Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


About Myself

Передмова............................................................................................. 3

ЧАСТИНА ЗАГАЛЬНА.......................................................... 6

РОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 6

Глава 1................................................................................................................... 6

Державне будівництво та місцеве самоврядування як наука і навчальна дисципліна 6

§1. Поняття, предмет і джерела науки державного будівництва та місцевого самоврядування 6

§2. Методологія науки державного будівництва та місцевого самоврядування 9

§3. Система науки державного будівництва і місцевого самоврядування 14

§4. Державне будівництво і місцеве самоврядування у системі суспільних та юридичних наук 15

§5. Поняття, система і завдання державного будівництва та місцевого самоврядування як навчальної дисципліни 18

Глава 2................................................................................. 19

Державне будівництво і місцеве самоврядування: минуле і сучасність 19

§1. Еволюція науки державного будівництва і місцевого самоврядування 19

§2. Актуальні проблеми науки державного будівництва та місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі 30

Розділ II............................................................................................................. 39

Основи організації та діяльності органів публічної влади в Україні 39

Глава 1................................................................................................................. 39

Загальнотеоретичні аспекти організації роботи органів публічної влади в Україні 39

§1. Поняття, види та ознаки органів публічної влади.............. 39

§2. Система органів публічної влади в Україні......................... 41

§3. Принципи організації й діяльності органів публічної влади в Україні 46

§4. Функції та компетенція органів публічної влади................ 51

§5. Форми діяльності органів публічної влади......................... 57

§6. Методи діяльності органів публічної влади........................ 61

Глава 2................................................................................................................. 72

Правова, територіальна та матеріально-фінансова основи організації та діяльності органів публічної влади в Україні 72

§1. Загальна характеристика системи нормативно-правових актів, що регулюють порядок організації та діяльності органів публічної влади в Україні................................................................... 72

§2. Адміністративно-територіальний устрій і територіальна основа діяльності органів публічної влади в Україні 75

§3. Матеріально-фінансова основа організації і діяльності органів публічної влади в Україні 77

ЧАСТИНА ОСОБЛИВА.......................................................................... 103

Розділ ІІІ......................................................................................................... 103

Організація роботи Верховної Ради України........................... 103

Глава 1............................................................................................................... 103

Загальна характеристика організації роботи Верховної Ради України 103

§1. Верховна Рада України в системі органів державної влади, основи її правового статусу 103

§2. Завдання, принципи та основи діяльності Верховної Ради України 104

§3. Порядок формування Верховної Ради України............... 107

§4. Структура Верховної Ради України................................... 114

§5. Функції та компетенція Верховної Ради України............. 117

§6. Форми діяльності Верховної Ради України...................... 122

§7. Методи діяльності Верховної Ради України..................... 129

§8. Акти Верховної Ради України............................................ 141

§9. Апарат Верховної Ради України........................................ 145

Глава 2............................................................................................................... 159

Організація роботи органів та посадових осіб Верховної Ради України 159

§1. Організація роботи Голови Верховної Ради України та його заступників 159

§2. Організація роботи комітетів Верховної Ради України... 167

§3. Організація роботи тимчасових комісій Верховної Ради України 176

§4. Організація роботи депутатських груп і фракцій.............. 178

§5. Організація роботи Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 182

Глава 3............................................................................................................... 193

Організація роботи народних депутатів України......................... 193

§1. Основи правового статусу народних депутатів України.. 193

§2. Організація роботи народного депутата у Верховній Раді України 198

§3. Організація роботи народного депутата у виборчому окрузі 206

§4. Депутатські запити і звернення.......................................... 209

§5. Основні гарантії депутатської діяльності.......................... 212

Розділ ІV......................................................................................................... 219

Організація роботи Президента України................................... 219

§1. Президент України в системі органів державної влади, основи його правового статусу та функціонування 219

§2. Організація виборів Президента України.......................... 224

§3. Функції та компетенція Президента України.................... 231

§4. Форми діяльності Президента України............................. 239

§5. Методи діяльності Президента України............................ 252

§ 6. Гарантії діяльності Президента України........................... 274

§ 7. Апарат Президента України, організація його роботи.... 277

§ 8. Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим, його статус і організація роботи 284

§ 9. Рада національної безпеки і оборони України.................. 289

Розділ V........................................................................................................... 295

Організація роботи органів виконавчої влади України......... 295

Глава 1............................................................................................................... 295

Організація роботи Кабінету Міністрів України......................... 295

§1. Кабінет Міністрів України у системі органів державної влади України 295

§2. Структура Кабінету Міністрів України. Розподіл повноважень між посадовими особами уряду України 300

§3.Функції та компетенція Кабінету Міністрів України......... 307

§4.Форми діяльності Кабінету Міністрів України.................. 318

§5.Порядок підготовки і проведення засідань Кабінету Міністрів України 322

§6. Організація роботи органів, що утворюються Кабінетом Міністрів України 326

§7. Методи діяльності Кабінету Міністрів України................ 330

§8. Акти Кабінету Міністрів України...................................... 344

§9. Апарат Кабінету Міністрів України................................... 351

Глава 2............................................................................................................... 361

Організація роботи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади 362

§1. Система, порядок формування і основи діяльності центральних органів виконавчої влади 362

§2. Структура центральних органів виконавчої влади........... 368

§3. Функції та компетенція центральних органів виконавчої влади 375

§4. Організація роботи Міністерства внутрішніх справ України 378

Глава 3............................................................................................................... 390

Організація роботи місцевих державних адміністрацій............. 390

§1. Система і основи правового статусу місцевих державних адміністрацій 390

§2. Завдання, принципи та основи діяльності місцевих державних адміністрацій 391

§3. Структура місцевих державних адміністрацій.................. 394

§4. Порядок формування місцевих державних адміністрацій 397

§5. Функції та компетенція місцевих державних адміністрацій 404

§6. Організація роботи голови місцевої державної адміністрації та його заступників 412

§7. Апарат місцевих державних адміністрацій........................ 416

§8. Форми роботи місцевих державних адміністрацій........... 418

§9. Методи діяльності місцевих державних адміністрацій..... 421

§10. Акти місцевих державних адміністрацій......................... 433

Розділ VI......................................................................................................... 438

Організація роботи органів публічної влади Автономної Республіки Крим 438

Глава 1............................................................................................................... 438

Організація роботи Верховної Ради Автономної Республіки Крим..... 438

§1. Загальна характеристика правового статусу Верховної Ради Автономної Республіки Крим 438

§2. Порядок формування Верховної Ради Автономної Республіки Крим 439

§3. Структура Верховної Ради Автономної Республіки Крим 442

§4. Правовий статус депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим 445

§5. Правові форми діяльності Верховної Ради АРК.............. 449

§6. Особливості підготовки і проведення першої сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим нового скликання 455

§7. Організація роботи сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим 457

§8. Організація роботи постійних комісій Верховної Ради Автономної Республіки Крим 460

§9. Організація роботи депутатських груп і фракцій Верховної Ради Автономної Республіки Крим 464

§10. Організація роботи апарату Верховної Ради Автономної Республіки Крим 468

Глава 2............................................................................................................... 472

Організація роботи Ради міністрів Автономної Республіки Крим та інших органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим................................................................................................................. 472

Розділ 8........................................................................................................... 484

Організація місцевого самоврядування в Україні...................... 484

Глава 1............................................................................................................... 484

Загальнотеоретичні аспекти організації місцевого самоврядування в Україні 484

§1. Поняття і ознаки місцевого самоврядування в Україні... 484

§2. Система місцевого самоврядування в Україні................. 489

§3. Функції й повноваження місцевого самоврядування....... 496

§4. Гарантії місцевого самоврядування................................... 546

Глава 2............................................................................................................... 552

Організація роботи органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб 552

§1. Представницькі органи місцевого самоврядування: їх система і порядок формування 552

§2. Структура місцевих рад...................................................... 554

§3. Форми і методи роботи місцевих рад................................ 558

§4. Сесія – основна організаційна форма діяльності місцевих рад 568

§5. Організація роботи постійних комісій місцевих рад......... 571

§6.Організація роботи сільських, селищних, міських голів, а також голів районних та обласних рад 573

§7. Виконавчі комітети місцевих рад: структура, порядок утворення, форми і методи роботи 580

§8. Організація роботи відділів, управлінь, інших виконавчих органів, апарату місцевих рад і апарату виконкомів 584

§9. Органи самоорганізації населення...................................... 587

§10. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування 593

Глава 3............................................................................................................... 595

Організація роботи депутатів місцевих рад................................. 595

Розділ VIII...................................................................................................... 603

Взаємодія органів публічної влади з об’єднаннями громадян, трудовими колективами і правоохоронними органами 603

§1. Взаємодія органів публічної влади з об’єднаннями громадян 603

§2. Взаємодія органів публічної влади з трудовими колективами, підприємствами, установами, організаціями 609

§3. Взаємовідносини органів державної влади й місцевого самоврядування з органами Служби безпеки України 611

§4. Взаємовідносини органів публічної влади із судовими органами 616

§5. Взаємодія органів публічної влади з органами прокуратури..... 621

§6.Взаємодія органів публічної влади з органами внутрішніх справ 622

Перелік рекомендованої літератури............................. 630

Питання для самоперевірки.................................................. 645

Зміст...................................................................................................... 650

 

 

Навчальний посібник

Ярмиш Олександр Назарович,

Серьогін Віталій Олександрович,

Державне будівництво та
місцеве самоврядування в Україні

 

Редактор С.Н. Гук

Компьютерная верстка Н.В.Коваленко

 

 

Підп. до друку 00.00.2002. Формат 60х84х16. Папір офсетний. Друк офсетний. Ум. др. арк. 0,0. Обл.-вид. арк. 0,0. Тираж прим. Зам №

 

Видавництво

Національного університету внутрішніх справ

61080, Харків, пр. 50-річчя СРСР, 27.


[1] Словарь иностранных слов. – М.: Русский язык, 1988. – С.386.

[2] Диалектический материализм: Учебник. – М.: Мысль, 1989. – С.187.

[3] Див., напр.: Закон України “Про державно-правовий експеримент розвитку місцевого самоврядування в місті Ірпені, селищах Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське Київської області” від 05.04.2001 р. №2352-ІІІ // Урядовий кур’єр. – 2001. – 20 червня.

[4] Тодика Ю.М. Наука конституційного права України на сучасному етапі: Конспект лекції. – Х.: Націон. юрид. академія України ім. Ярослава Мудрого, 1996. – С.9.

[5] Див.: Алексеев А.А. Министерская власть в конституционном государстве. – Харьков, 1910; Жилин А. Ответственность министров. Очерки из теории, истории и практики этого института в конституционных странах. – Киев, 1909; Липранди А. Возможен ли в России парламентаризм? – Харьков, 1909; Муромцев С. Внутренний распорядок Государственной Думы. – М., 1907; Набоков В. Право парламентского запроса // Русская мысль. - Кн.ХІ. – 1910; Нольде В. Понятие сессии в русском государственном праве // Право. – 1911. - №30, 31; Покровский П. О преемственности работ законодательных учреждений и об ее логическом пределе (к вопросу о дисконтинуитете) // Право. – 1913. - №38; Трубецкой Е. К вопросу об интерпелляциях // Московский Еженедельник. – 1907. - №19.

[6] Декреты Советской власти. Т.3. – М.: Политическая лит-ра, 1964. – С.541.

[7] Калинин М.И. О советском строительстве // Советское строительство. – 1926. – №1. - С.5.

[8] Колесников А.И. Советское строительство (научные предпосылки). – М.: Коммунистическая академия, 1926. – С.20.

[9] Дурденевский В. Французские книги о советском строительстве // Советское строительство. – 1928. - №10. – С.74; Игнатьев В. Компетенция Союза ССР и союзных республик по вопросам советского строительства // Советское строительство. – 1929. - №9. – С.57.

[10] Институт советского строительства. Материалы по организации и работе ИСС. – М.: Коммунистическая академия, 1925. – С.6.

[11] Фадеев В.И. Советское строительство как наука: становление и развитие (1917-1936 гг.). – М.: ВЮЗИ, 1986. – С.8-9,14.

[12] Алымов А. 18 лет строительства Советов (К разработке истории советского строительства) // Советское государство. – 1935. - №5. – С.39-40.

[13] Хроника работы ИСС и П КА // Советское государство. – 1935. - №5. – С.137-138; Неотложные задачи в научной и учебной работе по истории государства и права // Советское государство. – 1936. - №2. – С.107.

[14] Див.: Берцинский С. Предмет советского административного права и метод его изучения // Проблемы социалистического права. – 1939. - №2. – С.65-82; Голяков И. Основные проблемы науки социалистического права // Проблемы социалистического права. – 1939. - №3. – С.119-120.

[15] Постановление ЦК ВКП (б) «О расширении и улучшении юридического образования в стране» // Советское государство и право. – 1946. - №11-12. – С.50-52.

[16] Аскеров А.А. Очерки советского строительства. – М., 1953. – С.12.

[17] Аскеров А.А. Очерки советского строительства. – М., 1953. – С.16-17.

[18] Советское государство и право. – 1961. - №5. – С.116.

[19] Там же.

[20] Стальгевич А.К. К вопросу о понятии советского права // Советское государство и право. – 1948. - №7. – С.62-63.

[21] Берцинский С. Предмет советского административного права и метод его изучения // Проблемы социалистического права. – 1939. – №2. – С.65-82.

[22] Див.: Дірін В., Фрицький О. Виконавчий комітет сільської і селищної Рад. – К., 1970; Цвєтков В.В., Фрицький О.Ф., Юзьков Л.П. Наука управління і місцеві Ради. – К., 1970; Терлецкий В.М. Ленинское идейное наследие и проблемы советского строительства. – К.: Наукова думка, 1974; Фрицкий О.Ф. Местные Советы народных депутатов и управление. Организационно-правовые проблемы. – К., 1977 та ін.

[23] Горшенев В.М., Ким А.И., Основин В.С., Судницын Ю.Г. Соотношение советского строительства и других отраслей советского государствоведения: Материалы научной конференции правоведов. – Новосибирск, 1969. – С.7.

[24] Див.: Исполнительный комитет местного Совета народных депутатов / Под ред. И.П.Бутко. – К., 1980; Советы народных депутатов: правовые вопросы организации деятельности / Под ред. Ю.С.Шемшученко. – К., 1981; Кутафин О.Е., Шеремет К.Ф. Компетенция местных Советов. – М., 1982; Тодыка Ю.Н. Местные Советы и трудовые коллективы: Взаимодействие местных органов власти и коллективов трудящихся в экономической сфере. – Кишинев, 1983; Погорелко В.Ф. Местные Советы в механизме осуществления функций Советского общенародного государства. – К., 1986, та ін.

[25] Безуглов А.А., Краснов М.А. Понятие и предмет советского строительства. Учебное пособие. – М.: ВЮЗИ, 1988. - С.28.

[26] Советское строительство / Под ред. О.Ф.Фрицкого, В.Ф.Кузнецовой. – К.: Выща школа, 1988. - С.13,17.

[27] Колодій А.М., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування: Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – С.10.

[28] Чукаева В.А. Государственное строительство и самоуправление Украины. Учебное пособие. – Днепропетровск: Наука и образование, 1999. – С.4.

[29] Опришко В.Ф. Державно-правова реформа: основи загальної концепції // Державно-правова реформа в Україні: Матеріали науково-практичної конференції. Листопад 1997 року. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 1997. – С.3.

[30] Дашковська О.Р. Конституційний статус і взаємодія гілок державної влади в Україні // Проблеми активізації конституційно-правових дослід­жень і вдосконалення викладання конституційного права: Зб. наук. статей. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 1999. – С.30.

[31] Опришко В.Ф. Державно-правова реформа: основи загальної концепції // Державно-правова реформа в Україні: Матеріали науково-практичної конференції. Листопад 1997 р. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 1997. – С.5.

[32] Про спільні ознаки форм публічної влади див. також: Орзіх М.Ф. Втілення конституційних засад в галузях законодавства щодо функціонування публічної влади в Україні // Юридический вестник. – 1997. – №4. – С.59–63; Шаповал В.М. Категорія «орган державної влади» у конституційній теорії і практиці // Ідеологія державотворення в Україні: історія і сучасність. – К.: Генеза, 1997. – С.178; Коваленко А.И. Конституционное право Российской Федерации. – М., 1998. – С.179; Любченко П.М. Підсис­теми публічної влади: правове регулювання їх взаємодії // Проблеми законності. – 1999. – №40. – С.39; Шугрина Е.С. Муниципальное право. – М.: Дело, 1999. – С.16.

[33] Кравченко В.В. Конституційне право України. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2000. – С.52;

[34] Теория государства и права: Учебник для вузов / Под ред. М.М.Рассолова, В.О.Лучина, Б.С.Эбзеева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2000. – С.146.

[35] Декларація про державний суверенітет України від 16.07.1990 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1990. – №38. – Ст.502.

[36] Спиридонов Л.И. Теория государства и права. – М.: Былина, 1997. – С.69.

[37] Див.: Тацій В.Я., Грошевий Ю.М. Правові засоби охорони Конституції // Вісник Академії правових наук України. – 1995. – №3. – С.12; Тодыка Ю.Н. Основы конституционного строя Украины. – Х.: Факт, 1999. – С.207; Цвік М.В. Конституційні проблеми розподілу властей (деякі загально-теоретичні питання) // Вісник Академії правових наук України. – 1993. – №1. – С.64–65; Серьогіна С.Г. Теоретично-правові та організаційні засади функціонування інституту представництва в Україні. Монографія. – Х.: Ксілон, 2001. – 23.

[38] Васильев В.И. Местное самоуправление. Учебное и научно-практическое пособие. – М.: Юринформцентр, 1999. – С.172.

[39] Див. також: Погорілко В.Ф. Загальні засади конституційного ладу України // Конституційне право України / За ред. В.Я.Тація, В.Ф.Погорілка, Ю.М.Тодики. – К.: Укр. центр правн. студій, 1999. – С.69–87; Тодыка Ю.Н. Основы конституционного строя Украины: Монография. – Х.: Факт, 2000. – С.11.

[40] Малько А.В. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учеб.-метод. пособие. – М.: Юристъ, 1997. – С.56.

[41] Тодыка Ю.Н. Основы конституционного строя Украины: Монография. – Х.: Факт, 2000. - С.39.

[42] Цит. по: Соколов А.Н. Современное правовое государство Германия. – Курск: Курский политехн. институт, 1993. – С.8.

[43] Баглай М.В., Габричидзе Б.Н. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. – М.: ИНФРА-М, 1996. – С.130.

[44] Докладніше див.: Тодика Ю.М., Серьогін В.О. Конституційний принцип гласності: поняття та сутність // Вісник Академії правових наук України. – 1998. – №1 (12). – С.50-58; Тодика Ю.М., Серьогін В.О. Гласність роботи парламенту України: проблеми нормативного регулювання і практики реалізації // Вісник Академії правових наук України. – 1999. – №1 (16). – С.32–41; Тодика Ю.М., Серьогін В.О. Парламентський контроль як одна з форм реалізації принципу гласності щодо діяльності Кабінету Міністрів України // Проблеми законності. – 1999. – №40. – С.26–32.

[45] Черноголовкин Н.В. Теория функций социалистического государства. – М.: Юрид. лит-ра, 1970. – С.7; Байтин М.И. Сущность и основные функции социалистического государства. – Саратов, 1979. – С.190–191; Погорелко В.Ф. Местные Советы в механизме осуществления функций Советского общенародного государства. - К.: Наук. думка, 1986. – С.8–13.

[46] Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И.Матузова и А.В.Малько. – М.: Юристъ, 1997. – С.96.

[47] Погорілко В.Ф. Конституційні основи державного ладу України // Конституційне право України / За ред. В.Я.Тація, В.Ф.Погорілка, Ю.М.Тодики. – К.: Укр. центр правничих студій, 1999. – С.83–87.

[48] Ивановский В.В. Русское государственное право.Т.1.Верховная власть и ее органы. – Казань, 1895. – С.144–145; Алексеев А.С. Русское государственное право: Конспект лекций. - М., 1897. - С.344-346; Кокошкин Ф.Ф. Лекции по общему государственному праву. - М., 1912. - С.219–220; Коркунов Н.М. Русское государственное право. Т.1. Введение и общая часть. - СПб., 1914. - С.592.

[49] Палиенко Н.И. Новая доктрина народного суверенитета во французском государствоведении // Журнал Министерства юстиции. – 1913. – №2. – С.101.

[50] Денисов А.Советское государство: Возникновение, развитие, сущность и функции.- М.: Изд-во Моск. ун-та, 1967. – С.133-134; Черноголовкин Н.В. Теория функций социалистического государства. – М. : Юрид. лит-ра, 1970. – С.7; Основы теории государства и права / Под ред. С.С.Алексеева. – М. : Юрид. лит-ра, 1971. – С.171

[51] Лазарев Б.М. Компетенция органов управления. – М.: Юрид. лит-ра, 1972. – С.143–146; Витченко А.М. Теоретические проблемы исследования государственной власти. – Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1982. – С.62–66.

[52] Исполнительная власть в Российской Федерации: Науч.-практ. пособие / Под ред. А.Ф.Ноздрачева, Ю.А.Тихомирова. – М. : БЕК, 1996. – С.27.

[53] Бутылин В.Д. Гл.ХІІ. Конституционный механизм государственной власти // Конституционное право: Учебник для юрид. вузов / Под ред. А.Е.Козлова. – М.: БЕК, 1996. – С.257; Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: Учебник. - М.: Юристъ, 1996. – С.298.

[54] Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Учебник. В 4-х томах Т.2 / Отв. ред.Б.А.Страшун. – М., 1995. – С.374–380; Шафир М.А. Конституционное регулирование компетенции СССР и союзных республик // Конституционная реформа в СССР: актуальные проблемы / Под ред. Е.К.Глушко. – М.: Ин-т гос. и права АН СССР, 1990. – С.83–95.

[55] Лазарев Б.М. Компетенция органов управления. – М.: Юрид. лит-ра, 1972. – С.29-31; Cовершен­ствование аппарата государственного управления: Конституционный аспект / Под ред. В.В.Цветкова. – К.: Наукова думка, 1982. – С.190-193; Введение в теорию государственно-правовой организации социальных систем / Под общ.ред. Е.Б.Кубко. – К.: Юринком, 1997. – С.34-37.

[56] Погорелко В.Ф. Местные советы в механизме осуществления функций Советского общенародного государства. – К.: Наук. думка, 1986. – С.70.

[57] Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В.Лазарева. – М.: Юрист, 1994. – С.285.

[58] Правовые формы деятельности в общенародном государстве / Под общей ред. В.М. Горшенева. – Харьков, 1985. – С.56.

[59] Афанасьев В.Г. Научное управление обществом (Опыт системного исследования). – М., 1973. – С.240.

[60] Вопленко Н.Н. Праворазъяснение в системе правовых форм государственной деятельности // Юридическая деятельность: сущность, структура, виды.- Ярославль: Яросл. гос. ун-т, 1989. – С.50.

[61] Байтин М.И. Формы осуществления функций государства // Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И.Матузова, А.В.Малько. – М.: Юрист, 1997. – С.77.

[62] Бахрах Д.Н. Административное право. – М.: БЕК, 1996. – C.151; Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации. – М.: Зерцало, 1997. – С.237.

[63] Фрицкий О.Ф. Глава VII. Организационные формы и методы деятельности Советов народных депутатов // Советское строительство. – К.: Выща школа, 1988. – С.56.

[64] Атаманчук Г. В. Теория государственного управления: Курс лекций. – М.: Юрид. лит., 1997. – С.173.

[65] Советское строительство: Учебник / Под ред. А.А.Безуглова. – М.: Юрид. лит., 1985. – С.214.

[66] Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – С.123; Управление организацией: Учебник / Под ред. А.Г.Поршнева, З.П.Румянцевой, Н.А.Саломатина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 1999. – С.87; Бандурка О.М. Основи управління в органах внутрішніх справ України: теорія, досвід, шляхи удосконалення. – Х.: Основа, 1996. – С.116–117.

[67] Гаращук В.М. Контроль та нагляд у державному управлінні: Навч. посібник. – Харків: Націон. юрид. акад. України, 1999. – С.8.

[68] Андрійко О.Ф. Контроль у сфері державного управління // Державне управління: теорія і практика / За заг. Ред. В.Б.Авер’янова. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – С.221.

[69] Управление организацией: Учебник / Под ред. А.Г.Поршнева, З.П.Румянцевой, Н.А.Саломатина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 1999. – С.74.

[70] Костецька Т.А. Особливості інформаційного забезпечення у місцевому самоврядуванні // Державне управління: теорія і практика / За заг. ред. В.Б.Авер’янова. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – С.111.

[71] Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации: Учебник. – М.: ЗЕРЦАЛО, 1997. – С.269.

[72] Бахрах Д.Н. Административное право: Учебник. – М.: БЕК, 1996. – С.189-190.

[73] Четвернин В.А. Государство: сущность, понятие, структура, функции // Проблемы общей теории права и государства: Раздел VII. Учебник для вузов / Под общей ред. В.С.Нерсесянца. – М.: Изд.гр. НОРМА – ИНФРА-М, 1999. – С.551.

[74] Постанова Кабінету Міністрів України “Про управління державними корпоративними правами” №791 від 15.05.2000 р. (із змінами, внесеними постановою КМУ №518 від 16.05.2001 р.) // Урядовий кур’єр. – 2000. – 14 червня.

[75] Закон України “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності” від 03.03.1998 р. №147/98-ВР // ВВР. - 1998. - №34. - Ст.228; 2000. - №5. – Ст.35; Офіційний вісник України. – 2001. - №4. – Ст.108.

[76] Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 р. №2542-ІІІ // Голос України. – 2001. - 24 липня.

[77] Див. ст.ст. 3, 37 Закону України “Про Державний бюджет України на 2001 рік” від 07.12.2000 р. №2120-ІІІ // Офіційний вісник України. - 2000. - № 52. – Ст.2243.

[78] Конституція Автономної Республіки Крим від 21.10.1998 р., затв. Законом України від 23.12.1998 р. №350-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - №5-6. – Ст.43.

[79] Кравченко В. Місцеві фінанси України: Навчальний посібник. - К.: Знання, 1999. - С.45.

[80] Див.: Закон України «Про Державний бюджет України на 1998 рік» // Офіційний вісник України. – 1998. – №3. – Ст.86.

[81] Протокол Центральної виборчої комісії про розподіл мандатів народних депутатів України у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі // Парламент України: Вибори-98: Інформ.-аналіт.вид. – Ч.1./ Редкол.: М.М.Рябець (голова) та ін. – К.: Центр. вибор. комісія, 1998. – С.595.

[82] Докладніше про можливості розподілу депутатських мандатів за пропорційною виборчою системою див.: Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Т.2 / Отв. ред. Б.А.Страшун. – М.: БЕК, 1995. – С.66-72.

[83] Сравнительное конституционное право / Ред. кол.: А.И.Ковлер, В.Е.Чиркин (отв.ред.), Ю.А.Юдин. – М.: Манускрипт, 1996. – С.527.

[84] Див.: Воронов М.М. Правові акти законодавчої влади в Україні: Автореф. дис…канд.юрид. наук: 12.00.02 / Національна юрид. академія України ім Я.Мудрого. – Х., 1997. – С.15.

[85] Осавелюк А.М. Вспомогательные государственные органы зарубежных стран: конституционно-правовой аспект. – М.: Юристъ, 1998. – С.100.

[86] Ющик О.І. Правова реформа: загальне поняття, проблеми здійснення в Україні. – К.: Інститут зак-ства Верх. Ради України, 1997. – С.179.

[87] Комітети – основа діяльності законодавчих органів влади / Програма сприяння парламентові України. – К.: Заповіт, 1997. – С.78-79.

[88] Постанова Верховної Ради України “Про структуру апарату Верховної Ради України” від 20.04.2000 р. №1678-ІІІ // Офіційний вісник України. – 2000. - №17. – Ст.698.

[89] Опришко В.Ф. Інститут законодавства в структурі Верховної Ради // Законотворення - основна функція парламенту / Програма сприяння парламентові України. - К.: Заповіт, 1997. - С.107.

[90] Опришко В.Ф. Інститут законодавства Верховної Ради України та його місце у структурі апарату Верховної Ради України // Вісник Програми сприяння парламентові України. - 1997. - №2 (24). - 26 лютого.

[91] Докладніше див.: Конституционное (государственое) право зарубежных стран: В 2-х т. Часть Общая: Учебник / Отв. ред. Б.А.Страшун. – 3-е изд. – М.: БЕК, 1999. – С.589–592.

[92] Закоморна К.О. Інститут омбудсмена як засіб забезпечення прав і свобод людини та громадянина (порівняльно-правовий аналіз): Автореф. дис…канд. юрид. наук., 12.00.02. – конституційне право. – Х.: Нац. юрид. академія України, 2000. – С.6–7.

[93] Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1999. – С.543.

[94] Кузнєцова В.Ф. Народний депутат України // Конституційне право України: Підручник / За ред. В.Ф.Погорілка. – К.: Наукова думка, 1999. – С.466–467.

[95] Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про статус народного депутата України” від 22.03.2001 р. №2328-ІІІ // Урядовий кур’єр. – 2001. - №174. – 26 вересня.

[96] Докладніше див.: Депутат парламента в зарубежных государствах / Отв ред. Д.А.Ковачев. – М.: Юрид. лит., 1995. – 112 с.; Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран. – М.: Юристъ, 1997. – С.243–244; Конституционное (государственное) право зарубежных стран: В 4-х т. Тома 1-2. Часть общая: Учебник / Отв. ред. Б.А.Страшун. – 3-е изд. – М.: БЕК, 1999. – С.510–512.

[97] Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран. – М.: Юристъ, 1997. – С. 268; Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Тома 1-2. Часть общая / Отв. ред. Б.А.Страшун. – М.: БЕК, 1999. - С.599.

[98] Див.: Сравнительное конституционное право / Ред. кол.: А.И.Ковлер, В.Е.Чиркин (отв. ред.), Ю.А.Юдин. – М.: Манускрипт, 1996. - С.590–622; Коломієць Ю.М. Інститут глави держави в системі вищих органів влади й управління зарубіжних країн. – Х.: Основа, 1998. – С.24-58; Тодыка Ю.Н., Яворский В.Д. Президент Украины: конституционно-правовой статус. – Х.:Факт, 1999. – С.9–25; Серьогіна С.Г. Теоретично-правові та організаційні засади функціонування інституту президентства в Україні. – Харків: Ксілон, 2001. – С.7-17.

[99] Конституции государств Европейского Союза / Под общ. ред. и со вступ. ст. Л.А.Окунькова.– М.: Изд.гр. ИНФРА-М-НОРМА, 1997. – С.382, 437, 710.

[100] Конституции зарубежных государств. Американский континент. – Ереван: Мхитар Гош, 1998. – С.30.

[101] Цвік М., Процюк І. Про державно-правову природу влади Президента України в системі розподілу влад // Вісник Академії правових наук України. – 1999. – №1 (16). – С.51–61.

[102] Коментар Конституції України / Ред. кол.: В.Ф.Опришко (голова) та ін. – К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 1996. – С.230; Кравченко В.В. Конституційне право України:: Навч. посібник. – К.: Атіка, 2000. – С.210.

[103] Бурчак Ф.Г., Погорілко В.Ф. Конституційно-правовий статус Президента України // Конституційне право України / За ред. В.Я.Тація, В.Ф.Погорілка, Ю.М.Тодики. – К.: Український центр правничих студій, 1999. – С.222.

[104] Серьогіна С.Г. Функції Президента України // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 1998. – №34. – С.57-58.

[105] Медведчук В.В. Конституційний процес в Україні і організація державної влади та місцевого самоврядування. – К.: Україна, 1996. – С.126; Копейчиков В.В. Моральні і політико-правові підвалини статусу глави держави // Ідеологія державотворення в Україні: історія і сучасність. Матеріали наук.-практ.конференції 22-23 листопада 1996 р. – К.: Генеза, 1997. – С.174-175; Фрицький О., Солов’єва І. Державна влада в Україні як конституційно-правовий інститут // Вісник Академії правових наук України. – 1998. – №1 (12). – С.36; Тодыка Ю.Н. Основы конституционного строя Украины. – Х.: Факт, 1999. – С.204-205.

[106] Закон України «Про оборону України» від 06.12.1991 р. № 1932-III (в ред Закону від 05.10.2000 р.) // ВВР. – 2000. - №49. – Ст.420.

[107] Закон України «Про державну таємницю» в редакції Закону від 21.09.1999 р. №1079-ХІV // ВВР. – 1999. – № 49. – Ст. 428.

[108] Закон України «Про міжнародні договори України» від 22.12.1993 р. №3767-XII (із змінами, внесеними згідно з рішенням Конституційного Суду України № 9-рп/2000 від 12.07.2000 р.) // ВВР. – 1994. – №10. – Ст.45.

[109] Див.: Серьогіна С.Г. Теоретично-правові та організаційні засади функціонування інституту президентства в Україні. Монографія. – Х.: Ксілон, 2001. – С.149.

[110] Укази Президента України. Т.1. 1991–1994. – К.: Право, 1997. – С.830–833.

[111] Закон України «Про оборону України» в редакції Закону від 05.10.2000 р. № 2020-III // ВВР. – 2000. – № 49. – Ст. 420.

[112] Укази Президента України. Т.1. 1991–1994. – К.: Право, 1997. – С.830–833.

[113] Офіційний вісник України. – 1997. – №24. – С.11.

[114] Правовые формы деятельности в общенародном государстве / Под общ. ред. В.М. Горшенева. – Харьков, 1985. – С.56.

[115] Афанасьев В.Г. Научное управление обществом (Опыт системного исследования). – М., 1973. – С.240.

[116] Урядовий кур’єр. – 2000. – №71. – 18 квітня.

[117] Студеникина М.С. Государственный контроль в сфере управления (Проблемы надведомственного контроля). – М., 1974. – С.14–16; Шорина Е.В. Контроль за деятельностью органов государственного управления в СССР. – М.,1981. – С.47–48.

[118] Горшенёв В.М., Шахов И.Б. Контроль как правовая форма деятельности. – М.: Юридич. лит-ра., 1987. – С.139.

[119] Вопленко Н.Н. Праворазъяснение в системе правовых форм государственной деятельности // Юридическая деятельность: сущность, структура, виды. – Ярославль: Яросл. гос. ун-т, 1989. – С.50.

[120] Див., наприклад: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.03.2000 р. №507 «Про роз’яснення Указу Президента України від 3 липня 1998 р. №727» // Офіційний вісник України. – 2000. – №12. – Ст.461.

[121] Докладніше про статус Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим йтиметься у §8.

[122] Указ Президента України “Про Положення про Постійного представника Президента України у Верховній Раді України” від 24.12.1999 р. №1616 // Офіційний вісник України. – 1999. - №52.

[123] Указ Президента України “Про Положення про Постійного представника Президента України у Конституційному Суді України” від 22.05.1998 р. №504/98 // Офіційний вісник України. – 1998. - №21.

[124] Указ Президента України “Про Положення про Постійного представника Президента України у Кабінеті міністрів України” від 15.03.2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. - №11.

[125] Розпорядження Глави Адміністрації Президента України від 17.04.2000 р. №30 “Про затвердження Положення про Управління з питань забезпечення зв’язків з Верховною Радою України, Конституційним Судом України та Кабінетом Міністрів України”.

[126] Докладніше про статус Ради національної безпеки і оборони України йтимться у §9.

[127] Указ Президента України “Питання організації проведення в Україні адміністративної реформи” від 21.07.2001 р. №538/2001.

[128] Указ Президента України “Про щорічні послання Президента України до Верховної Ради України” від 09.04.97 № 314/97 // Офіційний вісник України. – 1997. - №16.

[129] Указ Президента України “Про Статут та організаційну структуру Національного інституту стратегічних досліджень” від 02.08.1993 р. № 296/93 (із змінами, внесеними згідно з указами Президента України від 30.12.1994 р. № 833/94, від 27.01.1999 р. № 70/99, від 01.08.2000 р. №943/2000) // Офіційно не опублікований.

[130] Постанова Верховної Ради України “Про затвердження Завдань Національної програми інформатизації на 2000-2002 роки” від 06.07.2000 р. №1851-ІІІ // Офіційний вісник України. – 2000. - №29.

[131] Указ Президента України “Про вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення Президента України та органів державної влади” від 14.07.00 № 887/2000 // Урядовий кур’єр. - 2000. – 18 липня.

[132] Указ Президента України “Про Координаційну раду з питань державної служби при Президентові України” від 21.03.2000 р. № 473/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. - № 12.

[133] Указ Президента України “Про затвердження Положення про Українську Академію державного управління та її загальної структури” від 02.08.1995 р. № 682/95 (із змінами, внесеними згідно з указами Президента від 03.01.1996 р. № 2/96, від 27.01.1999 р. № 70/99, від 01.08.2000 р. № 943/2000) // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1999. - №8: Президент України: Законодавче забезпечення діяльності. - С.275-276.

[134] Указ Президента України “Про Стратегію реформування системи державної служби в Україні” від 14.04.2000 р. №599/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. - №16.

[135] Президент в Україні: Законодавче забезпечення діяльності // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1999. – №8. – С.86.

[136] Положення про Адміністрацію Президента України, затверджене Указом Президента України від 19.02.1997 р. №159/97 // Офіційний вісник України. – 1997. – №8. – С.126–132.

[137] Закон України «Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим» від 02.03.2000 р. № 1524-III // ВВР. – 2000. – № 21. – Ст. 158.

[138] Шишкин Г. Технология власти // Эхо планеты. – 1996. – №36. – С.9.

[139] Закон України «Про Раду національної безпеки і оборони України» від 05.03.1998 р. № 183/98-ВР // ВВР. – 1998. – № 35. – Ст. 237.

[140] Сравнительное конституционное право / Ред. кол.: А.И.Ковлер, В.Е.Чиркин (отв. ред.), Ю.А.Юдин. – М.: Манускрипт, 1996. – С. 623–624.

[141] Докладніше див. §8 даної глави.

[142] Тимчасовий Регламент Кабінету Міністрів України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 р. № 915 // Офіційний вісник України. – 2000. – №24.

[143] Постанова Кабінету Міністрів України від 08.07.1993 р. № 523 «Питання організації роботи Кабінету Міністрів України» // ЗП України. – 1993. – №12. – Ст.254.

[144] Пріоритетні завдання Кабінету Міністрів України на 2001 рік, схвалені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.03.2001 р. №109-р // Урядовий кур’єр. - 2001. - 13 квітня.

[145] Див. §2 даної глави.

[146] Див.: Медведчук В. Адміністративна реформа як засіб вдосконалення державного управління // Вісник Академії правових наук України. – Харків, 1998. - №2 (13). – С.66-75; Авер’янов В. Центральні органи виконавчої влади України: концептуальний підхід до класифікації в контексті адміністративної реформи в Україні // Вісник Академії правових наук України. – Харків, 1999. - №1 (16). – С.42-50; Битяк Ю. Оновлення змісту діяльності органів виконавчої влади – головна мета адміністративної реформи // Вісник Академії правових наук України. – Харків, 2000. - №4 (19). – С.10-19.

[147] Постановою КМУ №403 від 26.02.2000 р. не враховуються штати апарату і територіальних підрозділів Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони, Служби безпеки України, а також Державного департаменту з питань виконання покарань.

[148] Авер’янов В.Б. Органи виконавчої влади в Україні. - К.: Ін Юре, 1997. - С.32.

[149] Див.: Додаток до Наказу МВС України №469 від 02.09.1994 р.

[150] Основные теории местного самоуправления: происхождение и развитие. – М., 1996. – С.15.

[151] Коркунов Н.М. Русское государственное право. – СПб., 1909. – Т.2. – С.489.

[152] Конституційне право України. Підручник / За ред. В.Ф.Погорілка. – К.: Наукова думка., 1999. – С.634.

[153] Тихомиров Ю.А. Диалектика управления и самоуправления // Вопросы философии.- 1983. –№ 8.- С.21.

[154] Шугрина Е.С. Муниципальное право. Учебник. М.: Дело, 1999. – С.21.

[155] Біленчук П.Д., Кравченко В.В., Підмогильний М.В. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право): Навч. посібник. – К.: Атіка, 2000. – С.25; Кравченко В.В. Конституційне право України: Навч. посібник. – К.:Атіка, 2000, – С.276.

[156] ВВР. – 1991. – №33. – Ст. 443.

[157] ВВР. – 1994. – № 6. – Ст.30.

[158] ВВР. – 1984. – №51. – Ст.1122.

[159] ВВР. – 1993. – № 39. – Ст. 383.

[160] ВВР. – 1997. – №49. – Ст. 299.

[161] Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской Федерации: Учебник. – М.:Юристъ, 1997. – С.268.

[162] Урядовий кур’єр. – 1997. – № 242-243. – 27 грудня.

[163] ВВР. – 1994. –№ 51. – Ст.446.

[164] ВВР. – 1995. –№ 20. – Ст.143.

[165] ВВР. – 1998. –№1. – Ст.1.

[166] Тодыка Ю.Н. Основы конституционного строя Украины. Учеб. пособие. – Х.: Факт, 1999. – С.42.

[167] ВВР. – 1993. – №5. – Ст. 21.

[168] ВВР. – 1996. – №3. – Ст.11.

[169] ВВР. – 1991. – №21. – Ст.252.

[170] ВВР. – 1991. – № 29. – Ст. 377.

[171] Закон про місцеве самоврядування в Україні. Науково-практичний коментар / Ред. кол.: В.Ф.Опришко (голова), М.Ф.Веременчук, В.В.Мед­ведчук та ін.- К.: Інститут Законодавства Верховної Ради України, 1999. – С.212.

[172] Закон України «Про загальний військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 р. в ред. від 13.05.1999 р. // ВВР. – 1992. – №27. – Ст. 385; 1999. –№33. – Ст.270.

[173] ВВР. – 1993. – № 44. – Ст.416.

[174] Закон України «Про Цивільну оборону України» від 03.02.1993 р. із змінами, внесеними згідно із Законом № 555-XIV від 24.03.1999 р. // ВВР. – 1993. – № 14. – Ст.124.

[175] ВВР. – 1991. – № 41. – Ст.546; 1999. – №34. – Ст.274.

[176] ВВР. – 1992. – № 38. – Ст. 560; 1996. – № 45. – Ст.238; 2000. – № 9. – Ст.78.

[177] Уря довий кур’єр. – 2001. – 15 листопада.

[178] ВВР. – 1991. – № 34. – Ст.451; 1996. – № 21. – Ст. 84.

[179] Основи законодавства України про охорону здоров’я від 19.11.92 № 2801-XII з наступними змінами і доповненнями // ВВР. – 1993. – № 4. – Ст.19.

[180]ВВР. – 1994. – №14. – Ст.80; 1999. – № 34. – Ст.271.

[181] ВВР. – 1992. – №34. – Ст.504.

[182]Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской Федерации: Учебник. – М.: Юристъ, 1997. – С.391; Шугрина Е.С. Муниципальное право: Учебник. М.:Дело, 1999. – С.260; Васильев В.И. Местное самоуправление: Учеб. и науч.-практич. пособие. – М., 1999. – С.425.

[183] Корнієнко М.І. Місцеве самоврядування в Україні // Конституційне право України / За ред. В.Ф.Погорілка. – К.: Наукова думка, 1999. – С.655.

[184] Записка Відділу по зв’язках з місцевими органами влади і самоврядування Секретаріату Верховної Ради України «Про вдосконалення форм і методів організаторської діяльності місцевих рад» від 10.09.1999 р.

[185] Рішення Координаційної Ради з питань місцевого самоврядування при Голові Верховної Ради України №18 від 25.06.1999 р. «Про записку Відділу по зв’язках з місцевими органами влади і самоврядування Секретаріату Верховної Ради України щодо навчання працівників органів місцевого самоврядування України в 1998–1999 навчальному році та пропозиції до тематики навчальних програм підвищення кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування на 1999–2000 навчальний рік».

[186] Записка Відділу по зв’язках з місцевими органами влади і самоврядування Секретаріату Верховної Ради України «Про навчання працівників органів місцевого самоврядування України в 1998–1999 навчальному році та пропозиції до тематики навчальних програм підвищення кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування на 1999–2000 навчальний рік».

[187] Рішення Координаційної Ради з питань місцевого самоврядування при Голові Верховної Ради України №24 від 10.09.1999 р. «Про записки Відділу по зв’язках з місцевими органами влади і самоврядування Секретаріату Верховної Ради України «Про вдосконалення форм і методів організаторської діяльності місцевих рад» та «Про практику роботи Городищенської районної ради Черкаської області по організації навчання кадрів органів місцевого самоврядування».

[188] Закон про місцеве самоврядування: Наук.-практ. коментар / Ред кол.:. В.Ф.Опришко (голова), М.Ф.Верменчук, В.В.Медведчук та ін.- К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 1999. – С.251.

[189] Костецька Т.А. Особливості інформаційного забезпечення у місцевому самоврядуванні // Державне управління: теорія і практика / За заг. ред. В.Б.Авер’янова. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – С.109.

[190] Постанова Кабінету Міністрів України від 3 травня 1999 р.№758 «Про нову редакцію додатків 1–5 до постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 1997 р.№1349 «Про фінансове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування».

[191] ВВР України. – 1994. – № 24. – Ст.180

[192] ВВР України. – 1995. – № 1. – Ст.4

[193] ВВР України. – 1997. – № 6. – Ст.49

[194] ВВР України. – 1998. – № 20. – Ст.102

[195] ВВР України. – 1999. – №4. – Ст.35

[196] Указ Президента України від 19.02.97№163/97 «Про утворення Політичної ради при Президентові України» втратив чинність на підставі Указу Президента України від 25.09.1998 р. №1064/98.

[197] ВВР України. – 1992. – № 27. – Ст.382.

[198] Указ Президента України «Про порядок реєстрації нормативно-правових актів Служби безпеки України з питань розвідки, контррозвідки та оперативно-розшукової діяльності» від 29.06.1999 р. № 767/99.

[199] Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1996 р. «Про створення в порядку експерименту підрозділу міліції з охорони громадського порядку в м.Харкові» // ЗП України. – 1997. –№2. – Ст.57.

ЗМІСТ

 


1. Про себе. Монологічне мовлення.

2. Слова до теми «Родина».

3. Родина.

4. Про мою родину. Родина Тараса Петренко.

5. Родинні проблеми.

6. Зовнішність та манери.

7. Мої батьки.

8. Характер мого друга.

9. Культурне життя молоді.

10. Мій вільний час.

11. Моє улюблене заняття.

12. Спорт у нашому житті.

13. Книжки у нашому житті.

14. Мій улюблений письменник. Моя улюблена книга.

15. Відвідування музею.

16. Відвідування театру

17. Відвідування кінотеатру.

18. Мистецтво.

19. Відомі галереї. Третьяковська галерея.

20. Живопис.

21. Леонардо да Вінчі.

22. Музика. Музика у нашому житті.

23. Вольфганг Амадей Моцарт.

24. Їжа.

25. Харчування у моїй родині.

26. За обідом.

27. Правила поведінки за столом.

28. Англійська їжа.

29. Українська їжа.

30. Календар. Вимір часу.

31. Пори року та погода.

32. Прогноз погоди.

33. Екологічні проблеми.

34. Забруднення навколишнього середовища.

35. Захист навколишнього середовища.

36. Комп’ютери в нашому житті.

37. Інтернет та сучасне життя.

38. Телебачення у нашому житті.

39. Розвиток телекомунікацій.

40. Поштова служба.

41. Дослідження космосу.

42. Освіта в Великобританії.

43. Освіта в Україні

44. Робочий день студента.

45. Мій робочий день.

46. Мій вихідний день.

47. Мій Коледж.

48. Бібліотека навчального закладу.

49. Мій улюблений предмет в Коледжі.

50. Важливість вивчення іноземних мов.

51. Ми вивчаємо англійську.

52. Великобританія.

53. Лондон.

54. КліматВеликобританії.

55. Державний устрій Великобританії.

56. Національні символи.

57. Традиції та звичаї Великобитанії.

58. Видатні особистості Великобританії.

59. Україна.

60. Київ.

61. Клімат України.

62. Державний устрій України.

63. Традиції та звичаї України.

64. Видатні особистості України.

65. Порівняльна характеристика України та Великобританії

66. Міжнародне співробітництво.

67. Україна та англомовні країни.


1. ПРОЧИТАЙТЕ ТА ПЕРЕКЛАДІТЬ ТЕКСТ.

2. ПІДГОТУЙТЕСЬ ДО ДЕТАЛЬНОГО ПЕРЕКАЗУ ТЕКСТУ.

 

About Myself

First of all let me introduce myself. My name is Taras. I’m seventeen years old. There are two more kids in the family besides me — my elder brother Oleg and my younger sister Marija. Oleg is twenty-one, he attends a University, he will be a dentist. Marija is only twelve, she is a schoolgirl. I forgot to mention one more member of our family. It’s our favourite poodle Tim. My parents are not old at all. My Mum is forty, she works for a newspaper. My Dad is forty-four, he is an engineer in computers. My parents love their jobs very much. I’m doing quite well at school. My parents are proud of my marks. I go in for sports. I play basket-ball. In summer time I like yachting and windsurfing. I take part in different basket-ball competitions. In a year I shall finish my school and I have to decide what occupation to choose. I have been studying English for seven years. I want to be a military interpreter. My grandparents are already retired. They like gardening and spend all their time growing tomatoes, potatoes, onions, strawberries, raspberries.

 

Questions:

1. Do you go to school?

2. What grade are you at?

3. How old are your parents?

4. Are you the only child in the family?

5. Do you have a pet?

6. Are your grandparents still alive?

7. Do you go in for sports?

8. Do you like reading?

 

Active Words and Word Combinations:

to introduce – знайомити, рекомендувати

let me introduce myself - дозвольте відрекомендуватися

residential areas - житлові райони

to attend university – ходити до університету

favourite - улюблений, улюбленець

poodle - пудель

to forget - забувати

job – праця, робота

proud - гордий

occupation – заняття, рід занять, професія

military – військовий, воєнний

interpreter - перекладач

 


Читайте також:

 1. About Lycra Fabric
 2. About My Family
 3. About myself
 4. Ask your friend questions in English about their content. Summarize his/her answers.
 5. B. Listen to part of a radio interview with a historian talking about Einstein. Then complete each sentence with a word or a short phrase. (Track 17, CD2)
 6. Every family has some customs and traditions. Speak about the traditions and rules in your family and the household chores you all have.
 7. HIS REVENGE/ABOUT EINSTEIN
 8. How about abseiling down a cliff?
 9. I. You will hear a text about animal rights. Before listening discuss the words in the box with your fellow students and your teacher
 10. II. Listen to the following piece of information about cellulose. Fill in the missing words or phrases
 11. II. Reconstruct the following text using the words from the box to fill in the blanks. What do you think about extraterrestrial life?
Переглядів: 777

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Перелік рекомендованої літератури | Викладач ______________І.С. Коковіхіна

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.034 сек.