Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Опис документів постійного та тимчасового зберігання

За результатами експертизи цiнностi документiв складаються описи документiв постійного i тимчасового строків зберігання та акти виділення документiв і справ для знищення. Після затвердження актів документи i справи, що підлягають знищенню, здаються працівниками служби документації господарчій службі установи або конторам із заготівлі вторинної сировини.

Документи, що передаються до відомчого архiву в кінці наступного року, пiдлягають відповідному оформленню залежно від строку зберiгання.

Справи постiйного i тривалого зберiгання пiдлягають повному оформленню, яке передбачає:

- підшивання в обкладинку з твердого картону;

- нумерацію аркушів у справі;

- складання підсумкового напису;

- складання (у разі необхідності) внутрішнього опису документiв;

- оформлення обкладинки справи.

Справи документiв тимчасового зберiгання зберігаються спрощено.

Пiсля закінчення діловодного року до написів на обкладинках справ постійного i тривалого зберiгання вносять необхідні уточнення, перевіряють відповідність заголовків справ на обкладинці змісту підшитих документiв, у разi необхiдностi до заголовку справ вносяться додаткові відомості (проставляють номери наказів, протоколів, вказують види i форми звітності тощо).

Дата на обкладинцi має відповідати року заведення i закiнчення справи; у справi, що містить документи років, що передували року створення справи, під датою робиться запис: (документи за ___ роки).

На обкладинках справ, що складаються з кількох томів (частин) проставляються крайні дати документів кожного тому (частини). Позначення дати включає число, місяць i рік.

У разi зміни назви установи чи назви підрозділу протягом періоду, охопленого документами справи, або пiд час передавання справи до іншої установи на обкладинцi дописується нова назва установи чи її структурного пiдроздiлу.

За результатами експертизи цінності документiв складають описи справ постiйного, тривалого зберігання i з особового складу як установи в цілому, так i кожного структурного пiдроздiлу.

Описи справ структурного пiдроздiлу складає особа, відповідальна за стан діловодства в структурному підрозділі, при методичній допомозі архiву установи.

При складаннi опису справ структурного пiдроздiлу слід дотримуватися слiдуючих правил:

- номер опису структурного пiдроздiлу повинен складатися з цифрового позначення структурного пiдроздiлу, за номенклатурою справ з додаванням великої початкової літери найменування категорії документiв, що складають опис та останніх двох цифр року, в якому заведені включені до нього справи.

- графи опису заповнюються згідно з відомостями, винесеними на обкладинку справи. Опис на справи тривалого зберiгання повинен мати графу: "Строк зберiгання, стаття за переліком".

- графа опису "Примітка" використовується для позначок про особливості фізичного стану справ, про передавання справ іншим структурним підрозділам установи, про наявність копій, тощо;

- систематизація справ структурного підрозділу, що вноситься до опису, має відповідати систематизації за номенклатурою справ як структурного пiдроздiлу, так i установи в цiлому;

- кожна справа вноситься до опису під самостійним порядковим номером. Якщо справа складається з кількох томів (частин) то кожний том (частина) вноситься до опису під самостiйним номером.

- у разі внесення до опису підряд справ з однаковими заголовками повністю записується тільки заголовок першої справи; решта відомостей про справи вносяться до опису повнiстю (на кожному новому аркуші опису заголовок відтворюється повнiстю);

- справи з особового складу вносяться до опису за алфавітом, тематикою, їх хронологією.

Описи ведуться протягом кількох років з єдиною суцільною нумерацією справ. Справи кожного року становлять річний розділ опису.

В кінці опису робиться підсумковий запис, в якому вказується (цифрами i літерами) кількість справ, що включені до нього, перший i останній номери справ, обумовлюються особливостi нумерації (літерні i пропущені номери).

У рiчний номер опису вносяться також справи, не завершені діловодством протягом року.

Опис справ структурного підрозділу підписується укладачем із зазначенням його посади, погоджується з начальником канцелярії i затверджується керівником структурного пiдроздiлу, після чого розглядається i затверджується експертною комісією. Складається опис справ в 2-х а то i в 3-х примірниках.

Зведений опис справ постійного зберігання установи складається в 4-х примiрниках, затверджується експертно-перевiрочною комiсією відповідного державного архіву через два роки пiсля завершення справ у діловодстві. Один примірник залишається у державному архіві, а решта повертається установі.

Зведені описи справ тривалого зберiгання складаються у двох примiрниках i оформляються як i описи справ постiйного зберiгання.

Закінчені дiловодством справи постiйного i тривалого зберiгання разом з реєстраційними журналами, контрольно-обліковими картками на документи передаються в архів установи пiсля двох років зберiгання в канцелярiї, в структурних підрозділах чи у секретаря. Справи тимчасового зберiгання передаються в архiв установи за розсудом керівника установи чи зберігаються в шафах пiдроздiлу, де вони виконувались i формувались.

 


Читайте також:

 1. Аналіз документів
 2. Аналіз документів як метод соціологічного дослідження.
 3. Аудит грошових документів та грошових коштів у дорозі.
 4. Бази даних як засіб зберігання й обробки інформації
 5. Будова машин постійного струму
 6. Буфер обміну — це тимчасове місце зберігання інформації, яку було скопійовано або переміщено з одного місця з метою використання в іншому.
 7. Бухгалтерська обробка документів.
 8. Бухгалтерське оброблення первинних документів та їх збереження
 9. Бюджетні установи отримують кошти на своє функціонування з бюджету виключно на основі фінансових документів, які називаються кошторисами.
 10. Виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів
 11. Видалення (позначка на видалення) документів
 12. Види бойових документів і вимоги до їх оформлення
Переглядів: 2898

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Поняття комерційної таємниці

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.