Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Аналіз продуктивності праці й заробітної плати

Загальноприйняте розуміння того, що продуктивність праці є основним показником інтенсифікації й ефективності праці. Від неї залежать тією чи іншою мірою всі основні показники роботи підприємства: обсяг виробництва продукції, кількість робітників, фонд заробітної плати, розмір прибутку, рівень рентабельності і т. д. Аналіз системи трудових показників дає змогу оцінити вплив кожного показника на загальну результативність праці.

При аналізу продуктивності праці встановлюються:

" причини відхилень фактичних показників продуктив­ності праці від планових і базових;

" ступінь впливу кожного фактора на продуктивність праці;

" невикористані можливості скорочення кількості пра­цівників і витрат праці;

" рівень продуктивності праці за підприємством в цілому і за окремими підрозділами.

Поглиблений аналіз проводиться в напрямі вивчення зрос­тання продуктивності праці за факторами. їхній вплив на збіль­шення продуктивності праці оцінюється у відносній економії ро­бочої сили, при цьому серйозна увага приділяється використанню робочого часу, з виявленням втрат останнього у зв'язку із захво­рюваністю та впливом на продуктивність праці непродуктивних витрат праці, пов'язаних зі шлюбом. Визначається також вплив структури виробничої програми на рівень продуктивності праці.

На основі даних аналізу розробляються організаційно-технічні заходи щодо використання виявлених резервів і визна­чення їхньої економічної ефективності та розраховуються опти­мальні завдання щодо підвищення продуктивності праці на пла­новий період.

Аналіз використання трудових ресурсів на підприємстві, рі­вня продуктивності праці необхідно розглядати в тісному зв'язку з оплатою праці.

Аналіз заробітної плати на підприємстві має на меті з'ясу­вати ступінь економічної доцільності її витрати, щоб не допусти­ти зниження темпів розширеного відтворення, порушення пропо­рцій між грошовим обігом, товарними фондами і платоспромож­ним попитом. Під час аналізу використання фонду заробітної плати, у першу чергу, визначається економія або перевитрата фо­нду за ПВП в цілому і категоріями працівників, з вивченням фак­торів впливу, потім вивчається структура фонду зарплати я її елементами.

Найважливішим етапом аналізу трудових показників є ана­ліз середньої заробітної плати в динаміці і визначення залежності рівня зарплати від факторів і, насамперед, від збільшення проду­ктивності праці, а також від кращого використання робочого ча­су, устаткування тощо.

Під час аналізу використання фонду заробітної плати розра­ховується абсолютне і відносне відхилення фактичної його вели­чини від планової, встановлюється відповідність між темпами зростання середньої заробітної плати і продуктивністю праці, для чого визначається коефіцієнт випередження збільшення продук­тивності праці над зростанням середньої заробітної плати. При цьому встановлюється, який відсоток збільшення заробітної пла­ти був намічений за планом і отриманий фактично за кожен від­соток підвищення продуктивності праці [92].

При проведенні аналізу використовують такі матеріали:

" статут підприємства;

" плани розвитку трудового потенціалу;

" звіти управління кадрів;

" колективні договори;

" системи й форми оплати праці;

" дані табельного обліку.

Повноту використання трудових ресурсів оцінюють: за кількістю відпрацьованих днів і годин одним пра­цівником; за ступенем використання фонду робочого часу.

Для оцінювання рівня інтенсивності використання трудових ресурсів застосовують систему показників продуктивності праці: узагальнюючі — середньорічний, середньоденний, середньогодинний виробіток продукції одним робітником; частки - це витрати часу на виробництво одиниці про­дукції певного виду (трудомісткість продукції); допоміжні — характеризують витрати часу на виконан­ня одиниці певного виду робіт.

На завершення проводиться аналіз ефективності викорис­тання трудових ресурсів, для чого розраховується показник рен­табельності персоналу (відношення прибутку до середньорічної кількості промислово-виробничого персоналу).

Тема 13: “Моніторинг соціально – трудової сфери ”


Читайте також:

 1. ABC-XYZ аналіз
 2. I. Теорія граничної продуктивності і попит на ресурси
 3. II. Багатофакторний дискримінантний аналіз.
 4. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
 5. SWOT-аналіз у туризмі
 6. SWOT-аналіз.
 7. Tема 4. Фації та формації в історико-геологічному аналізі
 8. V. Нюховий аналізатор
 9. АВС (XYZ)-аналіз
 10. Автоматизація помпових станцій підкачування і перекачування. Охорона праці під час експлуатації систем автоматизації.
 11. Автомати­зовані інформаційні систе­ми для техніч­ного аналізу товар­них, фондових та валют­них ринків.
 12. Адаптація працівників.
Переглядів: 1877

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Планування і аналіз заробітної плати | Основні напрями моніторингу соціально-трудової сфери

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.104 сек.