Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Вимоги норм радіаційної НРБУ - 97

Питання для самостійної роботи

План лекції

Лекція №5 «РАДІАЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ.

НОРМУВАННЯ В ГАЛУЗІ РАДІОЕКОЛОГІЇ»

 

1. Вимоги норм радіаційної -97.

2. Поділ забрудненої території України на радіоекологічні зони.

3. Припустимі рівні будівельних матеріалів, виробничих і житлових приміщень.

4. Вимоги ДР-2006 щодо допустимих рівнів забруднення продуктів харчування.

 

 

1. Принципи радіаційного захисту населення.

2. Порядок оцінки радіоактивного забруднення.

 

Список літератури:

[МВ для СРС з «Радіаційної екології» (електронний варіант); 1,с. 107-123, 3. с. 58-59].

 

 

Радіаційний контроль – це контроль за дотриманням норм радіаційної без­пеки і основних санітарних правил, одержання інформації про рівні опромінен­ня людей, ступеня забруднення продуктів харчування, а також про стан радіа­ційної обстановки на підприємствах і в навколишньому середовищі.

«Норми радіаційної безпеки України – НРБУ-97» введені в дію з 1 січня 1998р.

НРБУ розроблені відповідно до основних положень Конституції та За­конів України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя на­селення», «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», «Про по­водження з радіоактивними відходами».

При установленні норм було взято за основу такий принцип: «Забезпечити захист від ЇВ окремих людей, їх потомство і людство в цілому, а також створи­ти відповідні умови для необхідної практичної діяльності людей, протягом кот­рої вони можуть зазнавати впливу ЇВ».

Дозові межі, які установлені НРБУ, не враховують:

- дозу, яку одержують при медичному обстеженні або лікуванні;

- дозу опромінення від природних джерел випромінювання;

- дозу, що пов'язана з аварійним опроміненням населення;

- дозу опромінення від техногенно-підсилених джерел природного походження.

В НРБ проведена чітка різниця між дозовими межами для різних категорій населення, яке зазнає опромінення.

Категорія А - персонал, безпосередньо працюючий з ЇВ.

Категорія Б — обмежена частина населення (люди, котрі безпосередньо не працюють з ЇВ, але за умовами проживання або розміщення робочих місць мо­жуть зазнавати опромінення.

Категорія В - населення.

Установлені три групи критичних органів тіла людини, опромінення кот­рих викликає різні наслідки:

1 - все тіло, червоний кістковий мозок, гонади;

2 - м'язи, щитоподібна залоза, жирова тканина, внутрішні органи;

3 - кісткова тканина, шкіряний покрив, кисті, передпліччя, гомілки і ступні.

Для кожної категорії осіб, що опромінюються встановлюються два класи нормативів:

- основні дозові межі;

- припустимі рівні радіації, що відповідають основним дозовим межам.

За основні дозові межів залежності від групи критичних органів для категорії А запроваджується гранично припустима доза за календарний рік (ГПД), а для категорії В – границя дози за календарний рік (ГД).

Упроваджуються наступні припустимі рівні:

для категорії Б:

- границя річного надходження (ГРН) РН крізь органи дихання та травлення;

- припустима об’ємна активність (концентрація) (ПКБ) РН в атмосферному повітрі, і в воді;

- припустима потужність дози (ППДБ);

- припустима щільність потоку часток (ПЩПВ);

- припустиме забруднення шкіряних покровів, одягу, поверхонь (ПЗБ).

Доза зовнішньої дії випромінювань і надходження РН в організм для категорії Б оцінюється шляхом контролю радіаційної обстановки за місцем роботи та мешкання.

За місцем проживання контролюється еквівалентна доза зовнішнього випромінювання і надходження в організм РН з повітрям, водою і раціоном.

За місцем роботи контролюється потужність еквівалентної дози зовнішнього випромінювання і концентрація РН у повітрі робочої зони і на території підприємства (організації).

В Україні згідно нормам радіаційної безпеки НРБУ-97 установлені наступ­ні основні межі доз опромінення (табл.4).

 

Таблиця 2 - Дозові межі опромінення, мЗв-рік"1

 

 

    Категорії опромінюваних осіб  
А1-2 Б1 В1  
Межа ефективної дози  
Межі еквівалентної дози      
зовнішнього опромінення:      
- для кришталика ока;
- для шкіри;
- для кистей і стоп -
               

Примітка

1Розподіл дози опромінення протягом календарного року не регламентується.

2Для жінок дітородного віку (до 45 років) і для вагітних жінок діють наступні обме­ження:

- до вступу спеціальних нормативів для вагітних жінок на виробництві (категорії А, Б)
установлені допустимі рівні в 20 разів нижчі, ніж для відповідних рівнів категорії А;

- для жінок дітородного віку, котрі віднесені до категорії А, вводиться додаткове об­-
меження опромінення: середня еквівалентна доза зовнішнього локального опромінення (за­родка і плоду) за кожні два послідовних місяці не повинна перевищувати 1мЗв. При цьому за весь період вагітності ця доза не повинна перевищувати 2мЗв, а межа річного надходження для вагітних, установлюється нарівні 1/20 допустимого надходження для категорії А.

3 У середньому за кожні послідовні 5 років, але не більше 50 мЗв за окремий рік.

 

Отже, для персоналу ефективна доза за період трудової діяльності (50 ро­ків) складає 50x20=1000 мЗв (1Зв), а ефективна доза за період життя для насе­лення (70 років) становить 70 мЗв. Цей рівень відповідає концепції безпечного проживання.

 


Читайте також:

 1. II. Вимоги безпеки перед початком роботи
 2. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
 3. II. Вимоги до складання паспорта бюджетної програми
 4. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 5. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 6. III. Вимоги до учасників, складу груп і керівників туристських подорожей
 7. IV. Вимоги безпеки під час роботи на навчально-дослідній ділянці
 8. IV. ВИМОГИ ПРОФЕСIЇ ДО IНДИВIДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГIЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФАХIВЦЯ
 9. V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
 10. V. Вимоги безпеки в екстремальних ситуаціях
 11. Аналітичні реакції та вимоги, яким вони повинні відповідати.
 12. Бланк документа, вимоги що пред'являються до нього.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Дезактивація рибної продукції | Припустимі рівні забруднення будівельних матеріалів, виробничих і житлових приміщень

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.