Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Аналіз продуктивності праці й заробітної плати

Загальноприйняте розуміння того, що продуктивність праці є основним показником інтенсифікації й ефективності праці. Від неї залежать тією чи іншою мірою всі основні показники роботи підприємства: обсяг виробництва продукції, кількість робітників, фонд заробітної плати, розмір прибутку, рівень рентабельності і т. д. Аналіз системи трудових показників дає змогу оцінити вплив кожного показника на загальну результативність праці.

При аналізу продуктивності праці встановлюються:

" причини відхилень фактичних показників продуктив­ності праці від планових і базових;

" ступінь впливу кожного фактора на продуктивність праці;

" невикористані можливості скорочення кількості пра­цівників і витрат праці;

" рівень продуктивності праці за підприємством в цілому і за окремими підрозділами.

Поглиблений аналіз проводиться в напрямі вивчення зрос­тання продуктивності праці за факторами. їхній вплив на збіль­шення продуктивності праці оцінюється у відносній економії ро­бочої сили, при цьому серйозна увага приділяється використанню робочого часу, з виявленням втрат останнього у зв'язку із захво­рюваністю та впливом на продуктивність праці непродуктивних витрат праці, пов'язаних зі шлюбом. Визначається також вплив структури виробничої програми на рівень продуктивності праці.

На основі даних аналізу розробляються організаційно-технічні заходи щодо використання виявлених резервів і визна­чення їхньої економічної ефективності та розраховуються опти­мальні завдання щодо підвищення продуктивності праці на пла­новий період.

Аналіз використання трудових ресурсів на підприємстві, рі­вня продуктивності праці необхідно розглядати в тісному зв'язку з оплатою праці.

Аналіз заробітної плати на підприємстві має на меті з'ясу­вати ступінь економічної доцільності її витрати, щоб не допусти­ти зниження темпів розширеного відтворення, порушення пропо­рцій між грошовим обігом, товарними фондами і платоспромож­ним попитом. Під час аналізу використання фонду заробітної плати, у першу чергу, визначається економія або перевитрата фо­нду за ПВП в цілому і категоріями працівників, з вивченням фак­торів впливу, потім вивчається структура фонду зарплати я її елементами.

Найважливішим етапом аналізу трудових показників є ана­ліз середньої заробітної плати в динаміці і визначення залежності рівня зарплати від факторів і, насамперед, від збільшення проду­ктивності праці, а також від кращого використання робочого ча­су, устаткування тощо.

Під час аналізу використання фонду заробітної плати розра­ховується абсолютне і відносне відхилення фактичної його вели­чини від планової, встановлюється відповідність між темпами зростання середньої заробітної плати і продуктивністю праці, для чого визначається коефіцієнт випередження збільшення продук­тивності праці над зростанням середньої заробітної плати. При цьому встановлюється, який відсоток збільшення заробітної пла­ти був намічений за планом і отриманий фактично за кожен від­соток підвищення продуктивності праці [92].

При проведенні аналізу використовують такі матеріали:

" статут підприємства;

" плани розвитку трудового потенціалу;

" звіти управління кадрів;

" колективні договори;

" системи й форми оплати праці;

" дані табельного обліку.

Повноту використання трудових ресурсів оцінюють: за кількістю відпрацьованих днів і годин одним пра­цівником; за ступенем використання фонду робочого часу.

Для оцінювання рівня інтенсивності використання трудових ресурсів застосовують систему показників продуктивності праці: узагальнюючі — середньорічний, середньоденний, середньогодинний виробіток продукції одним робітником; частки - це витрати часу на виробництво одиниці про­дукції певного виду (трудомісткість продукції); допоміжні — характеризують витрати часу на виконан­ня одиниці певного виду робіт.

На завершення проводиться аналіз ефективності викорис­тання трудових ресурсів, для чого розраховується показник рен­табельності персоналу (відношення прибутку до середньорічної кількості промислово-виробничого персоналу).

Тема 13: “Моніторинг соціально – трудової сфери ”


Читайте також:

 1. ABC-XYZ аналіз
 2. I. Теорія граничної продуктивності і попит на ресурси
 3. II. Багатофакторний дискримінантний аналіз.
 4. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
 5. SWOT-аналіз у туризмі
 6. SWOT-аналіз.
 7. Tема 4. Фації та формації в історико-геологічному аналізі
 8. V. Нюховий аналізатор
 9. АВС (XYZ)-аналіз
 10. Автоматизація помпових станцій підкачування і перекачування. Охорона праці під час експлуатації систем автоматизації.
 11. Автомати­зовані інформаційні систе­ми для техніч­ного аналізу товар­них, фондових та валют­них ринків.
 12. Адаптація працівників.
Переглядів: 2180

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Планування і аналіз заробітної плати | Основні напрями моніторингу соціально-трудової сфери

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.