Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Основи динаміки

Закон інерції Галілея. I закон Ньютона. Інерціальні та неінерціальні системи відліку. Інерція та інертність. Маса. Сила. Принцип суперпозиції сил. III закон Ньютона. Основне рівняння динаміки поступального руху. Принцип відносності Галілея.

Гравітаційні та електромагнітні сили. Закон всесвітнього тяжіння. Гравітаційна стала. Сила тяжіння. Центр мас. Сили пружності. Закон Гука. Вага тіла. Невагомість. Сили тертя спокою та ковзання. Коефіцієнт тертя ковзання.

Закони збереження в механіці.

Імпульс тіла та системи тіл. Імпульс сили. II закон Ньютона у вигляді імпульсів. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух. Механічна робота. Консервативні сили. Робота сил тяжіння та пружності. Потужність. Енергія. Механічна енергія системи тіл. Зв’язок роботи з енергією.

Кінетична та потенціальна енергії. Закон збереження енергії в механічних системах.

1.4. Механічні коливання та хвилі.

Коливальний рух. Вільні коливання. Амплітуда. Період. Частота. Коливання вантажу на пружині.

Звукові хвилі. Довжина хвилі. Зв’язок довжини хвилі зі швидкістю її поширення, періодом і частотою. Гучність звуку. Висота тону.

Розділ ІІ. Молекулярна фізика

2.1. Основи молекулярно-кінетичної теорії.

Основні положення молекулярно-кінетичної теорії та їх дослідні обґрунтування. Броунівський рух та дифузія. Маса і розміри молекул. Число Авогадро.

Взаємодія атомів і молекул речовини в різних агрегатних станах.

Ідеальний газ. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії.

Термодинамічна рівновага. Температура та її вимірювання. Температурні шкали. Абсолютний нуль.

Рівняння Меделєєва-Клапейрона як наслідок основного рівняння молекулярно-кінетичної теорії. Ізопроцеси в газах.

Основи термодинаміки.

Внутрішня енергія речовини. Теплопередача (теплообмін). Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини. Робота газу. Способи зміни внутрішньої енергії.Перший закон термодинаміки. Застосування першого закону до ізопроцесів. Питомі теплоємності газів за сталого тиску і об’єму. Адіабатичний процес.

Плавлення та твердіння тіл. Температура плавлення (твердіння).

Питома теплота плавлення. Випаровування і конденсація. Кипіння. Температура кипіння. Питома теплота пароутворення. Рівняння теплового балансу для найпростіших теплових процесів.

Необоротність теплових процесів. Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна.


Читайте також:

 1. R – розрахунковий опір грунту основи, це такий тиск, при якому глибина зон пластичних деформацій (t) рівна 1/4b.
 2. S Визначення оптимального темпу роботи з урахуванням динаміки наростання втоми.
 3. Активне управління інвестиційним портфелем - теоретичні основи.
 4. Аналіз динаміки і структури валового нагромадження.
 5. Аналіз динаміки і структури витрат підприємства
 6. Аналіз динаміки розвитку фабрик програм
 7. Аналіз динаміки та структури банківських доходів
 8. Аналіз динаміки та структури валютних операцій
 9. Аналіз рівня, динаміки і структури обсягу виробленої та реалізованої продукції
 10. Аналіз рівня, динаміки та структури фінансових результатів підприємства
 11. Аналіз структури майна та динаміки джерел його формування
 12. Аналіз структури та динаміки витрат
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Основи кінематики | Загальні рекомендації до розв’язання задач

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.