Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Питання до екзамену

Коли Президента України вперше|уперше| обрали шляхом всенародного голосування?

Коли позачергова сесія Верховної Ради України прийняла Акт проголошення незалежності України?

Який термін найточніше характеризує стан|достаток| економіки України в 70-х – поч. 80-х років?

Під час якого керівника СРСР в Україні була почата лібералізація суспільно-політичного й культурного життя?

1. М.С. Хрущова

2. Л.І. Брежнєва

3. Ю.В. Андропова

130. Формування сучасної території України завершилося:

1. у 1939 р.

2. у 1945 р.

3. у 1954 р.

1. «застій»

2. «регрес»

3. «криза»

132. Українську групу сприяння виконанню Гельсенських угод очолював:

1. М. Григоренко

2. В. Стус

3. М. Руденко

133. Перша масова організація – Народний рух України утворено:

1. у 1989 р.

2. у 1988 р.

3. у 1985 р.

134. Автором збірки|збірника| матеріалів про арешти в Україні «Горе от ума |глузду|» був|з'являвся|:

1. Л. Лук’яненко

2. І. Дроба

3. В. Стус

4. Г. Чорновіл

135. Всеукраїнський референдум у грудні 1991 р. проводився:

1. у зв'язку з внесенням змін і доповнень до Конституції України

2. у зв'язку з введенням|вступом| президентства в Україні

3. у зв'язку з ухваленням|прийняттям| незалежності України

1. 16 червня 1990 р.

2. 24 серпня 1991 р.

3. 1 грудня 1991 р.

1. 16 серпня 1990 р.

2. 24 серпня 1991 р.

3. 1 грудня 1991 р.

138. Першим президентом сучасної незалежної України було обрано:

1. Л.Кравчук

2. В.Ющенко

3. Л.Кучма

139. Державним гімном України в 1992 році затверджений:

1. гімн УРСР|УСРР|

2. пісня «Ще не вмерла| Україна» - слова П. Чубинського, музика М. Вербицького

3. вірші Т. Шевченко на музику М. Вербицького

140. Конституція незалежної України прийнята Верховною Радою України:

1. 5 червня 1995 р.

2. 16 серпня 1996 р.

3. 28 червня 1996 р.

141. Національна валюта України – гривня була введена:

1. 1 грудня 1991 р.

2. 28 січня 1992 р.

3. 2 вересня 1996 р.

142. Л.Кучма обирався президентом України двічі:

1. у 1992-1996 рр.

2. 1995-2000 рр.

3. 1994-1999 рр.

143. В.Ющенко був обраний президентом України:

1. у січні 2004 р.

2. у грудні 2004 р.

3. у грудні 2003 р.

144. В.Янукович був обраний четвертим президентом України:

1. у січні 2009 р.

2. у лютому 2010 р.

3. у грудні 2009 р.

 

 

 1. Найдавніші поселення на території україни ( палеоліт, мезоліт)
 2. "Неолітична революція", її зміст і наслідки для розвитку людського суспільства.
 3. Природно-господарські зони неолітичних культур: землеробсько-скотарська та мисливсько-рибальська.

4. Доба енеоліту. Особливості розвитку трипільської культури.

5. Суспільні поділи праці: причини, суть, наслідки

6. Етнокультурні зони України: культури Степового Причорномор`я, Подніпров`я, Лівобережжя; б) культури Правобережжя, Волині та Поділля; в) культури Закарпаття

7. Криза первіснообщинного ладу і початки соціальної диференціації суспільства.

8. Господарство та етнокультурні процеси епоха бронзи на території України.

9. Матріархат як система влади.

10. Землеробський культ як своєрідна жіноча релігія.

11. Кочове населення українського Степу та його сусіди.

 1. Антична колонізація Північного Причорномор'я: причини та етапи.
 2. Періодизація політичної історії грецьких міст-держав Північного Причорномор'я.
 3. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток античних міст-держав Північного Причорномор'я.
 4. Населення, побут та культура міст-держав Північного Причорномор'я.
 5. Велике переселення народів та велике переселення слов'ян.
 6. Походження та ґенеза слов’янських племен

18. Розселення східнослов’янських племінних союзів.

19. Писемні джерела про слов’ян.

20. Основні форми господарської діяльності східних слов'ян.

21. Соціальний розвиток слов'ян.

22. Духовна культура та вірування східних слов'ян.

23. Побут східних слов'ян.

24. Концепції походження українського народу і держави.

 1. Виникнення Давньої Русі

26. Київська Русь середини Х – початку ХІ ст.

27. Прийняття християнства та його вплив на розвиток Київської Русі.

 1. Київська Русь за Володимировичів та Ярослава Мудрого.
 2. Київська Русь за Ярославичів.
 3. Любецький з'їзд князів 1097 р. та його основні рішення.

31. Спроба консолідації Київської Русі. Княжіння Володимира Мономаха та Мономаховичів.

32. Загострення боротьби за київський стіл в 1130-1190х роках.

33. Соціальна структура суспільства Київської Русі ХІ - першій половині ХІІ ст.

34. Культурний розвиток Київської Русі.

35. Київська Русь в системi мiжнародних вiдносин.

36. Перiод занепаду Київської Русi. Причини роздробленостi.

37. Особливості розвитку Кіївського, Переяславського та Чернігово-Сіверського князівств.

38. Міжкнязівська боротьба за першість на Русі у переддень монгольської навали.

39. Українські землі за часів Золотої Орди

40. Культура і духовність Південної Русі ХІІІ – ХІV ст.

41. Утворення та піднесення Галицько-Волинського князівства та його роль в історії української державності

42. Данило Галицький - видатний полiтичний та вiйськовий дiяч ХШ ст.

43. Причини занепаду Галицько-Волинської держави.

 1. Українські землі у складі Великого Князівства Литовського

45. Територіально-політичний та соціальний устрій Великого Князівства Литовсько-Руського в ХV ст. Релігійне та культурне життя

 1. Кревська унія: суть і наслідки. Зростання впливу Польщі на Литву.
 2. Люблінська унія та її наслідки.

48. Наступ католицизму. Берестейський собор і церковна унія 1596 р.

 1. Зовнішньополітичний вектор розвитку українських земель в ранній новий час.

50. Початок козацтва на українських землях.

51. Запорізька Січ – вільна козацька республіка: побут козаків (одяг та озброєння), суди і покарання.

52. Адміністративна й судова влада на Січі.

53. Торгівля і промисли козаків.

54. Морські походи козаків початку ХVІІ ст. під проводом Петра Сагайдачного

55. Територіально-адміністративне становище та політико-правовий устрій українських земель у першій половині XVI ст.

56. Соціально-економічний розвиток українських земель у другій половині XVI - початку XVII ст.

 1. Культурне та церковно-релігійне життя на українських землях у другій половині XVI – початку ХVІІ ст.

58. Суспільно-політична та міжконфесійна боротьба початку XVII ст.

59. Козацтво наприкінці ХVІ - першій половині ХVІІ ст.

60. Козацькі війни кінця XVI ст.

 1. Козацькі війни 1625-1630-х рр.
 2. Причини революції, її рушійні сили та характер
 3. Характер, рушійні сили, хронологічні межі та і періодизація національної революції середини XVII ст.
 4. Джерела з історії національної революції середини XVII ст.
 5. Бойові дії в Україні 1648-1649 рр. Зборівські статті.
 6. Зовнішня політика Б. Хмельницького.
 7. Бойові дії в Україні 1651 р. Білоцерківські статті.
 8. Битви під Батогом і Жванцем.
 9. Розробка Б.Хмельницьким політичної програми Української держави.
 10. Політична влада, територія, політико-адміністративний устрій, правова, фінансова системи, військо та податки козацької держави
 11. Проблема вибору зовнішньополітичної орієнтації козацької республіки, її вирішення у 1654 р. та наслідки
 12. Правовий аспект входження України до складу Московської держави. Бойові дії в Україні в 1654-1657 рр.
 13. Українсько-російські взаємини після Переяславської Ради 1654 р.
 14. Становище в Україні після смерті Б. Хмельницького. Причини політичної кризи.
 15. Гетьман Іван Виговський та його політика.
 16. Гадяцький договір та його оцінки в історіографії.
 17. Гетьман Юрій Хмельницький та його політика.
 18. Гетьман Іван Брюховецький та його політика.
 19. Гетьман Павло Тетеря та його політика.
 20. Андрусівський мир Речі Посполитої з Росією.
 21. Гетьман Петро Дорошенко та його заходи у питанні возз’єднання українських земель.
 22. Гетьман Дем'ян Многогрішний та його політика.
 23. Гетьман Іван Самойлович.
 24. Початок громадянської війни. Гадяцька (1658) та Переяславська (1659) угоди. Краї політики І.Виговського
 25. Чорна рада 1667 р.
 26. Андрусівське перемир’я 1667 р. і Вічний мир 1686 р. Трагедія поділу України
 27. Українські землі наприкінці XVII - на початку XVIII ст. (соціально-політичний, економічний та культурний розвиток).
 28. Українсько-кримські взаємини під час національної революції під проводом Б.Хмельницького.
 29. Мiжнароднi вiдносини Української держави в роки Визвольної вiйни середини XVII ст.

 

 


Читайте також:

 1. IV. Питання самоконтролю.
 2. V. Питання для самоконтолю
 3. V. Питання туристично-спортивної діяльності
 4. VI . Екзаменаційні питання з історії української культури
 5. А.1 Стан , та проблемні питання застосування симетричної та асиметричної криптографії.
 6. Актуальні питання управління земельними ресурсами та їх охорони
 7. Аналогія права - вирішення справи або окремого юридичного питання на основі принципів права, загальних засад і значення законодавства.
 8. Бесіда за запитаннями.
 9. В лекції висвітлюються питання використання мережних структур, їх недоліки та переваги.
 10. Виділення в природних комплексах незвичайних, унікальних ділянок і явищ і питання їх збереження.
 11. Висновок з 1 питання
 12. Відповідаючи на питання, будьте впевнені в своїй перемозі і все у вас вийде.
Переглядів: 642

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Коли звільнена|визволяти| столиця України – Київ? | Боротьба з половецькими ханами.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.007 сек.