Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Фізичний стан ґрунтових колоїдів

Колоїди у ґрунті знаходяться у формі гелів. У них колоїдні ча­стинки зчіплюються між собою й утворюють структурну сітку, у вічках якої утримується вода. Частинки у цьому випадку не відок­ремлені водною фазою.

У вологому ґрунті невелика кількість колоїдів може знаходи­тися у стані золю (частинки, відокремлені водною фазою). Відокрем­лене існування колоїдних частинок у стані золю пов'язано з наявні­стю електрокінетичного потенціалу однаково заряджені колоїдні частинки відштовхуються одна від одної, знаходяться у стані золю і не утворюють осаду, а також із наявністю водної (гідратної) обо­лонки на поверхні частинок.

Процес з'єднання колоїдних частинок і утворення із золю гелю називається коагуляцією, подальше осадження - седиментацією. Перехід колоїду зі стану гелю в стан золю називається пептизацією.

Колоїди, які можуть переходити із золю в гель і навпаки, називаються зворотними. У ґрунті знаходиться багато колоїдів, які важко переходять до стану золю, вони складають групу незворотних колоїдів.

Взаємодії й з'єднанню колоїдних частинок заважають водні плівки, які утримуються на поверхні частинок і якими покриті катіони. За кількістю води, яка утримується колоїдами, вони поділяються на гідрофільні й гідрофобні. Гідрофільні колоїди дуже гідратовані і важче коагулюють. До них належать деякі органічні речовини, які зустрічаються у ґрунтах, мінерали монтморилонітової групи. Гідро­фобні колоїди вміщують невелику кількість води. Це гідроксид залі­за, мінерали каолінітової групи. Поділ колоїдів на гідрофільні й гідро­фобні трохи умовний, тому що при подрібненні твердих частинок (ко­лоїдних) ступінь гідратації їх збільшується. Фізичний стан колоїдів залежить також від складу поглинутих катіонів. Чим більша валентність поглинутих іонів, більший їх за­ряд, тим меншою буде дисоціація їх колоїдних частинок, меншим елек­трокінетичний потенціал, тим скоріше йде процес коагуляції. Колоїди, насичені одновалентними катіонами, знаходяться, як пра­вило, у стані золю, при заміні одновалентних катіонів дво -- і тривален­тними вони переходить у гель. Насичення ґрунтового поглинального комплексу натрієм викликає утворення золю, розпилення ґрунту, збільшення заряду ґрунтових колоїдів та їх гідратацію.

За причинами, що викликають коагуляцію колоїдів, виділяють такі її види:

1. Електролітична відбувається під дією підвищених концентрацій легкорозчинних солей, іони яких несуть протилежний до колоїду заряд. Коагуляція йде тоді, коли концентрація електролітів перевищує поріг коагуляції • - ту мінімальну концентрацію, при якій починається осідання. Тобто коагуляційна сила електролітів залежить від валентності й атомної маси іона.

2. Взаємна відбувається при взаємодії двох колоїдних часток, які мають протилежні заряди (наприклад, взаємна коагуляція відбувається при взаємодії колоїдів гумусу і гідроксиду алюмінію, які мають різні заряди).

Фізична під впливом зміни реакції середовища, склеювання поверхні речовин (адгезія), висушу


Читайте також:

 1. Q – фізичний (реальний) обсяг ВНП.
 2. В цьому полягає механічний (фізичний) зміст похідної.
 3. Властивості грутнових колоїдів
 4. Геофізичний контроль за розробкою нафтових і газових родовищ. Задачі. Методи і методика дослідження
 5. Класифікація ґрунтових колоїдів
 6. Критерії подібності і їх фізичний сенс.
 7. Метафізичний підхід: істина і освіта
 8. РОЗДІЛ 4. ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК ЛЮДИНИ
 9. ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ТА БІОФІЗИЧНИЙ МЕТОДИ
 10. Фізичний і розумовий розвиток в процесі праці.
 11. Фізичний маятник
 12. Фізичний принцип дії датчиків
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Властивості грутнових колоїдів | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.