Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Сплави високого опору

Тема: Сплави з великим питомим опором

Лекція № 10

Мета:Вивчити провідникові матеріали та їх застосуванння

Методи:словесний

План:

1 Сплави високого опору

2 Сплави для термопар

Матеріально-технічне забезпечення та дидактичні засоби, ТЗН:

Сплави високого опору - це провідникові матеріали з питомим опором в нормальних умовах не меншим 0,3 мк.Ом.м. Вони засто­совуються для електровимірювальних приладів (шунти, компенсаційні, додаткові та зразкові опори), для реостатів і електрона­грівальних елементів. В електровимірювальних приладах ці спла­ви повинні мати якнайменше значення температурного коефіцієн­та електроопору та малу термоелектрорушійну силу відносно міді. Найбільш поширені сплави на мідній основі - манганін і^конс­тантан а сплави на хромонікелевій основі і залізохромоалюмі-нієвій, які використовуються в електронагрівальних приладах та повинні довготривало працювати на повітрі за температур до 800 -1100 °С.

Манганін - сплав на мідній основі (86 % Сu, 12 % Мn, 2 % Ni),жовтуватого відтінку, питомий опір 0,42 - 0,48 мкОмм, макси­мальна робоча температура 100 - 200 °С, добре витягується в тон­кий дріт до діаметра 0,02 мм. З манганіну виготовляють також стрічку товщиною 0,01 - 1 мм і шириною 10 - 300 мм. Високий питомий опір манганіну слабо залежить від температури (в межах 15-35 °С). Використовується для виготовлення еталонних опорів і елементів електровимірювальних приладів. До манганінів відно­сять також деякі сплави на основі срібла з добавками Мn (до 17 %), Sn (до 7 %) та інших елементів. Для отримання високої стабільно­сті опору і малогоманганін відпалюють за 350 - 550 °С у ваку­умі з наступним повільним охолодженням і витримкою при кімна­тній температурі.

Константан (від латинського сопзіапз - постійний, незмінний) -сплав міді і нікелю (60 % Сu,40 % Ni),має ВИСОКИЙ ПИТОМИЙ електричний опір, який мало залежить від температури. Значення константану близьке до нуля і, звичайно, має від'ємний знак. Вміст нікелю в сплаві відповідає максимуму і мінімуму сер (рис. 3.15). Константан добре протягується в дріт і прокатується в стрічку.

Константан застосовується для виготовлення реостатів і елек-тро-нагрівальних елементів з робочими температурами не вище 400 - 450 °С. Для отримання на поверхні константану достатньо гнучкої і міцної електроізоляційної плівки константан швидко і короткочасово (не більше Зс) нагрівають до температури 900 °С і охолоджують на повітрі. Покритий такою плівкою константано-вий дріт можна щільно намотувати, без додаткової ізоляції між витками, якщо напруга між сусідніми витками не перевищує 1 В.

У місцях контакту конс-тантанових провідників з мі­дними виникає термо-е.р.с, яка може викликати похибки при нульових вимірюваннях в мостових і потенціометри­чних схемах. Це є недоліком за використання константа-нових резисторів у вимірю­вальних схемах. У той же час велике значення термо-е.р.с. дозволяє усішно використо­вувати константан для виго­товлення мідь-константано-вих термопар.

Хромонікелеві сплави (ніхроми) та хромо алюмінієвісплави (фехралі) використо­вують для виготовлення нагрівальних елементів електричних пе­чей, плиток і тощо. їх склад та електротехнічні властивості наве­дено в табл. 3.2.

 

Рис. 3.15. Залежність питомого опору (1) і температурного коефіцієнта питомого опору (2)

мідно-нікелевих сплавів від відсоткового вмісту компонентів

Таблиця 3.2 Склад і властивості сплавів високого електроопору

 

 

Марка сплаву Назва Склад* Питомий електро­опір при 20 °С, Ом*мм2 Темпер, коеф. елект­роопору (105),°К Гра­нична темпе­ратура, °С
        Сг А1            
Х13Ю4 Фехраль 12-15 0,6 3,5-5,5 1,26
1X17ЮА Сплав № 1 16-19 0,6 4,6 - 6,0 1,30
1Х25Ю5 Сплав № 2 23-27 0,6 4, 5- 6, 5 1,40
Х20Н80 Ніхром 20-23 78-80 0,2 1,11
Х15Н60 Ніхром 15-18 55-61 0,2 1,13 1,7

* решта залізо

З них виготовляють дріт діаметром до 0,02 мм, стрічку перері­зом 0,1 - 1мм і більше. Згадані сплави стійкі проти хімічного руйнування поверхні в газових середовищах за температур 550 °С і вище в ненавантаженому і слабо навантаженому станах. У резуль­таті легування сталі хромом, алюмінієм чи кремнієм в процесі окиснення на поверхні сталі утворюються щільні оксиди Сг2О3, А12О3, або 2, дифузія крізь які утруднена. Тому тонка оксидна плівка гальмує процес подальшого окиснення. Чим вищий вміст легую­чих елементів, тим вища окалиностійкість сплаву і тим вищою може бути робоча температура.

Виникнення терморушійної сили. Вобласті контакту двох різ­них металів між ними виникає контактна різниця потенціалів, зу­мовлена різними рівнями в них енергії Фермі ЕF За контакту має місце більш інтенсивний перехід електронів з металу з більшим значенням рівня енергії Фермі у метал з нижчим рівнем. У резуль­таті такого переходу перший метал заряджається позитивно, а другий - негативно. Між ними виникає різниця потенціалів, яка унеможливлює подальший перехід електронів. Енергія Фермі в металах може сягати декількох електронвольт, тому й контактна різниця потенціалів між двома металами перебуває в межах від десятих часток до кількох вольт.


Читайте також:

 1. IV. Відмінність злочинів від інших правопорушень
 2. Адміністративне правопорушення
 3. Адміністративне правопорушення як підстава юридичної відповідальності: ознаки і елементи.
 4. Адміністративне правопорушення.
 5. Адміністративні правопорушення в галузі охорони здоров'я. Адміністративна відповідальність медичних працівників.
 6. Адміністративні правопорушення та адміністративні стягнення.
 7. Активного опору
 8. Алюміній і сплави на його основі
 9. Антифрикційні сплави
 10. Арт-терапія в роботі з правопорушниками
 11. Бистрість – це здатність людини до термінового реагування на подразники та до високої швидкості рухів, що виконуються при відсутності значного зовнішнього опору.
 12. Битва за визволення України, рух Опору
Переглядів: 3981

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Електропровідність металів | Механізм провідності напівпровідників

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.