Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


КОШТОРИС

Види і структура кошторисів

Ключові терміни

Засади кошторисних розрахунків.

Види і структура кошторисів.

Питання лекції

Тема 6 Основи кошторисного планування

6.3 Складання проектів, розгляд, затвердження та внесення змін до кошторисів.

Кошторис доходів і видатків бюджетної установи, кошторис видатків бюджетної установи, лімітна довідка про план асигнувань, бюджетні асигнування, бюджетне зобов’язання, оперативно-сітьові показники діяльності бюджетної установи.

 

Установи невиробничої сфери, основним джерелом фінансування яких є бюджетні кошти, називаються бюджетними.

До них належать установи освіти, охорони здоров'я, науки, державної влади й управління, оборони і правоохоронних органів.

Установа, незалежно від того, веде вона облік самостійно чи обслуговується централізованою бухгалтерією, для забезпечення своєї діяльності складає індивідуальні кошториси і плани асигнувань за кожною виконуваною нею функцією.

Усі видатки цих установ визначаються на основі кошторису, а тому порядок планування і фінансування видатків називається кошторисним.

У практиці кошторисного планування застосовуються дві форми кошторисів: кошторис доходів і видатків складають, як правило, установи освіти й охорони здоров'я, які, крім бюджетних коштів, одержують кошти від комерційної діяльності (надання платних послуг); кошторис видатківскладають органи державної влади й управління, оборони та правоохоронні органи, суди і прокуратура.

Кошторис доходів і видатківбюджетної установи, організаціїє основним плановим документом, який підтверджує повноваження щодо отримання доходів та здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання нею своїх функцій та досягнення цілей, визначених на рік відповідно до бюджетних призначень. Форма кошторису доходів і видатків бюджетної установи подана у табл. 6.1.

Кошторис видатків бюджетної установице основний плановий документ, який визначає обсяг видатків, джерела їх формування, цільове спрямування коштів, необхідних для утримання бюджетної установи, розвитку її матеріально-технічної і соціальної бази.

 

Таблиця 6.1- Кошторис доходів і видатків бюджетної установи

Затверджений у сумі __________

_________________________ грн

(сума літерами і цифрами)

______________________________

(посада)

______________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)

____________________

(число, місяць, рік) М.П.

 

на _________ рік

_________________________________________________________________

(код та назва бюджетної установи)

__________________________________________________________________

(найменування міста, району, області)

 

Вид бюджету ____________________________________________________,

 

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування ______

_________________________________________________________________,

 

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування

державного бюджету ______________________________________________,

 

(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування

місцевих бюджетів ______________________________________________).

 

(грн)

Показники Код Усього на рік РАЗОМ  
Загальний фонд Спеціальний фонд  
 
 
 
НАДХОДЖЕННЯ - усього х        
Надходження коштів із загального фонду бюджету х   х    
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч. х х      
- надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством        
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю        
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності        
Плата за оренду майна бюджетних установ        
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)        
(розписати за підгрупами)          
- Інші джерела власних надходжень бюджетних установ        
Благодійні внески, гранти та дарунки        
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів        

 

 

Продовж. табл. 6.1

Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право      
(розписати за підгрупами)        
- інші надходження, у т.ч. х      
- інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів) х      
- фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов'язання)        
- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, класифікації кредитування)        
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього х      
Поточні видатки      
Оплата праці працівників бюджетних установ      
Заробітна плата      
Грошове утримання військовослужбовців      
Нарахування на заробітну плату      
Придбання товарів та послуг      
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м’який інвентар та обмундирування      
Медикаменти та перев'язувальні матеріали      
Продукти харчування      
Оплата послуг (крім комунальних)      
Інші видатки      
Видатки на відрядження      
Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення      
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв      
Оплата теплопостачання      
Оплата водопостачання і водовідведення      
Оплата електроенергії      
Оплата природного газу      
Оплата інших комунальних послуг      
Оплата інших енергоносіїв      
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення      
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм      
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку      
Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями      
Субсидії і поточні трансферти      
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)      
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів      
Поточні трансферти населенню      
Виплата пенсій і допомоги      
Стипендії      
Інші поточні трансферти населенню      
Поточні трансферти за кордон      

Продовж. табл. 6.1

Капітальні видатки      
Придбання основного капіталу      
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування      
Капітальне будівництво (придбання)      
Будівництво (придбання) житла      
Інше будівництво (придбання)      
Капітальний ремонт      
Капітальний ремонт житлового фонду      
Капітальний ремонт інших об'єктів      
Реконструкція та реставрація      
Реконструкція житлового фонду      
Реконструкція інших об'єктів      
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури      
Створення державних запасів і резервів      
Придбання землі і нематеріальних активів      
Капітальні трансферти      
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)      
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів      
Капітальні трансферти населенню      
Капітальні трансферти за кордон      
Капітальні трансферти до бюджету розвитку      
Нерозподілені видатки      
Надання внутрішніх кредитів      
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів      
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям      
Надання інших внутрішніх кредитів      
Надання зовнішніх кредитів      

 

Керівник __________ _______________________

(підпис) (ініціали і прізвище)

 

Головний бухгалтер (начальник планово-фінансового відділу)

__________ _______________________

(підпис) (ініціали і прізвище)

 

____________________

(число, місяць, рік)

 

М.П.

Остаточне формування кошторису здійснюється на підставі лімітної довідки про асигнування з бюджету, яку в тижневий термін після опублікування Закону України про Державний бюджет України, відповідного рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад Міністерство фінансів України, Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, місцеві фінансові органи доводять до головних розпорядників бюджетних коштів.

Лімітна довідка про бюджетні асигнування — це документ, який містить затверджені бюджетні призначення (встановлені бюджетні асигнування) та їх помісячний розподіл, а також інші показники, що згідно із законодавством мають бути визначені на основі відповідних нормативів. Лімітна довідка видається відповідно Міністерством фінансів України, Міністерством фінансів Автономної Республіки Крим, місцевим фінансовим органом, розпорядником вищого рівня та доводиться до головних розпорядників, розпорядників нижчого рівня для уточнення проектів кошторисів і складання проектів планів асигнувань. Форма лімітної довідки подана у таблиці 6.2.

Таблиця 6.2 – Форма лімітної довідки


Читайте також:

 1. Алгоритм перевірки кошторису бюджетної установи
 2. Бюджетні установи отримують кошти на своє функціонування з бюджету виключно на основі фінансових документів, які називаються кошторисами.
 3. Види кошторисів та їх характеристика
 4. Визначення кошторисної вартості ГРР
 5. Виконання кошторисів
 6. Забезпечують складення проектів кошторисів на бюджетні програми (функції), що виконуються безпосередньо головними розпорядниками.
 7. Засади кошторисних розрахунків
 8. Зведений кошторисний розрахунок
 9. Зведений кошторисно-фінансовий розрахунок
 10. Зведені показники виконання кошторису за загальним фондом
 11. ІV. Основні принципи побудови кошторису підприємства
Переглядів: 1916

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Питання для самоперевірки | ЛІМІТНА ДОВІДКА

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.007 сек.