Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Оформлення патентних прав.

Особа, яка бажає отримати патент, має право подати до установи заявку.

Подає: патентний повірений, автор, роботодавець.

Відомості, які подаються до установи, можуть бути віднесені до державної таємниці через режимно-секретний орган чи компетентний орган місцевої державної адміністрації за місцем знаходження юридичної особи або ж проживання фізичної особи.

 

І етап: подання заявки.

Заявка подається на 1 винахід, або ж групу, яка об’єднана єдиним винахідницьким задумом.

Заявка складається українською мовою і повинна містити:

- заява на видачу патенту або деклараційного патенту. Деклараційний патент не передбачає експертизи на патентоздатність. автор/заявник має вказати заявника, його адресу та винахідника (якщо це не одна й та ж сама особа).

- опис винаходу/корисної моделі - передбачає детальне розкриття суті винаходу/корисної моделі таким чином, щоб ця суть була зрозуміла фахівцям, які будуть її використовувати;

- формула винаходу/корисної моделі: має виражати суть винаходу і базуватися на описі.

- креслення;

- реферат – тільки в інформаційних цілей;

- комплект зображень (промисловий зразок);

- опис (промислового зразка), креслення, схема,малюнки.

За заявку сплачується збір. Квитанція про оплату має бути вкладена в заявку одразу, або надана протягом 2 місяців (або законодавством надається відстрочка на 6 місяців).

Датою подання заявки до установи є дата одержання комплекту документів.

 

Заявник має право на пріоритет попередньої заявки на такий же винахід/корисну модель протягом 12 місяців і 6 місяців – промисловий зразок від дати подання заявки до установи чи до відповідного органу держави – учасниці Паризької конвенції.

 

ІІ етап: експертиза заявки.

Для визначення критеріїв патентоспроможності, для визнання об’єкта або пропозиції об’єктом промислової власності здійснюється 3 етапи експертизи:

1) Попередня експертиза: передбачає вивчення тієї пропозиції на об’єкт того, чи є об’єктом промислової власності; інформація аналізується щодо віднесення її до державної таємниці.

2) формальна: передбачає аналіз інформації заявки: наявність заявки, встановлення дати подання заявки, перевіряється на відповідність формальним вимогам; перевіряється документ про сплату збору.

Якщо після 2) не узгоджується

3) кваліфікаційна експертиза («по суті») – тільки за заявою заявника за відповідну плату, перевіряє об’єкт на критерії, умови та можливість надання патенту. У цей період заявник має право:

- відкликати заявку в будь-який момент;

- перетворити заявку на винахід на деклараційний пакет і навпаки.

По закінченню 18 місяців від дати подання заявки , установа публікує в своєму офіційному бюлетені відомості про заявку (те, що вона подана). Після цього будь-яка особа може ознайомитися з матеріалами заявки, сплативши відповідний збір. З цього періоду (публікації), ваша інформація набуває тимчасової охорони. До цього ж періоду ваша інформація вважається конфіденційною інформацією, ніхто не може скористатися цим.

 

ІІІ етап: реєстрація патенту.

На підставі рішення про видачу патенту приймається рішення про реєстрацію патенту.

Після реєстрації будь-яка особа не тільки може ознайомитися, але й одержати відповідно до клопотання відомості про таку реєстрацію.

В період реєстрації патенту установа публікує відомості про видачу патенту, або ж деклараційного патенту.

Відомості про секретний винахід не публікуються.

Протягом місяця після публікації видається патент, або ж видається відмова.

Можливо оскаржувати рішення установи протягом 2 місяців у судовому порядку, або ж до Апеляційної палати. Після цього цим органам дається 2 місяці на розгляд; надається можливість заявнику продовжити цей період ще на 2 місяці для повторних експертиз.

Якщо щось створено у співавторстві, то отримується все одно 1 документ.

 

Деклараційний патент видається під відповідальність його власника. При бажанні перетворити деклараційний патент на винахід його власник або ж правонаступники можуть протягом 3 років теж подати таку заявку, заплатити збір, провести експертизу.

Зміна секретності винаходу можлива тільки з дозволу відповідного державного сектора за пропозицією власника патенту або ж в зв’язку із закінченням строку дії його секретності.

 

2. Права та обов’язки власника патенту.

Права:

- Патент надає власнику виключне право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка, якщо це використання не порушує права інших власників.

- Використання секретного винаходу власником здійснюється з додержанням вимог ЗУ «Про державну таємницю».

- Взаємовідносини при використання патенту, який належить кільком особам визначаються угодою між ними, а в разі відсутності такої угоди кожен власник патенту може його використовувати за своїм розсудом, однак, не має права давати дозвіл/видавати ліцензію на використання без згоди усіх інших власників.

- патент надає виключне право забороняти іншим особам використання винаходу, корисної моделі або промислового зразка без дозволу власника за винятком випадку, коли використання не є порушенням за законодавством.

- власник патенту має право передавати на підставі договору будь-якій особі право власності, яка стає його правонаступником.

- власник патенту крім патенту на секретний винахід чи деклараційний патент має право подати до установи заяву про готовність надати дозвіл будь-якій особі на використання запатентованого винаходу, корисної моделі, промислового зразка (= В, КМ, ПЗ), щорічний збір за дотримання чинності патенту зменшується на 50%. Особа яка виражає бажання скористатися цим правом, має обов’язково укласти договір із власником патенту.

 

Обов'язки:

- власник патенту має щорічно сплачувати відповідні щорічні збори за підтримання чинності патенту;

- якщо протягом 3 років патент не використовується, або недостатньо використовується в Україні, власник має подати заяву до установи, щоб вона надала будь-якій іншій особі користуватися патентом.

«Примусова ліцензія» - видається бажаючому на патент, при невикористанні патенту протягом 3 років, при незгоді власника; при виплаті винагороди власнику.

 

Використання патенту без угоди власника: може надати КабМін з метою забезпечення здоров'я населення, оборони держави, екологічної безпеки та інших суспільних інтересів. Може дозволити використання запатентованого винаходу іншій особі без згоди власника, або ж у разі його безпідставно відмови. При цьому:

а) дозвіл на таке використання надається виходячи з конкретних обставин.

б) дозвіл не позбавляє власника патенту надавати дозвіл іншим особам на його використання.

в) використання дозволяється переважно для потреб внутрішнього ринку.

г) власнику патенту сплачується адекватна компенсація відповідно до економічної цінності В, КМ, ПЗ.

Рішення КабМіну можуть бути оскаржені власником в судовому порядку.

 

Дії, які не визнаються порушенням прав власника патенту:

- право безоплатного використання

- запатентований винахід використовується в:

-- конструкції чи при експлуатації транспортного засобу іноземної держави, який тимчасово або випадково знаходиться у водах, повітряному просторі чи на території України за умов, що цей винахід використовується тільки для потреб цього засобу;

-- без комерційної мети;

-- з науковою метою, або ж в порядку експерименту

-- в надзвичайних обставинах,

однак з повідомлення власника патенту одразу, як це стане практично можливим та з виплатою йому відповідної компенсації.

- введення в господарський обіг виготовленого об’єкту із застосуванням запатентованого винаходу будь-якою особою, яка придбала цей продукт без порушення прав власника.

- використання з комерційною метою цього винаходу і не могла знати, що цей продукт виготовлено з порушення прав власника. Після одержання ж відповідної інформації про порушення прав власника особа повинна або ж припинити використання, або ж виплатити власнику відповідні кошти, розмір яких також встановлюється відповідно до закону.

 

Припинення дії патенту або визнання його недійсним:

- власник патенту в будь-який час може відмовитися від патенту повністю або частково на підставі заяви, поданої до установи

- дія патенту припиняється у разі несплати щорічного збору у визначений термін за підтримання чинності. Збір за секретний винахід не сплачується.

- у судовому порядку повністю або частково якщо:

-- невідповідність запатентованого винаходу умовам патентоздатності

-- при наявності у формі винаходу ознак, які не були у заявці (до видачі патенту)

-- видача патенту з порушенням прав інших осіб.

 

23.10.12.

3. Патентування об’єктів промислової власності в іноземних державах.

Це важливий чинник підвищення науково-технічного рівня держави на міжнародному ринку.

Окрім престижу та авторитету процедура патентування в іноземній державі – це дорого, тривало, яка потребує не тільки коштів, а й зусиль, значних витрат людської енергії.

Патентування в інших державах доцільне коли:

- ви плануєте вийти з експортом на міжнародний ринок;

- коли ви плануєте подавати ліцензію;

- коли плануєте виставити зразок на міжнародних виставках чи ярмарках;

- з метою створення сприятливого клімату на міжнародному ринку;

- щоб в майбутньому рекламувати свою продукцію, а потім продавати;

- з метою реалізації політики експансії: витіснення конкурентів та захоплення ринку.

 

Заявка в міжнародному патентному бюро потребує ґрунтованого та детального опису вашої пропозиції, це створює ризики щодо неправомірного використання/заволодіння інформацією. Необхідно таким чином надавати опис, щоб у формулі щось залишалось нерозкритим.

Кроки міжнародного патентування:

- необхідно обрати суб’єкт промислової власності

- обрати країну або групу країн

- потурбуватися про те, щоб винахід відповідав умовам патентоспроможності

- обрати мету патентування та хто буде цим займатися

 

Для спрощення та здешевлення подачі заявки в 1970 році дипломатичною конференцією був прийнятий «Договір про патентну кооперацію». Країни учасники мають право отримувати патент не в одній державі,а в кількох (6). Чинність патенту треба підтримувати в кожній окремо.

Міжнародна заявка на винахід за цим договором може бути подана до національного відомства, до Європейського патентного відомства, або ж до Міжнародного Бюро ВОІВ.

Міжнародна заява містить: заяву; опис винаходу; 1 чи кілька пунктів формули винаходу; якщо необхідно, креслення; реферат.

 

Для промислового зразка: комплект фотографій із зображенням винаходу. Для заяви подається документ або про отримання національного патенту або про подання заяви до установи. Додається експертний висновок про можливість опублікування матеріалів про цей об’єкт в пресі або інших ЗМІ. Якщо подання не особисте, а через патентного повіреного, то має бути документ, що засвідчує повноваження довіреної особи.

Після одержання звіту з патентного пошуку ви маєте право 1 раз внести зміни до форми вашої заявки.

 


Читайте також:

 1. VI. Оформлення маршрутної документації на проведення туристичних походів та експедицій
 2. Банк приймає до оплати вимога-доручення від платника протягом 20 календарних днів із дати оформлення його одержувачем.
 3. Вантажна митна декларація як основний документ при здійсненні митного оформлення вантажів
 4. Види бойових документів і вимоги до їх оформлення
 5. Види бойових документів і вимоги до їх оформлення
 6. Використання дихальних вправ.
 7. ВИМОГИ ДЕРЖСТАНДАРТУ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ.
 8. Вимоги до інтонаційного оформлення прочитуваного і декламованого. Прийоми його навчання
 9. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ АНКЕТИ
 10. Вимоги до оформлення документів, які подаються державному реєстратору.
 11. Вимоги до оформлення реферату
 12. Вимоги до оформлення та зберігання документів
Переглядів: 2362

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Аналіз стану й оцінка рівня нормування праці | Правова охорона торговельних марок.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.