Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Українська педагогічна деонтологія

Педагогічна деонтологія — частина народної педагогіки, вироблені народом етичні норми про виховні обов'язки батьків перед дітьми. Елементи обов'язкового у вихованні: родинне «гніздо», па­м'ять родоводу, рідна мова, наступність і спадкоємність поколінь, праця, гуманізм взаємин, вираження національного духу і харак­теру, антитеза добра і зла, культивування моральних чеснот, християнської моралі.

Основні принципи і засоби української егнопедагогіки

Етнопедагогіка має свої принципи виховання. Провідними є природо- відповідність, культуровідповідність, народність виховання, виховання в праці, єдність навчання і виховання, зв’язок із життям рідного народу, гуманізм, активність і ініціативність виховання.

Народна етнопедагогіка є багатющою невичерпною скарбницею навчально-виховних засобів, провідними серед яких є рідна мова усна народна творчість, національна міфологія і символіка, народне мистецтво, національні традиції, звичаї і обряди, народні іграшки, ритуали та урочистості, безпосередня особиста праця, природа, колискова пісня, скоромовки, оповідання, казки, частівки, утішки, забавлянки, закликанки, атмосфера рідної до­мівки, приклад старших, дитяча самодіяльність, народні афоризми, прислів'я, приказки.

Історія української етнопедагогіки продовжується. Вона є об’єктом численних досліджень та пошуків, її ідеями пройняті сучасні концепції виховання та навчання молоді незалежної України.

Література для самостійного опрацювання

1. Етнографія України / За ред. С. Марчука. - Л., 1994.

2. Любар О., Стельмахович М., Федоренко Д. Історія української педа­гогіки. - К., 1999.

3. Основи національного виховання. - К., 1993.

4. Стельмахович М.Г. Українська народна педагогіка. - К., 1997.

5. Сявавко Є.І. Українська етнопедагогіка в її історичному розвитку. -К.,1974.

6. Українознавство: Посібник. – К.: – 1987.

Контрольні запитання та завдання

1. У чому полягає суть української етнопедагогіки?

2. Визначте спільні й специфічні риси народної педагогіки, етнопеда­гогіки, педагогіки, проілюструйте їх взаємозв'язок.

3. Покажіть історичні підвалини етнопедагогіки, шляхи її становлен­ня і розвитку.

4. Розкрийте роль української етнопедагогіки в становленні і рефор­муванні сучасної національної системи освіти та виховання.


ТЕМА 2. Педагогічні погляди народу на виховання підростаючого покоління

План

1. Мета, зміст та основні чинники виховання.

 

2. Засоби та методи виховання.

 

3. Принципи народного виховання.

 

4. Самовиховання в житті людини.

 

5. Етнопедагогіка - основа сучасної національної системи виховання.


Читайте також:

 1. Англійська педагогіка XVII ст. Педагогічна концепція Дж.Локка
 2. Антиукраїнська політика російського царизму. Посилення централізаторсько-шовіністичних тенденцій
 3. Витоки сучасної української музики. Українська музика масових жанрів
 4. Виховання, школа і педагогічна думка у Стародавньому Римі. Педагогічні ідеї М.Ф.Квінтіліана
 5. Вища школа як педагогічна система
 6. Власне українська лексика, її фонетичні та словотвірні ознаки
 7. Всеукраїнська школа волонтерів
 8. Доба Центральної Ради (1917–1918 рр.). Українська Народна Республіка
 9. Життя, педагогічна і громадська діяльність А. С. Макаренка
 10. З вимогою надати Україні політичну автономію виступила Українська думська громада. У 1905-1907 pp. в Україні виходило понад 30 українських газет і журналів.
 11. Західно-Українська Народна Республіка
 12. Західноукраїнська Народна республіка
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Структура української етнопедагогіки | Мета, зміст та основні чинники виховання

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.