Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Інформаційні технології аналізу економічної інформації та прийняття управлінських рішень. Сучасні технологічні засоби оброблення інформації.

Об'єктивною передумовою створення автоматизованої ІС є сукупність розумно спроектованих, надійних забезпечувальних підсистем, до яких належить:

· інформаційне забезпечення;

· програмне забезпечення;

· організаційно-технічне забезпечення;

· правове забезпечення;

· ергономічне забезпечення.

Найскладніша проблема автоматизації аналізу — проектування дієвого інформаційного забезпечення, яке є сукупністю єдиної системи класифікації і кодування інформації, уніфікованих форм документації і використовуваних масивів інформації, досягнення сумісності інформаційного забезпечення. Розроблення елементів внутрішньо-машинного та поза машинного забезпечення ІС здійснюється на основі впорядкованої та формалізованої інформації, яка становить інформаційну базу інтегрованої системи опрацювання економічної інформації. Функціонування ІС характеризується необхідністю опрацювання великих обсягів інформації нормативного, довідкового, облікового, звітного характеру. Якщо при ручному опрацюванні даних використовують документальні джерела інформації, то в умовах автоматизації аналізу раціональнішим є отримання інформації з єдиного інформаційного фонду. Впровадження сучасних інформаційних технологій і систем дає змогу формувати єдину мережу організації та ведення інформації з моменту її збирання до видачі готових аналітичних результатів безпосередньо в комп’ютері і в обчислювальних комплексах вищого порядку.

Нині найпрогресивнішим є забезпечення економічного аналізу на основі автоматизованого БД. Функціонування ІС передбачає використання загальносистемної бази даних і автономних масивів. Введення інформації, необхідної для аналізу, з документів практично не застосовується.

Виокремлюють декілька концепцій проектування бази даних (БД):

· нормативно-довідкової інформації;

· для основних виробничих цехів підприємства;

· сукупності комплексних інформаційних потоків;

· нормативно-довідкової інформації перспективного, поточного й оперативного управління.

Управління інформаційними ресурсами передбачає одночасно й управління програмним забезпеченням за сучасних технологій і організації аналітичного процесу. Під програмним забезпеченням аналітичного процесу найчастіше розуміють сукупність математичного апарату алгоритмізації, вибору мови програмування, розроблення програми, створення пакетів прикладних програм. Програмне забезпечення ІС є сукупністю комплексів програм, розроблених згідно з принципами модульності та адаптивності, максимально зорієнтованих на стандартні пакети прикладних програм, які забезпечують досить ефективну реалізацію всіх елементів технологічного процесу розв'язання задач.

Програмне забезпечення розв'язання аналітичних задач має свою специфіку, оскільки:

· аналітичні задачі передбачають комплексний характер дослідження процесу, а отже, високу концентрацію аналітичних процедур;

· до розв'язання задач висувають часові вимоги (забезпечення максимальної оперативності представлення результатів);

· наявні різноманітні форми видачі та ступені синтезування результатної інформації залежно від рівня управління і запиту користувача;

· висока значимість результатної інформації для прийняття управлінських рішень передбачає автоматизовану перевірку її достовірності;

· необхідність обліку різноманітних нестандартних господарських ситуацій і перерв у розрахунках передбачає інтерактивний режим.

Тому програми повинні бути багатоваріантними, гнучкими щодо внесення поправок, доповнень, мати високий рівень сегментації (модульності), розроблятись, реалізовуватись із мінімальними затратами ресурсів.

Можна виокремити три напрями формування і розвитку комплексних аналітичних програм:

§ створення бібліотеки аналітичних програм;

§ розроблення пакетів аналітичних програм;

§ розроблення програмного забезпечення.

Програмне забезпечення охоплює операційні системи, системи програмування, системи текстових і діалогових даних.

Процеси ринкового реформування і зміна економічного середовища господарювання в Україні ставлять на перший план розробку нових програмних продуктів, які відповідали б вимогам інтегрованої оцінки, багатоваріантного пошуку, оперативності та економічності.

Організаційно-технічне забезпечення зумовлює вибір технічних засобів достатньої продуктивності для опрацювання масивів інформації аналітичного процесу, розподіл технології аналізу у мережі локальних інформаційних систем аналітиків, забезпечення комунікації та формування вихідної інформації на запит користувачів різного рангу і за регламентами аналітичного процесу. Головні критерії формування такого забезпечення — висока надійність, оперативність та економічність опрацювання даних. Структура технічних засобів повинна передбачити простір для виходу на інтегровані системи, балансування потужностей у мережі та за етапами технічного процесу.

Правове забезпечення передбачає правовий режим доступу до інформації, відповідальність за її втрату, розповсюдження та спотворення. З правового погляду вирішують питання компетентності аналітичних висновків і пропозицій, доцільність ознайомлення з нею керівників різного рангу та акціонерів. Питання правового забезпечення економічного аналізу вирішують у контексті формування правового режиму автоматизованого опрацювання економічної інформації в цілому.

Завдяки ергономічному забезпеченню створюються сприятливі умови для продуктивної роботи аналітика. Воно охоплює визначання нормативів праці (зокрема роботи з комп'ютером), її оплати, підтримки ініціативи працівників та формування системи матеріального і морального стимулювання.


Читайте також:

 1. D і 3D технології креслення в AutoCAD
 2. III. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу
 3. IV. Прийняття рішень у полі четвертої інформаційної ситуації
 4. IV. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу
 5. L2.T4/1.1. Засоби періодичного транспортування штучних матеріалів.
 6. L2.T4/1.2. Засоби безперервного транспортування матеріалів. Транспортери.
 7. L2.T4/1.3. Засоби дозування сипучих матеріалів.
 8. L3.T4/2. Засоби переміщення рідин.
 9. OLAP-Технології
 10. PR-ІНСТРУМЕНТАРІЙ І МАНІПУЛЯТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ
 11. PR-технології у виборчій кампанії.
 12. PR-технології.
Переглядів: 779

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Аналітичні методи та інструменти підтримки прийняття управлінських рішень. | Технології централізованого та розподіленого оброблення інформації (комп’ютерні мережі, Internet).

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.