнан­ня, які обчислюються як відношення фактично відпрацьовано­го фонду часу до загального фонду часу (календарного, режим­ного, планового) [47, 72]:

(2.31)

(2. 32)

(2.33)

Відхилення фактичного часу роботи групи обладнання від планового фонду робочого часу може спричинюватись такими чинниками, як зміна кількості одиниць обладнання, зміни ви­трат часу на технічні й технологічні зупинки, наявність про­стоїв через організаційно-технічні причини тощо.

До показників технічного оснащення підприємства належить фондоозброєність (Фозбр) визначає частку вартості основ­них фондів, яка припадає на одного працівника промислово-виробничого персоналу і характеризує ступінь його озброєно­сті фондами [54, 68]. Обчислюється за формулою:

(2.34)

де - середньо-облікова чисельність промислово-виробни­чого персоналу, осіб.

До показників, що характеризують рівень ефективності використання основних фондів, належать такі.

1. Фондовіддача (ФВ), що характеризує, яка частка обсягу випущеної підприємством за певний період продукції припа­дає на 1 грн. середньорічної вартості його основних фондів, і обчислюється за формулою:

(2.35)

Де Q - річний обсяг випуску продукції підприємства у вартіс­ному виразі, грн.;

Воф - середньорічна вартість основних фондів, грн.

Фондовіддачу обчислюють у вартісних або натуральних (тонни, штуки, метри тощо) вимірниках.

2. Фондомісткість (ФМ) є показником, оберненим до фон­довіддачі. Вона характеризує, яка частина середньорічної вар­тості основних фондів припадає на 1 грн. випущеної підприєм­ством продукції. Визначається як відношення середньорічної вартості основних фондів до обсягу випущеної підприємством продукції:

(2.36)

3. Рентабельність основних фондів (Roф) характеризує, яка частка прибутку підприємства припадає на 1 грн. середньоріч­ної вартості основних фондів. Обчислюється за формулою:

(2.37)

де П - прибуток, отриманий підприємством за рік, грн.


Читайте також:

 1. IV група- показники надійності підприємства
 2. L2.T4/1.Переміщення твердих речовин по території хімічного підприємства.
 3. WEB - сайт підприємства в Інтернет
 4. А. Розрахунки з використанням дистанційного банкінгу.
 5. Абсолютні показники фінансової стійкості
 6. Абсолютні показники фінансової стійкості та її типи
 7. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 8. Автопідприємства вантажних автомобілів
 9. Адміністративно-правове регулювання державної реєстрації актів цивільного стану, державної виконавчої служби, нотаріату та адвокатури.
 10. Адміністративно-правовий статус торговельного підприємства
 11. Активами торговельного підприємства
 12. Активи підприємства, їх кругооборот і оборот
Переглядів: 1868

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Використання | Виробнича потужність підприємства

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.