Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Курс 6 семестр

(коледж)

Одеса 2012

Тема 1.
Поняття і функції податків та елементи системи оподаткування

Вивчення цієї теми слід почати із засвоєння термінів, що відображають платежі державні - "плата", "відрахування (збори)", "податок". Необхідно чітко усвідомлювати чим відрізняються ці форми платежів, і які з них за економічним змістом належать до податків. Особливу увагу слід звернути на функцію податків, як фінансової категорії. Фіскальна функція є важливою у характеристиці сутності податків, вона визначає їхнє суспільне призначення. Тому необхідно чітко визначити, що означає постійність, стабільність податкових надходжень та рівномірність їх розподілу у регіональному розрізі.

Податок характеризується рухом вартості від юридичних і фізичних осіб до держави. Таким чином, у сутності кожного податку закладена регулююча функція.

Вивчивши загальну суть і призначення податків необхідно вивчити зміст елементів системи оподаткування: суб'єкт і носій податку, об'єкт і одиниця оподаткування, джерело сплати, податкова ставка і квота. Між цими поняттями існує певне підпорядкування, яке найпростіше проілюструвати, поставивши до них запитання: суб'єкт - хто сплачує; об'єкт - що оподатковується; одиниця - як це що обчислюється; ставка скільки сплачується; квота - яка частка доходу утримується.

Важливішим елементом податку являється ставка податку. Тому при вивченні цього питання зверніть увагу па методи побудови податкових ставок та системи ставок, що враховують вид діяльності платника, в залежності від побудови податків. Характеристика ставок нерозривна з методами їх формування, тому особливу увагу зверніть на виділення різновидностей ставок податку.

Податкова система держав з розвинутою ринковою економікою включає різні види податків і в основу їх класифікації покладені різні ознаки. При вивчення цього питання необхідно засвоїти класифікацію податків у залежності від об'єкта оподаткування; в залежності від органу, що справляє податок; в залежності від їх використання; залежно від способу їх стягнення.

Виходячи із форми оподаткування всі податки можна поділити на прямі і непрямі. Вивчаючи це питання зверніть увагу на способи розмежування цих податків, а саме: за ознакою сплати; за участю в ціноутворенні; за способом стягнення; за джерелом сплати.

При вивченні прямих податків виділіть підгрупи на які вони поділяються: реальні і особисті. Необхідно засвоїти різницю між цими підгрупами, види податків, що входять до кожної з підгруп. Особливу увагу зверніть на необхідність встановлення податку на прибуток юридичних осіб та оподаткування доходів фізичних осіб.

При вивченні непрямих податків треба засвоїти, що це є податки на споживання і тому основний податковий тягар лягає на ті верстви населення, які характеризуються високим рівнем споживання. Вивчіть поділ непрямих податків в залежності від характеру торгової діяльності - зовнішньої та внутрішньої торгівлі, їх переваги та недоліки і місце в податковій системі.

Тема 2.
Податкова система та податкова політика

Формування податкової системи і податкова політика ведуться не спонтанно. Існують основні положення, які відображають підхід держави до цією сфери діяльності. Для того, щоб ця діяльність давала позитивні результати, необхідно наукове обґрунтування основ податкової системи. При вивченні наукового підходу до створення податкової системи треба чітко засвоїти, що передбачає системність формування правової основи та встановлення загальної бази цієї системи.

Вивчаючи податкову систему особливу увагу зверніть на основні вимоги системності, які передбачають, що податки мають бути пов'язані між собою, органічно доповнювати один одного, не заходити в суперечність між собою та системою в цілому.

Права і відносини власності являються юридичною основою встановлення податків. Тому особливу увагу зверніть на вплив форми власності при виборі форм і об'єктів оподаткування та особливості оподаткування суб'єктів різних форм власності.

Необхідно засвоїти, що визначальною базою формування податкової системи являється обсяг бюджетних видатків, але з позиції організації фінансової діяльності держави податки вторинні відносно видатків.

Проаналізуйте причини оподаткування, при цьому особливу увагу зверніть на те, що податки є елементом перерозподілу валового національного доходу. Визначте в чому полягає економічна ефективність та соціальна справедливість оподаткування та ролі, податків, як інструмента фінансового регулювання розвитку суспільства.

Вивчаючи принципи податкової політики необхідно засвоїти основні фактори, що визначають напрямки і характер податкової політики. Особливу увагу зверніть: на дотримання соціальної справедливості; рівнонапруженість в оподаткуванні всіх платників; ефективність податкової роботи та дієвість податкових інструментів впливу на соціально-економічний розвиток; стабільність та гнучкість податкової політики, їх взаємозв'язок.

Вивчіть основні етапи встановлення податкової системи України, склад та структуру цієї системи. Зверніть увагу па особливості формування сучасної податкової системи України, об'єктивну необхідність у її реформуванні. Ознайомтесь із законодавчими актами, що регламентують встановлення та справляння податків в Україні.

Тема 3.
Організація податкової служби і податкової роботи

Ефективність збирання податків у значній мірі залежить від організації управління оподаткуванням. Система управління оподаткуванням включає податкову службу та основи і організацію податкової роботи. Вивчіть склад податкової служби України та законодавство про податкову службу. Основну увагу приділіть питанню податкової адміністрації. Ознайомтесь із правами та обов'язками державних податкових адміністрацій.

Особливу увагу зверніть на правове регламентування встановлення податків, вимоги до законодавчих актів та інструктивних документів, що регулюють справлення податків. Вивчіть порядок реєстрації обліку платників і надходжень податків. Зверніть увагу па здійснення контролю за повним та своєчасним надходженням податків та на компютеризацію облікової та контрольної роботи.

При вивченні порядку та форм розрахунків із бюджетом виділіть розрахунки авансовими платежами з послідуючим перерозрахунком та розрахунком за фактичними показниками.

Охарактеризуйте суб'єктів обчислення податку і контрольної роботи та способи утримання податків: сплата податків у джерела і зa декларацією. Розгляньте централізовані, децентралізовані, готівкові та безготівкові способи розрахунків. Визначте відповідальність платників за своєчасність і правильність розрахунків з бюджетом та поданням декларацій.

Тема 4.
Ухилення від податків та їх перекладання

При вивченні цієї теми перш за все необхідно вияснити зміст поняття "ухилення від податків". Виходячи із змісту ухилення під податків необхідно враховувати певні обставини, так як умови ухилення від оподаткування не однакові для різних осіб. Тому проаналізуйте види ухилень від податків: приховування доходів; фальсифікація і завищення затрат; підробка документів; підкуп державних посадових осіб та інші форми податкових зловживань. Зверніть увагу, що поряд з нелегальним способом ухилення від податків існують і легальні, які базуються на використанні у податковому законодавстві правових лазійок.

Розгляньте причини тау мови, що сприяють здійсненню порушень та злочинів у сфері оподаткування та методи боротьби з ухиленням від сплати податків.

З'ясуйте сутність та форми перекладання податків, фактори, що сприяють на процес і результати перекладання податків. Вивчіть способи і напрямки перекладання непрямих та прямих податків.

Ознайомтесь із проблемами та формами подвійного оподаткування у сфері міжнародного бізнесу, основними напрямками усунення подвійного оподаткування. На основі вивчення цих проблем необхідно здійснити дослідження методів ухилення від оподаткування у сфері міжнародного бізнесу.

Тема 5.
Податок на додану вартість

ПДВ - непрямий податок на додану вартість, яка створюється на всіх стадіях виробництва і обігу, включається у вигляді надбавки у ціну товару, робіт, послуг і повністю сплачується кінцевим споживачем товарів, робіт, послуг. Необхідно глибоко вивчити сутність самої доданої вартості та методи обчислення її величини. При вивчені ПДВ доцільно розглянути зародження та розвиток цього виду непрямого податку та передумови! впровадження його в Україні.

Необхідно з'ясувати ознаки, виходячи з яких визначаються платники ПДВ, та коло платників, визначене законодавством України.

Одним з найважливіших елементів кожного податку є об'єкт оподаткування. Тому при вивчені даної теми слід звернути особливу увагу на визначення об'єкта оподаткування та ставки, які застосовуються до об'єктів.

Оскільки ПДВ є ціноутворюючим фактором основну увагу приділіть методиці включення ПДВ у ціну товару. Для цього необхідно визначити базу оподаткування окремо по товарам, що виготовляються в Україні та по імпортованим товарам. З'ясуйте зміст поняття "податкове зобов'язання" та момент його виникнення у платника.

Розгляньте порядок обчислення суми податку, що підлягає сплаті у бюджет або відшкодуванню із бюджету, при цьому особливу увагу зверніть на вивчення поняття "податковий кредит" та момент його виникнення, з'ясуйте строки розрахунків із бюджетом. Вивчіть зміст, порядок складання та подання у податкову адміністрацію декларації з податку на додану вартість, з'ясуйте строки подання.

Тема 6.
Акцизний збір

У сучасних податкових системах AЗ займає звичайно наступне місце після ПДВ і по значенню і по обсягу поступлень у бюджет. Механізм справляння AЗ дуже схожий з механізмом справляння ПДВ. але їх розрізняє ряд принципових відмінностей. Тому необхідно усвідомити вплив AЗ на процеси ціноутворення, структуру споживання, треба знати що є об'єктом оподаткування, який порядок встановлення ставок АЗ, дослідити місце AЗ у формуванні поступлень у бюджет.

При вивченні механізму справляння AЗ в Україні перш за все зверніть увагу на перелік платників та встановлення об'єкту оподаткування. Ознайомтесь із переліком підакцизних товарів та з законодавчими актами, що регулюють цей перелік та ставки акцизного збору.

Для знаходження суми AЗ перш за все необхідно визначити оподатковуваний оборот. Для цього треба знати методику включення в ціну товарів акцизного збору по підакцизним товарам, що виготовляються в Україні та по імпортним товарам. Зверніть увагу на різницю між оподаткуванням вітчизняних товарів, що реалізуються за вільними цінами та оподаткуванням товарів, на які встановлені державні фіксовані і регульовані ціни. Вивчіть методику визначення суми акцизного збору, що підлягає сплаті у бюджет, строки сплати та подання розрахунків у податкову адміністрацію. Зверніть увагу на особливості оподаткування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, де акцизний збір сплачується шляхом придбання марок акцизного збору.

Тема 7.
Мито

В умовах реформування економіки України мито являється важливим інструментом зовнішньоекономічної політики держави з метою обмеження ввезення іноземних товарів, захисту і заохочування розвитку вітчизняного виробництва і стимулювання вивозу національних товарів.

При вивченні митного оподаткування перш за все ознайомтесь із змістом Єдиного митного тарифу України та порядком його затвердження. Розглядаючи види мита треба знати їх класифікацію: за направленням руху товарів; за способом нарахування; за принципом заохочення імпорту; за принципом обмеження імпорту. Основну увагу приділіть вивченню механізму нарахування та сплати мита. Тому треба знати платників, об'єкт оподаткування, порядок визначення контрактної вартості товару, країни походження, товарної групи, застосування пільг, якщо такі передбачені для даного товару. Необхідно усвідомити порядок митної вартості товару, елементи з яких складається митна вартість, базисні умови поставки товарів.

Крім мита держава має і інші митні доходи, до яких відноситься митний збір. Тому слід розглянути порядок нарахування і сплати митного збору, види ставок.

Проаналізуйте митну тарифну політику України по сучасному етапі.

Тема 8.
Прибуткове оподаткування підприємств та організацій

В умовах ринкової економіки важливим питанням, пов'язаним з ефективністю виробництва і загальним економічним розвитком країни являється правильна організація податкових відносин суб'єктів господарювання з державою. Серед різного роду прямих податків по своєму фіскальному значенню переважають прибуткові податки, тобто податки, що охоплюють оподаткування прибутку підприємств і організацій і оподаткування особистих доходів громадян. Розберіться з факторами, що вливають на вибір об'єкта оподаткування: відносини власності; характер використання доходу; функції доходів. Проаналізуйте варіанти прибуткового оподаткування підприємств і організацій: податок на доход і податок на прибуток. Визначте схожість податку з прибутку, що діє нині в Україні Із податком на прибуток корпорацій іноземних держав. Необхідно усвідомити переваги та недоліки прибуткового оподаткування. Ознайомтесь із розвитком системи оподаткування в Україні прибутку підприємств, що характеризується частою зміною об'єкта оподаткування.

Враховуючи необхідність подальшого реформування вітчизняного податку на прибуток підприємства основі якого повинна лежати зміна його функціональної направленості (з фіскальної на регулюючу),актуальним являється дослідження теоретичних основ і механізму використання корпораційного податку.

Вдосконалення системи прибуткового оподаткування юридичних осіб було і залишається одним з важливіших питань податкової реформи України. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" прийнятий в 1997 році в новій редакції, дає можливість докорінно змінити існуючу систему оподаткування прибутку юридичних осіб. Тому вивчаючи тему необхідно детально ознайомитись із вищевказаним законом. При цьому треба знати платників і ставки податку, порядок визначення об'єкта оподаткування. Особливу увагу зверніть на склад валових доходів і валових витрат, порядок визначення (коригованого валового доходу та склад валових витрат при обчисленні податку на прибуток.

Слід знати податкові періоди, що застосовуються з метою справляння податку на прибуток, дати збільшення валових доходів та валових витрат.

Оскільки платники самостійно визначають суми податку на прибуток треба знати зміст та порядок складання податкової декларації, строки подання декларації в податкові органи, та порядок сплати авансових внесків податку в бюджет.

Зверніть на увагу на види пільг з податку на прибуток, їх направленість та регулююче призначення.

Тема 9.
Податок з доходів фізичних осіб

В залежності від податку прибуткове оподаткування класифікується за двома видами: оподаткування фізичних осіб; оподаткування юридичних осіб.

Податок з доходів фізичних осіб являється основною формою індивідуального прибуткового оподаткування. Вивчення теми необхідно розпочати з основ прибуткового оподаткування населення. Обчислення оподатковуваного доходу і податку ,який з цього сплачується залежить від форми податку: шедулярної і глобальної. Вивчіть сутність обох форм податку та підходи, покладені в основу побудови системи прибуткового оподаткування. Треба засвоїти суть диференційованого та єдиного підходу до побудови системи прибуткового оподаткування громадян та способів стягнення податку, а саме: у джерела; по декларації. Проаналізуйте види ставок податку на доходи громадян та недоліки і переваги пропорційних, прогресивних та регресивних шкал ставок. Ознайомтесь із сучасними податковими реформами у країнах з розвинутою ринковою економікою, детально вивчіть механізм обчислення і сплати податку з доходів громадян в Україні. В першу чергу вивчіть законодавчі документи, що регулюють оподаткування доходів населення, визначте платників і об'єкт оподаткування у громадян, що постійно проживають в Україні і у громадян, що не мають постійного місця проживання в Україні.

Особливу увагу зверніть на склад доходів, що не включаються до сукупного оподатковуваного доходу і пільги по прибутковому податку з громадян, побудову шкали ставок податку.

При вивченні оподаткування доходів від роботи за наймом треба засвоїти порядок обчислення, утримання й перерахування податку з доходів за місцем основної роботи.

Відмітьте особливості оподаткування доходів отриманих не за місцем основної роботи, порядок подання інформації в податкові органи декларації про доходи та терміни її подання; обчислення суми податку за сукупним річним доходом та перерозрахунки із бюджетом.

Вивчаючи оподаткування доходів громадян від підприємницької діяльності зверніть увагу на: визначення оподатковуваного доходу; порядок нарахування податку за прогнозними розрахунками оподатковуваного доходу, строки та порядок внесення авансових платежів; порядок складання декларації про фактично отримані доходи, строки її подання, порядок перерозрахунків по податку.

Тема 10.
Плата за ресурси

Основою справляння платежів за ресурси являється державна власність на ці ресурси та отримання державою доходів за їх використання.

Роботу над темою слід розпочати із вивчення складу зборів за спеціальне використання природних ресурсів, до якого входять: збір за спеціальне використання водних ресурсів; збір за спеціальне використання лісових ресурсів; збір за спеціальне використання надр при видобутку корисних копалин.

При вивченні порядку справляння збору за спеціальне використання водних ресурсів слід засвоїти: напрямки використання водних ресурсів, платників, лімітування забору води, побудову тарифів плати за воду, джерело сплати збору та звітність платників.

Вивчаючи порядок справляння збору за спеціальне використання лісових ресурсів перш за все зверніть увагу на економічне значення і призначення лісового доходу. Слід засвоїти: види лісового доходу; порядок видачі дозволу на рубку деревини; диференціацію такси попенної плати; платників, об'єкт, джерело сплати збору.

Вивчення порядку справляння збору за спеціальне використання надр видобутку корисних копалин слід розпочинати з переліку ресурсів за які стягується плата. Треба засвоїти: об'єкт, платників, нормативи сплати, порядок обчислення та сплати за мінеральні ресурси, звітність платників.

Тема 11.
Плата за землю

Використання землі в Україні являється платним. Плата за землю встановлюється з метою раціонального використання земельних угідь, регулювання розміщення виробництва і розвитку інфраструктури населених пунктів. Платниками є власники землі, землекористувачі і орендарі. Тому перш за все необхідно ознайомитись із формами плати за землю: земельним податком та орендного платою. Слід вивчити основи побудови земельного податку: платників, об'єкт оподаткування, ставки. Зверніть увагу на диференціацію ставок залежно від призначення земельних ділянок, їх місцезнаходження та якісних характеристик. Ознайомтесь і порядком нарахування сплати та термінали розрахунків з бюджетом по земельному податку із земель сільськогосподарського і несільськогосподарського призначення.

Тема 12.
Майнове оподаткування

До майнових податків, що справляються в Україні та які тільки передбачаються внести: податок на майно, підприємств, податок на нерухоме майно громадян, податок із власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів. Із них податків поки що стягується тільки останній. Тому вивчення теми слід розпочати з податку з власників транспортних засобів. Слід засвоїти види транспортних засобів, що підлягають оподаткуванню платників, ставки податку. Особливу увагу зверніть на порядок обчислення сплати податку підприємствами, звітність підприємств по податку, її перевірка.

При вивченні податку на майно підприємств і нерухоме майно громадян слід засвоїти склад майна, що підлягає оподаткуванню, його вартісну оцінку, платників, терміни сплати і порядок зарахування до бюджету.

Тема 13.
Місцеві податки і збори

В бюджетній системі України важливе місце займають місцеві бюджети, доходи яких формуються за рахунок частини загальнодержавних податків, місцевих податків і зборів і інших джерел. Вивчення теми слід розпочинати з ознайомлення податків, на які припадає найбільша частина у загальних доходах місцевих податків і до яких відносяться: податок на промисел, податок з реклами, комунальний податок. Слід засвоїти: платників, порядок визначення суми кожного з вкачаних податків, розрахунки з бюджетом.

Ознайомтесь з переліком місцевих зборів, встановлених ЗУ "Про систему оподаткування "та порядком введення і встановлення ставок зборів місцевими органами самоврядування.

Тема 14.
Неподаткові платежі в бюджет

Доходи державного і місцевих бюджетів формуються не тільки від податкових надходжень, але й від інших обов'язкових платежів та неподаткових доходів. Необхідно засвоїти склад інших обов'язкових платежів, порядок їх зарахування у державний та місцеві бюджети. Особливу увагу слід звернути на доходи бюджету: від реалізації конфіскованого, безгоспного майна, майна, що перешило у власність держави, та збори митного характеру, що стягуються різними державними структурами; на порядок включення надбавок до цін на телевізори, радіоприймачі та перерахування сум надбавки до бюджету.

 

 


Читайте також:

  1. Залік в 9 семестрі
  2. І семестр
  3. НА І СЕМЕСТР 2013– 2014 н.р.
  4. ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ ЗА І СЕМЕСТР
  5. ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ ЗА ІІІ СЕМЕСТР
  6. РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА СЕМЕСТРАМИ
  7. Семестр
  8. Семестр
  9. Семестр
  10. Семестр 2012/2013 навчального року
Переглядів: 766

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Критерії ефективності роботи підприємства | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.011 сек.