Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Висновки

План

Навчально-методичне видання

 

Історія України

Опорний конспект лекцій

 


Методичні рекомендації щодо роботи з опорним конспектом

 

Створення національної школи, в тому числі вищої, призвело до зміни статусу і вітчизняної історії в системі освіти. Запровадження у всіх ланках освіти історії України як обов’язкової дисципліни, відкрило безмежні можливості для посилення ролі історичної науки у формуванні національної свідомості українського народу, зокрема українського студентства.

Зважаючи на статус національного університету, підготування фахівців високої кваліфікації, потребу формування української національної ідеї, територіальної єдності України, величезне значення історичної свідомості, історичного розвитку українського народу від найдавніших часів до сьогодення запропонований студентам опорний конспект лекцій з дисципліни "Історія України". Він розроблений відповідно до програми та робочої програми. Зміст основних питань кожної теми укладачі спробували розкрити за допомогою структурно-логічних схем.

Запропоновані структурно-логічні схеми та інші зображення складено таким чином, щоб зробити ОКЛ необхідним для постійного використання під час лекцій, оскільки студенту слід заповнити порожні місця у схемах і занотувати пояснення на спеціально відведених для цього місцях. Це потребує старанності й уважності під час лекцій.

Опорний конспект лекцій можна використовувати під час підготовки до семінарських занять та самостійної роботи.

Для самостійної перевірки студентами своїх знань наприкінці кожної теми пропонуються питання для само­контролю.

Для півноцінного вивчення матеріалу наприкінці ОКЛ наведено список рекомендованих джерел, що сприятиме більш ефективному опонуванню матеріалу.

Опорний конспект може бути використано студентами як денної, так і заочної форм навчання.

 

Тема 1. ФЕНОМЕН УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ

1. Предмет і завдання дисципліни «Історія України».

2. Періодизація історії України. Історична схема М. Грушевського.

3. Основні етапи розвитку української національної історичної думки.

 

Рекомендовані джерела

Основні: 2., С. 4-41; 5., С. 21-47.

Додаткові: 8., С. 6-36; 10., С. 3-8; 54., С. 60-81.

Інтернет-ресурси: 1, 3, 6, 8.

 

Міні-лексикон:

Історія, історіографія, періодизація, предмет функції історії.

 

 

1. Предмет і завдання дисципліни «Історія України».

 

Термін «історія» походить від грец. historia, що означає розповідь про минуле, пізнане, процес розвитку природи і суспільства.

 

 
 

 

 


ІСТОРІЯ

 

 

Предметомвивчення історії як науки є _____________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В умовах радянського тоталітаризму українці мали спотворену історичну свідомість. Трагедія України полягала і в тому, що впродовж століть на її території співіснували різні державні структури (литовські, польські, російські, австо-угорські, румунські, чехословацькі, радянські тощо). Саме історія України часто підпорядковувалася інтересам тих чи інших владних структур для того, щоб тримати український народ у цілковитій покорі.

Завдяки зняттю гласних і негласних заборон та цензури у незалежній Україні вітчизняна історична наука, починаючи з 1991 р., досягла зачних висот. На сучасному етапі залишається все менше «білих плям» в історії українського народу.

 

 

Дисципліна «Історія України» вивчає ______________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Серед функцій, котрі виконує дисципліна «Історія України», слід виокремити найважливіші:

 

Ø пізнавальна _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ø практично-політична _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ø світоглядна _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ø виховна _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2. Періодизація історії україни. Історична схема М. Грушевського.

 
 

 

 


Періодизація всесвітньої історії включає в себе п’ять основних періодів:

 

І. Історія первісного суспільства ___________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІІ. Історія стародавнього світу _____________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІІІ. Історія середньовіччя _________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІV. Історія Нового часу __________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V. Історія Новітнього часу ________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

В історичній науці використовуються різні критерії і підходи до періодизації історичного процесу, тому є декілька загальних схем періодизації історії України, кожна з яких базується на певних методологічних засадах. Отже, будь-яка періодизація є умовною.

 

Основи періодизації історії України були закладені видатним українським вченим М.С. Грушевським наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. у процесі роботи над десятитомною «Історією України-Руси». Згідно з його схемою історія України поділяється на чотири етапи:

 

 
 

 


v Княжа доба

 

 


v Литовсько-

Польська доба

 

 
 

 

 


v Козацька доба

 

 

 
 

 


v ХІХ ст.

 

 

Після проголошення незалежності України питання періодизації історії України залишаються частково дискусійними, однак більшість дослідників виділяють такі основні періоди:

 

 

· Стародавня доба _________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

· Київсько-Галицький період _______________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

· Литовсько-Польська доба _________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

· Українські землі в роки національної революції та Гетьманщини ___________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

· Українські землі в роки російсько-австрійського панування та національного відродження _______________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

· Українські землі в роки національно-демократичної революції та боротьби за возз’єднання _______________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

· Україна в радянську добу _________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

· Україна в роки незалежності ______________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

3. Основні етапи розвитку української національної історичної думки.

 

 

Історичне джерело – це носій історичної інформації, що виник як продукт розвитку природних та суспільних відносин і відображає той чи інший бік людської діяльності.

 

Історичні джерела прийнято поділяти на шість основних типів:

 

Ø Писемні джерела _________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Ø Прикладі джерела _________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Ø Предметні джерела _______________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Ø Етнографічні джерела ____________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Ø Усні джерела _____________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Ø Лінгвістичні джерела _____________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

 

 
 

 


Історіографія

 

 

Першими писемними матеріалами з історії України, що містять історичні знання, у наших предків були безпосередньо пов’язані з розвитком Київської держави.

 

ЛІТОПИСИ – це ________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Здобуття Україною незалежності стало визначною передумовою переосмислення українського історичного процесу, створення на основі широкого кола джерел сучасних неупереджених праць. Більшість істориків нині ґрунтуються у своїх працях на засадах утвердження національної свідомості і державотворення. Таким чином, українська історична наука має глибоке коріння і необхідні умови для подальшого розвитку.

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

1. Визначте, яка наука називається історією і що вона вивчає.

2. Назвіть основні функції історії як науки.

3. Що таке періодизація?

4. Охарактеризуйте періоди української історії за схемою М.С. Грушевського.

5. Які етапи в історії України виділяють сучасні дослідники?

6. Які види історичних джерел Ви знаєте?

7. Що таке історіографія?

8. Стисло охарактеризуйте розвиток вітчизняної історичної науки.

Тема 2. Доісторичне минуле України.


Читайте також:

 1. IV. Питання самоконтролю.
 2. Бесіда за запитаннями.
 3. Відповісти на запитання письмово.
 4. Відповісти на запитання письмово.
 5. Відповісти на запитання письмово.
 6. Відповісти на запитання письмово.
 7. Відповісти на запитання письмово.
 8. Грошові кошти — готівка, кошти на рахунках у банку та депозити до запитання.
 9. Закриті запитання
 10. Запитання
 11. ЗАПИТАННЯ
 12. Запитання
Переглядів: 429

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Маркування базового позначення | Створення

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.