Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Основні етапи проектування

Проектування складних систем, об’єктів різноманітного призначення, починається з формування ТЗ на проектування і містить етапи науково-дослідних робіт, ескізного проектування чи експериментально-конструкторських розробок, технічного проектування, робочого проекту, випробувань досліджуваного зразка.

Етап НДР – пов’язаний з пошуком принципових можливостей побудови системи, дослідженням нових принципів, структур, технічних засобів, обґрунтуванням найбільш загальних рішень.

Виділяють стадії: проектних досліджень, ТЗ, технічних пропозицій. На них досліджуються фізичні, інформаційні, конструктивні, технологічні принципи побудови об’єктів і можливості їх реалізації, прогнозуються можливі значення характеристик і параметрів об’єктів.

Результати НДР є формулювання ТЗ на розробку нового об’єкта.

Етап ЕКР – на ньому перевіряються, конкретизуються та коригуються принципи та положення, встановлені на стадії НДР, виконується детальний аналіз можливості побудови системи.

Результат ЕКР – ескізний проект. На етапі ЕКР створюються схеми побудови проектованої системи, проводиться деталізація проекту до рівня, коли можна приступити до технічного проектування. Це найзмістовніший етап. Внаслідок цього маємо конкретні числові характеристики функціонування. Створюються функціональні схеми, будуються вузли і пристрої відповідно до їх функціонування.

Потім здійснюється повторне моделювання і уточнення характеристик.

Етап технічного проектування – виконується ретельний аналіз усіх схемних, конструкторських і технічних рішень. Результат – технічний проект.

Етап робочого проекту – створюється вся конструкторсько-технологічна документація, достатня для виготовлення об’єкта.

Етап випробувань досліджуваного зразка - внаслідок нього отримують результати, по яким виявляють можливі помилки та недоробки, вживаються заходи по їх усуненню, та передаються на підприємства, які займаються серійним виробництвом.

Часто до проектування належать також виготовлення й експлуатація пробної серії, так як вона дає корисну інформацію для поліпшення проекту.

Для ескізного та технічного проектування є характерним застосування САПР.

 

2. Принципи побудови САПР

Основні положення побудови САПР_

1 – це система, в якій взаємодіють людина й ЕОМ. Людина в САПР має розв’язувати задачі, які може розв’язувати більш ефективно, ніж ЕОМ.

2 – це ієрархічна система, яка реалізує комплексний підхід до автоматизації всіх рівнів проектування. Поділяється на кілька підсистем, які мають бути пов’язані між собою. Для забезпечення ефективності САПР на всіх рівнях є необхідною автоматизація.

3 – сукупність інформаційно-узгоджених підсистем. Це означає, що всі, чи більшість задач, обслуговуються програмами, що використовують дані, структура яких не змінюється при переході від однієї програми до іншої. Результати розв’язанняоднієї задачі можуть бути вихідними даними для іншої. Якщо для роботи програми обов’язкова участь людини у перекомпановці даних, то програми узгоджені погано.

4 - це відкрита система й така, що розвивається. САПР має бути відкритою, тобто мати властивість зручності залучення нових методів і засобів. Це зумовлено як розвитком самої системи, появою нових підсистем, так і вдосконаленням обчислювальної техніки – НТП.

5 - це спеціалізована система з максимальним використанням уніфікованих модулів.

Вимоги високої ефективності й універсальності, як правило, суперечливі. Висока ефективність досягається внаслідок спеціалізації системи (максимальне використання уніфікованих складових частин).

Необхідна умова уніфікації – пошук спільних рис та положень в моделюванні, аналізі та синтезі різнорідних об’єктів.

При виборі технічних засобів та математичного забезпечення системи необхідним є правильне врахування можливостей сучасної обчислювальної техніки та проектних організацій.

3. Процедури проектування та їх класифікація.

На кожному рівні проектування розв’язуються основні задачі – синтез та аналіз.

Синтез - це частина процесу проектування, коли створюється будь-який варіант об’єкта, не обов’язково остаточний, тобто синтез у процесі проектування виконується кілька разів. При синтезі створюються варіанти структури об’єкта (структурний синтез) і значення внутрішніх параметрів (параметричний синтез).

Під структурою об’єкта розуміють склад його елементів і способи їх зв’язку між собою.

Параметр об’єкта – величина, яка характеризує певну властивість об’єкта чи режим його функціонування.

Оптимізація – визначення найкращих у тому чи іншому розумінні значень вихідних параметрів і характеристик цілеспрямованою зміною внутрішніх параметрів об’єкта проектування (при параметричній оптимізації) чи його структури (при структурній).

Аналіз технічних об’єктів - вивчення їх властивостей. При аналізі не створюються нові об’єкти, а досліджуються задані.

Аналіз – це визначення зміни вихідних параметрів і характеристик об’єкта в залежності від зміни його внутрішніх та вихідних параметрів. Мета аналізу – перевірка працездатності об’єкта.

Отже, синтез – це створення нових варіантів, а аналіз – їх оцінка.


Читайте також:

 1. Active-HDL як сучасна система автоматизованого проектування ВІС.
 2. II. Основні закономірності ходу і розгалуження судин великого і малого кіл кровообігу
 3. III. Етапи розробки програмного забезпечення
 4. VII. Етап проектування
 5. VII. Етап проектування
 6. Автоматизація проектування напівзамовлених ВІС.
 7. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 8. Амортизація основних засобів, основні методи амортизації
 9. Артеріальний пульс, основні параметри
 10. Асортиментний процес включає три основних етапи: концентрацію, кастомізацію і розсіювання.
 11. Аудит фінансово-господарської діяльності бюджетних установ включає три етапи.
 12. Банківська система та її основні функції
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Спадне проектування | Класифікація проектних процедур

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.