Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Конструкційні та електротехнічні матеріали

Методичне забезпечення

Р.

С.В. Бондаренко

Заступник директора з НР

ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністерство освіти і науки України

Сучасне місцеве оподаткування у країнах з ринковою економікою.

 

Нині місцеве оподаткування в ринкових країнах сформувалося завдяки тривалому процесові еволюції податків в цілому, пошуку оптимальних засад обкладання, становлення інституту місцевого самоврядування. Нинішні місцеві подат­ки поєднують ознаки найперших і дуже часто архаїчних форм місцевого оподаткування і довершеніші форми обкладання До складу місцевих у деяких країнах належать певні загально­державні податки, і місцеві власті мають самостійні права з їхнього стягнення. Усі місцеві податки в зарубіжних країнах, як правило, поділяють на чотири групи.

1) Власні місцеві податки - встановлюються місцеви­ми органами самоврядування і справляються лише на терито­рії місцевого союзу. До них належать як прямі, так і непрямі податки: особисті прибуткові, податки на прибуток корпора­цій, майнові, земельні, промислові, на автомобілі, на професії, місцеві акцизи, на покупки тощо. Найбільше фіскальне зна­чення мають податки на доходи (громадян та підприємств) і майнові.

2) Надбавки до державних податків на користь місце­вих бюджетів. Крім того, до цієї групи належать відрахування від загальнодержавних податків, які залишаються в доходах місцевих бюджетів. Розміри відрахувань, а також граничні рі­вні надбавок визначаються центральним урядом.

3) Податки, що стягуються у вигляді плати за послуги, які надаються місцевими властями (за користування електро­енергією, газом, водопроводом, каналізацією, послугами зв'я­зку, автостоянками, за видачу різних документів органами мі­сцевої влади).

4) Податки, які відображають політику місцевих влас­тей, В основному це екологічні податки. Значної фіскальної ролі вони не відіграють, проте сприяють охороні навколиш­нього середовища та економному використанню обмежених природних ресурсів.

Отже, характерними рисами сучасних місцевих пода­тків зарубіжних країн є їхня чисельність, регресивність, ши­роке охоплення платників і дуже часто архаїчність. Загальна кількість місцевих податків у деяких країнах досить значна, відповідно суттєвою є роль місцевих податків у формуванні доходів місцевих бюджетів.

 

Чернігівський державний механіко-технологічний технікум

лекційних занять з дисципліни

для студентів IІ курсу

спеціальності 5.05070104 "Монтаж і експлуатація електроустаткувань підприємств і цивільних споруд"


Читайте також:

 1. Апаратура, обладнання та матеріали
 2. Апаратура, обладнання та матеріали
 3. Біокомпозити та композиційні матеріали на основі відходів переробки деревини
 4. Бюджет прямих витрат на матеріали
 5. Бюлетені та інші інформаційні матеріали, електронні видання
 6. В'яжучі матеріали
 7. В'яжучі матеріали та будівельні розчини
 8. Витратні матеріали для ремонту обмоток електричних машин
 9. Вогнетривкі матеріали
 10. Гумові матеріали
 11. Гумові матеріали
 12. Деревинні матеріали
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Загальні критерії оптимального оподаткування. | Тема: Будова і властивості металів і сплавів

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.