Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Четверте питання

 

Оперативне планування МТЗ передбачає формування оперативних планів-графіків внутрішнього ресурсозабезпечення процесу виробництва продукції підприємства.

Планування МТЗ підприємства ресурсами передбачає також і планування засобів, заходів та організації забезпечення процесу ресурсозабезпечення.

Визначення потреби в ресурсах і джерел її покриття являється центральним етапом планування МТЗ виробничого підприємства.

Загальна потреба в ресурсах складається з наступних складових:

· потреби в ресурсах, необхідних для виконання планів виробництва і постачань продукції;

· потреби на створення і підтримку перехідних запасів на кінець планового періоду;

· потреби в ресурсах на здійснення інших видів функціональної діяльності підприємства (всієї господарської діяльності підприємства, включаючи невиробничу).

Визначення потреби відбувається з урахуванням планів розвитку виробничо-технологічної бази та розширення виробництва.

Визначення потреби в ресурсах супроводжує визначення джерел (і засобів) її покриття. Джерела покриття поділяються на власні (власна виробнича діяльність, відходи власного виробництва) і сторонні (постачальники-виробники та посередники, продукція і послуги сторонніх організацій). Виробництво необхідних ресурсів власними силами також вимагає МТЗ відповідними ресурсами.

Планування потреби здійснюється по всій номенклатурі і залягає у визначенні обсягів ресурсів, що потрібні. План потреби
в ресурсах є підставою для планування придбання (закупівлі) ресурсів з боку (в натуральному та вартісному вимірах) і для планування поставок (зовнішнього МТЗ) ресурсів (у натуральному виміру і за термінами поставок). Обсяги і строки поставок ресурсів обумовлені режимом їх виробничого споживання (ресурсорухом), а також створення і підтримки необхідного рівня запасів ресурсів на підприємстві. Оперативне планування внутрішнього МТЗ полягає, як уже зазначалося, в плануванні забезпечення виробництва необхідними ресурсами відповідно до виробничих план-графіками виготовлення (запуску-випуску) продукції підприємства.

План МТЗ ресурсами виробничого підприємства в цілому складається з плану потреби в ресурсах і балансу МТЗ підприємства. Баланс МТЗ підприємства передбачає ув'язку потреби по всій номенклатурі ресурсів із джерелами їх покриття в натуральному вимірі та з урахуванням вторинного використання зворотних технологічних відходів виробництва. Потреба підприємства в матеріально-технічних ресурсах складається з потреби на виготовлення і випуск продукції, на впровадження нової техніки, на виготовлення оснащення та інструменту, на експлуатаційні та технологічні потреби, на ремонтні потреби, на освіту необхідного заділу незавершеного виробництва, на освіту та підтримання перехідних запасів. Обсяг матеріальних ресурсів, який повинен бути витрачений за перерахованими напрямками, представляє потреба до витрати, а обсяг, який необхідно придбати з боку (закупити), становить потреба у заготівлі та підготовці до виробничого споживання - виготовлення продукції. Ця остання потреба визначається на основі балансу МТЗ підприємства з урахуванням залишків і внутрішніх джерел забезпечення.

Визначення (розрахунок) потреби в ресурсах можливо за допомогою наступних підходів:

· детерміністського (на основі планів виробництва і нормативів витрачання);

· стохастичного (на основі імовірнісного прогнозу з урахуванням потреб минулих періодів);

· оцінного (на основі дослідно-статистичної оцінки).

 

 

Потреба в матеріальному ресурсі окремого виду визначається
по всіх напрямках, а всередині напрямки - за всіма видами продукції і робіт, для виробництва яких використовується даний ресурс. Вибір методу визначення потреби в матеріальних ресурсах, основні з яких представлені в табл. 7.3, обумовлюється особливостями самих ресурсів, умовами та специфікою їх споживання і наявністю необхідних для відповідних розрахунків даних.

 

 

Таблиця 7.3
Методи визначення потреби в ресурсах

Метод Зміст Область та умови застосування
Прямого рахунку Засновується на використанні показників обсягів виробництва та норм витрат матеріалу на одиницю продукції (робіт) Електроенергетика (при розрахунку потреби в енергетичному паливі), машинобудування та металообробка, деревообробка та інш.
Види: - повиробний Використання по виробних розрахункових норм витрат матеріальних ресурсів на одиницю продукції В умовах відомих показників обсягів виробництва продукції та норм витрат матеріальних ресурсів на одиницю продукції
- подетальний Використання подетальних розрахункових норм витрат матеріальних ресурсів на виробництво продукції, що планується В умовах відомих показників обсягів виробництва деталей та норм витрат матеріальних ресурсів на деталь
- аналоги Використання відомих норм витрат матеріальних ресурсів на виробництво аналогічної продукції Виготовлення нових видів продукції на які не встановлені норми витрат
- типових представників Використання норм витрат на виготовлення типового представника продукції, що виробляється Широка номенклатура одно типової продукції, що планується до випуску; наприклад, підприємства радіотехнічної, електротехнічної, швейної, взуттєвої та інш.
- за рецептурним складом За розробленими рецептурами в яких вказується вага (доля) кожного компоненту в загальній кількості вихідних матеріалів. Чорна та кольорова металургія при виготовленні лиття чорних та кольорових металів, промисловість будівельних матеріалів, харчова промисловість
- на основі формул хімічних реакцій Використовуються формули хімічних реакцій, відносні молекулярні маси матеріалів та готової продукції, вміст чистої речовини у вихідному матеріалі та готовій продукції, данні про втрату матеріалів у технологічному процесі Галузі хімічної промисловості
Статистичний метод (метод динамічних коофіцієнтів) Використання даних про фактичні витрати матеріальних ресурсів в минулому періоді з урахуванням змін плану виробництва продукції, норм витрат ресурсів В умовах значної номенклатури витрат ресурсів та їх відносно малих витрат, при відсутності точного планування програми виробництва продукції, норм витрат ресурсів

 

 

Зведений план (баланс) матеріально-технічного забезпечення
передбачає і основні джерела покриття потреби, до числа яких відносяться: очікуваний залишок на початок року; джерела мобілізації внутрішніх ресурсів; фондові і сторонні джерела матеріалів та інш.

Під очікуваними залишками Озж прийнято розуміти запаси матеріалів на початок планового періоду. Визначаються вони таким чином:
Озж = Зф + Взж - Рзж,

де Зф - фактичний залишок на перше число місяця, у якому розроблявся план МТЗ (за звітними даними);

Взж - очікувані надходження на підприємство за період від дати, на яку визначений фактичний залишок, до початку планового періоду;

Рзж - очікувана витрата за той же період.

Баланс матеріально-технічного постачання включає в якості складових загальної потреби - потреба на виробництво і випуск продукції Рп, на впровадження нової техніки РНТ, на ремонтно-експлуатаційні потреби Рре, на освіту зачепила незавершеного виробництва РНП, на освіту перехідних запасів Рз, в якості джерел покриття потреби - очікувані залишки на початок планового періоду Озж, матеріали в незавершеному виробництві на початок планового періоду ОНП, величину мобілізації внутрішніх ресурсів МВН, придбання та завезення матеріалів з боку Зс. У загальному вигляді баланс може бути представлений таким чином:

Рп + РНТ + Рре + РНП + Рз = Озж + ОНП + МВН + 3с.

Формування річного плану (балансу) матеріально-технічного забезпечення проводиться, таким чином, на основі даних про планове і фактичне споживання матеріальних ресурсів у поточному році; про потреби до витрати в цілому та за напрямками на планований рік; про перехідні запаси в абсолютному вимірі та в Днями забезпечення на кінець планованого року; про загальної потреби в матеріальних ресурсах планованого року з розбивкою по кварталах; про покриття потреби в матеріальних ресурсах в цілому і по окремих джерелах покриття.

Обсяг придбання (закупівлі) і завезення матеріальних ресурсів з боку визначається на основі розробленого балансу наступним чином:

3с = (Рп + РНТ + Рре + РНП + Рз) - (Озж + ОНП + МВН).

 

Саме баланс є основою організації як внутрішнього, так і зовнішнього забезпечення виробничого підприємства матеріально-технічними ресурсами - організації руху їх потоків необхідної структури і параметрів і формування їх запасів необхідної структури та обсягів на основі логістичного підходу.Читайте також:

 1. IV. Питання самоконтролю.
 2. V. Питання для самоконтолю
 3. V. Питання туристично-спортивної діяльності
 4. VI . Екзаменаційні питання з історії української культури
 5. А.1 Стан , та проблемні питання застосування симетричної та асиметричної криптографії.
 6. Актуальні питання управління земельними ресурсами та їх охорони
 7. Аналогія права - вирішення справи або окремого юридичного питання на основі принципів права, загальних засад і значення законодавства.
 8. Бесіда за запитаннями.
 9. В лекції висвітлюються питання використання мережних структур, їх недоліки та переваги.
 10. Виділення в природних комплексах незвичайних, унікальних ділянок і явищ і питання їх збереження.
 11. Висновок з 1 питання
 12. Відповідаючи на питання, будьте впевнені в своїй перемозі і все у вас вийде.
Переглядів: 482

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Третє питання | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.