Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Структура системи сертифікації УкрСЕПРО

Органи з сертифікації

 

Організаційну структуру національної системи сертифікації України УкрСЕПРО формують: національний орган із сертифікації – Держстандарт України, науково-технiчна комісія, органи з сертифiкації продукції, органи з сертифiкації систем якості, випробувальні лабораторії, штат аудиторів, науково-методичний та iнформацiйний центр, територіальні центри стандартизації, метрології та сертифiкації, Український навчально-науковий центр із стандартизації, метрологiї та якостi продукції.

Національний орган із сертифікації виконує такi функцiї:

§ розробляє стратегiю розвитку сертифiкацiї в Українi;

§ органiзовує та координує роботи, що забезпечують функцiонування Системи;

§ взаємодiє з національними органами iнших країн та мiжнародними органiзацiями з сертифiкацiї;

§ органiзовує розроблення i вдосконалення органiзацiйно-методичних документiв Системи;

§ приймає рiшення щодо мiжнародних систем i угод з сертифiкації;

§ встановлює основнi принципи , правила i структуру Системи;

§ формує i затверджує склад науково-технiчної комiсiї.

§ проводить акредитацiю органiв з сертифiкацiї та випробувальних лабораторiй (центрiв);

§ проводить атестацію експертiв-аудиторiв;

§ здiйснює iнспекцiйний контроль за діяльністю органів з сертифікації, випробувальних лабораторій (центрiв) та аудиторiв;

§ вводить Реєстр Системи;

§ організовує роботи з сертифікації продукції за відсутності органів з сертифiкації даного виду продукції;

§ затверджує перелiк продукції, яка пiдлягає обов’язковiй сертифiкації;

§ розглядає апеляції щодо виконання правил Системи;

§ органiзовує iнформацiйне забезпечення дiяльностi з сертифiкації у Системi.

Науково-технiчна комісія, як елемент організаційної структури Системи здiйснює такi функції:

§ формує єдину полiтику з побудови, функцiонування i вдосконалення Системи;

§ розробляє i вносить пропозиції щодо взаємодiї з нацiональними органами iнших країн та мiжнародними органiзацiями з сертифікації.

Органи з сертифiкації продукції здiйснюють:

§ управлiння Системою сертифiкації за закрiпленою номенклатурою продукції;

§ розробку органiзацiйно-методичних документiв із сертифiкації закрiпленої продукції;

§ акредитацiю за дорученням нацiонального органу з сертифiкації випробувальних лабораторiй (центрiв);

§ встановлення схеми i порядку сертифiкації закрiплених видiв продукції;

§ атестацiю виробництва;

§ технiчний нагляд за сертифiкованою продукцією;

§ видання сертифiкатiв вiдповiдностi та атестатiв виробництв.

Основнi функції органiв з сертифiкації систем якостi такi:

§ розроблення органiзацiйно-методичних документiв з сертифiкації систем якостi;

§ сертифiкацiя систем якостi;

§ атестацiя виробництв (за пропозицію органу з сертифiкації продукції);

§ технiчний нагляд за сертифiкованими системами якостi;

§ видання сертифiкатiв на системи якостi.

Випробовувальнi лабораторiї (центри) здiйснюють такi функції:

§ проведення сертифiкацiйних випробувань в акредитованiй галузi дiяльностi;

§ оформлення протоколiв випробувань;

§ участь за пропозицією органу з сертифiкації в атестації виробництв;

§ участь за пропозицією органу з сертифiкації в технiчному наглядi за сертифiкованою продукцією.

Аудитори виконують окремi роботи, якi пов’язанi з сертифiкацією продукції.

Основнi функції науково-методичного та iнформацiйного центру:

§ розроблення та вдосконалення органiзацiйно-методичних документiв Системи;

§ пiдготування i внесення до нацiонального органу з сертифiкації пропозицiй i проектiв законодавчих актiв у галузi сертифiкації;

§ аналiз можливостей пiдприємств i органiзацiй виконувати функції органiв з сертифiкації продукції, випробовувальних лабораторiй (центрiв) та внесення до нацiонального органу з сертифiкації пропозицiй щодо їх акредитації у Системi;

§ участь у пiдготуваннi органiв з сертифiкації продукції та випробувальних лабораторiй (центрiв) до акредитації.

Територіальні центри стандартизації, метрології та сертифiкації проводять:

§ за дорученням нацiонального органу з сертифiкації iнспекцiйного контролю нагляд за дотриманням правил Системи;

§ за дорученням органiв з сертифiкації продукції, технiчний нагляд за сертифiкованою продукцією;

§ допомогу пiдприємствам при пiдготовцi до акредитації їх випробувальних лабораторій (центрів), сертифікації продукції, систем якості та атестації виробництв.

Український навчально-науковий центр із стандартизації, метрологiї та якостi продукції здiйснює навчання та пiдвищення квалiфiкації спецiалiстiв у галузi сертифiкації.

Структура, принципи та правила побудови i функцiонування Системи регламентованi керiвними нормативними, документами системи сертифiкації УкрСЕПРО, а також законодавчими актами, що стосуються питань сертифiкації.

 


Читайте також:

 1. I. Органи і системи, що забезпечують функцію виділення
 2. I. Особливості аферентних і еферентних шляхів вегетативного і соматичного відділів нервової системи
 3. II. Анатомічний склад лімфатичної системи
 4. III. Географічна структура світового ринку позичкового капіталу
 5. IV. Розподіл нервової системи
 6. IV. Система зв’язків всередині центральної нервової системи
 7. IV. Філогенез кровоносної системи
 8. POS-системи
 9. VI. Філогенез нервової системи
 10. VІ. План та організаційна структура заняття
 11. Автокореляційна характеристика системи
 12. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Специфіка організації та виконання робіт із сертифікації | Знаки відповідності ситеми УкрСЕПРО

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.