Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Моделювання фрагмента бесіди.

Розробка змісту та форм взаємодії в процесі

Індивідуальної бесіди

На цьому етапі навчальної взаємодії відбувається обговорення підготовлених варіантів організації індивідуальної бесіди.

Предметом аналізу мають бути насамперед: 1) зміст суперечностей, що зумовили конкретну педагогічну ситуацію; 2) характеристика психологічних особливостей учасників ситуації (учня, учителя, батьків та ін.), їхніх емоційних переживань, "Я"-станів у взаємодії (позиція "батька"; позиція "дорослого"; позиція "дитини"); 3) формування педагогічних і комунікативних завдань, які необхідно розв'язати в ході індивідуальної бесіди; 4) можливі варіанти поведінки вчителя в індивідуальній бесіді і можлива реакція учня на дії педагога (сприйняття дій учи-тетя очима учня); 5) прогнозування результатів бесіди, опис можливих змін в особистості дитини на емоційно-ціннісному та поведінковому рівнях, оцінка доцільності розробленої програми взаємодії.

Головна мета цього етапу заняття — аналіз уміння використовувати уяву та увагу студента під час планування ситуації педагогічної взаємодії з учнями; створення установки на самостійну роботу з удосконалення професійно значущих властивостей уваги та уяви майбутнього вчителя.

9. ВИБІР УЧИТЕЛЕМ СТРАТЕГІЇ ВЗАЄМОДІЇ

Мета;усвідомлення студентами різних стратегій взаємодії та ефективності їх використання у різних ситуаціях.

Обладнання:тест У.Томаса на виявлення стратегії взаємодії, тексти педагогічних ситуацій, картки з питаннями до аналізу педагогічних ситуацій. '

Опорні поняття:стратегія педагогічної взаємодії, стилі розв'язаннясуперечностей; конкуренція, уникнення, пристосування, співробітництво, компроміс, вибір оптимальної стратегії.

План заняття

1, Діагностика індивідуальних особливостей студентів. 2: Обговорення головних теоретичних положень з теми.

3. Виконання вправ на аналіз педагогічних ситуацій та обгрунтування стратегії дії.

4. Моделювання педагогічної ситуації "Вибір та реалізація стратегії взаємодії".

Завдання для студентів

1. Підготуватися до обговорення головних теоретичних питань, ознайомившись із рекомендованою літературою.

1.1. Стратегія взаємодії як засіб розв'язання педагогічної ситуації.

1.2. Ефективність використання різних стратегій взаємодії в педагогічних ситуаціях.

1.3. Стиль взаємин та педагогічний такт, їх вплив на вибір і реалізацію стратегії взаємодії.

2. Виконати тест У. Томаса. Зробити висновок щодо власної стратегії взаємодії.

3. Дібрати приклади педагогічних ситуацій, що ілюструють різні стратегії поведінки вчителя, із власного досвіду або літератури.

4. Обрати одну ситуацію, проаналізувати наслідки різних стратегій взаємодії вчителя та його партнера у спілкуванні. Обрати оптимальну стратегію взаємодії та обгрунтувати свій вибір.

Рекомендована література

1. Основы педагогического мастерства / Под ред. И. А. Зязюна. — М., 1989. — С. 142—152.

2. Добрович А. Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения. — М., 1987. — С. 68—74.

3. Кан-Калик В. А., Никандров Н. Д, Педагогическое творчество, — М., 1990. —С. 116.

4. Берн Э. Игры, в которые играют люди. —Л., 1992, — С, 16—25.

5. Скотт Дж. Г. Конфликты. Пути их преодоления, — К,, 1991.— С. 115—142.

6. Корнелиус X., Фэйр Ш. Выиграть может каждый. — М., 1992. — С. 13—32.

ХІД ЗАНЯТТЯ


Читайте також:

 1. D – моделювання в графічній системі КОМПАС
 2. Алгоритм моделювання систем масового обслуговування
 3. Аналiз ризику методами iмiтацiйного моделювання
 4. Аналіз ризику через моделювання.
 5. Бізнес-моделювання в системі управління розвитком підприємства. Поняття та етапи формування бізнес-моделі
 6. Виберіть відповідне визначення поняття: Моделювання – це
 7. Відображення і моделювання процесів
 8. ВІЛЬНИЙ ПОШУК (у тому числі ВАЛІДАЦІЯ) ® ПРОГНОСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ® АНАЛІЗ ВИКЛЮЧЕНЬ
 9. Властивості економічної системи як об’єкту моделювання
 10. ВПРАВА 11. Ознайомтеся з фрагментами наукових текстів, знайдіть приклади для характеристики синтаксичних особливостей викладу інформації українською мовою.
 11. Дефрагментація диска
 12. Дефрагментація дисків (Dfrg)
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
О Перевірка головних теоретичних положень з теми | Діагностика Індивідуальних особливостей

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.