Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Види і загальна характеристика правових актів.

Нормативно-правові акти поділяють на закони і підза­конні нормативно-правові акти.

Закон- це нормативно-правовий акт, який приймається найвищим зако­нодавчим органом держави або всенародним референдумом, з дотриманням спеціальної процедури, має вищу юридичну силу встановлює, змінює або скасовує норму права.

Підзаконний нормативно-правовий акт – це такий нормативно-правовий акт, який приймається уповноваженим органом держави чи посадовою особою на основі закону, у відповідності до закону і на виконання закону.

Крім конституції країни, є ще такі види законів: конституційні; органічні; звичайні.

Крім конституції країни є ще такі види законів: конституційні, органічні, звичайні.

Конституційні закони — це закони, що вносять зміни і доповнення до конституції. Вони, як і конституція, приймаються кваліфікованою більшістю голосів депутатів або шляхом референдуму.

Органічні закони закріплюють порядок організації і функціонування певного державного органу.

Звичайні закони регулюють усі інші суспільні відносини і приймаються більшістю депутатів від складу парламенту.

Конституція- це основний закон держави, що об'єднує групу норм з найвищою юридичною силою, які закріплюють основи державного ладу, права, свободи й обов'язки людини та громадянина, систему та принципи організації державної влади, територіальної організації держави тощо.

Конституціям притаманні такі риси:

- конституція є основним законом держави;

- має найвищу юридичну силу, тобто всі інші нормативно-правові акти мають відповідати її положенням;

- є законом з підвищеним ступенем стабільності, який забезпечується спеціальною процедурою внесення змін і доповнень.

Усі закони мають вищу юридичну силу, яка проявляєть­ся в тому, що:

а) ніхто, крім органів законодавчої влади, не може приймати закони, змінювати чи відміняти їх;

б) усі інші нормативно-правові акти повинні видаватися у відповідності з законами;

в) у разі колізій між нормами закону і підзаконного нормативно-правового акта діють норми закону;

г) тільки законодавчий орган може підтвердити чи не підтвердити прийняття закону в разі повернення його Пре­зидентом за відкладним вето.

Нормативно-правові акти існують у вигляді законів та підзаконних правових актів.

Підзаконні нормативно-правові акти - це результат нормотворчої діяльності компетентних органів держави та поса­дових осіб, уповноважених на те державою громадських об'єд­нань із встановлення, впровадження в дію, зміни і скасування нормативних письмових документів, які розвивають чи уточ­нюють окремі положення законів.

Розрізняють такі види підзаконних нормативно-право­вих актів залежно від суб'єктів, що їх видали: а) норма­тивні акти Президента України; б) акти Верховного Суду, Вищого арбітражного суду, Конституційного Суду, Гене­рального прокурора України, Верховного Суду Автономної Республіки Крим; в) акти Кабінету Міністрів України, Ра­ди Міністрів Автономної Республіки Крим; г) акти мініс­терств, державних комітетів, відомств; д) нормативні акти державних адміністрацій у регіонах; е) акти (норматив­ні) органів регіонального і місцевого самоврядування; є) нормативні акти відділів і управлінь відповідних центральних органів на місцях; ж) нормативні акти керів­ників підприємств, установ, організацій на місцях; з) інші підзаконні нормативні акти.

Індивідуальний правовий акт - це правовий акт, який стосу­ється конкретного випадку чи конкретної справи. Прикладом такого правового акта є Указ Президента України про нагород­ження Почесною відзнакою конкретної особи.

 


Читайте також:

 1. I. Загальна характеристика політичної та правової думки античної Греції.
 2. II. ВИРОБНИЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЇ
 3. II. Морфофункціональна характеристика відділів головного мозку
 4. Ni - загальна кількість періодів, протягом яких діє процентна ставка ri.
 5. Аварії на хімічно-небезпечних об’єктах та характеристика зон хімічного зараження.
 6. Автобіографія. Резюме. Характеристика. Рекомендаційний лист
 7. Автокореляційна характеристика системи
 8. Амплітудно-частотна характеристика, смуга пропускання і загасання
 9. Аплікація як вид образотворчої діяльності дошкільнят, його характеристика.
 10. Архітектура СЕП та характеристика АРМ-1, АРМ-2, АРМ-3
 11. Афіксальні морфеми. Загальна характеристика
 12. Банківська система України і її характеристика
Переглядів: 941

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Функції права. | Систематизація нормативно-правових актів.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.