Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Засоби електричних вимiрiв

 

Засоби електричних вимiрiв — це технічні засоби, які використовують для електричних вимiрiв і мають нормованi метрологiчнi якостi .

Iснує 5 видiв засобiв технiчних вимiрiв :

1. Мiри;

2. Електровимiрювальнi прилади;

3. Вимiрювальнi перетворювачи;

4. Електровимiрювальнi установки;

5. Iнформацiйно-вимiрювальнi системи ( IВС )

1. Мiри — засоби електричних вимiрiв , які призначенi для вiдтворення фiзичноi величини заданого розмiру.

Існують зразкові та робочi міри. Еталоннi мiри призначенi для відтворювання та збереження одиниць вимiру та передачi iх значень робочiм мiрам. Робочi мiри призначені для цілей вимірювання на пiдприемствi.

Мiри бувають однозначнi та багатозначнi. Однозначна мiра вiдтворює величину одного розмiру. Багатозначна — відтворює ряд однойменних величин різного розмiру.

2. Електровимiрювальнi прилади — засоби електричних вимiрiв, призначені для вироблення сигналiв вимiрювальноi iнформацii у формi, зручнiй для безпосереднього сприйняття спостерігачем.

Прилади, показання яких є неперервною функцiєю зміни величини, що вимірюється, звуться аналоговими. Прилади, показання яких є дискретною функцiєю величини, яка вимірюється та представлені у цифровiй формi, звуться цифровимi.

Також прилади подiляються на показуючi та рееструючi. Показуючі прилади здійснюють тільки зчитування інформації, а рееструючі – зчитування та реестрацію інформації. Рееструючi, у свою чергу, можуть бути самопишучi та друкуючі. Самопишучі прилади здійснюють запис показань у вигляді діаграм та графиків. Друкуючі прилади здійснюють друк результатів у цифровій формі.

3. Вимірювальні перетворювачі — засоби електровимірів, які призначені для вироблення сигналів вимірювальноі інформаціі у формі, зручній для обробки, зберігання та подальшоі передачі інформаціі, але недосяжній безпосередньому сприйманню спостерігачем.

Поділяються на електричні та неелектричні перетворювачі. Електричні перетворювачи – здійснюють перетворення електричних величин у електичні (шунти, мостові схеми, підсилювачі та ін.). Неелектричні перетворювачі – перетворення неелектричних величин у електричні (термоопори, індуктивні та ємнісні перетворювачі, фотоелементи та ін.).

4. Електровимірювальні установкі - сукупність функційно об'єднаних засобів вимірів (мір, вимірювальних приладів та перетворювачів), а також допоміжних пристроів, призначених для вироблення вимірювальної інформаціі, зручної для безпосереднього сприйняття спостерігачем та розташованих в одному місці.

Загальними вимогами пристроів, які належать до установки, є злагодженість по точності, швидкодіі та виміряній величені.

5. Інформаційно-вимірювальні системи (ІВС) - сукупність засобів вимірів та допоміжних пристроів, з'еднаних між собою загальними каналами зв'язку. Вони призначені для автоматичного одержання вимірювальної інформації від ряду джерел, а також для передачі, обробки та представлення її у тій чи іншій формі. Пристрої, які належать до ІВС, теріторіально можуть бути віддалені одне від одного. В основному, сучасні ІВС являють собою мікропроцесорні системи.

 

ТЕМА3: ВИДИ ТА МЕТОДИ ВИМІРІВ

В залежності від способу обробки єкспериментальних даних, виміри поділяють на прямі, сумісні, сукупні та побічні (непрямі).

1. Під прямими вимірами розуміють такі, коли невідоме значення величини знаходять безпосередньо з дослідних даних у результаті проведення виміру.

2. Побічний вимір – це вимірювання, при якому невідома величина знаходиться за допомогою відомої аналітичної залежності між цією величиною та величинами, одержаними при прямих вимірюваннях.

Для знаходження значення невідомої величини розв'язуемо рівняння виду:

 

Y = f (Х1,X2, ..., Xn ) ,

де X1, ... ,Xn – результати прямих вимірювань;

Y – невідома величина.

Наприклад, значення опору резистора знаходять побічним виміром з рівняння R = U / I , де U та I – виміряні значення падіння напруги на резісторі та струму через нього.

       
   
 

3. Сумісні вимірювання – це одночасні вимірювання кількох різнойменних величин для знаходження залежності між ними. При цьому розв’язують систему рівнянь виду:

 

 
 

дє Х1 , Х2 , Хn — невідомі величини ;

— результати прямих вимірювань.

Наприклад : залежність зміни опору від температури (у термістора ) має вигляд:

Тут R0- опір резистора при нормальній температурі, А і В – постійні коефіцієнти.

Маємо три невідомі величини - R0, A, B. Зробивши вимірювання на трьох температурах t1, t 2 , t 3 зі складеної системи рівнянь можна знайти параметри R0, A, B.

4. Сукупні вимірювання – це одночасні вимірювання декількох однойменних величин, при яких невідомі величини знаходяться шляхом розв'язку системи рівнянь, складених з результатів прямих вимірювань різних сполучень цих величин.

Прикладом може бути вимірювання параметрів навантаження трифазного несиметричного ланцюга при з'єднанні трикутником. Шляхом вимірювання опорів між різними вершинами трикутника у результаті трьох вимірювань визначають опори кожного навантаження.

 

Виміри також бувають одноразові та багаторазові. При багаторазових вимірюваннях потрібна статистична обробка спостережень.

Вимірювання поділяють на статичні та динамічні. Статичними називаються вимірювання, коли засіб вимірювання працює у статичному режимі, тобто його вихідний сигнал лишається незмінним. Динамічні – коли засіб працює в перехідному режимі.

 


Читайте також:

 1. L2.T4/1.1. Засоби періодичного транспортування штучних матеріалів.
 2. L2.T4/1.2. Засоби безперервного транспортування матеріалів. Транспортери.
 3. L2.T4/1.3. Засоби дозування сипучих матеріалів.
 4. L3.T4/2. Засоби переміщення рідин.
 5. V Засоби навчання
 6. Адреноблокуючі засоби.
 7. Акустичний контроль приміщень через засоби телефонного зв'язку
 8. Акустичні засоби|кошти| захисту
 9. АПАРАТНІ ЗАСОБИ ПЕРСОНАЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРІВ
 10. Банк (філія) - учасник СЕП не має права передавати засоби захисту інформації іншій установі.
 11. ВЕРБАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ. ЗАСОБИ ВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ.
 12. ВЕРБАЛЬНІ, НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ СПІЛКУВАННЯ
Переглядів: 297

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
SIGNALING PROCESSORS | КЛАСИ ТОЧНОСТІ ПРИЛАДІВ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.