Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Законодавча база в галузі пожежної безпеки

Будівельні конструкції

Будівельні матеріали.

Будівельні матеріали класифікують за такими показниками пожежної небезпеки:горючістю, займистістю, поширенням полум’я поверхнею, димоутворювальною здатністю та токсичністю продуктів горіння.

За горючістюбудівельніматеріалиподіляютьнанегорючі (НГ) та горючі (Г).

Негорючібудівельніматеріали за іншимипоказникамипожежноїнебезпеки не класифікують.

Горючібудівельніматеріалиподіляють на чотиригрупи:


Г1 (низькоїгорючості);

Г2 (помірноїгорючості);

Г3 (середньоїгорючості);

Г4 (підвищеноїгорючості).


Горючібудівельніматеріализа займистістюподіляють на три групи:

В1 (важкозаймисті);В2 (помірнозаймисті);В3 (легкозаймисті).

Горючібудівельніматеріали за поширеннямполум’яповерхнеюподіляють на чотиригрупи:


РП1 (не поширюють);

РП2 (локально поширюють);

РП3 (помірнопоширюють);

РП4 (значнопоширюють).


Горючібудівельніматеріали за димоутворювальноюздатністюподіляють на три групи:

Д1 (з малою димоутворювальноюздатністю);

Д2 (з помірноюдимоутворювальноюздатністю);

Д3 (з високоюдимоутворювальноюздатністю).

Горючібудівельніматеріализа токсичністюпродуктівгорінняподіляють на чотиригрупи:


Т1 (малонебезпечні);

Т2 (помірнонебезпечні);

Т3 (високонебезпечні);

Т4 (надзвичайнонебезпечні).


Групибудівельнихматеріалів за токсичністюпродуктівгоріннявстановлюютьзалежновідзначенняпоказниківтоксичностіпродуктівгоріння, яківизначаютьвідповідно до ГОСТ 12.1.044.

Будівельні конструкції класифікують за вогнестійкістю та здатністю поширювати вогонь.

Показникомвогнестійкості є межа вогнестійкостіконструкції, щовизначається часом (у хвилинах) від початку вогневоговипробування за стандартнимтемпературним режимом до настання одного з граничнихстанівконструкції:

· втратинесучоїздатності (R);

· втратицілісності (Е);

· втратитеплоізолювальноїспроможності (І).

Показникомздатностібудівельноїконструкціїпоширювативогонь є межа поширеннявогню (М).

За межеюпоширеннявогнюбудівельніконструкціїподіляють на три групи:

М0 (межа поширеннявогнюдорівнює 0 см);

М1 (М ≤ 25 см – для горизонтальнихконструкцій; М ≤ 40 см – для вертикальних і похилихконструкцій);

М2 (М > 25 см – для горизонтальнихконструкцій; М > 40 см – для вертикальних і похилихконструкцій).

 

 

Основним нормативним документом, що регламентує вимоги щодо пожежної безпеки, є закон України «Про пожежну безпеку», ухвалений Президентом України від 30 червня 1993 року №3747-ХІІ [25].

Цей закон визначає загальні правові, економічні та соціальні основи забезпечення пожежної безпеки на території України, регулює відносини державних органів, юридичних і фізичних осіб у цій галузі незалежно від виду їхньої діяльності та форм власності.

Стаття 2. Забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ та організацій покладається на їх керівників і уповноважених ними осіб. А забезпечення пожежної безпеки в жилих приміщеннях (будинках) – на їх власників або наймачів.

Стаття 5.Власники підприємств, установ та організацій або уповноважені ними органи (далі - власники), а також орендатори зобов'язані:

· розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки, впроваджувати досягнення науки і техніки, позитивний досвід;

· відповідно до нормативних актів з пожежної безпеки розробляти і затверджувати положення, інструкції, інші нормативні акти, що діють у межах підприємства, та здійснювати постійний контроль за їх додержанням;

· організовувати навчання працівників правилам пожежної безпеки;

· утримувати в справному стані засоби протипожежного захисту і зв'язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням;

· здійснювати заходи щодо впровадження автоматичних засобів пожежогасіння;

· проводити службове розслідування випадків пожеж.

Стаття 7.Державнийпожежнийнагляд за станом пожежноїбезпеки в населених пунктах і на об'єктахнезалежновід форм власностіздійснюєтьсявідповідно до чинного законодавства державною пожежноюохороною в порядку, встановленомуКабінетомМіністрівУкраїни.

На об'єктахприватноївласностіорганидержавногопожежногонаглядуконтролюютьлишеумовибезпеки людей на випадокпожежі, а також у випадкахвирішенняпитаньпожежноїбезпеки, щостосуються прав та інтересівіншихюридичнихосіб і громадян.

Державні інспектори з пожежного нагляду мають право проводити перевірки і обстеження у будь-який час у присутності власника чи його представника, надавати приписи керівникам (власникам) об’єктів, підприємств та притягати до адміністративної відповідальності посадових осіб, винних у порушенні встановлених вимог пожежної безпеки, невиконанні приписів і навіть застосовувати штрафні санкції до підприємства, установ та організацій за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Проте можна стверджувати, що на сьогодні відсутній належний контроль державного інспектора з пожежної безпеки у зв’язку з:

по-перше, власники підприємств мають свою охорону і без їх дозволу перевірку здійснити практично неможливо;

по-друге, штрафні санкції до підприємств та їх власників на сьогодні дуже малі (чисто умовні). Наприклад, за 1 т викиду пилу SiOу повітря підприємство сплачує 3грн, хоча захворіти можуть сотні і навіть тисячі людей.

по-третє, підтвердженням цього також є неймовірне збільшення пожеж: лише за два останні роки (з 2009р. до 2011р) їх кількість зросла на 16775 пожеж або на 38,11%.

Другим важливим документом нормативної бази в галузі пожежної безпеки є «Правила пожежної безпеки для закладів освіти і організацій системи освіти України», затверджені Наказом Міністерства освіти України і ГУДПО МВС України 30.09.1998 №348/70

Правила встановлюють загальні вимоги до учасників навчально-виховного процесу щодо пожежної безпеки і є обов’язковими до виконання у закладах освіти, незалежно від форм власності і відомчої підпорядкованості.

 

Загальні положення Правил визначають:

· відповідальність за пожежну безпеку закладів несуть їх керівники;

· навчання та перевірка знань з пожежної безпеки керівних педагогічних працівників і спеціалістів проводиться один раз на три роки;

· згідно НАПБ Б.02.005-94 осіб, які не пройшли навчання, протипожежного інструктажу і перевірки знань з питань пожежної безпеки не допускають до роботи, а студентів – до гуртожитків.

 


Читайте також:

 1. Cистеми безпеки торговельних підприємств
 2. II. Вимоги безпеки перед початком роботи
 3. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
 4. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 5. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 6. IV. Вимоги безпеки під час роботи на навчально-дослідній ділянці
 7. V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
 8. V. Вимоги безпеки в екстремальних ситуаціях
 9. Абіотичні та біотичні небезпеки.
 10. Адміністративні правопорушення в галузі охорони здоров'я. Адміністративна відповідальність медичних працівників.
 11. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ
 12. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У ГАЛУЗІ СПОРТУ
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.