Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Теми контрольних робіт на самостійних заняттях.

1.Дослідження проблем взаємозв’язків МП по І.Бею.

2.Розробка інтерфейсів для зв’язку різномовних програм в МП (С↔С++, С++↔Java, C++ ↔Matlab, Visual C++ ↔VisualBasic і др.).

3.Опис конкретних програмних інтерфейсів на комп’ютерах у середовищі MS Visual та C++.

4.Розгляд проблем зв’язку для кожної пари програм у МП.

5.Розгляд стандарту про загальні типи даних ISO/IEC– 11404:2007.

6.Пошук загальних особливостей типів даних МП та цього стандарту.

7. Дослідження перед і постумов Spec# для відладки інтерфейсних програм.

8.Оформлення лабоработних работ.

 

Типове завдання модульної контрольної роботи

1. Дайте характеристику сучасних мов програмування , що використовуються пра4ктично.. Які з них найбільш підходять для опису компонентів предметної області.

2. Розробити опис декількох компонентів для обраної предметної області у різних МП.

3. Напишіть ці програми з урахування типів даних стандарту ДСТУ11404 .

4. Провидите збирання компонентів у середовищі MS.Net, Microsoft Visual, CORBA .

5. Проведіть верифікацію компонентів та тестування їхніх інтерфейсів.

6. Надрукуйте опис технології роботи та системи..

 

Контрольні запитання до змістового иодуля

 

1. Предмет та мета курсу. Основні поняття технології програмування.

2. Розгляд основних компонентів технології програмування.

3. Моделі ЖЦ, Стандарт ISO/IEC 12207 – Процеси ЖЦ. Побудова прикладного ЖЦ.

4. Фундаментальні моделі життєвого циклу.

5. Розгляд особливостей водоспадної та спіральній моделей.

6. Методи програмування (модульний, об’єктний, компонентний, сервісний і др.

7. Зв’язки між різними типами об’єктів..

8. Моделі об’єктно-орієнтованого програмування по методу Мелора.

Приклади опису моделей ООП

9. Моделі збіркового програмування. Модель зборки, модель керування.

10. Розгляд моделей збирання готових компонентів.

11. Підходи до використання моделей збирання.

12. Сучасні моделі розроблення ПС (MDD, MDA, GMD і ін.). Приклади їх опису.

13. Розгляд генерувальної моделі GMD.

14. Подання моделей предметних областей.

15. Композиція компонентів в різних мовах програмування.

16. Розгляд платформенених моделей. Визначення особливостей залежних і незалежних від платформи моделей

17. Розгляд метода збирання і композиції Типи даних мов програмування. Прості і структурні.

Розгляд типів даних МП, опису формальних і фактичних параметрів.

18. Проектування модулів з використанням типів даних.

19. Різновиди середовищ для вирішення проблем взаємодії компонентів.

20. Особливості середовище MS.Net

21. Алгебраїчні системи перебудови типів даних мов програмування. Прості та структурні типи даних

22. Розроблення алгебраїчної системи для послідовності

23. Стандарт ISO/IEC 11404. Загальні типи даних, незалежних від МП.

24. Освоєння нової мови опису загальних типів даних

25. Побудова співставлення типів даних LIP та сучасних МП.

26. Розроблення опису типів даних в С++ та LIР.

27. Міри і метрики у програмної інженерії. Призначення.

28. Підходи до побудови модулів посередників для зв’язку модулів між собою.

29. Прикладної модуль посередник для МП.

30. Структура модуля посередника у системі CORBA.

31. Огляд інструментів по забезпеченню взаємодії різних компонентів.

32. Розгляд особливостей середовища CORBA та IBM.

33. Підходи до побудови ПС із готових компонентів.

34. Розв¢язання задач побудови різних систем.

35. Методи специфікації програм, інтерфейсів та систем.

36. Особливості опису специфікацій для різних мов.

37. Тестування та верифікація програм, інтерфейсів та систем.

38. Система якості ПС. Стандарт для моделі якості. Методи вимірювання та оцінювання ПС.

39. Модель якості відповідно стандарту.

 

Питання до заліку

 

1. Основні поняття технології програмування.

2. Моделі ЖЦ, Стандарт ISO/IEC 12207 – Процеси ЖЦ.

3. Фундаментальні моделі життєвого циклу.

4. Методи програмування (модульний, об’єктний, компонентний, сервісний і др.

5. Моделі збіркового програмування. .

6. Сучасні моделі розроблення ПС (MDD, MDA, GMD і ін.). Приклади їх опису.

7. Підходи до опису моделей предметних областей.

8. Сутність генерувальної моделі GMD.

9. Композиція компонентів в різних мовах програмування.

10. Визначення особливостей залежних і незалежних від платформи моделей.

11. Абстрактні типи даних мов програмування. Прості і структурні.

12. Типи даних МП, опису формальних і фактичних параметрів.

13. Різновиди середовищ для вирішення проблем взаємодії компонентів.

14. Алгебраїчні системи перебудови типів даних мов програмування.

15. Підходи до перебудови простих і структурних типів даних

16. Підходи до побудови модулів посередників для зв’язку модулів між собою.

17. Стандарт ISO/IEC 11404. Загальні типи даних, незалежних від МП.

18. Основні положення нової мови опису загальних типів даних

19. Співставлення типів даних стандарту LIP та сучасних МП.

20. Сучасні підходи до реалізації посередників для взаємодії різномовних компонентів.

21.Іінструменти по забезпеченню взаємодії різних компонентів.

22. Структура модуля посередника у системі CORBA.

23. Засоби реалізації типів даних у MS.Net

24. Інженерія побудови ПС із готових компонентів.

25. Інженерія застосувань, прикладних систем та доменів.

26. Міри і метрики для вимірювання програмних продуктів.

27. Методи специфікації програм, інтерфейсів та систем.

28.Тестування та верифікація програм, інтерфейсів та систем.

29. Система якості ПС. Стандартна модель якості ПС.

30. Методи вимірювання та оцінювання ПС.

 

Рекомендована література: [1–9, 18–32]


Читайте також:

 1. А) Заробітна плата її форми та системи.
 2. А) Заробітна плата, її форми та системи.
 3. Автоматизація проектних робіт
 4. Аналіз продуктивності праці й заробітної плати
 5. Аналіз сучасного стану зайнятості і безробіття в Україні.
 6. Аналіз фонду заробітної плати.
 7. Аналіз якості продукції та робіт
 8. Антиінфляційна політика. Взаємозв’язок інфляції та безробіття.
 9. Атестація як система оцінки співробітників.
 10. Аудит витрат на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг
 11. Аудит готової продукції та продажу товарів, робіт та послуг
 12. Безпека виконання робіт.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Теми контрольних робіт на практичних заняттях (в тому числі, і на лекціях). | Основна

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.