Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Біологічні мутагени.

Підвищена температура.

Підвищення температури на 100С підвищує частоту мутацій в 3-5 разів. Виключення: теплокровні тварини. Як правило виникають генні мутації. Хромосомні мутації починають утворюватися тільки при підвищенні температури до верхньої межі, що переносить організм.

 

Хімічні мутагени.

Основоположники хімічного мутагенезу Сахаров, Лобашев, Рапопорт, а також Гершензон.

Особливості хімічних мутагенів.

1. Викликають 100% мутації, тобто є супермутагенами.

2. Специфічність дії.

3. Викликають затримуючий ефект - мутація, що виникає в зиготі може проявлятися лише в 2, 3 поколінні.

 

Класифікація по механізму дії.

1. Алкилуючі сполуки (найсильніші хімічні мутагени) - канцерогенна дія: етиленімін, еприт, урітан, диетилнітрозосечовина.

2. Перекису.

3. Альдегіди.

4. Гідроксиламіни.

5. Азотиста кислота та її похідні.

6. Аналоги основ ДНК.

7. Солі важких металів.

8. Акрединові барвники, що володіють основними властивостями.

9. Речовини ароматичного ряду. Алкалоїди, гербіциди, інсектициди.

 

Окремі косметичні речовини мають мутагенні властивості: NaNO3 у ковбасі для кольору.

Хімічні мутагени в основному індукують генні мутації, у деяких випадках - хромосомні аберації.

 

1. Природні нуклїнові кислоти та їх аналоги.

2. Віруси, бактерії.

 

Дії біологічних мутагенів виражаються в наступному:

- тільки генні мутації;

- висока вибірковість дії;

-продовжений мутагенний ефект.

Чужорідні ДНК включаються по типу транспозицій.

Мутагенною дією може володіти не тільки ДНК, але й РНК.

Вірусна інфекція іноді приводить до хромосомних аберацій. Аж до того, що хромосоми «розсипаються».

Чутливість визначається:

- властивостями захисних систем організму, клітинної стінки;

- особливості генетичного матеріалу;

- наявність спеціальних ферментів;

- активність репаруючих мутацій.

Спонтанні мутації виникають;

- 10%: природний радіаційний фон;

- нормальні перебудови й зміни життєдіяльності, що відбуваються в організмі в процесі.

Практичне застосування мутацій.

Спочатку використовувалися спонтанні мутації для одержання проявів необхідних ознак.

Новий напрямок - індукований мутагенез.

1. Застосування - одержання БАР у продуцентів м/о, бактерій, отриманих за допомогою мутаційного впливу на батьківські особини.

Пеніцилін: активність підвищили в 10-20 разів (з 220 до 5200), тетрациклін: активність в 4 рази.

2. У селекції рослин:

а) одержання поліплоїдів (кохіцин). Поліплоїдні рослини; конюшина, пшениця, жито, редис, тютюн, гречка, цукровий буряк, деякі декоративні й лікарські рослини.

б) одержання різних генних мутацій на рослинах, культурах клітин (рентген, γ-промені, хімічні мутагени).

3. Тваринництво. Застосування індукований мутагенез знайшов у деяких галузях:

Шовковичний шовкопряд: піддали самців іонізуючому випромінюванню, і самці одержали дві леталі (l1 й l2), які компенсувалися й особини залишалися z++ й +z++ життєздатними, а самки, що одержали леталь, гинули:

w або +w.

3. Боротьба зі шкідливими комахами. Опромінення самців й одержання леталей у них, потім їх випускають до свого виду, що піддається впливу незбалансованим набором хромосом або літали, тобто відбуваються процеси хромосомних аберацій і нерозходження хромосом. Носить характер затримки.

4. Діагностика й лікування спадкових захворювань.

У людини близько 3 тисяч спадкових захворювань. Вони діляться на:

- генні мутації;

- невстановлені.

Хромосомні мутації виявляються досить легко - вивчення каріотипу хромосоми. Серед них 30% припадає на анеуплоїдію.

Шкідливі мутації (захворювання):

- морфологічні;

- розвиток внутрішніх органів;

- порушення біохімічних і психічних процесів;

- фізіологічні;

Нешкідливі мутації:

- різні спадкові відмінності;

- форма носа, особи.

Нешкідлива доза радіації протягом життя ~30 Радій (умовне поняття).

Тест системи:

- E.coli;

- гриби:

- нейроспора;

- дріжджі;

- рослини:

- квасоля;

- трудескансія;

- комахи:

- дрозофіла;

- ссавці:

- китайський хомячок;

- миша;

- пацюк.

 

Модифікаційна мінливість (модифікація) - такі фенотиппові розходження, які викликаються зовнішніми факторами в однакових у генетичному плані організмів.

Мутації Модифікації
Невизначеність: той самий фактор може викликати зміну різних ознак у різних напрямках. Різні зовні. Визначеність: кожен зовнішній фактор викликає певну зміну певних ознак у певних напрямках.
Одиничні події. Масовість явища.
Ступінь зміни не залежить від сили й тривалості дії зовнішнього фактора. Ступінь зміни ознаки прямо пропорційний силі або тривалості дії зовнішнього фактора.
Як правило шкідливі для організму. Корисність визначає природний добір. По більшій частині мають адаптивне (пристосувальне) значення Морфози - зміни (неспадкві фенотипові) виникаючі під дією якого-небудь фактора середовища на організм. Фенокопії - модифікації, що мають подібний фенотиповий прояв з мутуючими генами.
Як правило постійні. Нерідко оборотні, тобто можуть зникати при припиненні дії певного фактора.
Успадковуються. Не успадковуються. Хоча дуже рідко успадковуються - тривалі модифікації, що зачіпають вегетативні клітини.

 

Норма реакції - фенотипові зміни, які визначаються генотипом особини (тобто закладені генотипово) під впливом факторів зовнішнього середовища.

Біометрія (варіаційна статистика) – група методів, що вивчає…...

Варіаційний ряд – ряд однотипних величин, що варіюють.

Типи рядів:

1. Альтернативні - якісні ознаки (так - немає).

2. Переривчасті (дискретні) кількісні ознаки, що виражають цілими числами.

3. Безперервні - кількісні ознаки, описувані цілими й дробовими числами.

Варіанти – числові показники: х1, х2, х3.

Частота варіант - кількість особин, що мають однакове значення.

Чисельність ряду - загальне число досліджуваних об'єктів.

Етапи обробки даних.

1. Систематизація варіаційних рядів.

Визначення меж, у яких коливається дана ознака.

Визначення частот однакових варіант.

2. Графічне зображення варіаційних рядів, побудова нормальної (варіаційної) кривої - полігон розподілу.

3. Розрахунок певних статистичних характеристик варіаційного ряду.

Среднє арифметичне значення

;

Середнє квадратичне відхилення

Коефіцієнт варіації: CV – оцінка мінливості різних ознак, показує частку σ від :

Нормоване відхилення – наскільки σ відрізняється від max й min варіації від у ряді

Правило трьох сигм. Всі варіації повинні укладатися в межі трьох від средньоарифметичного відхилення:

(імовірність 99,9%)

нижній поріг t: (імовірність 95%)

(імовірність 99%)

Порівняння двох груп – як правило по

Помилка середнього арифметичного – помилка, якщо вважати, що вибірки відповідає всій генеральній сукупності:

Коефіцієнт вірогідності різниці середніх - критерій Ст’юдента:

, якщо t>3, то умови не чинять впливу; якщо t<3, то умови впливають й ознаки ставляться до різних варіаційних рядів.

 


Читайте також:

 1. Біологічні і психологічні теорії.
 2. Біологічні каталізатори – ферменти
 3. Біологічні методи боротьби з шкідниками сільського й лісового господарства
 4. БІОЛОГІЧНІ МОТИВАЦІЇ
 5. Біологічні мутагени
 6. Біологічні небезпеки
 7. Біологічні небезпеки
 8. Біологічні небезпеки
 9. Біологічні небезпеки
 10. Біологічні небезпеки
 11. Біологічні небезпеки.
Переглядів: 6857

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Штучний мутагенез. | Генетика популяцій.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.007 сек.