Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


МЕТОДИ ВСТАНОВЛЕННЯ І АНАЛІЗУ ЦІЛЕЙ УПРАВЛІННЯ ЗАЛЕЖНО ВІД СТУПЕНЯ ЇХ ФОРМАЛІЗАЦІЇ

Класифікація цілей

Існує досить багато класифікаційних груп, які визначають цілі управління. Деякі з них поділено за такими ознаками:

· за спрямованістю дій цілі — зовнішні та внутрішні;

· за напрямками діяльності на підприємстві — економічні, техніко-технологічні, соціальні, екологічні;

· за можливістю їх повного здійснення — «цілі створення» (якого-небудь матеріального об’єкта чи системи) та «цілі розвитку» (коли йдеться про процес);

· за охопленням рівнів управління — цілі всього підприємства, окремих підрозділів, груп або індивідуумів;

· за часовими характеристиками — коротко-, середньо- та довгострокові;

· за можливістю кількісного визначення — формалізовані, слабоструктуровані, неструктуровані (табл. 7.2);

· за відповідною спрямованістю на види діяльності — стратегічні, тактичні, оперативні;

· за ступенем оновлення — цілі підтримки наявного рівня, цілі поступової зміни окремих елементів системи та цілі оновлення системи в цілому (заміна системи);

· за впливом на окремі елементи підприємства — виробничі та управлінські; останні, у свою чергу, можна поділити на окремі цілі виконання адміністративної функції (цілі планування, організації, мотивації, контролю) і цілі функціонування, уособлених у цілях окремих підсистем підприємства (маркетингові, технологіч­ні, збутові, фінансові, постачання, кадрові тощо);

· за характером діяльності — цілі функціонування та цілі розвитку;

· за пріоритетами — основні, побічні та підтримувальні;

· за вимірюваністю — кількісні та якісні.

 

 

Таблиця 7.2

Тип мети Загальна характеристика цілей Основний методологічний підхід Методи аналізу та формування цілей управління
1. Добре структурова­на (формалізована) Співвідношення між елементами мети можуть бути виражені в кількіс­ній формі Дослідження операцій Сітьові, графічні, лінійне, нелінійне, динамічне програмування, методи теорії масового обслуговування та ін.
2. Слабо структурована Мета містить еле­менти як кількіс­ного, так і якісного змісту Системний аналіз Математичне моделюван­ня, методи оптимізації, теорія ігор, імітаційне мо­делювання, аналіз «витрати — вигоди», «затрати — ефек­ти» і т. ін.
3. Неструк­турована Містить лише якіс­ний опис найваж­ливіших елементів, кількісні залежності виявити важко Аналіз політики Статистичні методи, інструментарій соціології, метод «сценаріїв», соціальні експерименти, евристичні методи

 

 

Стратегічні цілі вказують на специфічні результати діяльності (параметри системи), яких організація планує досягти, а також конкурентну позицію, котру вона прагне зайняти на ринках для своїх продуктів. Їх можна віднести до «цілей розвитку».

Довгострокові цілі точно визначають бажані результати та ринкову позицію з урахуванням досягнутого рівня розвитку на поточний момент.

Короткострокові цілі точно визначають найближчі конкретні організаційні цілі та ринкову позицію, яку організація бажає посісти згідно з її довгостроковими цілями.

Роль суб’єктивного фактора у встановленні цілей підприємства може бути визначена через фактичне існування номінально та реально існуючих цілей. Номінальні цілі відбивають проголошені, формально встановлені та всебічно обґрунтовані орієнтири розвитку організації. До них можна віднести зростання добробуту працівників підприємства, впровадження досліджень НТП у виробництво; виконання зобов’язань щодо соціальної відповідальності перед суспільством тощо. Реально ж можуть переслідуватися зовсім інші цілі: збереження статус-кво на підприємстві для забезпечення досягнутого розподілу влади, розподіл власності на свою користь та ін. Зближенням реальних і номінальних цілей можна підвищити продуктивність організації, створити позитивний імідж.

 


Читайте також:

 1. ERP і управління можливостями бізнесу
 2. H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.
 3. III. КОНТРОЛЬ і УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМУВАННЯМ
 4. III. Процедура встановлення категорій об’єктам туристичної інфраструктури
 5. Oracle Управління преміальними
 6. V здатність до встановлення та підтримки гарних особистих стосунків і веденню етичного способу життя.
 7. А. Видання прав актів управління
 8. А. Структурно-функціональна класифікація нирок залежно від ступеню злиття окремих нирочок у компактний орган.
 9. Аверсивную терапію використовують, як правило, при лікуванні алкоголізму, нікотиновій залежності і деяких інших захворювань.
 10. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 11. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ
 12. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Дерево цілей» підприємства

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.