Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Державна служба в Україні.

Питання про державну службу і статус державного службовця регулюється Законом України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 року і іншими Законами України. Цей закон регулює суспільні відносини, які охоплюють діяльність держави щодо створення правових, організаційних, економічних та соціальних умов реалізації громадянами України права на державну служ­бу. Він визначає загальні засади діяльності, а також ста­тус державних службовців, які працюють у державних органах та їх апараті.

Державна служба в Україні - це професійна діяль­ність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функ­цій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів. Ці особи є державними службовцями і мають відповідні службові повноваження.

Державна служба ґрунтується на таких основних прин­ципах:

1) служіння народу України; 2) демократизму і законності; 3) гуманізму і соціальної справедливості; 4) пріоритету прав людини і громадянина; 5) професіо­налізму, компетентності, ініціативності, чесності, відда­ності справі; 6) персональної відповідальності за вико­нання службових обов'язків і дисципліни; 7) дотримання прав та законних інтересів органів місцевого і регіональ­ного самоврядування; 8) дотримання прав підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян.

Право на державну службумають громадяни України незалежно від походження, соціального і майнового ста­ну, расової і національної приналежності, статі, політич­них поглядів, релігійних переконань, місця проживання, які одержали відповідну освіту і професійну підготовку та пройшли у встановленому порядку конкурсний відбір, або за іншою процедурою, передбаченою Кабінетом Міністрів.

У законі закріплена етика поведінки державного служ­бовця. Він повинен:1) сумлінно виконувати свої служ­бові обов'язки; 2) шанобливо ставитися до громадян, ке­рівників і співробітників, дотримуватися високої культу­ри спілкування; 3) не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця.

Указаний закон також закріплює і регулює:

1) Держав­ну політику в сфері державної служби; 2) Правовий ста­тус державних службовців державних органів та їх апара­ту; 3) Проходження державної служби в державних орга­нах та їх апараті; 4) Службову кар'єру; 5) Припинення державної служби; 6) Матеріальне та соціально-побутове забезпечення державних службовців; 7) Відповідальність за порушення законодавства про державну службу.

Посада –це визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця державного органу та його апарату, на яку покладено встановлене нормативними актами коло службових обов’язків.

Згідно з нормами Закону України «Про державну службу» державним службовцям присвоюються ранги.( Див. табл.1)

Рангприсвоюється відповідно до займаної посади, рівня професійної кваліфікації та результатів роботи. Для чергового підвищення за рангами необхідно відпрацювати 2 роки.

Таблиця 1.

Категорії посад службовців Ранги Хто присвоює ранги
3, 2, 1 Президент
5, 4, 3 Кабінет Міністрів
7, 6, 5 Керівник державного органу, в системі якого працює службовець.
9, 8, 7 ******
11, 10, 9 ******
13, 12, 11 ******
15, 14, 13 ******

Не можуть бути обраними чи призначеними на посади в державну службу особи, які:

v визнані у встановленому порядку недієздатними;

v мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;

v у разі прийняття на роботу будуть безпосередньо підпорядкованими або підлеглими особам, що є їх близькими родичами;

v в інших випадках.

Державний службовець повинен діяти в межах своїх повноважень.


Читайте також:

 1. II Державна дума
 2. Адміністративна служба
 3. Активна і пасивна державна політика.
 4. Антиінфляційна державна політика
 5. АРХІТЕКТУРА НАРОДНОГО ЖИТЛА В УКРАЇНІ.
 6. Банківська система в Україні.
 7. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. Особливості побудови банківської системи в Україні.
 8. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. Особливості побудови банківської системи в Україні.
 9. Будівельний комплекс та його особливості в Україні.
 10. Валютні відносини та їх державне регулювання в Україні.
 11. Верховна Рада України - орган законодавчої влади в Україні. Статус народного депутата України
 12. Взаємодія ДСМК з іншими аварійно-рятувальними службами.
Переглядів: 520

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Адміністративна відповідальність. Види адміністративних стягнень. | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.