Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Процесс планування обігових активів пвдприємства

План

Питання ДЛЯ самаконтролю знань

 

1. Розкрийте сутність стратегічного підходу до управління обіговими активами.

2. Визначите цілі управління обіговими активами.

3. Охарактеризуйте кожну мету управління обіговими активами.

4. Наведіть класифікацію обігових активів з точки зору їх відповідності стратегічним цілям управління.

5. Дайте характеристику послідовності та змісту етапів обґрунтування стратегій управління обіговими активами.

 

ЛЕКЦІЯ №

 

ТЕМА «Планування потреби підприємства в формуванні

обігових активів»

 

 

1. Планування потреби підприємства в оборотних коштах для формування товарних запасів.

2. Планування потреби підприємства у формуванні запасів інших матеріальних обігових активів.

3. Планування потреби підприємства в обігових коштах для формування дебіторської заборгованості.

4. Планування потреби підприємства в обігових коштах для формування запасів грошових коштів.

 

Планування потреби підприємства в формуванні обігових активів здійснюється за їх видами:

- матеріальні обігові активи;

- дебіторська заборгованість;

- грошові кошти.

 

 

 
 

 

 


 

 
 

 


Планування потреби підприємства в формуванні обігових активів починаєтьсяз визначення планової потреби торговельного підприємства в зворотних коштах для формування товарних зпапасів.

По-перше, визначається плановий товарообіг підприємства за собівартістю формування. Для цього розраховується рівень собівартості товарообігу (Рс/в), який кількісно оцінює питому вагу в обсязі товарообігу авансових витрат, що здійснюється підприємством на стадії закуплі товарів. Рівень собівартості товарообігу розраховується згідно із методикою:

 

Рс/в = 100 – Рчтд + Ртр.в., де

 

Рчтд – рівень чистого торговельного доходу, у відсотках до товарообігу, який визначається за методикою:

Рчтд = ;

Ртр.в. – рівень транспортних витрат, у відсотках до товарообігу.

Товарообіг за собівартістю (Тпл.с/в.) обчислюється як добуток планового товарообігу на рівень його собівартості

 

Тпл. с/в. =

 

По-друге, визначається норма товарних запасів в днях обігу. Для розрахунку цього показника можуть використовуватися різні методичні підходи, зокрема метод прямих техніко-економічних розрахунків, факторно-аналітичний метод, методи кореляційно-регресивного аналізу, що були детально викладені раніше.

По-третє, обчислюється потреба підприємства в обігових коштах для формування товарних запасів. Таким чином, плановий обсяг потреби в обігових коштах (ОбА(т.з.)) для формування товарних запасів визначається виходячи із запланованого товарообігу підприємства за собівартістю (Тпл. с/в), норми товарних запасів в днях обігу (Nт.з.) і тривалості планового періоду в днях (Д).

 

ОбА(т.з.) =

 

Приклад 1. Визначити планову потребу торговельного підприємства в зворотних коштах для формування товарних запасів наступного кварталу, якщо товарообіг прогнозується у розмірі 380,5 тмс. грн., рівень торговельної надбавки 22,0 %, рівень транспортних витрат у відсотках до товарообігу 3,2%. Необхідно врахувати, що з використанням методу прямих техніко-економічних розрахунків на підприємстві було визначено норму товарних запасів в днях обігу, яка складає 36 днів.

 

1. Визначаємо рівень чистого торговельного доходу на підставі відповідної методики з використанням торговельної надбавки

Рчтд = =

 

2. Визначаємо рівень собівартості товарообігу

 

Рс/в = 100 – Рчтд + Ртр.в. = 100 – 18,0 + 3,2 = 85,2%

 

3. Визначаємо товарообіг за собівартістю на планує мий квартал

 

Тпл. с/в. = =

 

4. На підставі розрахованої норми товарних запасів в днях визначаємо плановий обсяг потреби в обігових коштах для формування товарних запасів

 

ОбА(т.з.) = =

 

Таким чином, для формування необхідного обсягу товарних запасів у наступному кварталі торгівельне підприємство буде мати потребу в обігових коштах у розмірі 129,7 тис. грн.

Планова потреба підприємства у формуванні запасів інших матеріальних обігових активів розраховується за такими елементами потреби.

Потреба у формуванні запасів запасів малоцінних та швидкозношуваних предметів (ШЗП) розраховується на основі інформації про кількість робочих місць, чисельність робітників підприємства, вартість ШЗП для оснащення одного рабочого місця або робітника підприємства з урахуванням існуючого порядку бухгалтерського обліку та відображення обліку ШЗП (запаси ШЗП утворюються в розмірі 50% від вартості придбання необхідних матеріальних обігових активів, які в поточному періоді не списані на витрати підприємства).

Загальний розмір потреби в обігових коштах для формування запасів ШЗП обчислюється так:

ОБАШЗП = 50% (КРМ Nрм + ЧР Nр), де

 

КРМ – кількість робочих місць;

ЧР – чисельність робітників;

Nрм – норма ШЗП для оснащення одного робочого місця;

Nр – норма ШЗП для забезпечення одного робітника підприємства.

 

При потребі норми ШЗП можуть диференціюватися за видами робочих місць чи категоріями робітників підприємства. В цьому разі попередньо обчислюється середньозважена норма, яка і використовується в наведеній формулі.

Потреба у формуванні запасів пакувальних матеріалів (ПМ) визначається залежно від обсягів їх використання та періодичності придбання (в днях інтервалу між закупівлею окремих партій).

Планові обсяги використання ПМ розраховується так:

 

Впак = Тпл.Кпак Впак, де

 

Кпак – коефіцієнт необхідності пакування товарообігу (частка товарообігу, що потребує пакування, в його загальному обсязі);

Впак – вартість пакування одиниці товарообігу(коефіцієнт співвідношення вартості витрат на придбання пакувальних матеріалів та обсягу товарообігу ).

 

Потреба в обігових коштах для формування поточного запасу пакувальних мАтеріалів розраховується, виходячи з половини інтервалу закупівлі в днях та одноденного витрачення:

ОБАпак = , де

 

13 – інтервал закупівлі пакувальних матеріалів, в днях;

Впак – використання пакувальних матеріалів в плановому періоді;

Д – кількість днів у періоді.

 

Планова потреба в обігових активах для формування інших видів матеріальних активів визначається, як правило, виходячи з планового приросту обсягів товарообігу підприємства:

 

ОБАінш = ОБАінш ф. ТРтов/т, де

ОБАінш – фактичний розмір інших запасів матеріальних абігових активів;

Тртов/т – темп зростання обсягу товарообігу на плановий період.

 

Планова потреба в обігових коштах для формування дебіторської заборнованості.Залежно від наявності інформації про плановий розмір дебіторської заборгованості може обчислюватися в цілому або за видами дебіторської заборгованості.

При плануванні загального обсягу дебіторської заборгованості може застосовуватися факторно-аналітичний метод планування. Він передбачає використання в планових розрахунках інформації про період погашення дебіторської заборгованості, яка фактично склалася на даному підприємстві. Розрахунок ведеться з застосуванням методики:

 

ОБАдз = , де

 

ППДЗскл. – період погашення дебіторської заборгованості, що фактично склався або планується, в днях погашення.

ППДЗ – зміна періоду погашення дебіторської заборгованості в результаті дії окремих факторів, дні.

 

Приклад 2. Визначити загальний обсяг дебіторської заборгованості у наступному кварталі, використовуючи факторно-аналітичний метод планування, якщо прогнозується товарообіг на планує мий квартал у розмірі 380,5 тмс. грн., період погашення дебіторської заборгованості фактично склався в кількості 20 днів. У результаті впливу окремих факторів в наступному кварталі, передбачається зміна періоду погашення дебіторської заборгованості на + 5 днів.

 

ОБАдз = =

 

Отже, загальний обсяг дебіторської заборгованості на наступний квартал треба запланувати у розмірі 105,7 тис. грн.

Більш коректно здійснювати планові розрахунки потреби в обігових активах для формування відповідних видів дебіторської заборгованості. Це дозволяє вирахувати не лише період її погашення на даному підприємстві, а й обсяги та причини виникнення. Розрахунки проводяться за наступними видами дебіторської заборгованості.

Плановий обсяг формування дебіторської заборгованості споживачів визначається, виходячи з планового обсягу товарообігу з відстрочкою платні (тобто на умовах комерційного або споживчого кредиту) та періоду відстрочки, що надається покупцям:

ОБАдз(пок) = , де

Т кред. – товарообіг на умовах комерційного або споживчого кредиту;

ППДЗ- період погашення дебіторської заборгованості постачальників, що склався або планується, в днях погашення;

ППДЗпок – можлива зміна періоду погашення за рахунок впливу окремих факторів, дні.

 

Плановий обсяг відволікання коштів в дебіторську заборгованість постачальників визначається, виходячи з планового обсягу закупівлі товарів на умовах авансової оплати та періоду авансування (кількість днів між проведенням авансової оплати та поставкою товарів):

 

ОБАДЗпст. = , де

З аванс – плановий обсяг закупівлі товарів на умовах авансової оплати;

ППДЗ- період погашення дебіторської заборгованості постачальників, що склався або планується, в днях погашення;

ППДЗпост. – можлива зміна періоду погашення за рахунок впливу окремих факторів, днів.

Обсяг інших видів дебіторської заборгованості (бюджету, позабюджетних фондів та підзвітних осіб), як правило, не планується. В разі збереження причин, що обумовили виникнення заборгованості в плановому періоді, потреба у формуванні цього виду заборгованості визначається, виходячи з планових темпів зростання обсягу діяльності підприємства.

Оцінка планового періоду погашення відповідних видів дебіторської заборгованості може здійснюватися на основі проведення аналізу або методом прямого розрахунку (як середньозважений період погашення, що буде мати місце). Останній варіант реалізується при незначних обсягах формування заборгованості та передбачає наявність інформації про термін погашення заборгованості кожним дебітором підприємства або групою дебіторов.

 

Потреба в обігових коштах для формування запасів грошових коштіввизначається за наступними елементами цієї потреби.

Потреба в грошових коштах у касі, що виникає на підприємствах роздрібної торгівлі в зв’язку з проведенням розрахунків готівкою в процесі обслуговування покупців.

Розмір потреби в грошових коштах в касі визначається як певний відсоток від одноденного товарообігу підприємства, розмір якого залежить від кількості вузлів розрахунків та середньої вартості однієї покупки. Як правило, визначається в розмірі 10% одноденного товарообігу з оплатою готівковими коштами.

Потреба в грошових коштах у дорозі, яка виникає на підприємствах торгівлі на час інкасації готівкових коштів, отриманих від реалізації товарів. Залежно від способу інкасації та характеру взаємовідносин з банком, що обслуговує торговельне підприємство, приймається в обсязі одноденного товарообігу з оплатою готівковими коштами або на нульовому рівні.

Потреба у формуванні поточного запасу грошових коштів на підприємстві з метою забезпечення поточної платоспроможності.

Поточний запас грошових коштів визначається торговельним підприємством як мінімально необхідний розмір грошових коштів, який постійно має знаходитися на розрахунковому рахунку підприємства для обслуговування його поточних платіжних потреб.

Розмір поточного запасу грошових коштів розраховується так:

 

ОбА гр.кошт. = , де

 

ПОпл.. – плановий обсяг платіжного обороту підприємства;

ОбГК(дн.) – тривалість циклу обороту грошових коштів, в днях обороту.

Плановий обсяг платіжного обороту може розраховуватися різними методами:

- методом прямих розрахунків, що проводяться в ході розробки плану руху грошових коштів підприємства та визначають потребу в грошових коштах для фінансування поточної діяльності підприємства;

- непрямим (опосередкованим) методом, шляхом коригування планового обсягу товарообігу на коефіцієнт грошових витрат, що виникають. Останній розраховується як співвідношення обсягів використання грошових коштів до обсягу товарообігу, що мали місце в перед плановому періоді.

Тривалість циклу обороту грошових коштів характеризує тривалість обороту обігових коштів підприємства (операційний цикл) з урахуванням можливостей використання кредиторської заборгованості як джерела коштів підприємства для фінансування його поточних потреб.

 

Потреба в обігових активах для формування страхового запасу грошових коштів планується з метою захисту підприємства від неритмічності отримання та витрачання грошових коштів.

Обсяг формування страхового запасу залежить від ступеня ритмічності отримання та витрачання грошових коштів та визначається на базі дослідження відповідних показників. Проведення цієї роботи передбачає отримання інформації про обсяги надходження та витрачання грошових коштів по днях періоду, що досліджується, для виявлення ритмічності та синхронності цих процесів.

Страховий запас грошових коштів визначається на основі розрахунку середньоквадратичного відхилення надходження та витрачання грошових коштів від середньоденного обсягу та коефіцієнтів варіації (у відсотках) як відносної міри коливання.

 

Планування потреби у формуванні запасів грошових коштів передбачає визначення мінімального залишку грошей, який дозволить підприємству вчасно і в повному обсязі здійснювати всі необхідні платежі і підтримувати оптимальний рівень абсолютної платоспроможності. Тобто планування запасів грошей є інструментом реалізації стратегічної мети – забезпечення платоспроможності.

Нормування запасів грошових активів спрямоване на визначення максимального обсягу наявних запасів грошових коштів, перевищення якого недоцільне з точки зору обсягу втрат від невикористання грошей (наявності “вільного” залишку). Такий підхід відповідає стратегічній меті управління – забезпеченню доходності (прибутковості).

Загальний обсяг потреби підприємства в обігових коштах визначається як сума всіх елементів потреб, що були розглянуті вище.

 

Література: Мазаракі А.А. Економіка торговельного підприємства, с. 538-543.

Шваб Л.І. Економіка підприємства, с.183-190.

 

Питання ДЛЯ самоконтролю знань

1. Охарактеризуйте загальну логіку та послідовність виконання планово-прогнозних розрахунків потреби торговельного підприємства у формуванні обігових активів.

2. Викладіть методику планування потреби в оборотних коштах торговельного підприємства для формування товарних запасів.

3. Викладіть методику планування потреби підприємства у формуванні запасів інших матеріальних обігових активів.

4. Викладіть методику планування потреби в оборотних коштах торговельного підприємства для формування дебіторської заборгованості.

5. Викладіть методику планування потреби в оборотних коштах торговельного підприємства для формування запасів грошових коштів.

6. Чим обумовлене виникнення в торговельному підприємстві різних видів дебіторської заборгованості?

7. Охарактеризуйте факторно-аналітичний метод планування загального обсягу дебіторської заборгованості.

 

 


Читайте також:

 1. Абстрактна модель оптимального планування виробництва
 2. Адміністративний арешт активів та його наслідки
 3. Алгоритм планування податкових платежів. Вибір оптимального варіанту оподаткування та сплати податків.
 4. Амортизація інших необоротних матеріальних активів
 5. Амортизація нематеріальних активів
 6. Амортизація нематеріальних активів
 7. Аналіз активів банку
 8. Аналіз грошових активів підприємства
 9. Аналіз грошових активів підприємства.
 10. Аналіз ефективності використання оборотних активів
 11. АНАЛІЗ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ЗА ДЖЕРЕЛАМИ ЇХ ФОРМУВАННЯ
 12. Аналіз ресурсної бази та активів банку з позиції ліквідності
Переглядів: 1701

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Активами торговельного підприємства | Система одиничних показників якості продукції за групами

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.014 сек.