Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Історичний диктант

Робота з документом..

Повість минулих літ» про обрання нової віри князем Володимиром
У рік 987. Скликав Володимир бояр своїх і старців городських і сказав їм: «Осе приходили до мене болгари, кажучи: «Прийми закон наш». Потім же прийшли німці, і тії хвалили закон свій. Після сих приходили жиди. А після сих приходили й греки, гудячи всі закони, а свій хвалячи, і багато говорили вони, розказуючи од початку світу... Так що ви врадите? Що відповісте?»
І сказали бояри і старці: «Ти знаєш, княже, що своє ніхто не хулить, а хвалить. Якщо хочеш ти розізнати гаразд, то маєш у себе мужів. Пославши їх, розізнай у кожного про їхню службу і як хто служить Богові».
Запитання до документа
1. Хто був ініціатором скликання ради?

2. Із якою метою князь скликав раду?

3. Яким чином члени ради могли впливати на рішення князя?

 

5.Заповнити пропуски в таблиці .Державне управлінняв київській русі

Великий князь Київської Русі( функції , що виконував)
         

 

Рада старійшин(князівська рада)- дорадчий орган при великому князі київському, що походить від східнослов’янських племінних рад старійшин.
Народне віче(функції, що виконували) народні збори всього дорослого вільного населення, що приймало рішення з важливих громадських і державних справ.
       

 

6.Заповніть пропуски. Велику роль у господарському розвитку Київської Русі відігравала торгівля. Цьому сприяло те, що через її територію проходило декілька важливих міжнародних торговельних шляхів.

шлях «………………………………………»)поєднував Русь із балтійськими та чорноморськими ринками.

«…………………..» шляхом підтримувалися зв’язки з країнами Центральної та Західної Європи. «…………………….» — із країнами Кавказу та Арабського Сходу

1. Основним заняттям населення Київської русі було:а) землеробство; б) торгівля;в) будівництво.

2. збирання меду диких бджіл на русі мало назву:а) мисливство;б) бортництво;в) візництво.

3. руська грошова одиниця мала назву:а) шрага;б) тенге;в) гривня.

4. збирання данини з населення називалося князем та його дружиною називалося:а) полюддя;б) панщина;в) оброк.

5. Співвіднесіть терміни та поняття.

1) Огніщанин а) Люди, які з ряду причин втратили свій статус — були вигнані з общини

2) смерд б) селянин-общинник, що потрапив у залежність, взявши у борг гроші — «купу»

3) закуп в) селянин, що має працювати за договором — «рядом»

4) рядович г) вільний селянин-общинник

5) ізгой д) управитель князівським маєтком

6. Виключіть зайве.закуп, рядович, огнищанин, холоп .

7. Вставьте пропущені слова у реченні.

1) Князь ………………… державу і збирав данину —……………………….. 2) за часів князювання князя …………. почали карбувати монети із золота ……………………….й срібла ………………. На монетах був зображений великий князь і його герб……………

8. Співвіднесіть давньоруські назви морів із сучасними.

1) Руське море а) Азовське море

2) Сурозьке море б) Каспійське море

3) Хозарське море в) Чорне море

9.відповісти так або ні

За формою правління Київська Русь була монархія.
Митрополит - глава православної церкви.
Соціальну верхівку становили князі на чолі з Великим князем київським.
Особливо тісні торговельні відносини підтримувалися з Візантійською імперією.
Окольний град - центральна частина міста де мешкали князі, бояри.
Руською грошовою одиницею була гривна.
«Соляний»- торговельний шлях з Північної Європи до Візантії

 

8.дати відповіді на запитання
1. Що таке централізована монархія?

2. Що таке князівська рада?

3. Чим відрізняється помісна форма землеволодіння від вотчинної?

4. Хто належав до панівних верств населення Русі?

5. Хто належав до залежних верств населення Русі?

6. Яка галузь господарства була провідною на Русі наприкінці X — у першій половині XI ст.?

7. Які види ремесла були найпоширенішими на Русі?

8. Які основні товари вивозилися руськими купцями за кордон?

 

9. встановити співвідношення

1. «Люди» А. Управитель усього господарства князя

2. Смерд Б. Збіднілий селянин, що обслуговує князівське або боярське господарство

3. Закуп В. Збирач оброку, данини для князя

4. рядович Г. Вільний селянин, що продав себе за гроші при свідках

5. Холоп Д. Селянин, що не мав свого господарства, перебував у повній залежності від феодала

6. Огнищанин Ж. Селянин, що володів земельним наділом і платив князю данину

7. Челядник З. Селянин, що уклав з боярином договір («ряд») про тимчасову роботу на нього

8. Тіун І. Управитель князівського або боярського будинку

9. Під’їзний К. Селянин, що потрапив у залежність до феодала, взявши в нього борг («купу»)

10. Боярин Л. Землевласник, феодал

9. Подумайте і дайте відповідь
1. Чим централізована монархія відрізняється від «дружинної держави» як форми державного правління?

2. Які факти дозволяють зробити висновок, що великий князь київський наприкінці X — у першій половині XI ст. був головною фігурою системи державної влади?

3. Як відбувалося становлення феодальних відносин на Русі?

4. Охарактеризуйте становище основних верств населення Київської Русі.

5. Яким було повсякденне життя різних верств населення Київської Русі?

10.Складіть порівняльну таблицю «Становлення феодальних відносин у країнах Західної Європи та в Київській Русі». Визначте спільне і відмінне.

  Країни Західної Європи Київська Русь
СПІЛЬНЕ      
ВІДМІННЕ        

 

Тема. Культура Київської Русі

1.Складіть таблиці.

«Давньоруська література».

Історичні твори Автори Літературні твори автори
           

 

2. архітектурні пам’ятки Киевської Русі

Назва пам’ятки Коли збудовано Місце знаходження
     

 

3.Скласти таблицю Культура Київської Русі

ГАЛУЗЬ КУЛЬТУРИ Характерні ознаки Найвідоміші пам’ятки
  Освіта    
  Мова    
Книгописання    
Література    
Архітектура    
Живопис        
Музика        

 

2.Дати відповідь на запитання

1. До якого століття належать перші повідомлення про наявність власної писемності у східних слов’ян?
2. Що таке кирилиця?
3. За правління якого князя на Русі було відкрито першу школу для князівських і боярських дітей?
4. Про що розповідалося в руських билинах?
5. Кого на Русі називали скоморохами?
6. Як ставилася до скоморохів православна церква?
7. Яку назву мала перша кам’яна церква на Русі?
8. Що таке мозаїка?
9. Що таке фреска?

 

3.Робота з підручником

Опрацювати матеріал підручника «Слово о полку Ігоревім» — історичне джерело і літературна пам’ятка Київської Русі» (С. 124–

125) і дати відповіді на запитання.

1. Які події зображені в «Слові о полку Ігоревім»?

 

2. У чому, на думку автора, полягали причини невдачі цього Походу?

 

3. Які відомості про життя і побут тогочасного суспільства ми можемо отримати з даного джерела?

 

4. робота текстами.

Прочитайте наведені написи і дайте відповіді на запитання.

1) Напис на берестяній грамоті: «Аз купець Домажир цією грамотою засвідчую, що узяв у борг 20 гривень у чернігівського гостя (купця) Гліба».

2) Напис на глиняному посуді: «Цей глек виготовив гончар Милоніг».

3) Напис на мечі: «Сей меч зробив коваль Путята».

4) Напис на берестяній грамоті: «Аз Марфа, вдова дружинника Гордяти, б’ю чолом тисяцькому Кирилу, прошу справедливого суду для чада мого Михайла, бо став він жертвою навіту і нізащо в порубі сидить».

Запитання

1) Про що свідчать ці написи?

2) Ким вони були зроблені?

3) До яких суспільних верств належали автори?

4) Для чого майстри робили написи на своїх виробах?

 

5. Про кого (що) йдеться в уривках документів?

1) «Окраса для воїна — зброя, для корабля — вітрила, а для праведника — читання книг».

2) «Билися день, билися другий; третього дня під полудень упали стяги Ігореві...».

3) «В оформленні церкви використано багато мармуру, тому сучасники називали її ще мармуровою».

4) «Стіни виграють золотом мозаїки набраної зі смальти 177 кольорових відтінків...».

5) «Щодо його значення вчені висловлюють різні думки. Одні вважають його зображенням рибальського знаряддя, інші — символічним зображенням польоту сокола тощо».

6) «Її знають і чують в усіх кінцях землі».

7) «Цей іконописець навчався у візантійських майстрів. Брав участь в оздобленні Успенського собору Києво-Печерської лаври. Крім того, був майстром мозаїки, лікарем та ювеліром».

 

6. Анаграми.

Переставте літери в словах так, щоб утворились слова.

1) ТОРНЕС — автор «Повісті минулих літ».

2) МОХСКОРО — мандрівний актор.

3) РИЗТУБ — родовий знак рюриковичів.

4) АЛЕДІКТ — місцева говірка.

7. Написи на шахівниці.

Якщо розпочати рух шахового коня з верхнього лівого кута шахівниці, то можна прочитати, що в перекладі означає слово «гривня». знаком * по-значений пропуск між словами.


Читайте також:

 1. V. Розподільний диктант.
 2. Джерела та конкретноісторичний характер моралі й права
 3. Діалектичний і історичний матеріалізм
 4. Діалектичний метод дозволяє визначити і відобразити реальний історичний шлях розвитку держави і права в минуле, сьогодення і майбутнє.
 5. Діалектичний та історичний матеріалізм.
 6. Еволюційно-історичний підхід
 7. ЗАГАЛЬНИЙ ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД
 8. ЗАГАЛЬНИЙ ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД
 9. ЗАГАЛЬНИЙ ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД
 10. ЗАГАЛЬНИЙ ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД
 11. ЗАГАЛЬНИЙ ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД
 12. ЗАГАЛЬНИЙ ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД
Переглядів: 1533

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Робота з текстом. | Виконайте завдання.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.014 сек.