Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Теорії походження держави.

Патріархальна теорія походження держави була започат­кована китайським філософом Конфуцієм (V-ІV ст. до н.е.) і глибоко опрацьована англійським філософом XVIII ст. Р. Фільмером. За цією теорією, держава виникла в процесі механічного об'єднання родів у племена, племен - в ширші утворення аж до державних. Відтак, лада королів та інших монархів бере початок безпосередньо від прародича Адама, а піддані - лише його Діти.

Теологічна теорія бере свій початок у міфах Стародавнього Сходу, в яких стверджується про божественне походження правителя. В епоху середньовіччя дана теорія, яка ґрунтува­лася на принципі "нема влади не від Бога, існуючі ж влади Богом встановлені", була надалі розвинена Фомою Аквінським (XIII ст.). Він вважав, що порядок відносин панування і підпорядкування, за якого воля осіб у вищій людській ієрархії рухає нижчими верствами населення, встановлений Богом.

Органічна теорія, яскравим представником якої був Габріел Спенсер (1820-1903), базується на тому, що держава як "політичний агрегат" виникла внаслідок органічного роз­витку суспільства - його поділу за достатком та спеціаліза­цією. За Г. Спенсером, у процесі воєн найпристосованіші до умов боротьби за виживання народи створювали урядо­вий апарат, який, неначе нервово-м'язовий апарат живого організму, регулював суспільні процеси.

Насильницька теорія найбільш поширена серед так званих соціал-дарвіністських теорій. Найвідомішим її представни­ком був Л. Гумплович (1838-1909). На його думку, не Боже провидіння, суспільний договір чи ідея свободи, а зіткнення ворожих-племен, груба перевага сили породили державу. Тому, за Л. Гумпловичем, держава є формою панування переможців над переможеними.

Психологічна теоріянаріжним каменем появи права і ви­никнення держави визначає психобіологічні потреби люди­ни у покорі та пануванні. За Зігмундом Фрейдом (1856-1939), створення держави диктувалося необхідністю придушити агресивні потяги (зокрема, статеві), які існували у людей патріархальної орди.

• Представники елітної теоріїбули переконані в тому, що державу "вигадали" еліти.

Космічна теорія побудована на переконаності в тому, що держава і право запроваджені на Землі Вищим Космічним Розумом для проведення якогось, невідомого людям, експе­рименту над ними.

Марксистська теорія ґрунтується на тезі, що держава ви­никла з поділом суспільства на класи. Родоплемінна орга­нізація перетворюється на державу, коли виникає потреба захищати інтереси економічно панівного класу. Зокрема, Фрідріх Енгельс вказував на три ознаки, які відрізняють державу від родової організації:

1) поділ населення за територіальною ознакою, внаслідок чого родова організація перетворюється на територіально-ад­міністративну;

2) встановлення публічної влади;

3) запровадження податкової системи.

Отож, для розуміння причин та обставин виникнення дер­жави і права необхідно враховувати різні чинники:

- географічні умови, які сприяли виникненню й існуванню зрошувальних систем (як це мало місце у долинах річок Стародавнього Сходу);

- суспільний поділ праці;

- соціально-класові зміни, що вели до загострення супереч­ностей;

- спілкування і засвоєння державного досвіду сусідів (вплив Риму на утворення держави у готських племен), наявність зовнішньої загрози, яка прискорює формування держави за умови зрілості внутрішніх державотворчих чинників;

- завоювання-державними народами інших територій (нап­риклад, завоювання вікінгів).

Історичні умови виникнення права ті ж, що й держави, оскільки, на думку більшості (хоч і далеко не всіх) дослідників, держава і право формувалися паралельно й виникають одно­часно.

У процесі становлення держави право складалося шляхом розщеплення первісних номонорм (номонорми у перекладі з грец. - "єдине правило". Цей термін означає обов'язкові для виконання правила поведінки, в яких ще чітко не розділено мораль, право й етикет) на право і мораль, етику (під етикою розуміють сукупність норм, дотримання яких забезпечено лише силою громадської думки).

Спочатку право виступало як звичаєве право.

Звичаєве право - це система норм, які базуються на звичаєві як регуляторові суспільних відносин у певній державі, місцевос­ті, або діють у межах певної етнічної чи соціальної групи. (У країнах Сходу звичаєве право називалося "адатовим" (від араб, "адат" - звичай).

Правляча верхівка суспільства вибирала найвигідніші для неї норми звичаєвого права І перетворювала їх на власне право, тобто - писані закони. Особливо це стосується тих положень адатового права, які регулювали відносини власності, господарського життя, цілісності суспільства, привілеїв тощо.


Читайте також:

 1. А .Маршалл - основоположник неокласичної теорії.
 2. Аграрна політика як складова економічної політики держави. Сут­ність і принципи аграрної політики
 3. Аксіоматичний метод у математиці та суть аксіоматичної побудови теорії.
 4. Альтернативні теорії вартості
 5. Альтернативні теорії капіталу
 6. Альтернативні теорії макроекономічного регулювання
 7. Альтернативні теорії максимізації
 8. Альтернативні уявлення щодо макроекономічного регулювання: теорії раціональних сподівань та економіка пропозиції. Крива Лафера.
 9. Антимонопольна діяльність держави.
 10. Антимонопольна політика держави.
 11. Апарат держави. Орган держави. Інститут держави Апарат держави - частина механізму держави.
 12. Базові поняття теорії і методики фізичного виховання.
Переглядів: 832

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Поняття та ознаки держави.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.025 сек.