Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Підсудність справ господарським судам

Підвідомчість справ господарським судам

Підвідомчість – це встановлена законом сукупність повноважень господарських судів по розгляду та вирішенню справ, які віднесені до їх компетенції. Критеріями, що визначають підвідомчість справ господарському суду є: суб’єктний склад учасників спору дозволяє точніше розмежувати підвідомчість між двома органами судової влади: судами загальної юрисдикції та господарськими судами. Господарським судам підвідомчі:

1) справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні і виконанні господарських договорів, у тому числі щодо приватизації майна, та з інших підстав, крім:

· спорів про приватизацію державного житлового фонду;

· спорів, що виникають при погодженні стандартів та технічних умов;

· спорів про встановлення цін на продукцію (товари), а також тарифів на послуги (виконання робіт), якщо ці ціни і тарифи відповідно до законодавства не можуть бути встановлені за угодою сторін;

· спорів, що виникають із публічно-правових відносин та віднесені до компетенції Конституційного Суду України та адміністративних судів;

· інших спорів, вирішення яких відповідно до законів України та міжнародних договорів України віднесено до відання інших органів;

2) справи про банкрутство;

3) справи за заявами органів Антимонопольного комітету України, Рахункової палати з питань, віднесених законодавчими актами до їх компетенції;

4) справи, що виникають з корпоративних відносин у спорах між господарським товариством та його учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами) господарських товариств, що пов'язані із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цього товариства, крім трудових спорів;

5) справи у спорах щодо обліку прав на цінні папери;

6) справи у спорах, що виникають із земельних відносин, в яких беруть участь суб'єкти господарської діяльності, за винятком тих, що віднесено до компетенції адміністративних судів.

Підвідомчий господарським судам спір може бути передано сторонами на вирішення третейського суду, крім спорів про визнання недійсними актів, а також спорів, що виникають при укладанні, зміні, розірванні та виконанні господарських договорів, пов'язаних із задоволенням державних потреб та інших спорів, передбачених законом. Рішення третейського суду може бути оскаржено в порядку, передбаченому ГПК(ст.12 ГПК).

Підсудність – це розмежування компетенції між ланками судової системи щодо розгляду і вирішення підвідомчих їм справ. Це розмежування дозволяє визначити, який саме з господарських судів має право вирішити підвідомчу цій системі справу. ЗУ «Про судоустрій та статус суддів» визначає господарські суди складовою частиною судової системи України.

Види підсудності. Родова підсудність розмежовує судову компетенцію «по вертикалі», допомагає визначити, суд якого рівня системи господарських судів повинен прийняти конкретну справу до свого впровадження як суд І інстанції у залежності від предмету спору. Місцеві господарські суди розглядають у І інстанції усі справи, підвідомчі господарським судам (ст. 13 ГПК). Переглядом господарських справ займаються апеляційні господарські суди, Вищий господарський суд України (касаційна інстанція), Верховний Суд України (вищий судовий орган у системі судів загальної юрисдикції).

Справа, розглянута у Миколаївському господарському суді, підпадає під юрисдикцію Одеського апеляційного господарського суду.

 

Територіальна підсудність – це підсудність справи суду в залежності від території, на яку розповсюджується юрисдикція цього суду. За ст. 15 справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні та розірванні господарських договорів, справи у спорах про визнання договорів недійсними розглядаються господарським судом за місцезнаходженням сторони, зобов'язаної за договором здійснити на користь другої сторони певні дії, такі як: передати майно, виконати роботу, надати послуги, сплатити гроші тощо. Справи у спорах, що виникають при виконанні господарських договорів та з інших підстав, а також справи про визнання недійсними актів розглядаються господарським судом за місцезнаходженням відповідача. Справи у спорах за участю кількох відповідачів розглядаються господарським судом за місцезнаходженням одного з відповідачів за вибором позивача (альтернативна підсудність). Справи у спорах за участю боржника і стягувача про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, або про повернення стягненого за виконавчим написом нотаріуса розглядаються господарським судом за місцезнаходженням відповідача або за місцем виконання виконавчого напису нотаріуса за вибором позивача. Якщо юридичну особу представляє уповноважений нею відособлений підрозділ, територіальна підсудність спору визначається залежно від місцезнаходження відособленого підрозділу. Місце розгляду справи з господарського спору, в якому однією з сторін є апеляційний господарський суд, господарський суд Автономної Республіки Крим, господарський суд області, міст Києва та Севастополя, визначає Вищий господарський суд. Справи про банкрутство розглядаються господарським судом за місцезнаходженням боржника.

Загальна підсудність визначається місцезнаходженням відповідача. Альтернативна підсудність – підсудність, за якою справа може розглядатися одним з декількох вказаних в законі судів за вибором позивача. Виключна підсудність – що допускає розгляд певної категорії справ тільки господарськими судами, точно вказаними законом.

Виключна підсудність справ. За ст. 16 ГПК віднесені до підсудності господарського суду справи у спорах, що виникають з договору перевезення, в яких одним з відповідачів є орган транспорту, розглядаються господарським судом за місцезнаходженням цього органу. Справи у спорах про право власності на майно або про витребування майна з чужого незаконного володіння чи про усунення перешкод у користуванні майном розглядаються господарським судом за місцезнаходженням майна. Справи у спорах про порушення майнових прав інтелектуальної власності розглядаються господарським судом за місцем вчинення порушення. Справи у спорах, у яких відповідачем є вищий чи центральний орган виконавчої влади, Національний банк України, Рахункова палата, Верховна Рада Автономної Республіки Крим або Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради або обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, а також справи, матеріали яких містять державну таємницю, розглядаються господарським судом міста Києва. Справи у спорах між господарським товариством та його учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами) господарського товариства, що пов'язані із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цього товариства, розглядаються господарським судом за місцезнаходженням господарського товариства згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Справи у спорах щодо обліку прав на цінні папери розглядаються господарським судом за місцезнаходженням емітента.

Справи у спорах, що виникають із земельних відносин, в яких беруть участь суб'єкти господарської діяльності, за винятком тих, що віднесено до компетенції адміністративних судів, розглядаються господарським судом за місцезнаходженням об'єктів земельних відносин або основної їх частини, за винятком справ у спорах, у яких відповідачем є вищий чи центральний орган виконавчої влади, Національний банк України, Рахункова палата, Верховна Рада Автономної Республіки Крим або Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради або обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, а також справи, матеріали яких містять державну таємницю.

Передача справ з одного господарського суду до іншого господарського суду. За ст. 17 ГПК, якщо справа не підсудна даному господарському суду, матеріали справи надсилаються господарським судом за встановленою підсудністю не пізніше п'яти днів з дня надходження позовної заяви або винесення ухвали про передачу справи. Ухвалу про передачу справи за підсудністю може бути оскаржено. Справа, прийнята господарським судом до свого провадження з додержанням правил підсудності, повинна бути ним розглянута по суті і в тому випадку, коли в процесі розгляду справи вона стала підсудною іншому господарському суду. Якщо після відводу суддів неможливо розглянути справу в господарському суді, до підсудності якого відноситься справа, то така справа передається до господарського суду, найбільш територіально наближеного до цього господарського суду.

 

 


Читайте також:

 1. А.А.Налчаджан виділяє: образ тіла (тілесне Я), наявне Я (справжнє-Я), динамічне-Я, фактичне-Я, ймовірне-Я, ідеалізоване-Я, уявне-Я та інші.
 2. Адміністративні справи, пов'язані із реалізацією вибор­чих прав (ст.ст. 172, 173, 174, 175, 176).
 3. Аналіз фактичних обставин справи.
 4. Аналогія права - вирішення справи або окремого юридичного питання на основі принципів права, загальних засад і значення законодавства.
 5. Апеляційний розгляд справи у судовому засіданні
 6. АРХІВНА СПРАВА В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ, НА БУКОВИНІ ТА ЗАКАРПАТТІ У 1920-1930-Х РР.
 7. Архівна справа в Україні в роки другої світової війни
 8. АРХІВНОЇ СПРАВИ ТА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА
 9. База справляння збору
 10. В ході своєї роботи бухгалтер має справу з різними документами.
 11. Василь Земляк (1923-1977) - Справжнє ім’я – Вацлав Вацик
 12. Взаємодія органів публічної влади з органами внутрішніх справ
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Склад господарського суду та правовий статус судді | Поняття, види учасників господарського процесу та підстави їх участі

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.