Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Кінематичні схеми

Схеми

IY. СПЕЦІАЛЬНЕ КРЕСЛЕННЯ

Схема– креслення, на якому умовними позначеннями або зображен-нями показані складові частини виробу і зв’язок між ними.

 

В залежності від видів елементів, що входять до складу виробу, і зв’язку між ними схеми розділяють на на наступні види :

 

Е – електричні ;

Г – гідравлічні ;

П – пневматичні ;

К – кінематичні ;

Л – оптичні .

С – комбіновані або змішані .

 

В залежності від основного призначення схеми діляться на наступні типи :

1 – структурна – визначає основні функціональні частини виробу, їхнє призначення і взаємозв’язки) ;

2 – функціональна – роз’яснює визначені процеси, що протікають у виробі ;

3 – принципова (повна) – визначає повний склад елементів виробу і зв’язків між ними і дає детальне уявлення про принцип роботи виробу ;

4 – з’єднань (монтажна) – показує з’єднання складових частин виробу;

5 – підключення – показує зовнішнє підключення виробу ;

6 – загальна – визначає складові частини комплексу і їх з’єднання між собою на місці експлуатації ;

7 – розташування – визначає відносне розташування складових частин виробу ;

0 – об’єднана – виконується на розсуд виробника

 

Надалі будемо розглядати тільки принципові схеми (кінематичні і електричні.) .

 

Основні вимоги до виконання схем :

1. Схеми виконують без дотримання масштабу і дійсного просторового розміщення складових частин виробу.

2. На схемах застосовують стандартні графічні позначення елементів.

3. На схемах слід дотримуватись найменшого числа зламів та перехре-щень ліній зв’язку і витримувати відстані між паралельними лініями не менше 3 мм.

4. Елементи виробу , що входять до окремих функціональних груп, допускається виділяти на схемах тонкими штрих-пунктирними лініями і указувати назву цих груп, наприклад : коробка швидкостей, супорт тощо.

5. На схемах допускається розміщати різні технічні дані, що характер-ризують схему в цілому чи окремі її елементи.

 

 

Товщина ліній:

- при позначенні валів – S ;

- при позначенні елементів – S/2 ;

- при позначенні контурів, нанесенні виносок – S/3 .

 

Приклад виконання кінематичної схеми металорізального верстата


Рис.1

 

 

На кінематичних схемах допускається указувати :

- назву кожної кінематичної групи елементів що обумовлюють функціональне призначення, наприклад , привід подачі тощо (назву записують на поличці лінії-виноски, проведеної від відповідної групи) ;

- основні характеристики і параметри кінематичних елементів, а саме : для двигунів – назву, тип, потужність, число обертів ; для зубчастих коліс – число зубів, модуль ; для шківів – пасової передачі – діаметр ; для черв’яка – модуль, число входів, тип черв’яка, для зірочок – число зубів і крок ланцюга тощо.

Кожному кінематичному елементу на схемі присвоюється порядковий номер , починаючи від джерела руху. Вали нумерують римськими цифрами, решту елементів - арабськими.

Порядковий номер проставляють на поличці лінії-виноски. Під ним указують характеристики і параметри кінематичного елементу.

Номера позицій і перелік елементів указують у таблиці, що поміщається над основним написом креслення. Параметри таблиці нанесені нижче (рис.2):

 

Рис.2

 


Читайте також:

 1. VІ. Структурно-логічні схеми
 2. Алгоритми та блок-схеми
 3. Блоки схеми алгоритму
 4. Вибір схеми підключення абонентів залежно від режимів тиску.
 5. Вибір типу обмотки і складання схеми.
 6. Вибір типу обмотки і складання схеми.
 7. Види і схеми відбору одиниць
 8. Види недержавного пенсійного забезпечення та схеми фінансування пенсійних виплат.
 9. Визначення сумарної маси еквівалентної схеми V- подібного КШМ.
 10. ГЕНПЛАНИ ОЧИСНИХ СПОРУДЖЕНЬ І СХЕМИ ВИСОТНОГО РОЗТАШУВАННЯ ОЧИСНИХ СПОРУДЖЕНЬ .
 11. Геометричні, кінематичні, силові та динамічні параметри
 12. Гібридні системи, індексні схеми
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Складальне креслення | Електричні схеми

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.