Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ЛЕКЦІЯ 7. АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ

Система показників для оцінки рентабельності

Економічну ефективність діяльності підприємства виражають показниками рентабельності (прибутковості).

Рентабельність – це показник, що характеризує економічну ефективність діяльності будь-якого підприємства.

Економічна ефективність – відносний показник, що порівнює отриманий ефект з витратами або ресурсами, використаними для досягнення цього ефекту.

У загальному вигляді параметр економічної ефективності визначають алгоритмом:

Ее = Економічний ефект(прибуток) / ресурси або витрати* 100,% (6.6)

Існує безліч коефіцієнтів рентабельності, використання кожного з яких залежить від характеру оцінки ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства.

Часто використовується чотири різні показники: валовий прибуток, операційний прибуток, прибуток до оподаткування, чистий прибуток. У знаменнику формули показують ресурси (інвестиції), майно (активи), собівартість реалізованих послуг.

Контрольні запитання:

1. Охарактеризуйте основні завдання аналізу фінансових результатів діяльності підприємства.

2. У чому полягає економічна сутність і функції прибутку підприємств?

3. За якими напрямами проводять аналіз прибутку?

4. Чим відрізняється підсумковий і прогнозний аналіз прибутку?

5. Який сенс має аналіз складу прибутку в динаміці?

6. Чим відрізняється основна діяльність від інвестиційної, фінансової і надзвичайної діяльності підприємств туризму?

7. Чим відрізняється валовий дохід підприємств туризму від чистого доходу та оподатковуваного прибутку?

8. За якими ознаками класифікується прибуток (збиток) підприємств?

Домашнє завдання:

1. За яких умов туристська фірма може використовувати спрощену систему оподаткування, обліку і звітності?

2. За яким принципом встановлюється розмір єдиного податку для фізичної особи-підприємця, який здійснює діяльність в сфері туризму?

3. Яка різниця між економічним і бухгалтерським прибутком?

4. Охарактеризуйте механізм формування прибутку від фінансово-господарської діяльності.

5. Які фактори є ключовими при аналізі валового прибутку підприємств туризму?

6. Розкрийте сутність методики факторного аналізу валового прибутку.

7. За якими напрямами розподіляється прибуток підприємств?

8. Охарактеризуйте послідовність аналізу, розподілу і використання прибутку.

9. Які фактори впливають на зміну фондів споживання і накопичення?


7.1. Сутність і завдання аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства.

7.2. Аналіз показників ліквідності та платоспроможності.

7.3. Оцінка і прогнозування стану банкрутства.

 


Читайте також:

 1. ABC-XYZ аналіз
 2. II. Багатофакторний дискримінантний аналіз.
 3. SWOT-аналіз у туризмі
 4. SWOT-аналіз.
 5. Tема 4. Фації та формації в історико-геологічному аналізі
 6. V. Нюховий аналізатор
 7. АВС (XYZ)-аналіз
 8. Автомати­зовані інформаційні систе­ми для техніч­ного аналізу товар­них, фондових та валют­них ринків.
 9. Алгоритм однофакторного дисперсійного аналізу за Фішером. Приклад
 10. Альтернативна вартість та її використання у проектному аналізі
 11. Аналіз активів банку
 12. Аналіз альтернативних рішень
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Аналіз розподілу прибутку підприємства | Сутність і завдання аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.