Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Органи влади Тимчасового уряду

V

В Україні виникають

Висновки

Рада робітничих і солдат­ських депутатів

V

Березня 1917 рутворено Тимчасовий уряд.

V

До складу уряду ввійшли кадети, октябристи,есери,

безпартійні. Єдиним соціалістом був мі­ністр юстиції -0. Керенський. Очолив Тимчасовий уряд князь Львов.Тимчасовий уряд визначив такі свої функції: •вважав себе правонаступ­ником царського уряду;

• мав намір зберегти за собою
контроль над усіма терито­
ріями Російської імперії;

•створив представницькі й виконавчі органи місцевої влади;

• мав намір провести низку
демократичних перетво­
рень.

Тимчасовий уряд мав діяти

до скликання Установчих

зборів, які мали затвердити

форму державного ладу і

прийняти Конституцію


(з представників есерів і меншовиків), створена 27 лютого (12 березня) 1917р. Більшоншків у радах на по­чатку весни 1917 р. було мало, На перехідному ета­пі, який мав тривати до Установчих зборів, ради зобов'язані були служити гарантом успішного демо­кратичного розвитку, збе­реження й поглиблення завоювань Лютневої рево­люції


Причини швидкої перемоги Лютневої революції

1. Могутнім каталізатором подій стала Перша світова ві­йна. ,' " '

2. Кризовий стан в імперії.

3. Загострення політичних, соціально-економічних та на­ціональних проблем.

4. Зростаюча активність політичних сил.

5. Падіння авторитету та слабкість чинної влади.

1. Лютнева буржуазно-демократична революція 1917 р.
скинула царя Миколу І, проголосила Росію республікою і
надала можливість народам творити свою державність.

2. Активно в цьому напрямку працювали Польща, Фінлян­дія, Литва, Латвія та Естонія і вони домоглися незалежності.

3. Мала такі можливості й Україна.

Наслідки Лютневої революції для України

1. Посилення політичної боротьби.

2. Вихід на політичну боротьбу широких народних мас.

3. Зростання ролі політичних партій.

4. Перетворення армії на впливовий чинник внутрішнього життя.

5. Поява органів Тимчасового уряду і Рад в Україні.

6. Створення Української Центральної Ради, яка намагала­ся вирішити питання національного розвитку.


 
Події в Україні

V Місцеві ради робітничих і солдатських депутатів, які створювалися у великих містах і промислових цен­трах 1. Засновниками були в основному загальноросій- ські соціалістичні партії есе­ рів і соціал-демократів (мен­ шовиків). 2. Ради виникли у Харкові, Києві, Катеринославі, Лу­ганську, Кременчуці, Пол­таві тошо. 3. У середині 1917 р. їх на­лічувалося 252, зокрема в Донбасі-180

1.4 (17) березня 1917 р. у Києві від імені Тимчасового уряду оформився Виконав­чий комітет Ради громад­ських організацій, який про­існував до 4 вересня 1917 р.

2. Губернаторів було усуне­но, а вищою посадовою осо­бою в губернії став комісар Тимчасового уряду, а у пові­тах — повітові комісари.

3. На місцях почали створю­ватися нові органи Тимчасо­вого уряду — громадські ради та "їхні виконавчі комітети

4. Тимчасовий уряд в Україні спирався на промисловців, землевласників й урядовців.

Центральна Рада-

представницький орган українських національно-демократичних сил. Громадське об'єднання низки політичних, громадських, на­укових сил 4 (17) березня 1917 р. Голова Ради (обраний заочно) — видатний історик і гро­мадський діяч М. С. Грушевський (повернувся до Києва 12 (25) березня 1917 р.).


Політичні настрої населення

У багатьох містах Наддніпрянської України відгуком на ро­сійську революцію стали багатотисячні демонстрації під національними синьо-жовтими прапорами. Демонстранти вийшли на вулиці Києва, Одеси, Полтави, Харкова з тран­спарантами «Автономію Україні», «Вільна Україна у вільній Росії», «Хай живе самостійна Україна» тощо. В Україні наростала наиіонально-демократична революція.


Читайте також:

 1. G2G-модель електронного уряду
 2. I. Органи і системи, що забезпечують функцію виділення
 3. Автономна Республіка Крим, регіональні та місцеві органи державної влади.
 4. Антиконкурентні дії органів влади, управління і контролю
 5. Апарат державного управління як система органів виконавчої влади.
 6. Банківський контроль та нагляд: форми та мета здійснення. Пруденційний нагляд: поняття, органи та мета проведення.
 7. Берестейський мирний договір УНР з державами німецько-австрійського блоку. Падіння радянської влади в Україні
 8. Бюджетний устрійпоказує, в який спосіб побудована бюджетна система. Іншими словами,він відображає організацію вертикальної структури бюджету держави за рівнями влади.
 9. Бюджетні права органів державної влади і управління
 10. В/. Кабінет Міністрів та інші органи виконавчої влади.
 11. Верховна Рада України - орган законодавчої влади в Україні. Статус народного депутата України
 12. Верховна Рада України – єдиний орган законодавчої влади в Україні
Переглядів: 1440

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Економічна криза в Російській та Австро-Угорській імперіях | Впливові загальноросійські полії ичні партії, що діяли в Україні

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.