Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА СЕМЕСТРАМИ

 

Курс навчання Всього годин з дисципліни
Семестр
Повний обсяг часу на дисципліну /год/            
В тому числі аудиторних занять :            
З них: - лекції            
- практичні            
- семінарські            
- лабораторні              
Термін часу на самостійну роботу студента              
Вид індивідуальних завдань: курсовий проект                   3х26    
Консультації                
Підсумкові форми контролю           залік екз.    

 

 

Доповнення та зміни:

 

 

№ за-нять   Назва розділів, тем зміст занять Вид занять Обсяг навчальних
лекцій-них прак-тичних лабора-торних
  Вступ. Значення дисципліни, її зв'язок з іншими дисциплінами.        
Розділ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ РЕМОНТУ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ І ЕНЕРГОСИСТЕМ
Види ремонтів. Системи планово-попереджу-вальних ремонтів електроустаткування. Ремонтні цикли. лекція №1    
Планування ремонту електроустаткування. Визначення об’ємів робіт при капітальному ремонті. лекція №2    
Підготовчі заходи. Документація для ремонту     лекція №3      
Типові технологічні карти на ремонт електрообладнання. Проекти виконання робіт. Організація ремонту. Спеціалізовані бригади і загальні положення про комплексну бригаду з ремонту електричних мереж. лекція №4    
  Централізована, децентралізована і змішана системи організації ремонту електрообладнання електростанцій.   Область застосування провідникових, конструкційних, електроізоляційних та інших матеріалів при ремонті. Майстерні для ремонту вузлів і деталей обладнання і ремонтні площадки.     лекція №5        
Загальні відомості про ремонтно-виробничі бази (РВБ) і ремонтно- експлуатаційні пункти (РЕП).   лекція №6    
Семінарське заняття семінар №1      
РОЗДІЛ 2 МЕХАНІЗМИ, УСТАНОВКИ, ПРИСПОСІБЛЕННЯ І ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РЕМОНТНИХ РОБІТ
Тема 2.1 Механізми і приспосіблення для підйомно-транспортних такелажних робіт. Спеціальні механізми і установки.
Класифікація засобів механізації і застосування канатів, вантажозахватних приспосіблень, блоків, поліспастів, лебідок, талей і домкратів. Стропи, їх вибір, розрахунок, маркування. Вибір поліспаста. лекція №7    

 

годин   Форма контролю Основні вимоги до знань і умінь з даної теми програми Література  
семі- нарських самос- тійних  
        Знати: - необхідність вивчення предмету і його зв'язок з іншими      
   
      Знати: - види ремонтів і необхідність їх проведення [1], § 1.8 с. 23-25    
      Знати: - як здійснюється планування ремонтів ел.обладнання по енергосистемі [1], §1.8 с.27-28 [2], с.54-58  
        Знати: - яка документація оформляється до ремонту. Вміти: складати приймально-здавальні акти   [2], с.54-58  
            Вміти: користуватися технологічними картами   техноло-гічні карти [8, 2.5]    
        Знати: способи та форми організації ППР, - необхідність післяремонтних випробувань та вимірювань; - потребу у використанні електроізоляційних, мастильних хімічних матеріалів, лаків, фарб, емалюй, розчинників. [1], § 1.9 с.28-29   [1] §1.10 с. 30  
      Знати: - призначення ремонтних майстерень, цехів та площадок на електростанціях, і РВБ і РЕП [8], §6.6 с.527-552    
           
     
   
    Знати: призначення та застосування такелажного обладнання, що викорис-товується при ремонтних роботах;     [8], §6.4 с. 507-523  
  № за-нять   Назва розділів, тем зміст занять Вид занять Обсяг навчальних
  лекцій-них прак-тичних лабора-торних
  Транспортні машини, вантажопідйомні крани, телескопічні вишки, гідропідйомники, їх типи і коротка характеристика. Бурильні і бурильно кранові машини і установки. Спеціальні машини і установки. Міри безпеки при роботі з вказаними механізмами, установками і т.п   лекція №8    
  Практична робота №1 Складання такелажних схем. Вибір стропів і вантажопідйомних механізмів.   практ. №1    
  Тема 2.2. Механізми, приспосіблення і інструменти загального призначення.
    Типи і характеристики пересувних компресорних установок, шинозгинів, трубозгинів. Обладнання і пристосування для зварювальних робіт; типи характеристики. Електрифікований, пневматич-ний, гідравлічний і піротехнічний інструменти, область їх застосування.        
  Інвентарні пересувні установки. Особистий і бригадний монтерський інструмент. Міри безпеки при роботі з вказаним обладнанням і інструмент-тами.   лекція №9    
  Тема 2.3 Зберігання і експлуатація засобів механізації.
    Комплектування, зберігання і облік роботи засобів механізації, їх технічне обслуговування і ремонт. Правила і норми проведення випробувань засобів механізації.        
  РОЗДІЛ 3 ТЕХНОЛОГІЯ РЕМОНТУ ЕЛЕКТРО- УСТАТКУВАННЯ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ І ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
  Тема 3.1 Основні принципи і методи оцінки стану електрообладнання.  
  Загальні принципи, які визначають методи виявлення дефектів обладнання. лекція №10      
  Методи оцінки, вимірювання і випробування, які визначають стан електрообладнання і його елементів. Оцінка стану електрообладнання за результатами перевірок, вимірювань і випробувань.   лекція №11    
                   

 

годин   Форма контролю Основні вимоги до знань і умінь з даної теми програми Література
семі- нарських самос- тійних
        Знати: - призначення та застосування спеціальних машин та установок, що застосовуються при ремонті електричного обладнання електричних мереж. Міри безпеки при використанні такелажного обладнання і механізмів   [8], §6.2 с.470-491
      Вміти: складати такелажні схеми строповки вантажу, розраховувати і вибирати необхідні стропи та ванта-жопідйомні механізми.  
   
        Знати: - типи та характеристики стаціонарного обладнання, що розміщаються в майстернях для ремонту, а також електрифікованого, пневматичного інструменту, область їх застосування.   [8], §6.3 с.494-507 [7], §1-9 с. 65, 69-71
    Знати: - набори особистого та комплекти бригадного інструментів, - безпечні умови праці при використанні перечисленого обладнання та інструменту    
   
            Знати: - можливості зберігання та використання засобів механізації; - правила та норми їх випробувань.   [8], §6.2 с. 492-494  
 
   
              Знати -принципи і методи виявлення дефектів обладнання.       [8], §1.1 с.5-8
      Вміти: використовувати різні методи при проведенні дефектації обладнання і складанні дефектної відомості; - оцінити працездатність обладнання за результатами перевірок, вимі-рювань та випробувань.     [7]. §1.2; 1.3 1.3; 1.4; 1.5 с. 27-29  

 

  № за-нять   Назва розділів, тем зміст занять Вид занять Обсяг навчальних
  лекцій-них прак-тичних лабора-торних
  Семінарське заняття по темах 2.1; 2.2; 2.3; 3.1. практична робота №1 семінар №2      
  Тема 3.2 Ремонт електроустаткування розпо- дільчих пристроїв. Ремонт комплектних транс- фоматоних підстанцій та інших установок.
  Види та періодичність ремонтів. Ремонт вимикачів та їх приводів. лекція №12      
  Ремонт повітряних вимикачів лекція №13    
  Ремонт вимикачів навантаження, роз’єднувачів, відокремлювачів, короткозамикачів, заземлювачів та їх приводів. лекція №14    
  Ремонт вимірювальних трансфоматорів, конденсаторів зв’язку і розрядників. лекція №15    
  Ремонт ошиновки і ізоляції розподільчих пристроїв. Ремонт комплектних пристроїв, комплектних трансформаторних підстанцій (КТП), розподільчих пунктів, мачтових (стовпових) трансформаторних підстанцій. . лекція №16          
  Лабораторна робота №1 Регулювання роз’єднувача після ремонту.     лаб.роб №1     2/2
  Практична робота №2 Складання переліку робіт на ремонт електрообладнання розподільчих пристроїв з вказанням послідовності їх виконання.   практ. №2      
    Збільшення міжремонтного періоду. Після -ремонтні вимірювання і випробування електрообладнання розподільчих пристроїв, КТП та інших електроустановок. Матеріали, механізми, приспосіблення і інструменти, які застосовуються при ремонті. Міри безпеки при виконанні робіт.     лекція №17        
  Семінарське заняття по темі 3.2; лаб. роб №1,2; практ. роб.№2 семінар №3      
  Тема 3.3 Ремонт електричних машин.
  Типові об’єми поточних і капітальних ремонтів генераторів. Періодичність їх ремонтів.   лекція №18    
годин   Форма контролю Основні вимоги до знань і умінь з даної теми програми Література  
семі- нарських самос- тійних  
               
   
      Знати: - види та періодичність ремонтів комутаційних апаратів.   [8], § 4.3 с. 284-294 с. 296-299  
      Вміти: виявляти і усувати дефекти у вимикачах та їх приводах; [1], § 10.1, 10.2, 10.3  
      Вміти: виявляти та усувати дефекти роз’єднувачів, КЗ, ОД, та їх приводів. [8], § 4.3, с. 299, 301 [1], § 104  
        Знати: - пошкодження апаратів і вміти їх усувати    
      Знати: знати об’єми робіт при комплексному ремонті     [8], § 2.5 с.90-91      
            Знати і вміти : - виконувати регулювання контактної частини і приводу; - у роз’єднувачах після ремонту.      
          На основі технологічних карт вміти складати перелік ремонтних робіт електрообладнання РП.      
        Знати:- можливі дефекти, які виникають підчас експлуатації; - способи їх усунення; - застосування технічного оснащення; - безпечні умови праці Вміти: виявляти і усувати пошкодження та несправності на електрообладнанні РП       [8]  
           
     
        Знати: - періодичність ремонтів та об’єми робіт при ремонтах генераторів.     [1], § 5.1, 5.2 с. 98-106    
  № за-нять   Назва розділів, тем зміст занять Вид занять Обсяг навчальних
  лекцій-них прак-тичних лабора-торних
  Розбирання і збирання генераторів. лекція №19    
  Ремонт статора і ротора. Ремонт елементів системи охолодження . лекція №20    
  Ремонт масляних ущільнень та збудника. Вібрація генераторів і методи їх усунення. Випробування і вимірювання при ремонті генератора. Міри безпеки при виконанні робіт. Об’єми і періодич-ність ремонтів синхронних компенсаторів і електродвигунів. ремонтівніст робіт. ання при ремонті генератора. Міри безпеки лекція №21    
  Розбирання і збирання електродвигунів.   лекція №22    
  Дефекти статора і ротора, і їх усунення. Ремонт підшипників. Центрування електродвигунів з механізмами. Вібрація електродвигунів і методи їх усунення. Випробування і вимірювання при ремонті. лекція №23    
  Сушіння ізоляції електродвигунів. Матеріали, механізми, пристосування і інструменти, які застосовуються при ремонті електричних машин. Міри безпеки при виконанні робіт. лекція №24    
  Лабораторна робота №2 Після ремонтна перевірка електродвигуна. лаб.роб №2     2/2
  Семінарське заняття по темі 3.3; лаб. роб №,2; семінар №4      
  Тема 3.4 Ремонт трансформаторів, автотрансформаторів і масляних реакторів.
  Види і періодичність ремонтів трансформаторів, АТ, масляних реакторів. Умови розпечатування масляних трансформаторів. лекція №25    
  Об’єми робіт, які виконуються при поточному і капітальному ремонтах. Розбирання і складання дефектної відомості.   лекція №26    
  Ремонт обмоток, магнітопроводів, вводів, відводів, перемикаючих пристроїв, баків, термосифонних фільтрів та інших елементів. Збирання після ремонту.   лекція №27    
  Очищення і сушіння трансформаторного масла. Контрольне підсушування і сушіння. Після -ремонтні вимірювання і випробування трансформаторів. Матеріали, механізми, пристосування і інструменти, що застосовуються при ремонті. Міри безпеки при виконанні робіт. лекція №28    
годин   Форма контролю Основні вимоги до знань і умінь з даної теми програми Література  
семі- нарських самос- тійних  
          Знати: - способи розбирання і збирання генераторів. [1], §5.3,5.4, с. 106-113  
        Знати: - пошкодження вузлів та деталей і способи їх усунення. [1] §5.5;5.6,    
        Знати: причини виникнення вібрації і методи їх усунення. - ТБ при виконанні ремонтних робіт. Знати: - об’єми робіт при ремонтах СК, ел. двигунів;   [1], § 5.7 с. 113-120   [2'], с.174-176    
        Знати: - способи розбирання електричних двигунів. [10] § 34, с.217  
              Знати: -дефекти основних вузлів і способи їх усунення. Знати і вміти виконувати вимірювання і випробування;     [1], §6.6 с. 138  
        Знати: -основні вимоги ТБ при ремонті електричних машин.   [8] §26-28 с, 29-31    
          Вміти: виміряти опір між обмотками і між корпусом і обмотками.    
           
         
      Знати: -види та періодичність ремонтів трансформаторів, АТ, реакторів. [1], § 8.1, 8.2    
      Знати:- об’єми робіт при ППР; Вміти: складати дефектну відомість   [1], § 8.3    
            Знати: –пошкодження, що виникають у трансформаторах і як їх усувати; - основні вимоги ТБ і ППБ при проведенні ремонтних робіт.     [8], § 4.2 с. 253-262  
                Знати: –необхідність сушіння трансформаторів; - способи сушіння трансформаторів.       [8], § 4.2 с. 253-262      
                   

 

№ за-нять   Назва розділів, тем зміст занять Вид занять Обсяг навчальних
лекцій-них прак-тичних лабора-торних
Установки для обробки трансформаторного масла. Маслоочисні установки для очищення масла центрифугування.   лекція №29    
Фільтр-преси для очистки масла фільтруванням. Цеолітові установки. Відновлення цеолітів. Установки для дегазації, азотування масла. Міри безпеки при роботі з установками.   лекція №30      
Лабораторна робота №3 Післяремонтні випробування трансформатора.   лаб.роб №3     2/2
Практична робота №3 Складання технологічної карти на ремонт трансформатора.   практ №3    
Семінарське заняття по темі 3.4; лаб. роб №,3; практ. роб. №3 семінар №5      
Тема 3.5 Ремонт повітряних ліній електропередачі.
Основні дефекти елементів повітряних ліній: опор, фундаментів, проводів, тросів, лінійної арматури, ізоляції, заземляючих пристроїв та інших.   лекція №31    
Перелік робіт, які відносяться до технічного обслуговування і капітального ремонту П.Л. Періодичність капітальних ремонтів.   лекція №32   +2    
Технологія ремонту ПЛ: виправлення і підсилення опор, заміна опор і їх деталей, зароблення тріщин в залізобетонних опорах, заміна ізоляторів і деталей лінійної арматури, чистка ізоляторів, ремонт і заміна проводів і тросів, регулювання стріли провисання проводів і тросів, ремонт пристроїв заземлення, відновлення антикорозійного покриття і ін. Особливості ремонту ПЛ. без зняття напруги. Прийняття ПЛ. після ремонту.   лекція №33      
Документація з ремонту ПЛ. Матеріали, установки, механізми, пристосування і інструменти, які використовуються при ремонті ПЛ. Міри безпеки при виконанні робіт.   лекція №34    

 

 

годин   Форма контролю Основні вимоги до знань і умінь з даної теми програми Література
семі- нарських самос- тійних
        Знати: - типи та застосування різновидних установок для очистки та регенерації трансформаторного масла.   [8], §6.2 с.491-492
        Вміти: в залежності від стану масла вибрати спосіб його очищення.     [8], §6.2  
      Вміти: вимірювати опір ізоляції обмоток, магнітопроводу.  
        Знати: - технологічну карту на ремонт трансформатора з виконанням послідовності робіт.    
           
             
        Знати: - основні дефекти повітряних ліній; - перелік робіт при технологічному обслуговуванні і капітальному ремонті     [1], § 13.6  
          Знати: - технологію ремонту повітряних ліній; - особливості ремонту повітряних ліній під напругою.   [1], § 13.8
    8-2=6     Знати: -необхідність використання матеріалів, приспосіблень, механізмів і інвентаря для ремонтних обіт на ПЛ.; - проведення безпечних робіт при ремонті на висотних роботах, та під напругою.     [4' розділ 6]
                Вміти: - виявляти та усувати дефекти та пошкодження, які виникають на ПЛ.       [4' розділ 6]

 

 

№ за-нять   Назва розділів, тем зміст занять Вид занять Обсяг навчальних
лекцій-них прак-тичних лабора-торних
Практична робота №4 Визначення об’ємів робіт при капітальному ремонті повітряних ліній. практ. №4    
Тема 3.6 Ремонт силових кабельних ліній.  
Випробування кабельних ліній.     лекція №35    
Ремонт кабельних ліній і їх елементів.   лекція №36    
Матеріали, механізми, пристосування і інстру-менти, які застосовуються при ремонті.   лекція №37 +2    
Міри безпеки при виконанні робіт. лекція №38    
Лабораторна робота №4 Випробування кабельної лінії.   лаб.роб №4     2/2
Семінарське заняття по темі 3.5; 3.6; практ. роб. №4 Контрольна робота для виявлення залишкових знань студентів з даної дисципліни. семінар №6      
         
         
         
           
             
           
годин   Форма контролю Основні вимоги до знань і умінь з даної теми програми Література
семі- нарських самос- тійних
        Вміти: - по результатах оглядів і пере-вірок скласти об’єм робіт при капі-тальному ремонті повітряних ліній.  
 
      Знати: - види та необхідність високовольтних К.Л. - які пошкодження виникають на кабельних лініях, їх причини. [1], § 13.6    
        Знати: - технологію ремонту кабельних ліній     [1], § 13.8
  4-2=2       Знати:-необхідне технічне оснащення для ремонту К.Л.    
        Знати: - безпечні умови виконання ремонтних робіт.  
      Вміти: виявити пошкодження на кабельних лініях. - визначати характер пошкодження КЛ [8]
        Знати: - організацію і технологію ремонту електроустаткування електростанцій і енергосистем.  
               
             
             
             
             
           
                   

 

 

№ за-нять   Назва розділів, тем, зміст занять К-сть годин  
 
КУРСОВА РОБОТА  
  ТЕМА: РОЗРОБКА ПРОЕКТУ ВИКОНАННЯ РОБІТ НА РЕМОНТ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ.    
Видача завдань. Вимоги до курсової роботи. Технічна характеристика обладнання, яке ремонтується.  
Організація ремонту. Підготовчі, такелажні, основні і заключні етапи роботи.  
Складання технологічної послідовності робіт при ремонті. Операційна карта на окремий вид робіт.  
Технічне оснащення. Матеріали, інструмент, запасні частини.  
Вибір стропів і вантажопідйомних механізмів. Складання схем строповки.  
Викреслювання ескізів обладнання, його вузлів та пристосувань.  
Охорона праці при виконанні ремонтних робіт.  
Складання переліку технічної документації, яка оформляється в процесі ремонту і після його закінчення  
Графічна частина. План розміщення обладнання на ремонтній площадці. Проекції обладнання, яке ремонтується та його вузлів.  
Перевірка курсової роботи і підготовка до захисту.  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
       
     

Читайте також:

 1. I. Доповнення до параграфу про точкову оцінку параметрів розподілу
 2. IV. Розподіл нервової системи
 3. V. Розподільний диктант.
 4. Авоматизація водорозподілу регулювання за нижнім б'єфом з обмеженням рівнів верхнього б'єфі
 5. Автоматизація водорозподілу з комбінованим регулюванням
 6. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 7. Автоматизація водорозподілу регулювання зі сталими перепадами
 8. Автоматизація водорозподілу регулюванням з перетікаючими об’ємами
 9. Автоматизація водорозподілу регулюванням за верхнім б'єфом
 10. Автоматизація водорозподілу регулюванням за нижнім б'єфом
 11. Алгоритм розв’язання розподільної задачі
 12. Аналіз ефективності використання каналів розподілу
Переглядів: 1002

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА | Тризначна система маркірування

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.008 сек.