Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Виникнення права на позов і правові основи його реалізації

ЛЕКЦІЯ 5: ПОЗОВ ЯК ОСНОВНИЙ ЗАСІБ ЗАХИСТУ ПОРУШЕНОГО ПРАВА СУБ’ЄКТУ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Питання:

1. Виникнення права на позов і правові основи його реалізації;

2. Поняття, форма і зміст позовної заяви;

3. Загальний порядок подання позову;

4. Відзив на позовну заяву.

 

Право на судовий захист є засобам поновлення порушених суб'єк­тивних цивільних, сімейних, трудових прав. Відповідно до ЦПК усяка заінтересована особа вправі в порядку, встановленому зако­ном, звернутися до суду за захистом порушеного або оспорюваного права, чи охоронюваного законом інтересу. Засобом такого захисту найчастіше є позов, зовнішньою формою якого служить позовна заява. Саме в ній проявляються і втілюються всі сторони позову. Таким чином, позов — це звернене через суд до відповідача мате­ріально-правова вимога про поновлення порушеного чи оспорюваного права.

Як і позов, поняття «право на позов» є складним, має дві сторони: матеріально-правову і процесуально-правову. Матеріаль­но-правова сторона права на позов — це право на його задоволен­ня. Цивільне процесуальне право визначає процесуальну сторону права на позов, а саме право на пред'явлення позову.

Право на пред'явлення позову мають усі громадяни і юридичні особи. Якщо в суб'єктивних цивільних правах можуть бути обме­ження у встановлених законом випадках, то в праві на пред'явлен­ня позову ніхто не може бути обмежений. Більше того, ст. 4 ЦПК не допускає навіть самообмеження в цьому праві: відмова від права на звернення до суду недійсна.

Наявність або відсутність права на звернення до суду з позо­вом у кожному конкретному випадку в кожного конкретного су­б'єкта залежить від певних обставин, іменованих передумовами права на пред'явлення позову. Тому передумови права на позов можна визначити як обставини, з наявністю або відсутністю яких господарський процесуальний закон пов’язує можливість пред’явлення позову в суді.

Передумови можуть залежати від особи того, хто звертається до суду або не залежати. Тому їх можна підрозділяти на суб'єктивні й об'єктивні. Суб'єктивною передумовою права на пред'явлення по­зову є правоздатність особи, яка звертається до суду із заявою.

Передумови підрозділяють на позитивні й негативні, залежно від того, з їх наявністю або з їх відсутністю закон пов'язує можли­вість пред'явлення позову.

Позитивні передумови — це передбачені в цивільному проце­суальному законі обставини, що повинні бути в даному разі при пред'явленні позову. Позитивних передумов дві.

Відповідно до ЦПК, коли право на пред'явлення позову є, суддя повинен прийняти заяву, якщо вона підлягає роз­гляду в суді.

Негативні передумови — це такі обставини, яких не повинно бути, щоб відповідно до процесуального закону суддя прийняв за­яву. Вони передбачені законом для того, щоб не допустити вине­сення спірних або взаємовиключних рішень суду, судді та інших юрисдикційних органів.

Пред'явлення позову здійснюється подачею позовної заяви. Порядок його пред'явлення визначається встановленими в законі умовами реалізації права на пред'явлення позову. Якщо аналіз пе­редумов дає судді відповідь на запитання, чи є право на пред'яв­лення позову, то аналіз умов дає відповідь на запитання, чи прави­льно реалізується наявне право на пред'явлення позову.

При додержанні всіх вимог, що визначають право на позов і порядок пред'явлення позову, суддя приймає позовну заяву. При­йняття заяви тягне ряд матеріально-правових і процесуально-пра­вових наслідків.

Матеріально-правові наслідки: переривається перебіг строку позовної давності; аліменти присуджуються з моменту прийняття заяви; цивільна справа вважається порушеною; виникають цивільні процесуальні правовідносини, а отже, і передбачені законом процесуальні права і обов'язки; допускається забезпечення позову і не допускається пред'яв­лення тотожного позову та ін

 

2. Поняття, форма та зміст позовної заяви

 

Відповідно до статті 54 ГПК України позовна заява подається до господарського суду в письмовій формі і підписується повноважною посадовою особою позивача або його представником, прокурором чи його заступником, громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності або його представником.

Позовна заява повинна містити:

1) найменування господарського суду, до якого подається заява;

2) найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові за його наявності для фізичних осіб) сторін, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб), ідентифікаційні коди суб'єкта господарської діяльності за їх наявності (для юридичних осіб) або індивідуальні ідентифікаційні номери за їх наявності (для фізичних осіб - платників податків);

2-1) документи, що підтверджують за громадянином статус суб'єкта підприємницької діяльності;

3) зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; суми договору (у спорах, що виникають при укладанні, зміні та розірванні господарських договорів);

4) зміст позовних вимог; якщо позов подано до кількох відповідачів, - зміст позовних вимог щодо кожного з них;

5) виклад обставин, на яких ґрунтуються позовні вимоги; зазначення доказів, що підтверджують позов; обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються; законодавство, на підставі якого подається позов;

6) відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору якщо такі проводилися;

6-1) відомості про вжиття запобіжних заходів відповідно до розділу V1 ГПК України;

7) перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви.

У позовній заяві можуть бути вказані також інші відомості, якщо вони необхідні для правильного вирішення спору.

 


Читайте також:

 1. A) правові і процесуальні основи судово-медичної експертизи
 2. IV. Обов'язки і права керівника та заступника керівника подорожі
 3. R – розрахунковий опір грунту основи, це такий тиск, при якому глибина зон пластичних деформацій (t) рівна 1/4b.
 4. XVII ст.). Виникнення козацтва.
 5. А/. Фізичні особи як суб’єкти цивільного права.
 6. Аграрна реформа 1861 р. Скасування кріпостного права в надніпрянській Україны.
 7. Аграрна реформа 1861 р. Скасування кріпостного права в надніпрянській Україны.
 8. Аграрне право як галузь права, його історичні витоки та особливості.
 9. Адміністративне право як галузь права
 10. Адміністративні правовідносини
 11. Адміністративно-правовий захист права інтелектуальної власності
 12. Адміністративно-правові (організаційно-адміністративні) методи мотивації
Переглядів: 821

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Юрисдикція в адміністративних справах | Загальний порядок подання позову

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.034 сек.