Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Поняття та принципи планування.

Планування розслідування.

 

Основним методом організаційно-управлінської діяльності по кримінальних справах є планування розслідування. Поняття організації і планування розслідування хоча і тісно пов'язані одне з одним, але не є тотожніми і потребують розмежування. Перше з них за своїм обсягом значно ширше другого поняття, оскільки поряд із плануванням у його зміст входять й інші перераховані раніше функції слідчого. Тому організацію розслідування можна визначити як діяльність по створенню оптимальної функціонально-управлінської структури й упорядкуванню системи взаємодії учасників цього процесу, а також матеріальному забезпеченню їхньої роботи.

Постановка окремих завдань, зміст питань, які під­лягають з'ясуванню, проведення слідчих дій, черговість і час їх виконання визначаються слідчим і повинні являти чітку, оптимальну систему, що забезпечує швидкість, всебічність і об'єктивність дослідження обставин справи.

Таким чином, розслідування злочинів вимагає високої організації слідчої роботи, у здійсненні якої великого значення набу­ває планування розслідування.

Під плануванням розслідуваннярозуміють визначен­ня шляхів розкриття та розслідування злочинів, окреслення обставин, які підлягають з'ясуванню, а також встановлення найдоціль­ніших строків проведення необхідних слідчих дій та оперативно-розшукових заходів.

Будучи основним організаційним методом розслідування, планування виконує свої функції по формуванню оптимальних способів досягнення запланованих цілей за допомогою раціонального розподілу наявних сил, засобів, часу, залучення в разі потреби додаткових ресурсів. Планування надає слідству цілеспрямованого харак­теру, забезпечує виконання вимог законності при розслідуванні, а також ефективне використання наявних прийомів і засобів розслідування.

Результатом процесу планування являється план розслідування, який дозволяє на кожному етапі слідства відповісти на питання про те, що, як і коли найдоцільніше з'ясувати для розкриття злочину.

Значення планування розслідування визначається ва­жливістю завдань, які можуть бути вирішені з його допо­могою. До завдань планування розслідування належать:

1) визначення шляхів розкриття та розслідування злочину;

2) забезпечення об'єктивності, повноти та всебічності розслідування;

3) своєчасне застосування науково-технічних і тактич­них прийомів криміналістики з урахуванням особливостей кожної справи;

4) забезпечення найбільш ефективного поєднання оперативно-розшукових заходів і слідчих дій при розслідуванні;

5) сприяння економії сил і засобів слідчого апарату, швидкості розслідування.

Для того, щоб бути оптимальною та відповідати вимогам законності, уся діяльність по плануванню розслідування повинна відповідати певним принципам. До числа таких принципів відносяться:

1) індивідуальність планування - означає обов'язковість врахування особливостей даної кримінальної справи. Кожен злочин як конкретна, одиночна подія, має не тільки певні спільні з іншими злочинами ознаки і риси, а й сукупність індивідуальних, властивих тільки даному злочину, особливостей. Таким чином, принцип індивідуальностіпідкреслює необхідність всебічного обліку цих ознак і рис, що має значення для вибору найдоцільнішої системи науково-технічних і тактичних прийомів розслідування злочину.

Необхідність планування розслідування конкретної справи, що відбиває її специфіку, не виключає, а навпа­ки, передбачає знання і творче застосування загальних положень криміналістики, особливо рекомендацій мето­дики розслідування певного виду злочину. Останні, від­творюючи найтиповіші і найістотніші дії при розслідуванні крадіжок, вбивств, розбоїв тощо, допомагають при пла­нуванні роботи по конкретній справі.

2) динамічність планування - відображає обов'язковість врахування постійного розвитку слідчих ситуацій, своєчасне внесення змін і доповнень у план. У принципі динамічности виявляється необхідність пошуку і дослідження нової информації, негайного обліку всіх змін, особливо в конфліктних ситуаціях. Плануючи проведення допиту певного свідка, обшуку чи інших дій, слідчий сподівається одержати ті чи інші докази. Однак, мож­ливості точного передбачення результатів слідчих дій обмежені об'єктивним характером розслідування як про­цесу пошуків доказів і їх джерел, як процесу, що йде в цілому від ймовірності до достовірності. Тому в розслі­дуванні виникає необхідність проведення нових, раніше не передбачених слідчих дій для з'ясування питань, що виникли, й уточнення одержаних фактичних даних.1

Отже, план не можна розглядати як нерухому схему - це гнучка програма роботи. Однак гнучкість планування і необхідність швидкого внесення змін у план не означає недооцінки глибокого аналізу вихідних даних, творчого підходу до виконання спочатку намічених дій, якщо вони не суперечать слідчій ситуації. Одержані слідчим докази оцінюються і співставляються з наявними, план допов­нюється і уточнюється під час всього розслідування, тому планування здійснюється відповідно до принципу динамічності.

3)конкретність планування- забезпечує складання де­тальних і чітких планів. У плані не повинно бути декларативних пунктів. Цілі і задачі розслідування, шляхи і засоби їхнього ефективного досягнення формулюються конкретно і лаконічно, для того щоб бути максимально зрозумілими і зручними для оперативного виконання. У той же час деталізація плану - важлива риса принципу конкретності - повинна бути раціональною і не переростати в накопичення непотрібних незначних моментів, що заважають у роботі. Так, немає необхідності відображати в плані очевидні трудові операції, обумовлені навичками, професійними знаннями слідчого, моральними вимогами і т.ін.;

4) принцип реальності- означає тісний зв'язок побудови вер­сій, можливість їхньої ефективної перевірки шляхом виведення логічних висновків і їхнього зіставлення з доказами. Вимога реальності передбачає також ретельний і всебічний аналіз наявних можливостей, що дозволять ефективно виконувати заплановані дії і заходи у встановлений термін шляхом макси
мального використання ресурсів, що знаходяться у розпорядженні слідчого.

5)системність планування означає координацію усіх запланованих дій і заходів, у тому числі і резервних варіантів так­тичної поведінки, їхню загальну спрямованість на досягнення мети і проміжних задач розслідування, погодженість усіх розділів і пунктів плану. Тобто, планування передбачає визначення системи певних дій і заходів.

У криміналістичній літературі згадуються і такі принципи планування, як повнота, обґрунтованість, своєчасність, відповідність форми і змісту. Але ці сторони планування і плану розслідування не мають самостійного значення і є окремими рисами перерахованих принципів.

 


Читайте також:

 1. II. Поняття соціального процесу.
 2. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 3. А/. Поняття про судовий процес.
 4. Аграрна політика як складова економічної політики держави. Сут­ність і принципи аграрної політики
 5. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
 6. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 7. Акти застосування юридичних норм: поняття, ознаки, види.
 8. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.
 9. Антикорупційні принципи
 10. АРХІВНЕ ОПИСУВАННЯ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ
 11. Аудиторські докази: поняття та процедури отримання
 12. Б/. Принципи виборчого права.
Переглядів: 941

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ТАКТИКА ПРОВАДЖЕННЯ СЛІДЧИХ ДІЙ. | Найменування версії чи епізода

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.