Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками

Поняття та види зобов’язань

Лекція 8. ОБЛІК КОРОТКОСТРОКОВИХ І ДОВГОСТРОКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

 

1. Поняття та види зобов’язань

2. Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками

3. Облік кредитних операцій

4. Облік розрахунків по податках і платежах

 

Зобов’язання— це джерела залучених коштів підприємства, які, крім власного капіталу, формують пасив балансу.

Порядок формування та відображення в звітності інформації про зобов’язання визначає П(С)БО 11 „Зобов’язання”.

Зобов’язання виникають, головним чином, через придбання товарів та послуг в кредит; або кредити, які підприємство отримує для свого фінансування.

Класифікація зобов’язань:

1) за змістом:

а) монетарні – відображають суму грошових коштів, що підлягають сплаті кредиторам;

б) немонетарні– зобов’язання поставити товари або надати послуги визначеної кількості і якості.

2) за строками платежу:

а) довгострокові– це заборгованість, яка буде погашена на протязі терміну, що перевищує 1 рік. До них належать:

- довгострокові позики банку;

- довгострокові векселі видані;

- довгострокові зобов’язання за орендою;

- зобов’язання за облігаціями.

б) короткострокові (поточні)- це заборгованість, яка може бути погашена на протязі року або одного операційного циклу, незалежно від його тривалості. До них належать:

- зобов’язання перед постачальниками за одержані матеріальні цінності, перед підрядчиками за виконані роботи і послуги;

- зобов’язання перед працюючими за нарахованою заробітною платою;

- зобов’язання перед бюджетом та соціальними фондами;

- зобов’язання перед іншими кредиторами.

3) за ступенем контролю:

а) непередбачене зобов’язання– зобов’язання, що може виникнути внаслідок минулих подій та існування якого буде підтверджене лише тоді, коли відбудеться чи не відбудеться одна чи більше невизначених подій, над якими підприємство не має повного контролю;

б) забезпечення зобов’язань – це зобов’язання з невизначеною сумою чи часом погашення на дату балансу (на виплату відпусток, виконання гарантійних зобов’язань).

До зобов’язань також відносять доходи майбутніх періодів. Доходи майбутніх періодів — це такі доходи, які виникли в даний час, але відносяться до майбутніх періодів.

Завданнями обліку зобов’язань є своєчасне, повне і правильне документальне оформлення і відображення на рахунках синтетич­ного і аналітичного обліку господарських операцій з виникнення і погашення кредиторської заборгованості, не допускаючи прострочок у платежах і уникаючи штрафних санкцій.

 

Досить часто операції з придбання товарів і операції з їх оплати не збігаються в часі. Тобто відбувається придбання товарів з відстроченням платежу. Такі операції призводять до виникнення кредиторської заборгованості. Основними контрагентами в таких розрахунках є постачальники і підрядники.

Постачальники– це юридичні або фізичні особи, які здійснюють постачання товарно-матеріальних цінностей або надають послуги чи виконують роботи.

Підрядники– спеціалізовані підприємства або фізичні особи, які виконують будівельно-вантажні роботи при спорудженні об’єктів на підставі договорів підряду на капітальне будівництво.

Порядок та форми розрахунків між постачальником та покупцем визначаються в господарських договорах. При купівлі товарів укладається договір купівлі-продажу.

Розрахунки з вітчизняними постачальниками здійснюються на підставі документів постачальника: накладних, рахунків, товарно-транспортних накладних, актів прийнятих робіт, податкових накладних та ін. Надходження імпортних товарів проводиться на підставі зовнішньоекономічного договору купівлі-продажу, вантажної митної декларації, приймального акту та інших комерційних документів.

Перерахування коштів за поставлені товари залежно від форми розрахунків може здійснюватись такими документами: платіжне доручення, акредитив, видатковий касовий ордер, інкасо.

Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками ведеться на рахунку 63 „Розрахунки з постачальниками та підрядниками”. Цей рахунок пасивний, балансовий, розрахунковий, призначений для обліку поточних зобов’язань.

По кредиту відображається заборгованість за одержані від постачальника товарно-матеріальні цінності, по дебету – її списання чи погашення.

Рахунок 63 має такі субрахунки:

631 „Розрахунки з вітчизняними постачальниками”;

632 „Розрахунки з іноземними постачальниками”;

633 „Розрахунки з учасниками ПФГ”.

Синтетичний облік розрахунків з постачальниками та підрядниками ведеться в журналі №3. Аналітичний облік – окремо за кожним постачальником.

 


Читайте також:

 1. IX. Відомості про військовий облік
 2. IX. Відомості про військовий облік
 3. Автоматизовані форми та системи обліку.
 4. Акції та їх облік
 5. Акції та їх облік
 6. Алгоритм із застосуванням річної облікової ставки d.
 7. Аналітичний та синтетичний облік ГП
 8. Аудит використання трудових ресурсів і розрахунків з оплати праці
 9. Аудит на підприємствах з комп’ютеризованим бухгалтерським обліком
 10. Аудит на підприємстві з кмп’ютеризованим бухгалтерським обліком.
 11. Аудит розрахунків з бюджетами
 12. Аудит розрахунків з оплати праці й за соціальним страхуванням.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Оцінка, документування та облік готової продукції | Облік розрахунків по податках і платежах.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.