Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Процедура патентування в Євросоюзі

Європейський патент діє на території 35 країн, які є учасниками Європейської Патентної Конвекції (ЄПК).

Для здобуття патенту на винахід або корисну модель в Євросоюзі перед подачею заявки на видачу патенту проводиться попередній пошук для того, щоб переконатися, що Ваш винахід є новим.

При отриманні позитивних результатів пошуку подається заявка на видачу патенту на винахід.

Після цього заявка проходить формальну експертизу, де перевіряється відповідність наявності і правильності складання всіх поданих документів встановленим Правилам (ЄПК).

Після формальної експертизи заявка проходить експертизу по суті, де перевіряється на предмет умови патентоспроможності. Після успішного проходження експертизи по суті приймається рішення про видачу і публікацію патенту на винахід.

Протягом 9 місяців з дати публікації патенту на винахід можуть пред'являтись будь-які заперечення і незгоди з технічним рішенням.

 

 


 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 22 від 22.01.2001

Про затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель

 

1. Загальні положення

2. Винахід та корисна модель як об'єкти правової охорони

2.2. Згідно з частиною 1 статті 6 Закону ( 3687-12 ) правова

охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить

публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає

умовам патентоздатності, визначеним статтею 7 Закону.

2.2.1. Винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.

2.2.2. Корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною.

2.3. об'єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якому (якій)

надається згідно з Законом, може бути:

продукт,

процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту

чи процесу.

З метою подання заявки продукт чи процес уважається

відомим, якщо він розкритий у будь-якому джерелі інформації, у

тому числі в будь-якій заявці на винахід (корисну модель), зокрема

в заявці, що подається.

2.3.1. Продукт як об'єкт технології - це матеріальний об'єкт

як результат діяльності людини. Таким продуктом, зокрема, є

пристрій, механізм, система (комплекс) взаємодіючих пристроїв,

споруда, виріб, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин

рослини і тварини та інший біологічний матеріал, у тому числі

трансгенна рослина і тварина.

2.3.2. Процес як об'єкт технології - це дія або сукупність

дій, виконуваних щодо продуктів та інших матеріальних об'єктів за

допомогою принаймні одного продукту і спрямованих на досягнення

певного технічного результату. Таким процесом, зокрема, є

виготовлення, обробка, переробка продукту та контролювання його

якості, перетворення речовини, енергії, даних, вимірювання

параметрів, діагностування, лікування, керування процесом, який є

об'єктом технології.

2.5. Не визнаються винаходами (корисними моделями) в значенні

пункту 1.2 цих Правил власне:

відкриття, наукові теорії та математичні методи;

методи інтелектуальної, господарської, організаційної та

комерційної діяльності (планування, фінансування, постачання,

обліку, кредитування, прогнозування, нормування тощо);

правила виконання фізичних вправ, проведення ігор, конкурсів,

аукціонів;

проекти та схеми планування споруд, будинків, територій;

умовні позначення (дорожні знаки, маршрути, коди, шрифти

тощо), розклади, інструкції;

комп'ютерні програми;

форма представлення інформації (наприклад, у вигляді таблиці,

діаграми, графіка, за допомогою акустичних сигналів, вимовляння

слів, візуальних демонстрацій, книг, аудіо- та відеодисків).

2.6. Згідно з частиною 4 статті 12 Закону ( 3687-12 ) заявка на винахід повинна стосуватися одного винаходу або групи винаходів, пов'язаних єдиним винахідницьким задумом (вимога єдиності винаходу).

2.6.1. Група винаходів визнається пов'язаною єдиним винахідницьким задумом, якщо має місце технічний взаємозв'язок між цими винаходами, що виражається однією або сукупністю однакових чи відповідних суттєвих ознак, які визначають внесок у рівень техніки кожного із заявлених винаходів, які розглядаються в сукупності.

2.6.2. Визначення того, чи є група винаходів настільки взаємопов'язаною, що вона утворює єдиний винахідницький задум, повинно проводитись незалежно від того, заявляються ці винаходи в окремих пунктах або як альтернатива в одному пункті формули винаходу.

2.6.3. Вимога єдиності винаходу визнається дотриманою, якщо:

заявка стосується одного винаходу, тобто одного продукту, процесу (способу), у тому числі нового застосування відомого продукту чи процесу;

заявка стосується одного винаходу, який охарактеризований з розвитком або уточненням окремих конкретних варіантів його здійснення, що не супроводжується заміною чи вилученням окремих ознак, наведених у незалежному пункті формули винаходу;

заявка стосується групи винаходів, які пов'язані єдиним винахідницьким задумом.

Вимозі єдиності може відповідати група винаходів, зокрема, якщо заявка стосується:

винаходів, один з яких призначений для одержання (виготовлення) іншого, наприклад, пристрій або речовина та процес одержання (виготовлення) зазначеного пристрою або речовини в цілому чи їх частини;

винаходів, один з яких призначений для здійснення іншого, наприклад, процес і пристрій для здійснення зазначеного процесу в цілому чи однієї з його дій;

винаходів, один з яких призначений для використання іншого (в іншому), наприклад процес або пристрій та його частина; процес і речовина, яка призначена для використання в зазначеному процесі; нове застосування відомого пристрою або речовини та процес з їх новим застосуванням; нове застосування відомого пристрою або речовини та пристрій або композиція, складовою частиною яких вони є, тощо;

винаходів, які є об'єктами одного виду, однакового призначення і які забезпечують одержання одного і того самого технічного результату (варіанти).

2.7. Заявка на корисну модель повинна стосуватися однієї

корисної моделі.

Вимога єдиності корисної моделі визнається дотриманою, якщо:

заявка стосується однієї корисної моделі, тобто одного

продукту, процесу (способу), у тому числі нового застосування

відомого продукту чи процесу;

заявка стосується однієї корисної моделі, яка охарактеризована з розвитком або уточненням окремих конкретних варіантів її здійснення, що не супроводжується зміною чи вилученням окремих ознак, наведених у незалежному пункті формули.

 

3. Оформлення документів

3.1. Склад заявки

Заявка повинна містити:

заяву про видачу патенту України на винахід (корисну модель);

опис винаходу (корисної моделі);

формулу винаходу (корисної моделі);

креслення (якщо на них є посилання в описі);

реферат.

3.2. Оформлення документів заявки

3.2.1. Документи заявки, а саме: заяву про видачу патенту, опис і формулу винаходу (корисної моделі), креслення і реферат подають у трьох примірниках. Документи, які потребують подальшого перекладу, можуть бути подані мовою оригіналу в одному примірнику, а їх переклад - у трьох примірниках.

3.2.2. Усі документи заявки на винахід (корисну модель) слід оформляти таким чином, щоб можна було зберігати їх тривалий час і безпосередньо репродукувати в необмеженій кількості копій.

3.2.3. Документи заявки друкують на аркушах білого паперу форматом 210 х 297 мм. Кожний документ заявки починають на

окремому аркуші, при цьому другий і наступні аркуші нумерують

арабськими цифрами.

Кожний аркуш використовують лише з одного боку з розміщенням

рядків паралельно меншому боку аркуша.

Мінімальний розмір полів аркушів опису, формули, реферату

становить, мм:

ліве - 25;

верхнє - 20;

праве і нижнє - 20.

Креслення виконують на аркушах білого паперу форматом

210 х 297 мм.

Мінімальний розмір полів аркушів креслень становить, мм:

ліве - 25;

верхнє - 25;

праве - 10;

нижнє - 15.

3.2.4. Усі документи друкують шрифтом чорного кольору. Текст

опису, формули винаходу (корисної моделі) і реферату друкують

через 2 інтервали або через 1,5 інтервалу при комп'ютерному наборі

з висотою літер не менше ніж 2,1 мм.

3.2.5. Латинські назви, латинські і грецькі літери, графічні

символи, математичні і хімічні формули допускається вписувати

чорнилом, пастою або тушшю чорного кольору.

3.2.6. Бібліографічні дані джерел інформації в документах

заявки наводяться таким чином, щоб можна було знайти це джерело

інформації.

3.3. Графічні зображення

3.3.1. Графічні зображення (власне креслення, схеми,

діаграми) виконують відповідно до правил креслення, на щільному,

білому, гладкому папері чорними чіткими лініями і штрихами, які не

витираються, без розтушовування і розмальовування.

3.3.2. Масштаб і чіткість зображень вибирають такими, щоб при репродукуванні з лінійним зменшенням розмірів до 2/3 можливо було розпізнати всі деталі.

Висота цифр і літер має бути не менше 3,2 мм. Цифрові та літерні позначення мають бути чіткими, товщина їх ліній повинна відповідати товщині ліній зображення. Цифри та літери не слід брати в дужки та лапки.

3.3.3. На кресленнях використовують переважно прямокутні

(ортогональні) проекції (у різних видах, розрізах й перерізах), в

окремих випадках допускається також використання аксонометричної

проекції.

Кожний елемент на кресленні виконують пропорційно всім іншим

елементам, за винятком випадків, коли для чіткого зображення

елемента необхідне розрізнення пропорцій.

3.3.4. Розміри на кресленнях не позначають, їх наводять, за

потреби, в описі.

Креслення виконують без будь-яких написів, за винятком

необхідних слів, таких як "вода", "пара", "відкрито", "закрито",

"розріз за А-А".

3.3.5. Окремі фігури розміщують таким чином, щоб аркуші були

максимально заповненими і креслення можна було читати при

вертикальному розташуванні довших боків аркуша.

Якщо фігури, що розміщені на двох і більше аркушах, являють собою частини єдиного креслення, то їх розміщують таким чином, щоб це креслення можна було скомпонувати без пропусків будь-якої із зображених на різних аркушах фігур.

На одному аркуші креслення можна розміщувати декілька фігур,

при цьому слід чітко відмежовувати їх одну від одної.

3.3.6. Елементи фігур позначають арабськими цифрами відповідно до посилань на них у описі винаходу (корисної моделі). Одні й ті самі елементи на декількох фігурах позначають одними й тими ж цифрами.

Позначення, про які не згадують в описі винаходу (корисної моделі), на кресленнях не проставляють і навпаки.

3.3.7. Якщо графічні зображення представлені у вигляді схеми,

то при її виконанні застосовують стандартизовані умовні графічні

позначення.

Якщо схема представлена у вигляді прямокутників як графічних позначень елементів, то крім цифрового позначення безпосередньо в прямокутник, якщо це можливо, вписують і назву елемента. Якщо розміри графічного зображення елемента не дозволяють цього зробити, то назву елемента можна зазначити на виносній лінії (за потреби, у вигляді напису під цим елементом).

На схемах одного виду допускається зображення окремих

елементів схем іншого виду (наприклад, на електричній схемі

допускається зображення елементів кінематичних, гідравлічних схем

тощо).

3.3.8. Кожне графічне зображення нумерується послідовно арабськими цифрами (фіг. 1, фіг. 2 тощо) незалежно від виду цього зображення (креслення, схема, діаграма тощо) і нумерації аркушів відповідно до черговості наведення їх у тексті опису. Якщо опис винаходу (корисної моделі) пояснює лише одне графічне зображення, то воно не має нумерації.

3.4. Хімічні формули

У документах заявки можуть бути використані хімічні формули.

Структурні формули хімічних сполук подають (як і креслення) з

нумерацією кожної структурної формули як окремої фігури і

наведенням посилань на відповідні позначення.

При написанні структурних хімічних формул слід

використовувати загальновживані символи елементів і чітко

вказувати зв'язки між елементами і радикалами.

 

3.5. Математичні формули і символи

В описі, формулі і рефераті винаходу (корисної моделі) можуть

бути використані математичні вирази (формули) і символи.

Форма подання математичного виразу не регламентується.

Усі літерні позначення, які є в математичних формулах, мають

бути розшифровані. При цьому розшифрування літерних позначень

подають у порядку їх використання в формулі.

Для позначення інтервалів між величинами допускається

використання знаку "-" (від і до), в інших випадках слід писати

словами "від" і "до".

При вираженні величин у відсотках знак відсотка (%) слід ставити після числа. Якщо величин декілька, то знак відсотка ставлять перед їх переліком і відокремлюють від них двокрапкою.

Математичні позначення ">", "<", "=" та інші використовуються лише в математичних формулах, а в тексті їх слід писати словами (більше, менше, дорівнює тощо).

Перенос у математичних формулах допускається лише по знаку.

Пояснення до математичної формули слід писати стовпцем і

після кожного рядка ставити крапку з комою.

3.6. Вимоги до оформлення документів заявки, визначені

Правилами, застосовуються також до будь-яких матеріалів, поданих

після подання заявки, наприклад, до сторінок, що містять

виправлення, та до змінених пунктів формули винаходу (корисної

моделі).

4. Загальні вимоги до змісту документів заявки

4.1. Заявку складають українською мовою.

Якщо опис і формулу винаходу (корисної моделі) викладено

іншою мовою, то для збереження дати подання їх переклад повинен

надійти до Укрпатенту протягом двох місяців від дати подання

заявки.

4.2. Матеріали заявки не повинні містити висловів, креслень,

малюнків, фотографій та будь-яких інших матеріалів, що суперечать

публічному порядку, принципам гуманності і моралі, зневажливих

висловлювань стосовно винаходів (корисних моделей) та результатів

діяльності інших осіб, а також відомостей і матеріалів, які

вочевидь не стосуються або не є необхідними для визнання

документів заявки такими, що відповідають вимогам Правил.

4.3. У формулі, описі, рефераті і пояснювальних матеріалах до

опису використовують, як правило, стандартизовані терміни і

скорочення, а за їх відсутності - загальновживані в науковій і технічній літературі. При використанні термінів і позначень, що не є

загальновживаними, необхідно пояснити їх значення при першому

вживанні в тексті.

Усі умовні позначення слід розшифровувати.

4.4. У описі, формулі винаходу (корисної моделі) та рефераті

необхідно зберігати єдиність термінології, тобто одні і ті самі

ознаки в зазначених документах повинні називатися однаково. Вимога

єдиності термінології стосується також умовних позначень і

розмірності фізичних одиниць, які використовуються в матеріалах

заявки.

Назва винаходу (корисної моделі), за потреби, може містити

символи латинської абетки та цифри. Використання символів інших

абеток, спеціальних знаків у назві не допускається.

Одиниці вимірювання фізичних величин переважно вживаються в

одиницях діючої Міжнародної системи одиниць.

 

5. Заява про видачу патенту

5.1. Заяву про видачу патенту України на винахід (корисну

модель) слід подавати українською мовою за формою, яка наведена в

додатку 1 до Правил. Якщо відомості не можуть бути повністю

розміщені за браком місця у відповідних графах, то їх наводять на

додатковому аркуші за тією самою формою із зазначенням у

відповідній графі заяви - "див. на окремому аркуші".

5.11. Якщо заявник бажає прискорити публікацію заявки, у

відповідній клітинці треба зробити позначку "Х".

5.12. Розділ заяви "Перелік документів, що додаються"

заповнюють за допомогою позначок "Х" у відповідних клітинках із

зазначенням кількості примірників і аркушів кожного документа. У

клітинці "інші документи", якщо такі є в матеріалах заяви,

необхідно зазначити назву документа.

5.15. Якщо винахідник (винахідники) не бажає (бажають) бути

згаданим (згаданими) у публікації відомостей про заявку та (або)

відомостей про видачу патенту, то у відповідній графі заяви

робиться про це запис, що підписується винахідником

(винахідниками), який (які) не бажає (бажають) бути згаданим

(згаданими).

5.16. Заповнення останньої графи заяви "Підпис (и) заявника

(ів)" є обов'язковим, крім випадку, коли всі заявники є

винахідниками і їх підписи проставлені в графі за кодом (72).

Якщо заявником є юридична особа, то заяву підписує особа, що

має на це повноваження. Підпис складається з повного найменування

посади особи, яка підписує заяву, особистого підпису, ініціалів,

прізвища і скріплюється печаткою. Особистий підпис може бути

власноручним, принтерним (у вигляді виведеної з комп'ютера

друкованої копії) або штамповим.

Якщо заявник доручив ведення справ за заявкою представнику,

то останній може ставити свій підпис замість заявника.

У цій графі також проставляють дату підпису.

Якщо будь-які відомості наводять на додатковому аркуші, то

його треба підписати в такому самому порядку.

 

6. Опис винаходу (корисної моделі)

6.1. Призначення опису

Опис повинен розкривати суть винаходу (корисної моделі)

настільки ясно і повно, щоб його (її) міг здійснити фахівець у

зазначеній галузі.

Опис необхідно викладати в порядку, зазначеному в Правилах.

6.2. Структура опису

6.2.1. Опис починається із зазначення індексу рубрики діючої

редакції МПК, до якої належить винахід (корисна модель), назви

винаходу і містить такі розділи:

галузь техніки, до якої належить винахід (корисна модель);

рівень техніки;

суть винаходу (корисної моделі);

перелік фігур креслення (якщо на них є посилання в описі);

відомості, які підтверджують можливість здійснення винаходу

(корисної моделі).

6.2.2. Для кращого розуміння і більш стислого викладення

опису дозволяється інша послідовність наведення розділів або їх

частин, якщо цього вимагає характер винаходу (корисної моделі).

6.2.3. Не допускається заміна розділу опису в цілому або його

частини посиланням на інформаційне джерело, що містить необхідні

відомості, навіть якщо це опис до раніше поданої заявки чи опис до

охоронного документа.

6.3. Назва винаходу (корисної моделі) повинна відповідати

суті винаходу (корисної моделі) і, як правило, характеризувати

його (її) призначення.

Назву винаходу (корисної моделі) слід викладати в однині.

Винятки складають:

назви, які не вживаються в однині;

назви винаходів (корисних моделей), що є хімічними сполуками,

охопленими загальною структурною формулою.

Назва групи винаходів, що є об'єктами, один з яких

призначений для одержання (виготовлення), здійснення або

використання іншого, повинна містити повну назву одного винаходу і

скорочену - іншого.

Назва групи винаходів, що є об'єктами, один з яких

призначений для використання в іншому, повинна містити повні назви

винаходів, які входять до групи.

Назва групи винаходів, що є варіантами, повинна містити назву

одного об'єкта групи із зазначенням у дужках слова "варіанти".

 

6.4. Галузь техніки, до якої належить винахід (корисна

модель)

У цьому розділі зазначають галузь техніки, до якої належить

винахід (корисна модель), а також, за потреби, галузь застосування

винаходу (корисної моделі). Якщо таких галузей декілька, то

зазначають ті з них, які мають перевагу.

 

6.5. Рівень техніки

6.5.1. У розділі "Рівень техніки" наводять рівень техніки,

відомий заявнику і який можна вважати корисним для розуміння

винаходу (корисної моделі) і його (її) зв'язку з відомим рівнем.

Зокрема, наводять дані про відомі заявнику аналоги винаходу

(корисної моделі) з виділенням серед них аналога, найбільш

близького за сукупністю ознак до винаходу (корисної моделі).

6.5.2. Аналог винаходу (корисної моделі) - це засіб того

самого призначення, який відомий з джерел, що стали

загальнодоступними до дати подання заявки до Установи, або, якщо

заявлено пріоритет, до дати пріоритету, і характеризується

сукупністю ознак, подібних до сукупності суттєвих ознак винаходу

(корисної моделі).

Якщо аналогів декілька, то останнім описують найближчий

аналог.

При описуванні кожного з аналогів наводять бібліографічні

дані джерела інформації, де він розкритий, його ознаки із

зазначенням тих з них, що збігаються з суттєвими ознаками винаходу

(корисної моделі), що заявляється, та зазначають відомі заявнику

причини, що перешкоджають одержанню очікуваного технічного

результату.

Для виявлення та обгрунтування причин, що перешкоджають при

використанні найближчого аналога одержанню очікуваного технічного

результату, необхідно проаналізувати технічні властивості аналога,

обумовлені сукупністю притаманних йому ознак, характер виявлення

цих властивостей при його використанні і показати їх недостатність

для досягнення очікуваного технічного результату.

6.5.3. При описуванні групи винаходів відомості про аналоги

наводять для кожного винаходу.

 

6.6. Суть винаходу (корисної моделі)

6.6.1. Суть винаходу (корисної моделі) виражається сукупністю

суттєвих ознак, достатніх для досягнення технічного результату,

який забезпечує винахід (корисна модель).

Ознаки належать до суттєвих, якщо вони впливають на технічний

результат, якого можна досягти, тобто перебувають у

причинно-наслідковому зв'язку із зазначеним результатом.

6.6.2. У цьому розділі детально розкривають технічну задачу,

на вирішення якої направлений винахід (корисна модель) та

технічний результат, якого можна досягти при здійсненні винаходу

(корисної моделі).

Технічна задача, як правило, полягає у створенні об'єкта,

характеристики якого відповідають заданим вимогам. Цим об'єктом

може бути пристрій, спосіб тощо.

6.6.3. Під технічним результатом розуміють виявлення нових

властивостей або покращання характеристик відомих властивостей

об'єкта винаходу (корисної моделі), що можуть бути одержані при

здійсненні винаходу (корисної моделі).

Технічний результат може бути виражений, наприклад, у

зменшенні чи збільшенні крутного моменту, у зниженні чи підвищенні

коефіцієнта тертя, зменшенні чи збільшенні частоти або амплітуди

коливань, у зменшенні спотворювань сигналу, у структурному

перетворенні в процесі кристалізації, у поліпшенні контакту

робочого органу із середовищем тощо.

Технічним результатом може бути одержання технічних засобів

певного призначення уперше.

Рекомендується навести також й інші відомі заявнику види

технічного результату, одержання яких забезпечує винахід (корисна

модель), у тому числі і в конкретних формах його використання.

Для групи винаходів зазначені відомості, у тому числі і

стосовно технічного результату, наводяться для кожного винаходу.

У цьому розділі, якщо це можливо, обгрунтовують

причинно-наслідковий зв'язок між ознаками винаходу (корисної

моделі) й очікуваним технічним результатом. ( Абзац шостий пункту

6.6.3 розділу 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства освіти і науки N 154 ( z0332-04 ) від 26.02.2004 )

 

6.7. Перелік фігур креслення

У цьому розділі опису, крім переліку фігур, наводять стислі

пояснення того, що зображено на кожній з них.

Якщо суть винаходу (корисної моделі) пояснюють інші

ілюстративні матеріали (наприклад, фотографії), то наводять стисле

пояснення їх змісту

Таблиці нумерують окремо.

 

6.8. Відомості, які підтверджують можливість здійснення

винаходу (корисної моделі)

6.8.1. У цьому розділі розкривають можливість одержання

зазначеного в розділі "Суть винаходу (корисної моделі)" технічного

результату при здійсненні винаходу (корисної моделі).

6.8.2. Можливість здійснення винаходу (корисної моделі), суть

якого(ої) характеризують з використанням ознаки, яку подано

загальним поняттям, зокрема, на рівні функціонального

узагальнення, підтверджують або описом засобу для реалізації цієї

ознаки безпосередньо в матеріалах заявки, або посиланням на

відомість такого засобу чи методів його одержання.

6.8.3. Якщо для характеристики винаходу (корисної моделі)

використовують виражені у вигляді інтервалу значень кількісні

ознаки, то у прикладах здійснення винаходу мають бути наведені

відомості, що підтверджують можливість одержання технічного

результату у межах зазначеного інтервалу.

6.9. Підпис

Опис винаходу (корисної моделі) підписують у тому самому

порядку, що й заяву про видачу патенту.

 

7. Формула винаходу (корисної моделі)

7.1. Призначення формули винаходу (корисної моделі) і вимоги до формули

7.1.1. Формула винаходу (корисної моделі) призначена для

визначення обсягу правової охорони, яка надається патентом.

7.1.2. Формула винаходу (корисної моделі) повинна виражати

його(її) суть і викладатися ясно та стисло.

7.1.3. Формула винаходу (корисної моделі) визнається такою,

що виражає суть винаходу (корисної моделі), якщо вона містить

сукупність його (її) суттєвих ознак, достатню для досягнення

зазначеного заявником технічного результату.

7.1.4. Формула винаходу (корисної моделі) повинна базуватися на описі й характеризувати винахід (корисну модель) тими самими поняттями, що містить опис винаходу (корисної моделі).

7.1.5. Ознаки винаходу (корисної моделі) у формулі винаходу (корисної моделі) викладають таким чином, щоб забезпечити можливість їх ідентифікації, тобто однозначного розуміння їх змісту фахівцем на основі відомого рівня техніки.

7.1.6. Якщо заявка містить креслення, то для кращого розуміння ознак, зазначених у формулі винаходу (корисної моделі), у їх взаємозв'язку з відповідними позиціями на кресленнях допускається після зазначення ознаки у формулі винаходу (корисної моделі) проставляти відповідні позиції в дужках. При цьому зазначення позиції не обмежує обсяг правової охорони, що визначається формулою.

7.1.7. Характеристика ознаки винаходу (корисної моделі) у

формулі винаходу (корисної моделі) не може бути замінена

посиланням на опис чи креслення. Заміна допускається у виняткових

випадках, коли неможливо виразити ознаку інакше. Заявник повинен

показати, що така необхідність існує.

7.1.8. Ознаку винаходу (корисної моделі) доцільно

характеризувати загальним поняттям (що виражає функцію,

властивість тощо), яке охоплює різні окремі форми його реалізації,

якщо саме ці характеристики, які містяться в загальному понятті,

забезпечують у сукупності з іншими ознаками досягнення зазначеного

заявником технічного результату.

Якщо таке поняття відсутнє або узагальнення неправомірне, то

ознака винаходу (корисної моделі) може бути виражена як

альтернатива.

Ознака винаходу (корисної моделі) може бути виражена як

альтернатива за умови, що така ознака при будь-якому зазначеному в

альтернативі виборі у сукупності з іншими ознаками забезпечує

досягнення одного і того самого технічного результату.

 

7.2. Структура формули винаходу (корисної моделі)

Формула винаходу (корисної моделі) може бути одноланковою чи

багатоланковою і включати відповідно один або декілька пунктів.

7.2.1. Одноланкову формулу винаходу (корисної моделі)

застосовують для характеристики одного винаходу (корисної моделі)

сукупністю суттєвих ознак, які не мають розвитку чи уточнення щодо

окремих випадків його виконання або використання.

7.2.2. Багатоланкову формулу винаходу (корисної моделі)

застосовують для характеристики одного винаходу (корисної моделі)

з розвитком і(або) уточненням сукупності його (її) ознак стосовно

деяких випадків виконання і використання винаходу (корисної

моделі) або для характеристики групи винаходів.

7.2.3. Багатоланкова формула, що характеризує один винахід

(корисну модель), має один незалежний пункт і наступний (наступні)

за ним залежний (залежні) пункт (пункти).

7.2.4. Багатоланкова формула, що характеризує групу

винаходів, має декілька незалежних пунктів, кожний з яких

характеризує один з винаходів групи. При цьому кожний з винаходів

групи може бути охарактеризований із залученням залежних пунктів,

підпорядкованих відповідному незалежному пункту.

7.2.5. При складанні багатоланкової формули дотримуються

таких правил:

незалежні пункти, як правило, не повинні містити посилань на

інші пункти формули, однак такі посилання допускаються, якщо вони

дають змогу викласти даний незалежний пункт без повторення в ньому

повністю змісту інших пунктів;

залежні пункти формули групуються разом з тим незалежним

пунктом, якому вони підпорядковані, у тому числі, коли для

характеристики різних винаходів групи залучаються залежні пункти

однакового змісту;

пункти багатоланкової формули винаходу (корисної моделі)

нумеруються арабськими цифрами, починаючи з 1 (у порядку їх

викладення).

 

7.3. Складання формули винаходу (корисної моделі)

7.3.1. Пункт формули винаходу (корисної моделі) складається,

як правило, з обмежувальної частини, яка включає ознаки винаходу

(корисної моделі), які збігаються з ознаками найближчого аналога,

у тому числі родове поняття, що характеризує призначення об'єкта,

та відмітної частини, яка включає ознаки, що відрізняють винахід

(корисну модель) від найближчого аналога.

Обмежувальна й відмітна частини пункту формули

відокремлюються одна від одної виразом "який (яка, яке)

відрізняється тим, що...".

Без поділу на обмежувальну й відмітну частини, зокрема,

складають формулу винаходу (корисної моделі), яка характеризує:

індивідуальну сполуку;

штам мікроорганізму, культуру клітин рослин і тварин;

нове застосування відомого продукту чи процесу;

винахід (корисну модель), що не має аналогів.

Формулу (або кожний пункт багатоланкової формули) викладають

одним реченням.

7.3.2. Незалежний пункт формули винаходу (корисної моделі)

повинен стосуватися лише одного винаходу (однієї корисної моделі)

або групи винаходів, заявлених як альтернатива.

У незалежний пункт формули винаходу чи корисної моделі (або в

кожний незалежний пункт формули, що характеризує групу винаходів)

включають сукупність ознак, достатніх для досягнення технічного

результату. Зазначена сукупність ознак визначає обсяг правової

охорони.

7.3.3. При складанні незалежного пункту формули слід

ураховувати, що сукупність ознак, достатніх для досягнення

технічного результату, повинна бути передана певним набором ознак,

властивих цьому об'єкту.

7.3.4. Незалежний пункт формули винаходу (корисної моделі) не

визнається таким, що стосується одного винаходу (корисної моделі),

якщо він містить:

викладені як альтернатива ознаки, які не забезпечують

одержання того самого технічного результату, або викладені як

альтернатива групи ознак, причому кожна з альтернативних груп

включає кілька функціонально самостійних ознак (вузол або деталь

пристрою; операція способу, речовина, матеріал або прилад,

застосовані в способі; інгредієнт композиції і т. ін.), у тому

числі, коли вибір однієї з таких альтернативних ознак залежить від

вибору, який зроблено щодо іншої (інших) ознаки (ознак);

характеристику винаходів, які стосуються об'єктів різного

виду чи сукупності засобів, кожний з яких має своє власне

призначення, а в цілому зазначена сукупність не реалізує спільного

призначення.

7.3.5. До залежного пункту формули винаходу (корисної моделі)

включають ознаки, що розвивають чи уточнюють сукупність ознак,

зазначену в незалежному пункті формули, у тому числі шляхом

розвитку чи уточнення окремих ознак цієї сукупності, та необхідні

лише в окремих випадках виконання винаходу (корисної моделі) або

його (її) використання.

7.3.6. Обмежувальна частина залежного пункту формули включає

родове поняття, що відображає призначення винаходу (корисної

моделі), викладене, як правило, скорочено в порівнянні з наведеним

у незалежному пункті, і містить посилання на незалежний пункт

і/або залежний (залежні) пункт (пункти), якого (яких) він

стосується.

7.3.7. Підпорядкованість залежних пунктів незалежному може

бути безпосередньою і опосередкованою, тобто з посиланням на один

або декілька залежних пунктів.

7.3.8. Безпосередню підпорядкованість залежного пункту

застосовують тоді, коли для характеристики винаходу (корисної

моделі) в окремому випадку його виконання чи використання поряд із

ознаками цього пункту необхідні лише ознаки, зазначені в

незалежному пункті формули.

7.3.9. Опосередковану підпорядкованість залежного пункту

незалежному застосовують, якщо для зазначеної характеристики,

окрім ознак незалежного пункту формули, необхідні ще й ознаки

одного чи кількох інших залежних пунктів формули.

7.3.10. При підпорядкованості залежного пункту декільком

пунктам формули посилання на них зазначають з використанням

альтернативи.

7.3.11. У залежному пункті формули, що характеризує один

об'єкт, в усіх випадках під поняттям "Пристрій за п.1" розуміють

повний зміст першого пункту формули, а саме сукупність усіх без

винятку ознак, наведених у його обмежувальній та відмітній

частинах.

7.3.12. Якщо залежний пункт сформульовано таким чином, що має

місце заміна або вилучення ознаки незалежного пункту формули,

якому він підпорядкований, то залежний пункт не може бути визнаний

таким, що разом із зазначеним незалежним пунктом характеризує один

винахід (корисну модель).

 

7.4. Підпис

Формулу винаходу (корисної моделі) підписують у тому

самому порядку, що й заяву про видачу патенту.

 

8. Креслення

8.1. Графічні зображення (власне креслення, схеми, діаграми

тощо) оформлюють на окремому аркуші (окремих аркушах). У правому

верхньому куті кожного аркуша зазначають назву винаходу (корисної

моделі).

8.2. Для пояснення суті винаходу (корисної моделі) як додаток

до інших графічних матеріалів можуть бути подані фотографії. У

виняткових випадках фотографії можуть бути подані як основний вид

ілюстративних матеріалів, наприклад, для ілюстрації етапів

виконання хірургічних операцій.

Формат фотографій повинен бути таким, щоб не виходив за

розміри полів аркушів документів заявки. Фотографії малого формату

слід наклеювати на аркуші встановленого формату з дотриманням

вимог до якості аркуша.

 

9. Реферат

9.1. Реферат є скороченим викладом змісту опису винаходу

(корисної моделі), який включає назву винаходу (корисної моделі),

характеристику галузі техніки, якої стосується винахід (корисна

модель), і (або) галузь його (її) застосування, якщо це не

зрозуміло з назви, характеристику суті винаходу (корисної моделі)

із зазначенням технічного результату, якого мають досягти. Суть

винаходу (корисної моделі) в рефераті характеризують шляхом

вільного викладу формули, переважно такого, при якому зберігаються

всі суттєві ознаки кожного незалежного пункту.

9.2. Реферат складають лише з інформаційною метою. Він не

може братися до уваги з іншою метою, зокрема для тлумачення

формули винаходу (корисної моделі) і визначення рівня техніки.

Реферат складають таким чином, щоб він міг служити ефективним

засобом пошуку у відповідній галузі техніки.

9.3. Рекомендований обсяг тексту реферату становить до 1000

знаків.

Текст реферату слід викладати окремими короткими реченнями і

уникати складних у стилістичному плані зворотів.

Математичні та хімічні формули, а також креслення можуть бути

включені до реферату, якщо без них скласти реферат неможливо.

Креслення, наведені в рефераті, мають бути виконані на окремому

аркуші і додаватися до реферату. Креслень має бути стільки

примірників, скільки примірників містить реферат.

9.4. Реферат може містити також деякі додаткові відомості,

зокрема посилання на кількість незалежних і залежних пунктів

формули винаходу (корисної моделі), графічних зображень, таблиць.

 

10. Особливості змісту заявки на винахід щодо пристрою

10.1. Для характеристики об'єкта винаходу "пристрій"

використовують, зокрема, такі ознаки:

наявність конструктивного (конструктивних) елемента

(елементів);

наявність зв'язків між елементами;

взаємне розташування елементів;

форму виконання елемента (елементів) або пристрою в цілому;

форму виконання зв'язків між елементами;

параметри та інші характеристики елемента (елементів) та їх

взаємозв'язок;

матеріал, з якого виготовлено елемент (елементи) або пристрій

в цілому, середовище, що виконує функцію елемента, та інші

характеристики.

10.2. Особливості викладення опису винаходу

10.2.1. У розділі опису "Відомості, які підтверджують

можливість здійснення винаходу" наводять опис пристрою в

статичному стані. При описуванні конструктивних елементів пристрою

дають посилання на фігури креслень. Цифрові позначення

конструктивних елементів в описі повинні відповідати цифровим

позначенням на кресленнях.

10.2.2. Після описування пристрою в статичному стані описують

дію (роботу) пристрою або спосіб його використання з посиланням на

цифрові позначення елементів конструкції, які зображені на

кресленнях і, за потреби, на інші ілюстративні матеріали (епюри,

часові діаграми тощо).

У деяких випадках для кращого розуміння винаходу та стислості

викладення опису допускається інша послідовність викладення цього

розділу.

10.2.3. Якщо пристрій містить елемент, охарактеризований на

функціональному рівні, і форма його реалізації передбачає

використання багатофункціонального засобу, що програмується

(настроюється), то наводять відомості, які підтверджують

можливість здійснення таким засобом конкретної, призначеної йому в

складі даного пристрою функції. Якщо, крім таких відомостей,

наводять алгоритм, наприклад обчислювальний, то його переважно

подають у вигляді блок-схеми або, якщо це можливо, у вигляді

відповідного математичного виразу.

10.3. Особливості формули винаходу

10.3.1. Пристрій у формулі характеризують у статичному стані.

У формулі можна зазначити про можливість реалізації елементом

пристрою певної функції, про виконання елемента рухомим,

наприклад, з можливістю повертання або обертання тощо.

10.3.2. Для усунення невизначеності при характеристиці

пристрою сукупність його ознак повинна вказувати не лише на

наявність елементів, а й на зв'язки між ними і/або їхнє взаємне

розташування.

Посилання на елемент, який не включено до формули,

допускається, якщо це посилання не призводить до невизначеності в

характеристиці пристрою.

11. Особливості змісту заявки на винахід щодо речовини

 

12. Особливості змісту заявки на винахід щодо штаму

мікроорганізму, культури клітин рослин і тварин

13. Особливості змісту заявки на винахід

щодо процесу (способу)

14. Особливості змісту заявки на винахід щодо нового

застосування відомого продукту чи процесу

15. Особливості змісту заявки на корисну модель

 

16. Подання заявки

16.1. Відповідно до статті 12 Закону ( 3687-12 ) заявку подає

до Установи особа, яка бажає одержати патент і має на це право.

Заявку безпосередньо подають або надсилають на адресу Укрпатенту.

Разом із заявкою може бути подано її електронну копію на

дискеті чи компакт-диску CD-R. Така копія надається як сукупність

файлів, кожен з яких є електронною копією окремого документа

заявки. Документи повинні бути підготовлені, як правило, у

редакторі WORD, тексти документів - у форматі RTF з використанням

одногоізшрифтів: Times New Roman, Arial Cyr, розмір 9, для

зображення спеціальних символів - шрифт Simbol, для зображення

математичних формул - у форматі Microsoft Equation.

Відповідно до статті 13 Закону ( 3687-12 ) датою подання заявки є дата одержання Установою матеріалів, що містять принаймні:

заяву у довільній формі про видачу патенту, викладену

українською мовою;

відомості про заявника та його адресу, викладені українською мовою;

матеріал, що справляє враження опису винаходу (корисної

моделі), викладений українською або іншою мовою. Якщо вказаний

матеріал викладено іншою мовою, то для збереження дати подання

заявки його переклад на українську мову повинен надійти до

Установи протягом двох місяців від дати подання заявки.

 

16.2. За дорученням заявника заявку може бути подано через

представника

16.6. Заявку може бути подано з використанням факсимільного

зв'язку. У цьому разі датою подання заявки вважається день

одержання Укрпатентом її факсимільної копії (останньої її частини

в разі подання матеріалів заявки в різні дні) за умови, що

оригінал заявки разом із супровідним листом, що ідентифікує

факсимільну копію, одержано протягом 14 днів від зазначеного дня.

 

17. Особливості подання заявки на секретний винахід

(корисну модель)

 

18. Подання міжнародної заявки

18.2. Мова міжнародної заявки

Укрпатент приймає заявки, викладені російською або англійською мовами.

18.3. Кількість примірників

Міжнародну заявку (заяву, опис, формулу винаходу (корисної

моделі), креслення та реферат) подають до відомства-одержувача в

трьох примірниках, кожний з яких має бути придатний для прямого

репродукування, а перший (реєстраційний) примірник, що надсилають

до Міжнародного бюро ВОІВ, має бути придатний для прямого

репродукування в необмеженій кількості.

18.5. Мова листування

Листування із заявником відомство-одержувач здійснює мовою

міжнародної заявки.


Читайте також:

 1. III. Процедура встановлення категорій об’єктам туристичної інфраструктури
 2. Банкрутство підприємства: причини, наслідки, процедура.
 3. Види оцінювання та процедура перевірки
 4. Види та процедура реструктуризації
 5. Відповідальність суб’єктів містобудівної діяльності за порушення під час виконання будівельних робіт. Повноваження ДАБК та процедура накладення санкцій
 6. Етапи та процедура порушення справи про банкрутство
 7. Законодавча процедура
 8. Ліквідаційна процедура
 9. Ліквідаційна процедура
 10. Облікова процедура реєстрації банку та змін до статутного капіталу
 11. Патентування винаходу, корисної моделі та промислового зразка в іноземних державах.
 12. Патентування господарськї діяльності
Переглядів: 576

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Оформлення міжнародної заявки | ЗМ.5. Теорія грошей.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.085 сек.