Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Ламінарна течія рідин та газів по трубах. Формула Пуазейля

При русі рідини у круглій трубі швидкість рівна нулю поблизу стінок труби та максимальна на осі труби. Припускаючи течію ламінарною, знайдемо закон зміни швидкості із відстанню r від осі труби. Виділимо уявно циліндричний об’єм рідини радіуса r і довжини l (рис. 1.81). При стаціонарній течії у трубі постійного перерізу швидкості усіх частинок рідини залишаються незмінними. Отже, сума зовнішніх сил прикладених до будь-якого об’єму рідини, рівна нулю. Тому прирівняємо до нуля суму сил в’язкості і тиску, що діють на циліндричний об’єм рідини:

(1.196)

Слід зазначити, що рівнодійна сил тиску напрямлена уздовж потоку (уздовж осі х), а сила в’язкого тертя, прикладена до бокової поверхні виділеного циліндра, – проти потоку, оскільки < 0. Виконавши скорочення і поділивши (6.44) на dx, отримаємо:

(1.197)

Величина градієнту тиску dp/dx в (1.197) не залежить від радіусу r, оскільки і в поперечному перерізі x = const не змінюється. Це дозволяє проінтегрувати вираз 1.197:

(1.198)

Рівняння (1.198) дає можливість розрахувати розподіл швидкостей за умови, що біля стінок труби ця швидкість рівна нулю. Із (1.198) отримаємо:

(1.199)

Тиск рівномірно падає уздовж осі х, тому та не залежить від х. Параболічний розподіл швидкостей в одному із перерізів труби наведено на рисунку 1.81. Потік вектора швидкості через поперечний переріз труби, або об’єм рідини, що протікає через переріз за одиницю часу, – витрата рідини – виявляється рівним:

(1.200)

Для практичних потреб витрата рідини визначається формулою Пуазейля:

(1.201)

Тут – різниця тисків на кінцях труби довжиною l. Слід зазначити на суттєву залежність пропускної здатності труби від її радіуса R. При заданому тиску на вході водогінної труби збільшення діаметри труби вдвічі призводить до зростання її пропускної здатності в 16 разів!

Середня по перерізу швидкість ламінарної течії визначається із формули Пуазейля:

(1.202)

Або різниця тисків, як функція швидкості визначається:

(1.203)


Читайте також:

 1. I. Соціалістична течія в українському визвольному русі
 2. IV. Закони ідеальних газів.
 3. L3.T4/2. Засоби переміщення рідин.
 4. Абсолютні й відносні посилання у формулах
 5. Аеровані промивальні рідини
 6. Аналіз складу газів
 7. Барометрична формула
 8. Барометрична формула. Розподіл Больцмана частинок у зовнішньому потенціальному полі
 9. В однакових об'ємах різних газів за однакових умов (температура і тиск) міститься однакова кількість молекул.
 10. Види течії в’язкої рідини
 11. Визначення положення газорідинних і водо-нафтових контактів
 12. Вимірювання в’язкості методом Пуазейля
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Види течії в’язкої рідини | Турбулентна течія

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.