Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Поняття, види учасників господарського процесу та підстави їх участі

Тема 2. Окремі питання господарського процесу

План

1. Поняття, види учасників господарського процесу та підстави їх участі.

2. Сторони в господарському процесі

3. Треті особи в господарському процесі.

4. Представники сторін і третіх осіб.

5. Прокурор у господарському процесі.

6. Правове положення інших учасників господарського процесу

7. Процесуальні строки

8. Судові витрати

9. Докази і доказування в судовому процесі

Господарські процесуальні правовідносини - урегульовані нормами господарського процесуального права відносини, що виникають між господарським судом й іншими учасниками процесу при розгляді й вирішенні економічних спорів, а також у процесі перевірки законності й обґрунтованості ухвалених рішень й їхньому наступному виконанні. Господарський суд є особливим учасником господарських відносин, оскільки він безпосередньо вирішує конкретну справу; суддею є посадова особа господарського суду. Суддя в господарському процесі користується всіма необхідними правами по виявленню дійсних обставин справи, установленню прав й обов'язків сторін, що випливають зі спірних правовідносин. Закон передбачає можливість відводу судді господарського суду. Суддя не може брати участь у розгляді справи й підлягає відводу (самовідводу), якщо він є родичем осіб, що беруть участь у судовому процесі, або будуть установлені інший обставини, що викликають сумніви в його неупередженості. Суддя, що приймав участь у розгляді справи, не може брати участь у новому розгляді справи у випадку скасування рішення, ухвали, прийнятого за його участю. При наявності зазначених підстав суддя повинен заявити самовідвід. З цих же підстав відвід судді можуть заявити сторони та прокурор, який бере участь в судовому процесі. Відвід повинен бути мотивованим, заявлятись у письмовій формі до початку вирішення спору. Заявляти відвід після цього можна лише у разі, якщо про підставу відводу сторона чи прокурор дізналися після початку розгляду справи по суті. Питання про відвід судді вирішується в нарадчій кімнаті судом у тому складі, який розглядає справу, про що виноситься ухвала. Заява про відвід кільком суддям або всьому складу суду вирішується простою більшістю голосів. У разі задоволення відводу (самовідводу) одному з суддів або всьому складу суду справа розглядається в тому самому господарському суді тим самим кількісним складом колегії суддів без участі відведеного судді або іншим складом суддів.

Учасники господарського процесу - це суб'єкти, що мають у справі юридичну зацікавленість, чиї дії можуть сприяти правильному й швидкому розгляду спорів, захисту прав й охоронюваних законом інтересів господарюючих суб'єктів. Підстава участі в господарському процесі для всіх осіб, що беруть участь у справі, - наявність господарської процесуальної правосуб'єктності.

Учасники господарського процесу мають такі види інтересу:

· матеріально-правовий інтерес, спрямований на захист своїх прав або охоронюваних законом інтересів;

· інтерес суспільний (державний, службовий, функціональний), спрямований на захист прав й охоронюваних законом інтересів інших осіб у передбачених законом випадках.

. До складу учасників судового процесу входять: сторони, треті особи, прокурор, інші особи, які беруть участь у процесі у випадках, передбачених ГПК. У справах про оскарження рішення третейського суду та про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду особами, які беруть участь у справі, є учасники третейського розгляду, особи, які не брали участь у справі, у разі якщо третейський суд вирішив питання про їх права і обов'язки, треті особи, а також представники цих осіб.

Види учасників залежно від виконуваних у судовому процесі функцій:

1) особи, що беруть участь у справі із метою захисту своїх прав та охоронюваних законом інтересів (сторони, треті особи);

2) особи, які вступають у процес із метою захисту державних і суспільних інтересів (прокурор, державні та інші органи);

3) особи, які залучаються до процесу для давання пояснень і висновків, що сприяють здійсненню правосуддя, - свідки, експерти, перекладачі, представники.

 


Читайте також:

 1. A) правові і процесуальні основи судово-медичної експертизи
 2. H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.
 3. II. Поняття соціального процесу.
 4. III. Вимоги до учасників, складу груп і керівників туристських подорожей
 5. IV. План навчального процесу.
 6. А. Особливості диференціації навчального процесу в школах США
 7. Автоматизація процесу призначення IP-адрес
 8. Адміністративний примус застосовують на основі адміністративно-процесуальних норм.
 9. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
 10. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 11. Аконність залишення засуджених у слідчому ізоляторі для роботи з господарського обслуговування.
 12. Акти застосування юридичних норм: поняття, ознаки, види.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Підсудність справ господарським судам | Сторони в господарському процесі

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.