Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Характеристика основних параметрів електротехнічних пристроїв

Тема 3.4 Вимірювання параметрів електротехнічних і радіотехнічних пристроїв

План

1. Характеристика основних параметрів електротехнічних пристроїв.

2. Міри електричного опору, ємності, індуктивності, взаємної індуктивності.

3. Вимірювання електричного опору.

3.1 Вимірювання опорів за допомогою магнітоелектрич­ного вимірювального механізму.

3.2 Вимірювання опорів за допомогою одинарних мостів постійного струму.

3.3 Вимірювання опорів методом заміщення. Суть методу вимірювання опорів методом заміщення.

3.4 Опосередковані методи вимірювання опору.

4. Вимірювання електричного опору, ємності, індуктивності мостами змінного струму.

 

Основними параметрами електротехнічних пристроїв із зосередженими параметрами є активний опір, індук­тивність і ємність.

Електричний опір характеризує незворотне перетво­рення електричної енергії в інші види енергії (теплову, ме­ханічну тощо).

Індуктивність — це фізична величина, яка визначає властивість електротехнічних пристроїв (котушок, обмо­ток, дроселів, соленоїдів тощо) нагромаджувати енергію в магнітному полі під час проходження по них електрично­го струму.

Електрична ємність — це фізична величина, що свідчить про здатність фізичних тіл нагромаджувати еле­ктричний заряд.

У реальних електротехнічних та радіотехнічних при­строях відбуваються складні перетворення енергії, тому ці пристрої характеризуються всіма параметрами: електрич­ним опором, індуктивністю, ємністю. Для теоретичних досліджень доцільно користуватися ідеальними елемента­ми, тобто такими абстрактними пристроями, які мають тільки один параметр. Такими ідеальними елементами є резистивний елемент (параметр якого — це лише електричний опір), індуктивний елемент (що характеризується тільки індук­тивністю) і ємнісний елемент, для якого важливою вла­стивістю є електрична ємність. Позначення цих ідеальних аб­страктних елементів наведено на рис. 1.


Рис. 1- Позначення ідеальних аб­страктних елементів

 

Для дослідження складних електромагнітних процесів у реальних електротехнічних та радіотехнічних пристроях користуються схемами заміщення цих пристроїв. Схема заміщення реального пристрою як елемента еле­ктричного кола — це така сукупність ідеальних елементів (резистивного, індуктивного, ємнісного), яка адекватно відображає електромагнітні процеси у реальному при­строї. Якщо реальний пристрій як елемент електричного кола замінити його схемою заміщення, то струми і напру­ги у колі не зміняться. Схеми заміщення реальних при­строїв дають можливість краще зрозуміти і дослідити складні електромагнітні процеси у цих пристроях.

 

2. Міри електричного опору, ємності, індуктивності, взаємної індуктивності

Зразковими і робочими мірами електричного опору в колах постійного і змінного струмів є вимірювальні котушки і магазини опорів. Метрологічні характеристики мір опору здебільшого визначаються матеріалом і тех­нологією виготовлення. Матеріал, з якого виготовляють міри опору, має характеризуватися: високим питомим опо­ром, незначним температурним коефіцієнтом опору, незнач­ною термоерс у парі з міддю, високою стабільністю опору. З відомих сплавів, що найбільше відповідають зазначеним ви­могам, переважно використовують манганін (мідь — 84 %, марганець — 12%, нікель — 3% і домішки алюмінію і заліза).

Мірами ємності служать конденсатори постійної і змінної ємності і магазини конденсаторів. Конден­сатори виготовляються плоскими або циліндричними з повітряним або твердим діелектриком. До конденсаторів ставляться такі вимоги: мінімальна залежність ємності від часу, температури і частоти; малі втрати в діелектрику, які характеризуються тангенсом кута втрат; високий опір і надійність ізоляції. Зокрема, таким вимогам відповіда­ють повітряні конденсатори. Вони випускаються як постійної, так і змінної ємності. Через низьку діелектрич­ну проникність повітря повітряні конденсатори мають ве­ликі габарити, навіть за малих значень ємності. У зразко­вих конденсаторах з великим значенням ємності викори­стовується слюда.

Мірами індуктивності служать котушки індук­тивності і магазини індуктивності. Котушки індуктивності виготовляються у вигляді обмоток з мідного дроту на ізоляційних каркасах.

Основними вимогами до котушок індуктивності є стабільність параметрів, мінімальний активний опір, неза­лежність індуктивності від струму, частоти і температури. Котушки індуктивності, які випускаються промисловістю, мають номінальне значення індуктивності від 0,01мкГн до 1Гн. Похибка атестації мір при випуску з виробництва становить 0,01 % .. 2 % .

 


Читайте також:

 1. I. Доповнення до параграфу про точкову оцінку параметрів розподілу
 2. I. Загальна характеристика політичної та правової думки античної Греції.
 3. II. ВИРОБНИЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЇ
 4. II. Морфофункціональна характеристика відділів головного мозку
 5. Аварії на хімічно-небезпечних об’єктах та характеристика зон хімічного зараження.
 6. Автобіографія. Резюме. Характеристика. Рекомендаційний лист
 7. Автокореляційна характеристика системи
 8. Амортизація основних засобів
 9. Амортизація основних засобів, основні методи амортизації
 10. Амортизація основних засобів.
 11. Амортизація основних фондів
 12. Амортизація основних фондів
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Операційний підсилювач | Вимірювання опорів за допомогою магнітоелектрич­ного вимірювального механізму

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.