Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


СУЧАСНІ ГРОШІ

План

ЛЕКЦІЯ №3

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Тема :СУТНІСТЬ І ЕВОЛЮЦІЯ ГРОШЕЙ (2год.)

 

Сілецька Н.В. к.е.н., доцент кафедри

економічної теорії та статистики

 

1. Гроші і їх суть, виникнення, функції і види.

2. Грошовий обіг, його закони та методи регулювання. Рівняння Фішера.Грошова маса та її агрегати.

 

Ключові слова:ФОРМИ ГРОШЕЙ, ГРОШІ, ГРОШОВИЙ ОБІГ, ГРОШОВА СИСТЕМА, РІВНЯННЯ ФІШЕРА, ЕМІСІЯ, ІНФЛЯЦІЯ, ПОВЗУЧА ІНФЛЯЦІЯ, ГАЛОПУЮЧА ІНФЛЯЦІЯ, НУЛІФІКАЦІЯ, РЕВАЛОРИЗАЦІЯ, ДЕВАЛЬВАЦІЯ

 

1. Гроші і їх суть, виникнення, функції і види. На думку К.Маркса, вартість у своєму історичному розвитку набувала таких форм: проста або випадкова; повна або розгорнута; загальна; грошова. Проста форма вартості виникла в первісному суспільстві із зародженням обміну одного, товару на інший – так званий бартер.Коли обмін набув регулярного характеру, відбувається перехід від простої до повноїаборозгорнутої форми власності, коли один товар може обмінюватись на багато інших товарів, які виступають в ролі еквівалента. В таких умовах часто починають проявлятися суперечності обміну, коли власнику обміну потрібен не той товар, який йому пропанують, а інший. Тому роль еквівалента закріплюється за одним товаром який стає загальним еквівалентом, що означає перехід до загальноїформи власності. З часом роль загального еквівалента почали виконувати метали – бронза, залізо, срібло і золото. Так з’являється грошова форма вартості.

Поступово срібло уходить з сфери грошового обігу і золото стає єдиним грошовим металом. Це означало встановлення золотого стандарту грошової системи.(друга половина ХIXст.).

Сучасна грошова система – це система кредитних і паперових грошей, розмінних монет, з’явлення “пластикових” “електронних” та інших видів грошей.

Види грошей:

1. Монети;

2. Паперові гроші;

3. Замінники грошей:

Ø Чек;

Ø Вексель;

Ø Кредитна картка.

4. Банківські рахунки;

Сучасні гроші мають кредитно-паперову природу, що зумовлює їх внутрішню суперечність: кредитний компонент визначає якісний бік грошей, а паперовий породжує нестабільність грошового обігу, зміцнення грошей. Тому сучасна грошова система базується на кредитно-паперових грошах, державній монополії на випуск грошей, акціонерному державному регулюванні грошового обігу, скорочення готівки.

Паперові гроші – це грошові знаки або символи повноцінних грошей, які наділені примусовим курсом і випускаються для витрат держави.

Стабільність грошової системи залежить від:

Ø якості друкування паперових грошей;

Ø визначення державних умов їх випуску;

Ø довіри населення до цих знаків як повноцінних грошей.

Кредитні гроші – це знаки вартості, що виникають і функціонують на основі кредитних відносин. Вони є більш розвиненою формою знака вартості, менш відповідною до потреб обігу.

Основні види кредитних грошей:

Ø вексель (прості, переказні);

Ø банкнота;

Ø чек.

Кредитні гроші забезпечують на сучасному етапі економічні зв’язки між виробниками, не гальмують процес реалізації товару, а отже й привласнення прибутку.

Перевага сучасної форми кредитних грошей полягає:

· зберігання;

· резервні гроші;

· демократичність.

 

       
   
 
 


 
Дискретність   Ліквідність  
Прийняті, зафіксовані законодавством Готівка Активи  
  Абсолютна ліквідність Не абсолютна ліквідність
       

 

Ліквідні кошти-грошові кошти та інші активи (цінні папери, елементи обігових коштів), які видко реалізуються, що можуть бути використані для погашення боргових зобов’язань .

Ліквідність- 1) можливість перетворення активів фірми, цінностей на готівку; 2)платоспроможність постачальника та його здатність забезпечити своєчасне виконання боргових зобов’язань ; 3)спроможність ринку реалізувати цінні папери без істотної зміни цін.

Таким чином, гроші – це універсальне мірило вартості (цінності) створюваних у суспільстві благ, або гроші – це абсолютно ліквідний засіб обміну.

Суть грошей проявляється в їх функціях:міри вартості, засобу обігу, засобу нагромадженню, засобу платежу, світові гроші.

Функції грошей

1. Міра вартості – прирівнювання всіх товарів до золота у формі ціни дає якісно однаковий вираз їх вартості і створює можливість беспосередньо кількісного виміру товарів.Тобто, вартість золота як грошей виражається у споживчій вартості інших товарів. Вартість товару, виражену в грошах, називають ціною. Вона залежить від вартості товару,від вартості золота (грошей) .

Через міру вартості гроші виражають кількість втіленої в товарах праці, а через масштаб цін - вагову кількість золота, яка міститься в грошовій одиниці. Зменшення вагового вмісту золота в грошовій одиниці – девальвація, підвищення - ревальвація

2. Засіб обігу-цю функцію можуть виконувати лише реальні гроші зллото, срібло,або їх замінники- паперові гроші.

Паперові гроші - ХІ ст. Китай, 1690 - США, 1762 - Росія.

Паперові гроші - це лише символи вартості, тобто грошові знаки, які замінюють повноцінні гроші в їх функціях як засіб обігу і засіб платежу.

З появою грошей відбувається перехід від безпосереднього обміну товару на товар (Т=Т) до більш досконалої форми за допомогою грошей Т-Г-Т, яка по суті, включає два акти: продаж товару за гроші (Т-Г) та купівлю товару за гроші (Г-Т) . Як видно, гроші виконують роль посередника в процесі обміну товарів.

3. Засіб нагромадження - наявність повноцінних грошей поза сферою обігу. Оскільки благородні метали перетворилися в основну форму багатства, у його спільне вираження, то товар не рідко продається з метою заволодіти цим багатством. Так гроші випадали із сфери обігу і перетворювалися на скарб. Таке накопичення грошей здійснювалося і для того, щоб застрахувати себе від випадковостей ринку.

4. Засіб платежу -потреба продажу товарів і послуг при відкладенні платежу і викликана різницею в часі виробництва і реалізації ряду товарів або необхідністю купівлі товарів за відсутності грошей (кредитор- боржник). Наприклад, для продовження процесу виробництва потрібно придбати сировину і матеріали, але для іх оплати немає грошей. Власник сировини і матеріалів може продати їх з відстрочкою платежу , тобто в кредит. Так один товаровиробник стає кредитором, а інший боржником. Отримуючи потрібний товар, боржник дає своєму кредитору письмовий борговий кредит. Коли настає строк, боржник виплачує визначену суму грошей, а кредитор повертає йому вексель. Так з’явилися кредитні гороші- векселі, банкноти, платіжні доручення,чеки .

5. Світові гроші - загальний платіжний купівельний платіжний засіб.

Золото, спеціальні права, запозичення (прототип міжнародних кредитних грошей, що використовуються для безготівкових міжнародних розрахунків шляхом записів на спеціальних рахунках країн-членів Міжнародного Валютного Фонду). До 2001р. існувала спец. розрахункова одиниця країн Європейського Союзу –ЕКЮ. З1 січня 1999 р. більшість країн союзу перейшли на євро. Готівкові євро зявилися у 2002 р. Електроні гроші.

2. Грошовий обіг, його закони та методи регулювання. Рівняння Фішера.

Грошова маса та її агрегати.

Грошовий обіг – це безперервний рух грошей у сфері обігу, їх функціонування як засобу обігу й платежу. Грошовий обіг здійснюється в межах грошової системи країни, яка включає в себе грошову одиницю, масштаб цін, види грошових знаків, порядок випуску (емісії) та регулювання грошей.

Існують грошові системи двох типів:металевого обігу та паперово-кредитного обігу.

Кількість грошей, яка необхідна для забезпечення товарообігу, прямо пропорційна сумі цін товарів і обернено пропорційна числу оборотів одноіменних грошових одиниць, тобто визначається за такою формулою:

 

КГ = __ЦТ-_К+П-ВП_

О

де: КГ – кількість грошей в обігу; ЦТ – сума цін товарів, що підлягають реалізації; К – сума цін товарів, проданих в кредит; П – платежі, за якими настав строк сплати; ВП – сума платежів, які взаємно зараховуються; О – число оборотів одноіменної грошової одиниці.

За законом грошового обігу, сформульованим Фішером, кількість грошових одиниць – М, яка необхідна суспільству в даний момент, прямо пропорційна кількості товарів і послуг – Q, їх ціні – Р і обернено пропорційна швидкості обігу грошей – V:

М*V=P*Q

Рівняння обміну (модель Фішера) в явному виді не враховує змін ліквідності грошей, для яких швидкість обігу дорівнює нулю, також не враховує необхідність виникнення фізичного зносу грошей та їх вилучення банком із обігу.

У підтримці рівноваги в економіці, збалансованості попиту та пропозиції важливу роль відіграє грошова маса. Вона є сумою купівельних та платіжних засобів, що обслуговують господарський обіг і належать державі, фірмам та окремим особам. У грошовій масі розрізняють активні гроші, що використовуються в готівковому та безготівковому обігу; пасивні гроші (заощадження, резерви, залишки на рахунках), які лише потенційно можуть використовуватися в угодах. Переважна частина грошової маси - різні види банківських депозитів (кредитних грошей), а також деякі види цінних паперів, що мають таку саму купівельну спроможність, як і банківські рахунки (рис.1). У наш час грошова маса формується на основі кредитів. Це означає, що банківська система, надаючи кредити підприємствам, організаціям, окремим особам, збільшує грошову масу, оскільки в обіг при цьому надходить додаткова кількість загальної купівельної спроможності, що спричиняє зростання цін.

 

М2 + депозитні сертифікати + державні цінні папери      
М1 + термінові вклади населення в ощадних банках      
Наявні гроші Мо + засоби на розрахункових рахунках юридичних осіб + депозити до запитання в Ощадбанках + депозити в Ощадбанках + депозити в комерційних банках + кошти держстраху      
Банкноти в обігу   Монети в обігу   Залишки готівки в касах підприємств і організацій  
Мо              
           

Рис.1. Структура грошової маси

Із такого комплексного розуміння закону обігу сучасних грошей значною мірою випливає зміст поняття "сталість грошей".

Сталість грошей - це постійність купівельної спроможності (сили) грошей, тобто здатність за грошову одиницю купити певну однакову кількість товарів і послуг впродовж тривалого періоду. Зміна купівельної спроможності грошей знаходить свій вияв у зміні рівня цін (індексу цін).

Iц=pi1gi1/ pi1gi0

Pi-ціна, gi-кількість продукту, 0і1- базисний і поточний періоди

Емісія (випуск паперових грошей) грошей, яка виходить за межі рівняння обігу, порушує рівновагу та спричинює інфляцію.

Інфляція – це знецінення грошей, зниження їх купівельної спроможності, що проявляється у зростанні цін. Розрізняють кілька форм інфляції: відкриту, яка нічим не стримується; приховану, коли держава робить спроби стримати зростання цін. Залежно від темпів зростання цін виділяють інфляцію: “повзучу” “галопуючу” , гіперінфляцію та супергіперінфляцію.

Узагальнюючи розвиток інфляції, слід виділити три її види:

1) "повзуча" - ціни зростають у незначному обсязі (до 5 % за рік);

2) "галопуюча" - ціни зростають за рік на 10 % і трохи більше;

3) "гіперінфляція" - ціни зростають на 1-2% щодня. Як відомо, Міжнародний валютний фонд допускає 40 %-й рівень інфляції і 2 % дефіциту держбюджету впродовж року. В Україні ціни у 1992 р. зростали щомісяця в середньому на 170 %, що свідчило про супергіперінфляцію.

В історії окремих країн мали місце ще стрімкіші темпи інфляції. Так, у Німеччині після Першої світової війни вона досягла сотень тисяч відсотків, а зарплату видавали двічі на день. У Росії з 1917 по 1921 рік грошова емісія спричинила зниження купівельної спроможності рубля майже в 10 млг. разів.

Інфляція має внутрішні (надмірна емісія грошей; надмірні військові витрати; перебільшені капітальні вклади; криза державних фінансів, кредитна експансія з боку банків; необґрунтоване підвищення цін на товари й послуги підприємствами, торгівельними організаціями та ін.) та зовнішні причини (зростання цін на світовому ринку; збільшенні зовнішнього боргу; широкий обмін у банках іноземної валюти на національну; структурні світові кризи тощо).

Світовий досвід країн ринкової економіки знає два основних способи регулювання інфляційного процесу: кейнсіанський і монетаристський. Кейнсіанський метод передбачає розширення впливу держави на економіку, її регулюючої ролі в кредитно-фінансовій політиці. Монетаристський – передбачає впровадження таких дій, як зменшення до мінімуму втручання держави в економіку, скорочення витрат держави на соціальні та інші потреби.

Використовують такі методи стабілізації грошового обігу як, нуліфікація, ревальвація, девальвація. Найчастіше використовуються нуліфікація знецінення грошей. Вона означає ліквідацію старих грошових знаків, вилучення їх з обігу і випуск нових грошових знаків, як правило, в меншій кількості. Використовують при супергіперінфляції.

Протилежним нуліфікації є метод стабілізації валюти з допомогою ревалоризації. Ревалоризація означає процес відновлення до інфляційної вартості паперових грошей з метою стабілізації і підвищення курсу валюти, тобто поступове формування рівноваги Т=Г. Цей метод використовується при незначній інфляції.

Широко використовується для стабілізації знеціненої грошової одиниці метод девальвації.

Девальвація проводиться шляхом законодавчого зменшення курсу валюти даної країни щодо ціни на золото, коштовностей та конвертованих валют.

Стабілізацію валюти можна розпочати також із проведення традиційної в багатьох країнах світу політики дефляції. Вона означає вилучення з обігу певної частини надлишку паперових грошей. Отже, методи подолання інфляції різноманітні.

Інфляція вимірюється за допомогою індексу цін Ір. Темп інфляції для поточного року визначається таким чином. Від індексу цін поточного року віднімається індекс цін минулого року і ділиться на індекс цін минулого року, а потім множиться на 100.

Темп інфляції =Ір1-Ір0/ Ір0*100

Ір1-індекс цін поточного року;

Ір0-індеес цін минулого року.

 

Контрольні питання до теми:

1. У чому перевага грошового обігу?

2. На чому ґрунтується розвиток грошової форми вартості?

3. Що таке гроші?

4. Виникнення грошей.

5. Які функції виконують гроші?

6. Як визначити кількість грошей в обігу?

7. Закони грошового обігу.

8. Типи і види грошей. Концепції грошей.

9. Що таке інфляція? Які її види ви знаєте?

10. Назвіть методи стабілізації валюти.

11. Дайте визначення ліквідності і валютного курсу.

12. Чому відбувся перехід від золотих до паперово-кредитних грошей?

 


Читайте також:

 1. Антропогенний вплив на природне середовище та сучасні екологічні проблеми
 2. Багатозначність слів у сучасній українській мові
 3. В якій функції гроші обслуговують процес ціноутворення?
 4. Визначення поняття «Економіка підприємства» у сучасній економічній літературі
 5. Викликати особу, яка вносить гроші, та прийняти їх поаркушним перерахуванням.
 6. Виникнення, суть і функції грошей. Особливості функціонування паперових грошей за сучасних умов. Роль золота. «Електронні гроші».
 7. Глобалізаційні процеси в сучасній світовій культурі та теорія модернізації
 8. Головними видами контролю успішності учнів у сучасній школі є: випереджувальний, поточний, періодичний, підсумковий.
 9. Гроші в бізнесі – це вдячність людей!
 10. Гроші в часі втрачають свою вартість
 11. Гроші як загальний еквівалент і абсолютно ліквідний актив
 12. Гроші як категорія товарного виробництва, функції грошей.
Переглядів: 4825

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
II частина. | КОНТЕНТ-АНАЛІЗ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.011 сек.