Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


ТАКТИКА ПРОВАДЖЕННЯ СЛІДЧИХ ДІЙ.

Розслідування кримінальних справ являє собою складну розумову діяльність слідчого / дізнавача / по встановленню всих обставин вчиненого злочину.

"Розслідування злочинів - пише В.І. Комісаров, - це рухливий, творчий процес, у якому слідчий виходить за межі шаблонового уявлення про подію, що відбулася і як у всякому творчому процесі, слідчий повинен і здатен бачити незвичайне в звичайному і звичайне в незвичайному."

Успіх попереднього розслідування залежить від ряду чинників, найважливішим із яких є правильне, з погляду кримінально-процесуального закону, і ефективне у тактичному розумінні, проведення невідкладних слідчих дій.

Встановлення істини по будь-якій кримінальній справі неможливе без здійснення різних слідчих дій. Тільки в результаті їх здійснення можливе виявлення, фіксація, дослідження, оцінка і використання доказів, а це головне при розслідуванні по кримінальній справі.

При проведенні слідчих дій можуть бути використані різні тактичні прийоми і рекомендації в залежності від конкретних життєвих ситуацій. Тактичні прийоми і рекомендації, покликані забезпечити максимальну ефективність проведення слідчих дій при найсуворішому дотриманні принципів законності, у своїй сукупності і складають тактику процесуальної дії.

При проведенні будь-якої слідчої дії необхідно розглядати його з двох сторін: процесуальної і тактичної, тільки таке сполучення дає позитивні результати.

Говорячи про тактику проведення слідчих дій ми більш докладно будемо розглядати другу сторону питання.

Структура тактики проведення будь-якої слідчої дії складається з наступних основних елементів:

1. Підготовка до проведення слідчої дії.

2. Безпосереднє проведення слідчої дії.

3. Фіксація ходу і результатів слідчої дії.

4. Аналіз і оцінка ходу і результатів слідчої дії.

Ці стадії властиві проведенню будь-якої слідчої дії, але тактичні прийоми її здійснення будуть залежати від особливостей конкретної кримінальної справи.

1. Стадія підготовки слідчої дії. Приступати до проведення будь якої слідчої дії без попередньої підготовки - це значить свідомо допускати провал цієї дії.

На цій стадії допускається розуміння необхідних для вирішення задач, формується остаточно конкретна задача або сума задач. На цій же стадії складається план вирішення задачі з урахуванням усіх тих умов, чинників, що можуть впливати на хід вирішення і на його результат.

Насамперед у процесі підготування до проведення слідчої дії чітко визначається коло задач, які необхідно вирішити. Тільки заздалегідь визначивши все коло розумових задач, слідчий зможе не упустити нічого з тієї інформації, що буде надходити до нього в ході слідчої дії, зможе правильно її переробити. Одним із неодмінних умов підготування слідчої дії, як вказують А.В. Дулов і П.Д. Нестеренко є побудова уявної динамічної моделі усього ходу майбутньої дії. Ця звернена в майбутнє модель повинна допомагати слідчому відтворити: обстановку майбутньої дії, рух об'єктів і учасників; поведінку всіх учасників майбутньої слідчої дії; власні дії і поведінку.

Така побудова уявних моделей майбутньої слідчої дії дасть можливість заздалегідь передбачити різні ситуації і вчасно продумати варіанти розвитку слідчої дії, зміни своєї поведінки в залежності від різних, що заздалегідь враховуються чинників.

Повнота попередньо побудованої моделі і кількість різних варіантів її, знаходиться в прямій залежності від об'єму інформації про злочинну подію, про особистість учасників майбутньої слідчої дії, якою володіє слідчий до початку слідчої дії. Чим більшим є об'єм інформації, тим менше варіантів уявних моделей ходу слідчої дії необхідно будувати в процесі його підготування. Чим менше об'єм інформації, тим відповідно більше доводиться будувати уявних моделей для майбутньої слідчої дії.

Стадія підготовки крім цього включає:

- збір інформації про об'єкти, на яких /або у відношенні яких/ буде здійснюватися діяльність /обшук, огляд і т.д./;

- приведення в готовність необхідних науково-технічних засобів;

- виявлення і підготовка /з урахуванням вищесказаного/ всіх осіб, діяльність або присутність котрих необхідні для досягнення цілей слідчої дії, для фіксації його ходу і результатів.

2. Стадія проведення слідчих дій.

На цій стадії проводиться реалізація складеного наперед плану дій для вирішення виниклих задач, дій, направлених на виявлення, дослідження інформації, необхідної для вирішення задач. На цій же стадії реалізуються вольові рішення слідчого, що виникають у ході слідчої дії, також спрямовані на одержання і дослідження нової інформації.

Істотною особливістю вирішення задач при проведенні слідчої дії є те, що воно здійснюється в процесі безпосереднього спілкування з учасниками кримінального судочинства. При проведенні кожної слідчої дії реалізуються методи вивчення особистості, впливи на особистість. Потрібно ще раз підкреслити роль попереднього накопичення фактів, їхня систематизація в процесі підготовки до слідчої дії для того, щоб слідчий міг мати у своєму розпорядженні варіанти, заздалегідь йому відомі, плани поведінки, як свого власного, так і всіх учасників слідчої дії в різних ситуаціях.

3. Стадія фіксації ходу та результатів слідчої дії. В протоколі обов’язково фіксуються результати діяльності слідчого та всіх інших осіб в ході даної слідчої дії. Це означає, що протокол повинен містити в собі і викладення встановлених фактів та виконаних слідчим дії, а також опис дій інших учасників в тих випадках, коли в цьому виникає необхідність /обшук/ або це випливає із сутності слідчої дії /впізнання, відтворення обстановки і обставин події /. Сюди ж відноситься упорядкування планів схем, фототаблиць, запис не звуко- відео- і кіноплівку.

Цією стадією забезпечується закріплення в матеріалах справи усього ходу і результатів слідчої дії, фактичної основи для вирішення розумових задач, вольових дій слідчого. Специфічною особливістю процесу фіксації в письмовому документі ходу і результатів багатьох слідчих дій є те, що викладається як би результат сукупного сприйняття інформації слідчим і іншими учасниками. Найбільш повна участь інших осіб у процесі фіксації є гарантією об'єктивного закріплення усіх фактів, дій, подій. Без процесуальної фіксації ходу і результатів будь-яка слідча дія втрачає всяку доказову цінність.

4. Стадія аналізу та оцінки ходу і результатів слідчої дії. Будь яка діяльність людини повинна бути оцінена нею. Це є неодмінною умовою виробітки їм позитивних навиків у даному виді діяльності, накопичення й одержання позитивного досвіду. Поліпшити свої професійні якості можна тільки в тому випадку, якщо кожний окремий елемент діяльності піддається всебічному вивченню й аналізу. Причому такому вивченню повинен піддаватися не тільки результат діяльності, але і весь хід її здійснення.

Справа в тому, що кожна слідча дія є складним і багатогранним психічним спілкуванням, де вирішуються розумові задачі, реалізуються різні методи впливу, здійснюється переробка численної інформації і т.д. З врахуванням цього при проведенні слідчої дії слідчий не завжди може цілком, і правильно сприйняти поведінку інших учасників і, що особливо важливо, цілком сприйняти і критично осмислити свою власну поведінку. Саме тому вся діяльність по осмисленню, аналізу ходу і результатів слідчої дії повинна проводитися після його завершення.

На цій стадії обов'язково складаються уявні моделі поведінки, вироблені при підготуванні слідчої дії, із дійсною поведінкою учасника в процесі його здійснення. Аналіз усіх розходжень у поведінці дає можливість виявити помилки, допущені в процесі підготовки, у ході слідчої дії. Такому розборові піддається і власна поведінка слідчого. Планування завжди зіставляється з реальними подіями і фактами, які відбулися.

Дана стадія реалізації слідчої дії важлива з декількох точок зору:

1/ вона забезпечує постійне вдосконалення професійних якостей слідчого;

2/ створює умови для повторення слідчої дії /під час якої були допущені ті, або інші помилки/ із тим, щоб при новому проведенні його, з врахуванням проведеного критичного розбору, ці помилки були вирішені. Якщо ж проведена слідча дія була такою, що її неможливо в повному виді зробити наново, дана стадія гарантує, що подібна помилка вже не буде допущена слідчим в аналогічній ситуації в майбутньому.

Стадія оцінки результатів слідчої дії має ту особливість, що може здійснюватися не тільки самим слідчим, що проводив слідчу дію, але і прокурором, начальником слідчого відділення. Подібний аналіз, оцінка здатні багато в чому допомогти слідчому у встановленні істини по конкретній кримінальній справі.

 


 


Читайте також:

 1. II. Визначення мети запровадження конкретної ВЕЗ з ураху­ванням її виду.
 2. X Впровадження Зростання Зрілість Спад Час
 3. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 4. АПЕЛЯЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
 5. Взаємодія слідчих та оперативних працівників податкової міліції ДПС України у протидії легалізації (відмивання) злочинних доходів
 6. Виконавче провадження Російської Федерації
 7. Виконавче провадження Російської Федерації
 8. Використання матеріалів ОРД як приводів і підстав для порушення кримінальної справи, проведення невідкладних слідчих дій та як доказів у кримінальних справах
 9. Витрати виконавчого провадження. Виконавчий збір
 10. Від науково-технічного дослідження до його впровадження в масове виробництво складний та ризикований шлях, реалізацією якого займається венчурний бізнес.
 11. Відводи суб’єктів кримінального провадження
 12. Відмова у відкритті провадження в адміністративній справі
Переглядів: 1046

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
КРИМІНАЛІСТИЧНА ТАКТИКА. | Поняття та принципи планування.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.