Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Основи кінематики

Електрична стала e0 = 8,85 × 10-12 Ф/м
Магнітна стала m0 = 12,57 × 10-7 Гн/м
Елементарний заряд е = 1,6 × 10-19 Кл
Маса електрона me = 9,1 × 10-31 кг
Швидкість світла у вакуумі с = 3× 108 м/с
Стала Планка h = 6,626 × 10-34 Дж/с

 

 

Література

1. Б.Б.Буховцев, Г.Я. Мякішев. Фізика 10 . М.: - 1990,- 220 с

2. Б.М . Яворский, А.А.Пінський. Основи фізики. т.1, М.: - 1994 - 496 с.

3. Б.М . Яворский, А.А.Пінський. Основи фізики. т.2, М.: - 1981 - 448 с.

4. Б.М.Яворский, Ю.А.Селєзнєв. Довідник з фізики для вступників у вузи і для самоосвіти. М.: 1989,-576 с.

5. А.П.Римкевич, П.А.Римкевич. Збірник задач з фізики для 8-10 класів. К.: 1993, - 218 с.

6. Г.А.Бендриков, Б.В.Буховцев, В.В.Керженцев, Г.Я.Мякішев. Задачі з фізики для вступніків до вузів. М.: 1996.

 

Навчальний посібник з фізики

Для підготовки до складання державної підсумкової атестації

У середніх школах, ЗНО та вступних екзаменів

До вищого навчального закладу

Частина I

 

для слухачів підготовчих курсів

заочної та дистанційної форм навчання

 

 

Полтава 2011


Навчальний посібник з фізики для підготовки до складання державної підсумкової атестації у середніх школах, ЗНО та вступних екзаменів до вищого навчального закладу. Частина І. Для слухачів підготовчих курсів заочної та дистанційної форм навчання. - Полтава: ПолтНТУ, 2011.– 36 с.

 

Укладачі: д. х. н., проф. В. В.Соловйов, к. х. н., доц. Л. П. Давиденко, к. х. н. Л. О. Черненко

 

Відповідальний за випуск: В.В. Соловйов, завідувач кафедри фізики,

доктор хімічних наук, професор.

 

 

Рецензент: к. ф-м. н., доц. В. П. Якубенко

 

Затверджено науково-методичною радою університету

протокол №_____від_______ 20__ р.

 

Авторська редакція

 


ЗМІСТ

 

Основні питання робочої програми….....................................  
Загальні рекомендації до розв’язання задач...........................
Основні формули з розділу «Механіка»…….................................
Приклади розв`язання задач....................................................
Задачі для самостійної роботи з розділу «Механіка».........
Основні формули з розділу «Молекулярна фізика та термодинаміка» .......................................................................  
Приклади розв’язування задач.....................................................
Задачі для самостійної роботи з розділу «Молекулярна фізика та термодинаміка»....................................................  
Додатки
Література

 

 

Основні питання робочої програми

Розділ І. Механіка

Основи кінематики

Система відліку. Механічний рух. Відносність спокою. Матеріальна точка. Траєкторія, шлях і переміщення. Середня та миттєва швидкість. Прямолінійний рівномірний рух. Рівноприскорений рух. Рівняння та графіки залежності кінематичних величин від часу в прямолінійному рівномірному та прямолінійному рівноприскореному рухах.

Прискорення вільного падіння. Вільне падіння як окремий випадок рівноприскореного руху. Додавання переміщень і швидкостей. Кінематичні характеристики в різних системах відліку.

Рівномірний рух по колу. Кутове переміщення. Кутова швидкість. Період і частота. Зв'язок модуля миттєвої швидкості з кутовою швидкістю. Доцентрове прискорення.


Читайте також:

 1. R – розрахунковий опір грунту основи, це такий тиск, при якому глибина зон пластичних деформацій (t) рівна 1/4b.
 2. Активне управління інвестиційним портфелем - теоретичні основи.
 3. Анатомо-фізіологічні основи статевого розвитку.
 4. Біологічні основи мислительної діяльності.
 5. Біомеханічні основи шинування при пародонтозі.
 6. Біохімічні основи розвитку витривалості
 7. Біохімічні основи розвитку силових і швидкісних якостей
 8. Валютний ринок, основи його функціонування. Основні види валютних операцій
 9. Вивчення основи слова і закінчення
 10. Вимоги до гірських порід основи гребель
 11. Виникнення права на позов і правові основи його реалізації
 12. Випробування статичним навантаженням. Основи планування випробування.Оцінка стану конструкцій за результатами статичних випробувань
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Фізичні константи | Основи динаміки

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.