Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Азот, фосфор, біогенні елементи та їх сполуки, органічні речовини

• Змив мінеральних та органічних добрив, кислі опади, синтетичні миючі засоби, тваринницькі комплекси, побутові стоки, ерозія ґрунтів

• Основні фактори забруднення та евтрофікації водойм

Зважені частинки у воді:

• Продукти ерозії ґрунтів, руйнування берегів, змив з урбанізованих територій

• Зменшення прозорості води, замулення русел річок, евтрофікація

Пестициди та інші отруйні речовини:

• Змив з полів, втрати при транспортуванні та зберігання, витікання на підприємствах

• Отруєння або ураження організмів, утворення вторинних забруднюючих речовин, вивільнення важких мета

Сміття та інші тверді відходи:

• Захоронення в океані, змивання стічними водами, водний транспорт

• Забруднення пряме та продуктами розкладання, захоплення водними організмами, джерело евтрофікації водойм

Нафта та нафтопродукти:

• Втрати при добуванні (особливо зі дна морів) та транспортуванні (аварії танкерів), витікання з двигунів, стічні води

• Нафтова плівка, мазут, загибель планктону, втрата смакових якостей продуктами промислу, зменшення випаровування з водної поверхні

Важкі метали та їх сполуки:

• Стічні води, випадання з атмосфери, втрати при транспортуванні

• Накопичення в ланцюгах харчування та донних відкладеннях, перетворення в більш отруйні сполуки, отруєння водних організмів

Теплове забруднення:

• Теплова та атомна енергетика (вода як охолоджувальний агент), водосховища, надходження підігрітих вод від підприємств та інших об'єктів

• Зменшення насичення води киснем, прискорення процесів евтрофікації, порушення життєвих циклів і стреси у водних організмів

Забруднення прісних водойм:

Токсичні важкі метали (кадмій, ртуть, свинець, хром)

Пестициди, нітрати, фосфати

Нафтопродукти

Поверхнево – активні речовини (ПАВ)

Атмосферне забруднення прісних водойм:

• Грубодисперсні (зола, сажа, пил, крапельки рідини)

• Гази (сірчаний газ, закис азоту)

Евтрофікація водойм:

• Збагачення водойм біогенними елементами, особливо азотом і фосфором, або речовинами, що їх містять

• Інтенсивний ріст водоростей, накопичення в водоймах органічних речовин, продуктів відмирання організмів

Антропогенна евтрофікація водойм:

• Піддаються практично всі внутрішні водойми

• Основні фактори: мінеральні добрива, ПАВ, побутові та промислові стоки, підігріті води, тваринницькі комплекси

Наслідки забруднення гідросфери:

• Порушення стійкості екосистем

• Прогресуючі евтрофікації

• Поява червоних приливів

• Накопичення хімічних токсикантів в біоті

• Зниження біологічної продуктивності

• Виникнення мутагенезу та канцерогенезу у морській воді

• Мікробіологічне забруднення прибережних районів моря

Критерії якості води:

• Хімічні

• Бактеріологічні

• Органолептичні

Забезпечення якості питної води:

• Регламентація якості води

• Процес водопідготовки

• Процес знешкодження та очищення скидних вод

• Заходи попередження забруднення природних вод

Знешкодження та очистка стічних вод:

• Очистка стічних вод – безпосереднє видалення речовин – забруднювачів

• Знешкодження – руйнування та перетворення шкідливих речовин на менш безпечні

• Знезараження – видалення або знищення патогенних мікроорганізмів

Забруднювачі води:

• Стійкі: не руйнуються в довкіллі або розкладаються дуже повільно (синтетичні полімерні матеріали, солі ртуті, феноли, полімерні речовини, ДДТ). Токсичність води зменшують її багаторазовим розбавленням чистою водою

• Нестійкі забруднювачі: піддаються процесам біологічного розкладання, в результаті чого відбувається очистка і знешкодження стічних вод

Методи очистки стічних вод:

• Механічні

• Хімічні

• Біологічні

Механічне очищення стічних вод:

• Видалення із стічних вод нерозчинних речовин

• На 60 – 95% очищення стічних вод

• Застосовують ставки - відстійники

Хімічне очищення стічних вод:

• Додавання до стічних вод реагентів, які вступають до хімічної взаємодії із речовинами – забруднювачами, в результаті чого утворюються нешкідливі хімічні сполуки або нерозчинні осади

Біологічне очищення стічних вод:

• Використання природних явищ саморегулювання потоків речовини та енергії в екосистемах.

• Природна біологічна очистка стічних вод проводиться на полях фільтрації, полях зрошення, біологічних окислювальних ставках

• Для штучної біологічної очистки застосовують спеціальні споруди (аеротенки – резервуари з активним мулом), де можливе прискорення природних процесів самоочищення

Заходи попередження кількісного виснаження вод:

• Використання водозберігаючих технологій (енергозберігаючі)

• Перехід на багатократне використання води у виробничих територіях (замкнені або зворотні цикли)

• Виключення використання у виробничих процесах питної води (підземних вод)

• Роздільна подача води (у кранах) для різних потреб

• Використання досконалої водорозподільної арматури, що попереджає витікання, забезпечує дозовану подачу води

• Зменшення або виключення втрат води при подачі її споживачам

• Встановлення економічно обґрунтованої ціни на воду

• Створення водосховищ і зменшення випаровування її з поверхні

 

ЛЕКЦІЯ 4. ВПЛИВ НА ЛІТОСФЕРУ

 

Властивості ґрунтів та їх місце в екосистемах:

• Найважливіший блок екосистем – фактор родючості для рослин та найбільш насичене середовище життя

• Ґрунти – найважливіша ланка колооберту речовин

• В ґрунтах тривалий час акумулюються частина енергії та хімічних елементів (у детриті та гумусі)

• Фільтр для очищення води та водних розчинів

 

Антропогенний вплив на ґрунти – це:

• Ерозія ґрунтів (земель)

• Забруднення літосфери та ґрунту

• Вторинне відчуження земель, засолення та заболочування ґрунтів

• Опустелювання

• Відчуження земель

• Руйнування природних ландшафтів

• Збіднення видової різноманітності

• Різке зниження стійкості екосистем, їх продуктивності та біомаси

• Найважливіша причина зміни колообертів речовин на суходолі та між суходолом і океаном

• Причина зміни радіаційного і водного балансів (кліматичних параметрів)

Наслідки сільськогосподарської діяльності:

• Вимивання з ґрунтів азоту (втрати більше 40 млн. т/га), що веде до накопичення токсичних азотовмісних органічних сполук

• Накопичення канцерогенних сполук – n – нітрозосполуки (злоякісні пухлини, печінки, шлунку, легень)

• Порушення балансу фосфору (втрати фосфору в екосистемах)

• Порушення колооберту та балансу поживних речовин, зниження родючості ґрунтів

• Зниження урожаїв сільськогосподарських культур та якості продуктів

• Розвиток грибкових та інших захворювань рослин, ріст бур'янів

• Евтрофікація водойм

• Проникнення в атмосферу оксидів азоту та руйнування озонового шару

Джерела забруднення ґрунтів:

• Житлові будинки та комунально – побутові підприємства (побутове сміття, харчові відходи, будівельне сміття)

• Промислові підприємства

• Транспорт (оксиди азоту, свинець, вуглеводні, оксид вуглецю)

• Сільське господарство (мінеральні добрива, пестициди)

Причини псування і знищення земель:

• Ерозія

• Негативні наслідки зрошення

• Виснаження

• Відчуження

Ерозія ґрунтів: руйнування ґрунтів в результаті дії води або вітру (водна, вітрова, техногенна ерозії)

Вітрова ерозія грунтів:

• Пряма залежність від інтенсивності вітру, його тривалості, ступеня відкритості простору, стану самих ґрунтів

• Ерозію підсилює сухість ґрунтів, бідність її гумусом (пустелі, степи)

Водна ерозія:

• Проявляється всюди, особливо на територіях, де є значна кількість опадів на фоні великих просторів з інтенсивною обробкою ґрунтів

• В сильноеродованих господарствах лісостепу на 1 га рілля приходиться 5 – 10 км ярів

Причини ерозії:

• Надмірна або неправильна розпашка земель

• Нерегульовані ливневі опади і паводки

• Ненормоване випасання худоби

• Розпашка цілинних земель

• Вирубування лісів (в США – 2,8 млн. га у рік)

• Підвищений вміст легкорозчинних солей через нераціональну систему зрошення земель

Складування або захоронення твердих відходів:

• Гірська або горно – хімічна промисловість (відвали, шлаки)

• Чорна та кольорова металургія (шлаки, шлами, пил)

• Металооброблювальна промисловість (відходи, стружка, браковані вироби)

• Лісова та деревооброблювальна промисловість (відходи лісозаготівлі, стружка)

• Енергетична промисловість – теплові електростанції (зола, шлаки)

• Хімічна промисловість (шлами, фосфогіпс, пластмаси, резина)

• Харчова промисловість (кістки, шерсть)

• Легка та текстильна промисловість

 

Заходи видалення відходів:

• Редукція

• Вторинне використання

• Переробка

• Утилізація енергії

• Захоронення


Читайте також:

 1. IV. Запасні речовини
 2. Агрегатні стани речовини
 3. Адаптивні (органічні) ОСУ
 4. Адміністративне правопорушення як підстава юридичної відповідальності: ознаки і елементи.
 5. Азоновмістні органічні сполуки.
 6. Азотисті речовини
 7. Аморфний та кристалічний стан твердої речовини.
 8. Атомарний рівень будови речовини
 9. Атомно-молекулярна будова речовини.
 10. Базові елементи управління проектом
 11. Барвні речовини
Переглядів: 1811

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ЛЕКЦІЯ 3. ВПЛИВ НА ГІДРОСФЕРУ | Структура стратегічних цілей, завдань і результатів просування

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.008 сек.